Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soreny Edina

490 views

Published on

Minisztériumi tervek

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soreny Edina

 1. 1. Tervek és aktualitások a könyvtári területen Emberi Erőforrások Minisztériuma Sörény Edina Kultúráért Felelős Államtitkárság főosztályvezető Könyvtári és Levéltári Főosztály Szeged, 2019. február 28.
 2. 2. Tartalom • Megújuló környezet – megújuló könyvtár • Stratégiai irányok kialakítása • Aktuális feladatok
 3. 3. https://publiclibraries2030.eu/resou rces/eu-library-factsheets/ Országok- könyvtárak
 4. 4. Könyvtári ellátás - Magyarország
 5. 5. Könyvtárak 2019-ben • Több mint 3900 könyvtár rendszere - több mint 2660 kistelepülési könyvtári szolgáltató hely - több mint 500 települési könyvtár - több mint 24 millió könyvet olvastak az elmúlt évben - több mint 6000 könyvtáros látja el a szolgáltatásokat - több mint 2 millió beiratkozott olvasó - több mint 98 millió kötet, amből az elektronikus dokumentumok száma több mint 1,5 millió - több mint 24 ezer számítógép használata - több mint 113 ezer kulturális rendezvény 4 millió résztvevővel
 6. 6. K+F+I+K • A 21. század a tudás és a kreativitás évszázada • A könyvtár helye és feladata a tudás társadalmában • Digitális ágazatok szerepe nő – G20 GDP 8%-a • A digitalizáció hatása a termelékenységre és innovációra = elektromos áram használata a 19- 20. szd-ban • Folyamatosan változó környezet – változóés megújuló könyvtár • Az MI és a robotika hatása • Virtuális valóságok – kibertér, kiberbiztonság
 7. 7. Környezeti hatások • Szolgáltató könyvtár – social library – social network • Olvasási és információkeresési szokások változására • Fenntartói és finanszírozási kérdések, jogszabályok - működési stabilitás és paradigmaváltás • Könyvtári szolgáltatások IT fejlesztése és megújulása – gyorsan, minőséget, saját eszközhasználat bevonásával, egyéni igények mentén – folyamatos innovációs kényszer • Tömeges digitalizáció - Hiteles információforrások
 8. 8. • Tudástámogatás - Tudományos kommunikáció változása- open science • Gyűjtemény fejlesztés – hagyományos és elektronikus dokumentumok, webtartalmak és audiovizuális dokumentumok • Vonzó könyvtári terek kialakítása és placemaking, közösségi események és a könyvtár • Jólképzett könyvtáros szakember a könyvtárban - Könyvtárosok szaktudásának folyamatos megújítása • Pályaelhagyás megállítása és utánpótlás kérdése – mit tudunk nyújtani • Könyvtári kommunikáció erősítése • Adatvédelem – GDPS feladatok készségszintű ismerete
 9. 9. Könyvtári terek és funkciók megújítása • Könyvtárak a társadalomban - BEFOGADÓ helyek • Információ és tudás átadása– TUDÁSTÁMOGATÓ és INFORMÁCIÓS helyek • Erőforrás fejlesztés – MEGÚJULÓ helyek • Kompetenciák és információs műveltség fejlesztése – FEJLESZTŐ helyek
 10. 10. Feladatok • Könyvtári rendszer és a levéltár rendszer működtetése és fejlesztése • Stratégiai célok meghatározása – Könyvtári területen kidolgozás 2019-2023 • Országos könyvtári rendszerek működtetése - MOKKA, ODR „tartalmi” megújulása, MOKKA-R • OKP fejlesztéseinek realizálása • Jogszabályi változások • Könyvtári Szakértői Bizottság működtetése • Munkabizottságok működtetése
 11. 11. Jogszabályok • Kötelespéldány rendelet- folyamatban • Webaratás és archiválás - halasztás történt • Kult. tv. könyvtári feladatainak áttekintése – 2019. II. Félév, dereguláció • EMMI rendeletek áttekintése és módosítása – szakmai mutatók, állományvédelem kérdései, könyvtári minőségügy, stb.
 12. 12. Aktualitások Felsőoktatási és szakkönyvtárak • Stratégiák, fejlesztési elképzelések • Tudománytámogatás erősítése intézményi szinten • Open Science kérdéseinek hazai szabályai • Tanulási környezet átalakítása, online tartalmak és adatbázisok elérhetőségének bővítése • Tanulási előmenetel támogatása • Személyre szabott szolgáltatások • Digitális szolgáltatások Nemzeti könyvtár • Országos Könyvtári Rendszer projekt megvalósítása • Könyvtári Digitalizálási Stratégia megvalósítása – Országos Könyvtári Digitalizálási Stratégia – Fehér könyv – módszertan és szabványok • Névtér program • Működési stabilizáció • Archiváló raktár
 13. 13. Közkönyvtár GYŰJTEMÉNYRE ÉPÍTETTEN: • Teret ad a kulturális és közösségi programoknak – community hub • Egyszerre nyújt kapcsolódás a múlthoz, a jelenhez és jövőhöz • Támogatja az olvasási és szövegértési kompetenciák fejlődését • Innovatív megoldásokkal hozzáférést biztosít az információhoz mindenkinek • Támogatja a használók formális, nem formális és informális tanulását - LLL • Minden generációt megszólítani tudó szolgáltatásokkal rendelkezik • Lehetőséget biztosít a digitális kompetenciák, skill-ek elsajátításához • Minőségi szolgáltatásokat biztosít
 14. 14. Közkönyvtárak feladatai • Digitális technológiák és kreatív média-megoldások eljuttatása a közkönyvtárakba • Megyei könyvtári ellátás és támogatása • Városi könyvtári ellátás fejlesztési programjának kialakítása – tér és gyűjtemény • ÉRTÉKőrzés - Helytörténeti dokumentumok hosszú távú megőrzésének biztosítása • Szakmai ”minimumok” meghatározása – EMMI rendelet kidolgozása • Kistelepülési ellátórendszer támogatási rendszerének megújítása • Támogatások felhasználásának ellenőrzése • Szakfelügyeletei rendszer újraindítása • Minőségirányítás elterjedése
 15. 15. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! edina.soreny@emmi.gov.hu

×