Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal

915 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal

  1. 1. TAJUKTAJUK JURNAL 1Using a Participatory Action Research Approach to Create a Universally Designed Inclusive High School Science Course: A Case Study Oleh:Stacy K.,Adelle R.,Amy R.,Eul J.C.,Ronald A.,Vicki N.,& Christie L.Sumber:EBSCOhostTAJUK JURNAL 2Participatory Action Research: Creating an effective prevention curriculum for adolescents in the Southwestern USOleh: M.N GosinP.A. DustmanA.E. DrapeauM.L. HarthunSumber : ProQuestTAJUK JURNAL 3Instructional Adaptations for Students With Learning Disabilities: An Action Research ProjectOleh:Bentley Parker Sumber:EBSCOhostMASALAH KAJIANKajian ini dibuat untuk pembentukan semula program atau kursus di sekolah tinggi sains di mana satu kaedah baru ingin diwujudkan iaitu kaedah pembelajaran universal. Kaedah ini adalah fleksibel di mana ia sesuai untuk semua tahap pelajar kerana kaedah tradisional yang digunakan sebelum ini tidak banyak membantu pelajar yang mempunyai masalah dalam kognitif (significant cognitive disabilities)Kajian ini menerangkan bagaimana untuk mencegah penggunaan dadah di kalangan remaja-remaja di Southwestern US dengan membina kurikulum khas melalui kaedah kolaboratif bersama komuniti pihak sekolah dalam memasang strategi dan implentasi kajian tindakanKajian dilakukan untuk mengenalpasti adakah guru kaedah pengajaran yang spefisik dilakukan dalam pengajaran kepada pelajar berkeperluan khas<br />

×