Хичээл 5
  Олон бодлогын горимын үед санах ойг үр  ашигтайгаар зохион байгуулах  Санах ойд аль болох олон процессыг үр  аши...
Дахин байрлуулах  Программист санах ойд программ нь хаана ачаалагдаж  биелэх талаар юу ч мэдэхгүй.   Мэдэх ч албагүй ...
Хамгаалалт  Процесс нь бусад процессын орон зайд зөвшөөрөлгүйгээр  хандаж чаддаггүй байх ѐстой.  Программ санах ойд дах...
Хамтран эзэмших ◦ Хамгаалалтын механизм уян хатан байх ѐстой буюу хэд  хэдэн процессууд санах ойн ижил мужид хандах болом...
Логик зохион байгуулалт ◦ Модулиуд нь тусдаа бичигдэх бөгөөд ажиллаж байхдаа  хоорондоо холбогдоход хялбар ◦ Модуль бүр я...
Физик зохион байгуулалт (Үндсэн санах ой <--> Гадаад санах ой ) ◦ Үндсэн санах ой нь программ болон өгөгдлүүдийг агуулахад...
 Тогтмол хуваалтСанах ой нь тогтмол хэмжээтэй хэсгүүдэд хуваагдана. Тэнцүү хуваалт  ◦ Ачаалагдах процессуудын хэмжээ...
 Санах ойг үр ашиггүй ашиглана.Маш бага хэмжээтэй процессод ч гэсэн 1 бүтэн хэсэг ногдож байна.Үүнийг дотоод      ...
  Тэнцүү биш хуваалт  ◦ Өмнөх хуваалтын дутагдалтай талыг шийдсэн.             Үйлдлийн          ...
  Тэнцүү хуваалт   Бүх хэсгүүд ижил хэмжээтэй учир байрлуулахад сонголт   хийх шаардлагагүй.  Тэнцүү биш хуваалт...
Үйлдлийн       системШинэПроцессууд
  Процессыг санах ойд ачаалах мөч болбол  боломжит хамгийн бага хэсгийг сонгож авна.                Үй...
  Хуваалт нь хувьсах урттай ба тодорхой бус тооны  хэсгүүдтэй байна.  Процессод яг ямар хэмжээний санах ой хэрэгтэй ...
  Үйлдлийн систем аль чөлөөт блокод процессыг  байрлуулахыг шийднэ.  “Хамгийн боломжит” алгоритм  ◦ Хүссэн хэмжээт...
  “Эхний боломжит” алгоритм  ◦ Санах ойг эхнээс нь шалган хамгийн эхний боломжтой   хэсгийг сонгоно.  ◦ Хамгийн х...
  “Дараагийн боломжит” алгоритм  ◦ Хамгийн сүүлд сонгосон блокоос эхлэн хайж түүний   дараачийн боломжит блокийг со...
  Программыг санах ойд ачаалахад түүний абсолют  буюу бодит хаяг тодорхойлогдоно.  Процесс биелж байхдаа ялгаатай са...
  Логик  ◦ өгөгдлийн санах ой дахь байрлалыг заасан хаяг  ◦ Хөрвүүлэлт хийсний үр дүнд физик хаягт шилжинэ.  Харьц...
Õàðüöàíãóé õàÿã                        ÏÓÁ¯íäñýí ðåã         Íýìýã÷            ...
  Үндсэн регистр  ◦ Процессын эхлэлийг заагч  Хязгаар регистр  ◦ Процессын төгсгөлийг заагч  Процесс анх ачаалаг...
  Санах ойг тэнцүү блокуудад хуваах ба процесс нь  мөн тэнцүү блокуудад хуваагдана.  Процессын блокуудыг хуудсууд гэ...
  Программуудын сегментүүд нь адил хэмжээтэй  биш .  Сегментийн МАХ хэмжээ гэж байна.  Хаяглалт нь Сегментийн дуга...
Lecture 5 os
Lecture 5 os
Lecture 5 os
Lecture 5 os
Lecture 5 os
Lecture 5 os
Lecture 5 os
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lecture 5 os

1,025 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lecture 5 os

 1. 1. Хичээл 5
 2. 2.  Олон бодлогын горимын үед санах ойг үр ашигтайгаар зохион байгуулах Санах ойд аль болох олон процессыг үр ашигтайгаар зохион байгуулах хэрэгтэй байдаг.
 3. 3. Дахин байрлуулах  Программист санах ойд программ нь хаана ачаалагдаж биелэх талаар юу ч мэдэхгүй.  Мэдэх ч албагүй  Программ биелж байгаад диск рүү зөөгдөөд дараа нь эргээд санах ойд байрлахдаа өмнөх байрлалдаа байрлах албагүй.  Тиймээс санах ойд хандах хандалт нь ямар нэг байдлаар хөрвүүлэгдээд жинхэнэ физик хаягт ханддаг механизмыг бүрдүүлэх хэрэгтэй.
 4. 4. Хамгаалалт  Процесс нь бусад процессын орон зайд зөвшөөрөлгүйгээр хандаж чаддаггүй байх ѐстой.  Программ санах ойд дахин байрлаж болох учраас хаяг шалгах арга боломжгүй.  Команд биелэх үед процессор шалгадаг байх ѐстой.
 5. 5. Хамтран эзэмших ◦ Хамгаалалтын механизм уян хатан байх ѐстой буюу хэд хэдэн процессууд санах ойн ижил мужид хандах боломж олгодог байх ѐстой. ◦ Жишээ нь : Санах ойд байрласан программыг хэд хэдэн хуулбар процессууд хамтарч эзэмшиж болох ѐстой .
 6. 6. Логик зохион байгуулалт ◦ Модулиуд нь тусдаа бичигдэх бөгөөд ажиллаж байхдаа хоорондоо холбогдоход хялбар ◦ Модуль бүр янз бүрийн түвшний хамгаалалттай байж болно. (Зөвхөн унших, Зөвхөн биелүүлэх) ◦ Процессууд модулиудыг хамтран эзэмшдэг боломжтой байх ѐстой .
 7. 7. Физик зохион байгуулалт (Үндсэн санах ой <--> Гадаад санах ой ) ◦ Үндсэн санах ой нь программ болон өгөгдлүүдийг агуулахад хүрэлцээтэй биш.  Модулиудыг санах ойн нэг мужид ээлжлэн ачаалдаг механизмыг программист ашиглаж чаддаг байх ѐстой . (Оверлей бүтэц) ◦ Программчилах явцад санах ой хэмжээг , чөлөөтэй байгаа хэсгийн хэмжээг мэдэх шаардлагатай болно.
 8. 8.  Тогтмол хуваалтСанах ой нь тогтмол хэмжээтэй хэсгүүдэд хуваагдана. Тэнцүү хуваалт ◦ Ачаалагдах процессуудын хэмжээ нь хуваалтын хэмжээнээс бага буюу тэнцүү байх ѐстой. ◦ Хэрэв бүх хэсгүүдэд процесс ачаалагдсан боловч ажиллах процесс үгүй бол ҮС зарим хэсгийг зөөдөг. ◦ Хэрэв хуваалтын хэмжээнээс их хэмжээтэй программ ашиглах бол программист оверлей бүтэц ашиглах хэрэгтэй .
 9. 9.  Санах ойг үр ашиггүй ашиглана.Маш бага хэмжээтэй процессод ч гэсэн 1 бүтэн хэсэг ногдож байна.Үүнийг дотоод Үйлдлийн системцоорхой гэж 8Mнэрлэе. 8M 8M 8M 8M
 10. 10.  Тэнцүү биш хуваалт ◦ Өмнөх хуваалтын дутагдалтай талыг шийдсэн. Үйлдлийн систем 8М 2M 4M 6M 8M 8M 12 M
 11. 11.  Тэнцүү хуваалт  Бүх хэсгүүд ижил хэмжээтэй учир байрлуулахад сонголт хийх шаардлагагүй. Тэнцүү биш хуваалт  Процесс нь өөрөө багтах, хамгийн бага хэсэгт ачаалагдах хэрэгтэй.  Хэсэг болгонд зориулсан дараалал  Энэ хэлбэрээр байрлуулбал санах ойг үр ашиггүйгээр ашиглах байдал багасна.
 12. 12. Үйлдлийн системШинэПроцессууд
 13. 13.  Процессыг санах ойд ачаалах мөч болбол боломжит хамгийн бага хэсгийг сонгож авна. Үйлдлийн систем Шинэ процессууд
 14. 14.  Хуваалт нь хувьсах урттай ба тодорхой бус тооны хэсгүүдтэй байна. Процессод яг ямар хэмжээний санах ой хэрэгтэй байна, төдий чинээний санах ой олгогдоно. Санах ойд олон тооны жижиг нүх үүсдэг. Үүнийг гадаад цоорхойнууд гэж нэрлэе. Процессуудыг шилжүүлж , бүх чөлөөтэй санах ойг нэг блок болгож нягтруулах аргыг ашиглаж болно.
 15. 15.  Үйлдлийн систем аль чөлөөт блокод процессыг байрлуулахыг шийднэ. “Хамгийн боломжит” алгоритм ◦ Хүссэн хэмжээтэй хамгийн ойролцоо хэмжээ бүхий хэсгийг сонгоно. ◦ Муу сонголтын алгоритм юм. ◦ Хэдийгээр ойролцоо хэмжээтэйг процессод олгож буй боловч хамгийн бага хэмжээтэй цоорхойг үлдээдэг.
 16. 16.  “Эхний боломжит” алгоритм ◦ Санах ойг эхнээс нь шалган хамгийн эхний боломжтой хэсгийг сонгоно. ◦ Хамгийн хурдан арга ◦ Санах ойн эхнээс маш олон процессууд ачаалагдсан тохиолдолд эхнээс нь блок бүрийг шалгах дутагдал гарна.
 17. 17.  “Дараагийн боломжит” алгоритм ◦ Хамгийн сүүлд сонгосон блокоос эхлэн хайж түүний дараачийн боломжит блокийг сонгоно. ◦ Санах ойн төгсгөлд байрлах хамгийн том блокийг байнга сонгоод байж болзошгүй. ◦ Санах ойн хамгийн том блокууд жижиг хэсгүүдэд задрана. ◦ Санах ойн төгсгөлд нягтруулалт хийж том блок үүсгэж байх хэрэгтэй болно.
 18. 18.  Программыг санах ойд ачаалахад түүний абсолют буюу бодит хаяг тодорхойлогдоно. Процесс биелж байхдаа ялгаатай санах блокуудыг дамжиж болно. (Зөөлтөөс болоод) Нягтруулах үйлдэл ч гэсэн программыг ялгаатай санах ойн хаягт аваачна.
 19. 19.  Логик ◦ өгөгдлийн санах ой дахь байрлалыг заасан хаяг ◦ Хөрвүүлэлт хийсний үр дүнд физик хаягт шилжинэ. Харьцангуй ◦ Тодорхой цэгээс харьцангуй хэмжигдэх байрлал буюу логик хаяг Физик ◦ Санах ойн жинхэнэ хаяг
 20. 20. Õàðüöàíãóé õàÿã ÏÓÁ¯íäñýí ðåã Íýìýã÷ Ïðîãðàìì Áîäèò õàÿãÕÿçãààð ðåã Õàðüöóóëàã÷ ªãºãäºë ¯Ñ-ä àëäàà ìýäýýëýõ Ñòåê Ñàíàõ îé äàõü ïðîöåññ
 21. 21.  Үндсэн регистр ◦ Процессын эхлэлийг заагч Хязгаар регистр ◦ Процессын төгсгөлийг заагч Процесс анх ачаалагдахад эсвэл санах ойд зөөлтөөс ачаалагдахад эдгээр утгууд тогтоогдоно. Үндсэн рег+ Харьцангуй рег=Жинхэнэ хаяг
 22. 22.  Санах ойг тэнцүү блокуудад хуваах ба процесс нь мөн тэнцүү блокуудад хуваагдана. Процессын блокуудыг хуудсууд гэж, санах ойн блокуудыг хүрээ гэж нэрлэе . ҮС процесс болгоны хувьд хуудсын хүснэгт үүсгэх ѐстой. ◦ Процессын хуудас болгонд харгалзах хүрээний байрлалыг агуулна. ◦ Санах ойн хаяг нь Хуудсын дугаар, Хуудас дахь шилжилт гэсэн 2 утгаар тодорхойлогдоно.
 23. 23.  Программуудын сегментүүд нь адил хэмжээтэй биш . Сегментийн МАХ хэмжээ гэж байна. Хаяглалт нь Сегментийн дугаар болон шилжилт гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Сегментүүдийн хэмжээ тэнцүү биш учраас динамик хуваалттай төстэй.

×