Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İnsansız Hava Araçları

10,218 views

Published on

İnsansız hava araçları hakkında kısa bir sunum

Published in: Technology
  • Be the first to comment

İnsansız Hava Araçları

  1. 1. İnsansız Hava Araçları Coşkun TAŞDEMİR http://www.coskuntasdemir.net
  2. 2. İnsansız Hava Araçları <ul><li>Son yıllarda üzerinde yoğun araştırmaların yapıldığı bir alan olarak öne çıkmıştır. </li></ul><ul><li>Başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanım potansiyeli bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>F35 için “son insanlı savaş uçağı” denilmektedir. Bu modelden sonra üretilecekler “insansız” olacaktır. </li></ul><ul><li>Otonom özelliklere sahiptirler. </li></ul>
  3. 3. İnsansız Hava Araçları <ul><li>Yazılım, elektronik, makina, uçak ve kontrol mühendisliği dallarının ortak çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır. </li></ul><ul><li>Son yıllarda bu alanda ülkemizde ciddi çalışmalar yapılmaktadır: TAI Anka, Kale-Baykar Bayraktar, Çaldıran, Vestel Karayel... </li></ul>
  4. 4. İnsansız Hava Araçları
  5. 5. Sistem Bileşenleri <ul><li>Genel olarak sistemler: </li></ul><ul><li>Hava Aracı </li></ul><ul><li>Haberleşme Linki </li></ul><ul><li>Yer Kontrol İstasyonu </li></ul><ul><li>bileşenlerinden oluşmaktadır. </li></ul>
  6. 6. İHA Çeşitleri <ul><li>Temel olarak 2 kategori bulunmaktadır: </li></ul><ul><li>1 – Sabit Kanatlı İHA’lar </li></ul><ul><li>2 – Döner Kanatlı İHA’ler </li></ul>Sabit Kanatlı İHA Döner Kanatlı İHA
  7. 7. Kontrol ve Güdüm Sistemleri <ul><li>İnsansız hava araçları temel olarak otonom güdüm ve kontrol sistemlerine sahiptir. </li></ul><ul><li>Dikey stabilite (irtifa kontrolü) </li></ul><ul><li>Yatay Stabilite (Duruş açıları (yaw, roll, pitch ) kontrolü) </li></ul><ul><li>Güdüm kontrolü (Belirli koordinatlara otonom olarak varmak) </li></ul>
  8. 8. Kontrol ve Güdüm Sistemleri <ul><li>İHA’larda otonom kontrol için birçok sensör girişi gerekmektedir: </li></ul><ul><li>Duruş sensörleri: Gyro, İvmeölçer, Manyetometre </li></ul><ul><li>Konum sensörleri: GPS, Altimetre, Lazer pointer. </li></ul>
  9. 9. Atalatsel Ölçüm Sistemleri <ul><li>Hareket sensörlerinden (gyro, ivmeölçer) bir aracın pozisyon, duruş ve hız verilerini hesaplayan sistemlerdir. </li></ul><ul><li>İHA’larda otonom kontrol ve güdüm için kullanılmaktadır. </li></ul><ul><li>MEMS (Mikro-elektromekanik sensör) teknolojisiyle birlikte boyut olarak küçülme ve hız artışı sağlanmıştır. </li></ul>

×