Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uipp ukraine 2020

581 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uipp ukraine 2020

 1. 1. www.uipp.org.ua УКРАЇНА 2020: СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ
 2. 2. УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ХТО МИ? <ul><li>створений в травні 2010 </li></ul><ul><li>створений незалежними експертами за власної ініціативи </li></ul><ul><li>незалежна неурядова організація, не пов'язана з жодною політичною ідеологією </li></ul><ul><li>різні джерела фінансування </li></ul>www.uipp.org.ua
 3. 3. БЕЗПЕКА В НЕБЕЗПЕЦІ <ul><li>Світ </li></ul><ul><li>змінюється характер, форми і перебіг конфліктів </li></ul><ul><li>світ стає багатополярним </li></ul><ul><li>загострюється боротьба держав за ресурси </li></ul><ul><li>Україна </li></ul><ul><li>рівень безпеки в усіх важливих сферах - на вкрай низькому рівні </li></ul><ul><li>країна живе сьогоднішнім днем і зациклена на собі </li></ul><ul><li>державна політика – “гасіння пожеж” </li></ul>www.uipp.org.ua
 4. 4. УКРАЇНА 2020: МЕТА ПРОЕКТУ <ul><li>з апустити процес постійного переосмислення бачення довгострокових загроз, можливостей та пріоритетів державної політики у довгостроковій перспективі </li></ul><ul><li>створити вірогідну картину можливого розвитку України для прийняття поточних політичних рішень, які змінюватимуть майбутнє </li></ul>www.uipp.org.ua
 5. 5. ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ У ДОСЛІДЖЕННІ <ul><li>аналіз ключових тенденцій та існуючих прогнозів розвитку майбутнього </li></ul><ul><li>створення логічного, взаємно узгодженого та реалістичного бачення майбутнього розвитку країни в обраних сферах, визначення суперечливих питань </li></ul><ul><li>“ тестування” розроблених матеріалів та обговорення суперечливих питань під час експертних обговорень та круглих столів </li></ul><ul><li>корегування матеріалів та підготовка публікацій за результатами обговорень </li></ul>www.uipp.org.ua
 6. 6. НАГЛЯДОВА РАДА ПРОЕКТУ <ul><li>Роль Наглядової Ради: гарантувати високий якісний рівень та актуальність результатів дослідження </li></ul><ul><li>Склад Наглядової Ради: </li></ul><ul><ul><li>Раїса Богатирьова (РНБО), </li></ul></ul><ul><ul><li>Анатолій Долинний (Українська федерація індустрії безпеки), </li></ul></ul><ul><ul><li>Андрій Куликов (журналіст), </li></ul></ul><ul><ul><li>Елла Лібанова (Інститут демографії НАН України), </li></ul></ul><ul><ul><li>Олександр Пасхавер (Центр економічного розвитку), </li></ul></ul><ul><ul><li>Анатолій Рачок (Центр Разумкова). </li></ul></ul>www.uipp.org.ua
 7. 7. ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТУ <ul><li>“ Україна-2020: зовнішньополітичні виклики та можливості наступного десятиріччя ” –дослідження було обговорене на круглому столі і доступне на сайті УІПП </li></ul><ul><li>Аналітичні записки щодо внутрішньої політики , енергетики та економіки - перші варіанти представлено Наглядовій Раді, публічні обговорення заплановані у вересні , жовтні та листопаді </li></ul>www.uipp.org.ua
 8. 8. ПОДАЛЬШІ КРОКИ <ul><li>Наступні теми дослідження: </li></ul><ul><li>високі технології, </li></ul><ul><li>природне довкілля та проблеми зміни клімату, </li></ul><ul><li>стан інфраструктури, </li></ul><ul><li>розвиток міст, </li></ul><ul><li>демографія та міграція </li></ul>www.uipp.org.ua
 9. 9. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ: БЕЗ КАРДИНАЛЬНИХ ЗМІН <ul><li>Європейська інтеграція залишатиметься пріоритетом № 1 </li></ul>www.uipp.org.ua Нездатність до реформ, активна протидія Росії, інші внутрішні і зовнішньополітичні проблеми ЄС + - = <ul><li>питання членства у ЄС буде відкладено, подальший порядок денний співпраці Україна-ЄС невизначений </li></ul>Здійснюватимуться спроби будувати стратегічні стосунки з іншими центрами сили, крім Росії, ЄС та США Залежність економіки від російських енергоносіїв та зовнішньоекономічної кон’юнктури, фактор ЧФ, інфовпливів <ul><li>Росія чинитиме значний тиск на Україну, яка залишиться слабким міжнародним гравцем </li></ul><ul><li>позаблоковий статус буде збережено, хоча Україна і схилятиметься до членства у НАТО </li></ul>
 10. 10. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ: НЕВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ www.uipp.org.ua Успішна європеїзація Диверсифікація джерел енергопостачання, посилення інформаційної безпеки Ефективні реформи агросектору, залучення інвестицій Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, скасування візового режиму для українців Зменшення залежності від Росії Лідерство на світовому ринку зерна
 11. 11. <ul><li>політику визначають великий бізнес + номенклатура </li></ul>www.uipp.org.ua ПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ: ЯК ЗМІНЯТЬСЯ ІНТЕРЕСИ ДОМІНУЮЧИХ ГРУП? непрозорі відносини власності, політизація правоохоронної та судової системи, корупція зменшення неприватизованого ресурсу конкуренція на зовнішніх ринках великого бізнесу політизація середнього бізнесу формалізація прав власності, більш економна соціальна політика, дерегуляція підприємницької діяльності, зниження рівня корупції, галузеві економічні реформи
 12. 12. www.uipp.org.ua ПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ: ДЖЕРЕЛА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РИЗИКІВ Зміст політики визначатимуть: великий бізнес + номенклатура + середній бізнес <ul><li>Можливості: </li></ul><ul><ul><ul><li>тиск з боку великого та середнього бізнесу на номенклатуру щодо імплементації необхідних реформ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>розвиток малого бізнесу </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>розвиток середнього класу та інших соціальних груп </li></ul></ul></ul><ul><li>Ризики: </li></ul><ul><ul><ul><li>реформи поки що призводять до посилення номенклатури </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>посилення соціальної напруги через неврахування інших інтересів </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>економічна криза  великий бізнес повертається до звичної співпраці з номенклатурою </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Відношення експорту до ВВП становить 50%, імпорту – 53%. Ключова галузь, металургія, на 80% орієнтована на зовнішній ринок. Третина експорту – чорні метали та вироби з них </li></ul><ul><li>Україна безпосередня і жорстко вбудована частина світового економічного циклу </li></ul><ul><li>несамостійність розвитку: світ зростає – Україна зростає трохи швидше за світ, світ падає – Україна обвалюється </li></ul><ul><li>мінімальний вплив державної економічної політики на економічну динаміку </li></ul><ul><li>до 2020 року відбудеться принаймні одна криза та вдаватися до заходів із пом’якшення її наслідків </li></ul>www.uipp.org.ua ЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ: ГЕОЕКОНОМІЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ
 14. 14. <ul><li>зовнішня торгівля </li></ul><ul><li>власність і капіталізація </li></ul><ul><li>енергетична залежність </li></ul><ul><li>аграрний потенціал </li></ul><ul><li>трудові ресурси </li></ul><ul><li>посилення цінності природних ресурсів </li></ul><ul><li>транзитний потенціал </li></ul>www.uipp.org.ua ЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ: ДЖЕРЕЛА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РИЗИКІВ
 15. 15. <ul><li>олігархічна фрагментація енергетичного сектору </li></ul><ul><li>збереження енергоНЕефективної економіки </li></ul><ul><li>стрибок аварійності зношених енергорозподільчих мереж </li></ul><ul><li>збільшення енерговитрат внаслідок кліматичних змін </li></ul><ul><li>зменшення потенціалу гідроенергетики внаслідок обміління рік </li></ul><ul><li>уповільнений розвиток відновлювальної енергетики </li></ul><ul><li>рецидиви застосування проти України енергоресурсів та інфраструктури в якості інструменту впливу </li></ul>www.uipp.org.ua ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОГНОЗИ: НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
 16. 16. <ul><li>повільна європеїзація енергетичного сектору </li></ul><ul><li>деяке збільшення видобутку вугілля, газу та нафти </li></ul><ul><li>інтенсифікація шельфових розробок </li></ul><ul><li>диверсифікація імпорту вуглеводнів за рахунок Каспію </li></ul><ul><li>розвиток трансмісійних та експортних потужностей електроенергетики </li></ul><ul><li>прихід в енергетику європейських, індійських та китайських компаній </li></ul><ul><li>збереження транзитного статусу (консервативний вар і ант) </li></ul><ul><li>збереження існуючої атомної генерації з відмовою від створення нової </li></ul>www.uipp.org.ua ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОГНОЗИ: ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

×