Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Противодействие коррупции

543 views

Published on

JTI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Противодействие коррупции

 1. 1. Противодействие коррупции JT International
 2. 2. Определение <ul><li>Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей. </li></ul><ul><li>ВР України Закон &quot;Про засади запобігання та протидії корупції&quot; від 11.06.2009 N 1506-VI </li></ul>
 3. 3. Определение <ul><li>Корупція – діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. </li></ul><ul><li>Під діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави, слід розуміти і діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на здійснення повноважень місцевого самоврядування. </li></ul><ul><li>ВР України, Закон &quot;Про боротьбу з корупцією&quot; від 05.10.1995 N 356/95-ВР </li></ul>
 4. 4. Определение <ul><li>Корупція (від лат. corruptio - підкуп) зловживання службовим становищем, пряме використання посадовою особою прав та повноважень з метою особистого збагачення; продажність громадських та політичних діячів, працівників управлінських органів. </li></ul><ul><li>(Регулирование трудовых отношений государственных служащих: словарь-справочник / (Институт труда (НИИ труда) Минтруда России. - М.: Финстатинформ, 2000). </li></ul><ul><li>Головне управління державної служби України, Наказ &quot;Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)&quot; від 01.09.1999 N 65 </li></ul>
 5. 5. Определение <ul><li>Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица </li></ul>
 6. 6. Определение <ul><li>1. a : impairment of integrity, virtue, or moral principle : depravity </li></ul><ul><li>b : decay , decomposition </li></ul><ul><li>c : inducement to wrong by improper or unlawful means (as bribery) </li></ul><ul><li>d : a departure from the original or from what is pure or correct </li></ul><ul><li>2 . archaic : an agency or influence that corrupts </li></ul><ul><li>3 . chiefly dialect : pus </li></ul><ul><li>Merriam-Webster Dictionary </li></ul>
 7. 7. Определение <ul><li>Transparency International, World Bank и другие организации понимают под коррупцией </li></ul><ul><li>злоупотребление доверенной властью </li></ul><ul><li>ради личной выгоды </li></ul>
 8. 8. Что определяет отношение к коррупции? <ul><li>Правила, действующие в компании </li></ul><ul><li>Единообразие правил, действующих для различных уровней сотрудников (что позволено Юпитеру…) </li></ul><ul><li>Единообразие правил действующих в различных подразделениях компании в различных странах </li></ul>
 9. 9. Что определяет отношение к коррупции? <ul><li>Внутренняя культура в компании, которая поощряет следование правилам </li></ul>
 10. 10. Что определяет отношение к коррупции? <ul><li>Действия сотрудников, в рамках внутренней культуры компании следующих правилам </li></ul>
 11. 11. Что определяет отношение к коррупции? Наличие систем, призванные выявлять нарушения и наказывать провинившихся предотвращать подобные нарушения в последующем
 12. 12. Правила
 13. 13. Правила
 14. 14. Правила
 15. 15. Правила
 16. 16. Правила
 17. 17. Правила <ul><li>Кодекс поведения описывает общие принципы деятельности </li></ul><ul><li>Детально: </li></ul><ul><ul><li>Руководство по операционной деятельности </li></ul></ul><ul><ul><li>Политики и процедуры </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обращение с контрактами </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Благотворительность </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Предотвращение отмывания денег </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подарки и развлечения </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Знай своего клиента </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Сообщения о нарушениях и работа с этими сообщениями </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Правила <ul><li>25 страниц в перечне политик, процедур и стандартов ведения бизнеса </li></ul><ul><li>Покрывают все сферы деятельности компании: </li></ul><ul><ul><li>от выращивания табака </li></ul></ul><ul><ul><li>через производство и маркетинг </li></ul></ul><ul><ul><li>а также все вспомогательные функции </li></ul></ul><ul><ul><li>до продажи сигарет нашими клиентами </li></ul></ul><ul><li>Универсально применимы к операциям на любом рынке </li></ul>
 19. 19. Правила <ul><li>Прозрачность операций </li></ul><ul><li>Прозрачность принятия решений </li></ul><ul><li>Невозможность проведения операций задним числом </li></ul><ul><li>Последовательность в ведении бизнеса </li></ul>
 20. 20. Правила Никогда не нарушаются ? исключения от имени компании индивидуальная инициатива !
 21. 21. Правила <ul><li>Корпоративные исключения </li></ul><ul><ul><li>Любое исключение требует формализации и согласования </li></ul></ul><ul><ul><li>Уровень согласования зависит от сферы исключения и связанных с этим рисков </li></ul></ul><ul><ul><li>В некоторых случаях согласование может потребоваться на уровне исполнительного комитета </li></ul></ul>
 22. 22. Правила <ul><li>Индивидуальная инициатива </li></ul><ul><ul><li>Многоуровневый процесс согласования </li></ul></ul><ul><ul><li>Процесс выбора исполнителей – коллегиальный с участием Профессиональной закупочной организации </li></ul></ul><ul><ul><li>Обязательное условие – тендер с тремя участниками </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Спасибо ! </li></ul>

×