Мэдээллийн системийн   удирдлага
Хичээлийн зорилгоБайгууллагын мэдээллийн системийг судлажшинжилгээ хийх vндсэн мэдлэгийг олгохБайгууллагын єдєр тутмын vйл...
Ëåêö 1Сэдэв: Мэдээллийн систем      түүний судлах зүйлАгуулга Ìýäýýëýë, ºãºãäºë Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿ä Мэдээллийн систем...
1. Мэдээлэл, єгєгдєл Бодит орчин:   Ç¿éëñ, ¿çýãäýë           Ìýäýýëýë:    ªãºãäºë: баримт, vйл     м...
1. Мэдээлэл, єгєгдєлМэдээлэл - баримт, vйл явдал, эд зvйлс, vйлажиллагаа зэрэг объект, мєн тодорхой утга бvхийагуулгын хvр...
1. Мэдээлэл, єгєгдєлМэдээлэл, єгєгдєл хадгалах хэрэгслvvд:- Мэдээлэл - Цаас - Аудио, видео бичлэгийн соронзон хальс ба д...
1. Мэдээлэл, єгєгдєлМэдээлэл дамжуулах хэрэгслvvд:– Захиа, илгээмж– Телеграф– Тåëåôîí óòàñ– Радио– Телевиз– Тооцоолон бодо...
2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äÕóãàöàà: Ìýäýýëýë áà õýðýãëýã÷ íü öàãèéíõ¿÷èí ç¿éëýýð õîëáîãäîíî. – ªºðººð õýëáýë, ÿã õýðýãòýé ¿åä íü...
2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äÒîõèðîìæòîé: Ìýäýýëýë нь õýðýãëýã÷èäîéëãîìæòîé, àñóóäëûã øèéäâýðëýõýäíºëººëºõ¿éö áàéõ ¸ñòîé.–  Õýðýã...
2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äÄàâòàìæòàé: Äàìòàìæ íü õóãàöààòàé õîëáîîòîéáàéíà.– Çàðèì ìýäýýëýë îëîí äàõèí àøèãëàãääàã (äîëîî õîíîã...
2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äØóóä õîëáîîòîé: Ìýäýýëýë íü òîäîðõîé íýãàñóóäàëòàé øóóä õîëáîîòîé áàéíà.– ßìàð ºãºãäºë øóóä õîëáîîòîé...
3. Мэдээллийн систем гэж юу вэ?Ñèñòåìийн тухай ойлголт Ñèñòåì ãýäýã íü íýãýí çîðèëãûí òºëºº àæèëëàæ áóé õîîðîíäîî õîëáîî...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?Мэдээллийн систем - Хvн хvч, техник,санхvvгийн нєєц зэрэг зохион байгуулалттайхолбогдох нєє...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?     ÌÑ-èéí îíöëîãÌÑ-èéí çîðèëãî íü áóñàä ñèñòåì (áàé ñèñòåì)-èéí ¿éëäë¿¿äýä ÷èãëýæ áàé...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?Компьютер: Мэдээллийн системийн зөвхөн нэгбүрэлдэхүүн хэсэгКомпьютержсэн мэдээллийн систем ...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?ÊМС-ийн бvрэлдэхvvн хэсгvvд Òåõíèê õàíãàìæ – Мэдээлэл бîëîâñðóóëàх системийн биет бvрэлдэхv...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?Ýðãýõ õîëáîî         PerswareÁîëîâñðóóëàëò         Îðîëò áà ãàðàëò    ...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?ÊМС-ийн бvрэлдэхvvн хэсгvvд Єгєгдлийн сангийн систем – Мэдээллийн системийг компьютер ашиг...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?     Єгєгдлийн сангийн систем        Õýðýãëýã÷ /Ïðîãðàì çîõèîã÷ªÑ ñèñòåì    ...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?ªãºãäëèéí ñàí ãýäýã íü õîîðîíäîî õîëáîîá¿õèé ºãºãäëèéí öóãëóóëãà áºãººä ºãºãäºë íüõàíäàõàä ...
3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?       ×àíàðÌС-èéí ÷àíàð íü ìåíåæåðèéã áîãèíî õóãàöààíäÿã õýðýãòýé ìýäýýëëýýð õàíãàõ...
«тєгсєв»Анхаарал тавьсанд баярлалаа               22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lecture 1 IS

2,365 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lecture 1 IS

 1. 1. Мэдээллийн системийн удирдлага
 2. 2. Хичээлийн зорилгоБайгууллагын мэдээллийн системийг судлажшинжилгээ хийх vндсэн мэдлэгийг олгохБайгууллагын єдєр тутмын vйл ажиллагаа,стратеги шаардлага, шийдвэр гаргах зэрэгт туслахсистемийн шаардлагыг цуглуулж баримтжуулахдадлага эзэмшvvлэх– хэрэглэгчийн тухай мэдээлэл,– хэрэглэгчийн vйл ажиллагааны онцлог,– хэрэглэгчийн функциональ шаардлага 2
 3. 3. Ëåêö 1Сэдэв: Мэдээллийн систем түүний судлах зүйлАгуулга Ìýäýýëýë, ºãºãäºë Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿ä Мэдээллийн систем гэж юу вэ? • Мэдээллийн системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
 4. 4. 1. Мэдээлэл, єгєгдєл Бодит орчин: Ç¿éëñ, ¿çýãäýë Ìýäýýëýë: ªãºãäºë: баримт, vйл мэдлэг мэдээллийнявдал, эд зvйлс, дvрслэл vйл ажиллагаа 4
 5. 5. 1. Мэдээлэл, єгєгдєлМэдээлэл - баримт, vйл явдал, эд зvйлс, vйлажиллагаа зэрэг объект, мєн тодорхой утга бvхийагуулгын хvрээнд авч болох ойлголтыг багтаасансанааны талаарх мэдлэгЄгєгдєл - мэдээллийг дамжуулах, тайлах,боловсруулахад зохимжтой хэлбэрээр дахинтайлах дvрслэл. Єгєгдлийг хvн эсвэл автомат хэрэгслээрболовсруулж болно 5
 6. 6. 1. Мэдээлэл, єгєгдєлМэдээлэл, єгєгдєл хадгалах хэрэгслvvд:- Мэдээлэл - Цаас - Аудио, видео бичлэгийн соронзон хальс ба диск- Єгєгдєл - Хатуу ба уян диск - Флаш - Дижитал компакт диск 6
 7. 7. 1. Мэдээлэл, єгєгдєлМэдээлэл дамжуулах хэрэгслvvд:– Захиа, илгээмж– Телеграф– Тåëåôîí óòàñ– Радио– Телевиз– Тооцоолон бодох машины хэрэгслvvд– Фàêñûí ìàøèí– Сvлжээ, интернэт 7
 8. 8. 2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äÕóãàöàà: Ìýäýýëýë áà õýðýãëýã÷ íü öàãèéíõ¿÷èí ç¿éëýýð õîëáîãäîíî. – ªºðººð õýëáýë, ÿã õýðýãòýé ¿åä íü хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах шаардлагатай ýðò ÷ áèø (õýðýãëýõ ¿åä ºãºãäºë íü õîöðîãäñîí áàéíà) îðîé ÷ áèø (õýò îðîéòâîë õýðýãëýã÷ øèéäâýð ãàðãàõàä íºëººëæ ÷àäàõã¿é áîëíî) 8
 9. 9. 2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äÒîõèðîìæòîé: Ìýäýýëýë нь õýðýãëýã÷èäîéëãîìæòîé, àñóóäëûã øèéäâýðëýõýäíºëººëºõ¿éö áàéõ ¸ñòîé.– Õýðýãëýã÷èéí ìýäëýãèéí õ¿ðýýíä òîõèðч áàéñíààð øèéäâýð ãàðãàõàä ¿¿ñýõ ýðãýëçýýã íü áàãàñãàæ ºãíº.Бодит vнэтэй: Мэдээллийн зàðäàë áîäèòîé áàéõ¸ñòîéÒîâ÷ áºãººä òîäîðõîé: Ìýäýýëýë íü õýðýãëýã÷èäòîõèðñîí òîâ÷, òîäîðõîé áàéõ ¸ñòîé– Хэрэглэгчийг илvv дутуу хýò äýëãýðýíã¿é ìýäýýëлээр à÷ààëàхгvй байх 9
 10. 10. 2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äÄàâòàìæòàé: Äàìòàìæ íü õóãàöààòàé õîëáîîòîéáàéíà.– Çàðèì ìýäýýëýë îëîí äàõèí àøèãëàãääàã (äîëîî õîíîã á¿ðèéí ýöýñò, ñàðûí ýõýíä)– Дàâòàìæ íü õýðýãëýã÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ õóãàöààòàé äàâõöàæ áàéäàãÎéëãîìæòîé: Ìýäýýëëèéã ä¿ðñëýõ ôîðìàò íü÷óõàë ¿ç¿¿ëýëòèéí íýã– Vргэлжилсэн текст– Х¿ñíýãò– Гðàôèê– Єнгєєр ялгасан зураг 10
 11. 11. 2. Ìýäýýëëèéí øèíæ¿¿äØóóä õîëáîîòîé: Ìýäýýëýë íü òîäîðõîé íýãàñóóäàëòàé øóóä õîëáîîòîé áàéíà.– ßìàð ºãºãäºë øóóä õîëáîîòîé áàéõ íü àøèãëàæ áóé øèéäâýð-ãàðãàõ çàãâàðààñ õàìààðдагÁ¿ðýí òºãñ: Хîëáîî á¿õèé á¿õ õýñãийнмэдээллийг агуулсан байхßã îäîî: Øèéäâýð íü èõýâ÷ëýí õàìãèéíñ¿¿ëèéí ìýäýýëýë äýýð ¿íäýñëýí гардаг¯ð àøèãòàé: Ìýäýýëэëд зарцуулах çàðäàë íüорж ирэх орлогын õýìæýýíýýñ áàãà áàéснаармэдээлэл нь ашигтай байна 11
 12. 12. 3. Мэдээллийн систем гэж юу вэ?Ñèñòåìийн тухай ойлголт Ñèñòåì ãýäýã íü íýãýí çîðèëãûí òºëºº àæèëëàæ áóé õîîðîíäîî õîëáîî á¿õèé á¿ðäýë õýñã¿¿äèéí áàãö þì. Ñèñòåìèéí ¿íäñýí хэсгvvд: 1. Îðîëò 2. Áîëîâñðóóëàëò 3. Ãàðàëò 4. Ǻâëºìæ 5. Óäèðäëàãà 12
 13. 13. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?Мэдээллийн систем - Хvн хvч, техник,санхvvгийн нєєц зэрэг зохион байгуулалттайхолбогдох нєєцтэй, мэдээллээр хангах ба тvгээхзорилготой мэдээлэл боловсруулах системÌýäýýëëèéí ñèñòåìèéí ãîë çîðèëãî íüìåíåæåðèéã ÷àíàðòàé ìýäýýëëýýð õàíãàí,õàìãèéí çºâ îíîâ÷òîé øèéäâýðèéã ãàðãàõàä íüòóñëàõ ÿâäàë þì 13
 14. 14. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý? ÌÑ-èéí îíöëîãÌÑ-èéí çîðèëãî íü áóñàä ñèñòåì (áàé ñèñòåì)-èéí ¿éëäë¿¿äýä ÷èãëýæ áàéäàãÌýäýýëëèéí ñèñòåì íü эдгээр áàé ñèñòåìã¿éãýýðîðøèí áàéæ ÷àäàõã¿é– Æèøýý íü, áèçíåñèéí õàðèëöààí äàõü õ¿íèé íººö íü õ¿íèé íººöèéí ñèñòåìèéí áàé ñèñòåì áîëíî ãýõ ìýò 14
 15. 15. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?Компьютер: Мэдээллийн системийн зөвхөн нэгбүрэлдэхүүн хэсэгКомпьютержсэн мэдээллийн систем 15
 16. 16. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?ÊМС-ийн бvрэлдэхvvн хэсгvvд Òåõíèê õàíãàìæ – Мэдээлэл бîëîâñðóóëàх системийн биет бvрэлдэхvvн хэсэг Ïðîãðàì õàíãàìæ – Мэдээлэл боловсруулах системийн програм, vйл ажиллагаа, дvрэм ба тэдгээрийн хэсэг, тvvнчлэн холбогдох бичиг баримт Процедур - Ñèñòåìèéã õýðõýí àøèãëàõ òàëààð õ¿ì¿¿ñò òóñëàõ ¿¿ðýãòýé çààâаð – õýðýãëýã÷èéí çààâàð – áàðèìò áè÷èã – àðõèâëàëò àìæèëòòàé áîëñîí ýñýõèéã áàòàëãààæóóëàõ ïðîöåäóð ãýõ ìýò 16
 17. 17. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?Ýðãýõ õîëáîî PerswareÁîëîâñðóóëàëò Îðîëò áà ãàðàëò ? Software Hardware Êîìïüþòåðèéí áîëîâñðîëòîé 17
 18. 18. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?ÊМС-ийн бvрэлдэхvvн хэсгvvд Єгєгдлийн сангийн систем – Мэдээллийн системийг компьютер ашиглан боловсруулахын тулд єгєгдлийн сангийн системийг «ЄСС» vvсгэнэ – ЄСС нь єгєгдлийн санг vvсгэн боловсруулах програм хангамж ба єгєгдлийн сан гэж нэрлэгдэх хадгалсан єгєгдлvvдээс тогтоно 18
 19. 19. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý? Єгєгдлийн сангийн систем Õýðýãëýã÷ /Ïðîãðàì çîõèîã÷ªÑ ñèñòåì Õýðýãëýýíèé ÏÕ() ªÑÓÑ Áîëîâñðóóëàõ çîðèóëàëòòàé ÏÕ ÏÕ Õàíäàõ çîðèóëàëòòàé ÏÕ ªÑ á¿òýö Õàäãàëñàí ºãºãäºë ªÑ (ìåòà-ºãºãäºë) 19
 20. 20. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý?ªãºãäëèéí ñàí ãýäýã íü õîîðîíäîî õîëáîîá¿õèé ºãºãäëèéí öóãëóóëãà áºãººä ºãºãäºë íüõàíäàõàä õÿëáàð, êîìïüþòåðýýð áîëîâñðóóëàõáîëîìæòîé áàéõ ¸ñòîéªãºãäëèéí ñàí - Єгєгдлийн тодорхойлолт батэдгээрт харгалзах объектvvдийн хоорондоххамаарлыг харуулсан ерєнхий загварын дагуузохион байгуулсан, нэг буюу хэд хэдэнхэрэглээний хvрээг хангасан єгєгдлийн цуглуулга 20
 21. 21. 3. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý? ×àíàðÌС-èéí ÷àíàð íü ìåíåæåðèéã áîãèíî õóãàöààíäÿã õýðýãòýé ìýäýýëëýýð õàíãàõ ÷àäâàðààðõýìæèãäýíýÌýäýýëýë ¿íýí áîäèòîé ìºí áàéíãà øèíý÷ëýãäýæáàéõ ¸ñòîé.̺í õýðýãëýã÷ ìýäýýëëèéã õ¿ñíýãò, ãðàôèê,ñòàòèñòèê ¿ç¿¿ëýëò, çóðàã áîëîí äóó ãýõ ìýòõ¿ññýí ôîðìàòààðàà àâàõ áîëîìæтой байхÕýðýãëýã÷ á¿ðèéí øààðäëàãà áîëîí ìýäýýëëèéãõ¿ëýýí àâàõ ÷àäâà𠺺𠺺ð áàéäàã ó÷ðààñõýðýãëýã÷ á¿ðò òîõèðñîí õýëáýðýýð ìýäýýëëèéãèëýðõèéëýí õàðóóëæ ÷àääàã áàéõ 21
 22. 22. «тєгсєв»Анхаарал тавьсанд баярлалаа 22

×