Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corporate Presentatie 20090909

423 views

Published on

Corporate presentatie EBC Nederland

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corporate Presentatie 20090909

 1. 1. Financieel inzicht door overzicht © EBC Nederland
 2. 2. Opbouw presentatie <ul><li>Kennismaking </li></ul><ul><li>Wat is EBC Nederland? </li></ul><ul><li>Visie en missie </li></ul><ul><li>Marktbenadering </li></ul><ul><li>Wat kan EBC Nederland voor u betekenen? </li></ul><ul><li>Referenties </li></ul>
 3. 3. EBC Nederland is … <ul><li>Een consultancy-organisatie die ook een intermediaire rol kan aannemen. </li></ul><ul><li>Een zelfstandig financieel dienstverlener en geen verlengstuk van het verkoopkanaal van een bank of verzekeraar. </li></ul><ul><li>Gestart op 1 oktober 2001; inmiddels 28 medewerkers </li></ul><ul><li>Erkend door gerenommeerde beroepsorganisaties </li></ul>
 4. 4. Visie en missie <ul><li>Visie: </li></ul><ul><li>Voor werkgevers: </li></ul><ul><li>Een uitgebalanceerd HRM beleid draagt bij aan de continuïteit en winstgevendheid van organisaties. </li></ul><ul><li>Voor werknemers: </li></ul><ul><li>Uitzicht op een goed netto besteedbaar inkomen zorgt voor financiële rust. </li></ul><ul><li>Missie: </li></ul><ul><li>EBC Nederland wil nu en in de toekomst dè inkomens- en zorgadviseur zijn voor werkgevers en werknemers. </li></ul>
 5. 5. Marktbenadering <ul><li>Personal </li></ul><ul><li>Finance </li></ul>Employee Benefits Werkgever Werknemer Particulier EBC Nederland FPC Nederland
 6. 6. Marktbenadering <ul><li>EBC Nederland biedt inzicht, geeft advies en beheert </li></ul><ul><li>inkomens-en zorgvoorzieningen door continue toetsing </li></ul><ul><li>van doelstellingen aan wet- en regelgeving en bestaande </li></ul><ul><li>voorzieningen. </li></ul><ul><li>Met werkgevers: </li></ul><ul><ul><li>Afstemming op ondernemingsdoelstellingen en HRM-Beleid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheersing en optimalisering van administratieve processen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie naar medewerkers. </li></ul></ul><ul><li>Met werknemers: </li></ul><ul><ul><li>Afstemming arbeidsvoorwaarden en privé-financiën. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheersing en optimalisering van netto besteedbaar inkomen in de situaties: werken-ziekte-arbeidsongeschiktheid-pensioen-overlijden. </li></ul></ul>
 7. 7. Marktbenadering <ul><li>Professionele organisatie </li></ul><ul><ul><li>Kennis, Flexibel en Persoonlijk </li></ul></ul><ul><li>Lange termijn relaties en beloning </li></ul><ul><li>Open calculatie en transparantie </li></ul><ul><ul><li>Samenwerkingsovereenkomst op basis van SLA, verdiensten op basis van fee en/of provisie </li></ul></ul><ul><li>Objectief en Onafhankelijk </li></ul><ul><ul><li>Continu onderzoek naar kwaliteit dienstverlening </li></ul></ul>Provisie transparantie Fee Advies # * € Beheer # * € Communicatie # * € ∑ ∑
 8. 8. Dienstverlening <ul><li>Advies </li></ul><ul><li>Beheer </li></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Inzicht in totale financiële situatie </li></ul>
 9. 9. Dienstverlening <ul><li>Juridische, fiscale en maatschappelijke scan </li></ul><ul><li>Berekeningen onafhankelijk van verzekeraars/uitvoeringsinstanties </li></ul><ul><li>Controle en bewaking polis, nota-en rekening courant-situatie </li></ul><ul><li>Helpdeskfunctie </li></ul><ul><li>Kostencalculaties en budgetmodellen </li></ul><ul><li>Communicatie van arbeidsvoorwaarden </li></ul><ul><li>Speciale teams voor: </li></ul><ul><ul><ul><li>Fusies en overnames </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flexibilisering arbeidsvoorwaarden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wijziging regelingen/harmonisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reorganisaties en ontslag </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Communicatie
 11. 11. Referenties

×