Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Somogyi bajuszne

660 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Somogyi bajuszne

 1. 1. Csongrád megyei állománymutatók az országos számok tükrében Bajusz Jánosné Somogyi-könyvtár bajusz.janosne@sk-szeged.hu Szeged, 2012. 09. 27.
 2. 2. „Mindenki ismeri a szólást, miszerint «statisztikával mindent be lehet bizonyítani» ez azonban csak akkor igaz, ha a statisztikát rosszul, nem megfelelően használják” Stuart Sutherland brit származású pszichológus, író
 3. 3. Csongrád megye országos összehasonlításában, 2011• lakosságszám rangsor• 420 ezer 8.• Települések száma• 60 19.• Működő könyvtár• 58 (41 önálló+ 17 ellátott) 19.
 4. 4. Csongrád megye országos összehasonlításában 2011• állománygyarapításra fordított összeg rangsor• 82 228,- 11.• összes állománya• 2 107 927db 10.• kurrens időszaki kiadvány• 1919 cím 16.
 5. 5. Dél-alföldi régió lakosságszám 2011 fő %Ország lakossága 9.986.000 100 %Bács-Kiskun megye 527 000 5,3 %Csongrád megye 420 000 4,2 %Békés megye 368 000 3,1 %
 6. 6. Dél-alföldi régió települési könyvtárak 2011Országosan Összes Önálló Ellátó Országosösszes települési könyvtár rendszerben összesnektelepülési könyvtár hány %-akönyvtár 3011 1002 2008Bács-Kiskunmegye 114 66 48 3,8Csongrádmegye 58 43 15 1,9Békés megye 72 44 28 2,4
 7. 7. Dél-alföldi régió állományba vett dok. ok - 2011Országosan 2011- Állomány- Országosan Kifizetett számlák ben állományba gyarapításra állományba vett alapján azvett dok.ok száma fordított összeg a összes összesnek kifizetett számlák dokumentumnak hány %-a alapján hány %-a 965701 db 1.788 960 ezerBács-Kiskun megye 104 358 ezer 6,6 5,863432 dbCsongrád megye 84 269 ezer 4,5 4,743443 dbBékés megye 46 941 ezer 3,1 2,629591 db
 8. 8. Csongrád megye
 9. 9. Csongrád megye
 10. 10. Települések lélekszámaTelepülés lélekszámot tekintve:• 1200 fő alatti: 15 település, a megye lakosságának 2.14 %- a 1200- 3000 fő közötti: 20 település, a megye lakosságának 8.97 %-a 3001-5000 fő közötti: 14 település, a megye lakosságának 11. 89 %-a 5001 fő feletti:1 település, a megye lakosságának 1. 19 %- a• kisváros: 5 település, a megye lakosságának 7.23 %-a• középváros: 4 település, a megye lakosságának 27.13 %-a• nagyváros: 1 település, a megye lakosságának 41,45 %-a
 11. 11. Települések lélekszáma
 12. 12. Települések lélekszámaÖsszesen 35 településen élnek 3000 fő alatt a megyében.
 13. 13. Települések lélekszámaÖsszesen 55 településen élnek 10 000 fő alatt a megyében
 14. 14. 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeleta társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve azországos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről• társadalmi, gazdasági infrastrukturális szempontból elmaradott települések száma: 35• (Ambrózfalva, Apátfalva, Árpádhalom, Ásotthalom, Baks, Balástya, Csanádalberti, Csanádpalota, Csanytelek, Csengel, Derekegyház, Dóc, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Földeák, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Nagyér, Nagylak, Nagymágocs, Nagytőke, Óföldeák, Ópusztaszer, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Tömörkény, Üllés, Zákányszék)
 15. 15. 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeleta társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve azországos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről• Az országos átlagot legalább 1,75szörösen meghaladó munkanélküliségű települések 10 (Ambrózfalva, Árpádhalom, Ásotthalom, Baks, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Nagyér, Ruzsa)
 16. 16. Települési könyvtárak 58 db
 17. 17. Szervezeti egység• önálló: 14 (Balástya, Csanádpalota, Csengele, Csongrád, Dóc, Felgyő, Hódmezővásárhely, Kistelek, Kübekháza, Makó, Ópusztaszer, Pusztamérges, Szeged, Tömörkény)• ÁMK-n belül: 5 ( Domaszék, Fábiánsebestyén, Maroslele, Mártély Nagymágocs)• művelődési házzal, faluházzal kulturális központtal összevontan: 16 (Algyő, Ásotthalom, Deszk, Forráskút, Földeák, Mindszent, Mórahalom, Óföldeák, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Üllés, Zákányszék, Zsombó)• integrált közösségi szolgáltató színtér keretein belül 1 (Bordány)
 18. 18. Szervezeti egység• Könyvtári szolgáltató rendszeren belül (mozgókönyvtári ellátás): 15 Ambrózfalva, Árpádhalom, Csanádalberti, Derekegyház, Eperjes, Ferencszállás, Királyhegyes, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Nagyér, Nagylak, Nagytőke, Pitvaros Szegvár)• kht: 1 Szentes• nem működik: 2 Tiszasziget, Újszentiván• szociális alapszolgáltató központ keretén belül 1 Apátfalva• önkormányzati szakfeladaton, de működő, és nyilvános könyvtári szolgáltatást megrendelő 2 (Csanytelek, Székkutas)• önkormányzati szakfeladaton működő 3 (Baks, Kiszombor, Öttömös)
 19. 19. Könyvtáros munkakör• Országosan 3859 fő dolgozik könyvtáros munkakörben,• teljes munkaidőre átszámítva 3111 fő• Könyvtáros munkakörben teljes munka- időben dolgozók száma:• városokban 155 fő » 190 fő• községekben 35 fő• könyvtáros munkakörben részidőben dolgozók száma:• városokban 17 fő » 47 fő• községekben 30 fő
 20. 20. Könyvtárak nyitva tartása• heti 6 órában: 3 könyvtár • heti 36 órában 5 könyvtár• heti 8 órában: 4 könyvtár • heti 37 órában: 1 könyvtár• heti 9 órában: 3 könyvtár • heti 38 órában: 2 könyvtár• heti 12 órában: 1 könyvtár • heti 40 órában:14 könyvtár• heti 18 órában: 1 könyvtár • heti 41 órában: 1 könyvtár• heti 20 órában: 6 könyvtár • heti 43 órában: 2 könyvtár• heti 28 órában: 1 könyvtár • heti 44 órában: 1 könyvtár• heti 30 órában: 2 könyvtár • heti 45 órában: 2 könyvtár• heti 31 órában: 1 könyvtár • heti 51 órában: 1 könyvtár• heti 32 órában: 3 könyvtár • heti 52 órában: 1 könyvtár• heti 33 órában: 1 könyvtár • heti 68 órában: 1 könyvtár• heti 35 órában 1 könyvtár • 31 könyvtár• 27 könyvtár
 21. 21. Állomány• Ranganathan törvényei• „1. A könyvek azért vannak, hogy használják őket! 2. Minden olvasónak a megfelelő könyvet! „• „… a könyvtár valami élővízhez hasonlítható, az állandóan beleáramló új könyvek éltetik, állománya nem lehet egy adott dátum, az indulási időszak könyvtermésének üledéke.” » Sallai a könyvtárakról 1977-be, (Wikipédia)• 1997. CXL törvény 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:• b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
 22. 22. Leltárba vett állományCsongrád megye 2008 2009 2010 2011városokban 48615 32957 37283 32979községekben 8569 6328 7363 10464összesen 57184 39285 44646 43443
 23. 23. Dokumentumellátottság helyben lévő (össz)állomány/lakos• A túlságosan alacsony érték elégtelen gyűjteménynagyságra, közvetetten elégtelen beszerzési volumen lehetőségére utal.• A túlságosan magas érték fölösleges állományra, közvetetten az állomány fizikai kihasználatlanságára, fölöslegesen beszerzett mennyiség lehetőségére utal.• A mutató a dokumentumellátás tartalmát, összetételének minőségét nem jellemzi.
 24. 24. Állománynagyság és dokumentumellátottság községekben 1200 fő alatti településekenAz oszlopok a dobogón betöltött helyzetet jelölik. Az 1-es a legjobb,a 15-ös a legrosszabb. (15 település rangsora.)
 25. 25. Állománynagyság és dokumentumellátottság községekben 1200-3000 fő között településekenAz oszlopok a dobogón betöltött helyzetet jelölik. Az 1-es a legjobb,a 18-as a legrosszabb. (18 település rangsora.)
 26. 26. Állománynagyság és dokumentumellátottság 3001- 5000 fő közötti településeken
 27. 27. Állománynagyság és dokumentumellátottság községekben 5001 fő feletti településeken Lakos Állomány Dok. ellátottságAlgyő 5247 fő 14548 kötet 2,8 db/fő
 28. 28. Állománynagyság és dokumentumellátottság városokban Lakos Állomány Dok . ellátottságCsanádpalota 3 047 30 018 9,9Csongrád 17 588 99 917 5,7Hódmezővásárhely 47 192 105 349 2,2Kistelek 7 414 27 568 3,7Makó 23 727 79 490 3,4Mindszent 7 241 51 043 7,1Mórahalom 6 036 25 874 4,3Sándorfalva 8 193 15 115 1,8Szeged 170 500 886 490 5,2Szentes 28 780 118 390 4,1
 29. 29. Állománygyarapításra fordított összegek• „A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.”• Gárdonyi Géza
 30. 30. Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján Csongrád megyében ezer Ft-ban 2004 2008 2009 2010 2011 81068 81771 74566 70098 84269
 31. 31. Állománygyarapításra fordított összeg ezer Ft a kifizetett számlák alapjánTelepülés ezer Ft összeg lakosok számaSzeged 27580 170500Hmvhely 20551 47192Szentes 8596 28780Csongrád 2923 17588Makó 2815 23727Kistelek 1036 7414Mórahalom 948 6036Sándorfalva 441 8193Mindszent 250 7241Csanádpalota 249 3047
 32. 32. Állománygyarapításra fordított összegek ezer Ft-banTelepülé 2011 2010 2009 2008 2007sSzeged 27580 31960 30065 33115 31473Hmvhely 20551 1877 4227 7358 5724Szentes 8596 8125 7491 6534 6441Csongrád 2923 3264 5153 4102 3613Makó 2815 3697 7376 6584 3714Kistelek 1036 2032 2323 1046 999Mórahalom 948 677 1395 1009 1325Sándorfalv 441 909 310 1095 569aMindszent 250 442 614 1799 1011Cspalota 249 590 457 271 195
 33. 33. Állománygyarapításra fordított összeg ezer Ft a kifizetett számlák alapján össz költségvetés lakosok Település összeg (ezer Ft) %-a számaAlgyő 1617 5247Szatymaz 1333 35,7 % 4751Nagymágocs 979 16,8 % 3182Üllés 1211 26 % 3222Földeák 750 7,8% 3240Bordány 718 3266Ruzsa 649 1,7 % 2608Domaszék 599 15 % 4705Ásotthalom 588 7,6 % 4023Zsombó 429 8,6 % 3505
 34. 34. Állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 100 ezer Ft alattTelepülés összeg (ezer Ft) lakosok számaPusztaszer 63 1479Dóc 59 796Csengele 55 1996Ópusztaszer 23 2210Maroslele 3 2160Pusztamérges 0 1160Öttömös 0 790Kübekháza 0 1591
 35. 35. Állománygyarapításra fordított összeg az elmúlt öt évbenTelepülés 2011 2010 2009 2008 2007Kübekháza 0 26 1 13 54Öttömös 0 2 247 216 152Pusztamérges 0 196 236 306 349Maroslele 3 85 291 232 125Ópusztaszer 23 45 28 267 390Dóc 59 111 120 146 112Pusztaszer 63 219 40 69 23
 36. 36. a költségvetés %-a az állománygyarapítási összeg• 15 KSZR szolgáltató helyen a normatív támogatás 40-50 %-a• 2 könyvtár ahol 30-35 %• 6 könyvtár ahol 14-15 %• 20 könyvtár ahol 5 % alatt
 37. 37. Kistérség (városi kvt. nélkül) Átlag beszerzési összeg ezer FtCsongrád (Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) 306HMVH (Mártély, Székkutas) 374,5Kistelek (Baks, Balástya, Csengele, 102Ópusztaszer, Pusztaszer)Makó (Ambrózfalva,Apátfalva, 360,4Csanádalberti,Ferencszállás,Földeák,Királyhegyes, Kiszombor,Klárafalva, Kövegy,Magyarcsanád,Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák,Pitvaros)Mórahalom (Ásotthalom, Bordány, 470,4Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa,Üllés, Zákányszék)Szeged (Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, 546Kübekháza, Röszke, Szatymaz, Tiszasziget,Újszentiván, Zsombó)Szentes (Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes 448Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke,SzegvárKözségekben átlag 372Városokban átlag 6538,9
 38. 38. Települések, ahol 100,- Ft alatt van a beszerzési összeg/fő 2010-ben országos átlag községekben 190,- városokban 240,-• városok: Csanádpalota, Mindszent, Sándorfalva• községek: Baks, Balástya,Csanytelek, Csengel, Deszk, Dóc, Fábiánsebestyén, Forráskút, Kiszombor, Kübekháza, Maroslele, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke• összesen 3+ 16 = 19 könyvár• a működő könyvtárak 33%-a
 39. 39. Települések ahol 100,-150,- közötti a beszerzési összeg/ fő 2010-ben országos átlag községekben 190,- városokban 240• városok:Kistelek, Makó• községek: Apátfalva, Ásotthalom, Domaszék, Szegvár, Székkutas, Tömörkény, Zákányszék, Zsombó• 2+ 8= 10 könyvtár• a működő könyvtárak 17-%-a
 40. 40. Települések, ahol 151-200,- közötti a beszerzési összeg/fő 2010-ben országos átlag községekben 190,- városokban 240• városok: Csongrád, Mórahalom, Szeged• község: Óföldeák• 3+ 1= 4 könyvtár• működő könyvtárak 7%-a
 41. 41. Települések, ahol 201-300,- közötti a beszerzési összeg/fő 2010-ben országos átlag községekben 190,- városokban 240• város: Szentes• községek:Bordány, Derekegyház, Felgyő, Földeák, Magyarcsanád, Pitvaros, Ruzsa, Szatymaz• 1+ 8= 9 könyvtár• a működő könyvtárak 16 %-a
 42. 42. Települések, ahol 301-400,- közötti a beszerzési összeg/fő 2010-ben országos átlag községekben 190,- városokban 240• Város: nincs• község: Algyő, Mártély, Nagymágocs, Üllés• 4 könyvtár• a működő könyvtárak 7 %-a
 43. 43. Települések, ahol 401,- feletti a beszerzési összeg/fő 2010-ben országos átlag községekben 190,- városokban 240• város: Hódmezővásárhely• községek: Ambrózfalva, Árpádhalom, Csanádalberti, Eperjes, Ferencszállás, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Nagylak, Nagytőke, Klárafalva• 1+ 11= 12 könyvtár• működő könyvtárak 20%-a
 44. 44. Állomány használata• A könyvtárból “kivitt” és a helyben kölcsönzött és közvetlenül használt dokumentumok százalékos aránya a leltári állományból, azaz milyen arányban használódott az állomány• A mutató 0 és 100 közé eső szám, az optimalitás 100 felé tart.• Kockázat: a közvetlenül használt dokumentumok száma gyakran “puha” adat.• A túlságosan alacsony érték fizikailag kihasználatlan gyűjteményre, törléshiányra utal. A túlságosan magas érték fizikailag túlságosan igénybe vett gyűjteményre utal. Ok lehet a szűk alapterület, a beszerzés gyengesége.• A mutató az állomány kiválóságát, használatának tartalmát összetételének minőségét nem jellemzi .
 45. 45. Az állomány használata milyen arányban használódik az állomány. használt állomány /leltári állomány
 46. 46. Ellátottság- használat
 47. 47. Forgási sebesség• A könyvtárból “kivitt” és a helyben kölcsönzött és közvetlenül használt dokumentumok százalékos aránya a kölcsönözhető állományból, azaz milyen arányban használódott a kölcsönözhető állomány.• A mutató 0 és 100 közé eső szám, az optimalitás 100 felé tart.• Kockázat: a közvetlenül használt dokumentumok száma gyakran “puha” adat.• A túlságosan alacsony érték kihasználatlan gyűjteményre, törléshiányra utal. A túlságosan magas érték túlságosan igénybe vett gyűjteményre utal. Ok lehet a szűk alapterület, a beszerzés gyengesége.
 48. 48. Forgási sebesség A mutató megmutatja a könyvtárból “kivitt” és a helybenkölcsönzött és közvetlenül használt dokumentumok százalékos arányát a kölcsönözhetőállományból, azaz milyen arányban használódott a kölcsönözhető állományhasznált dokumentum/kölcsönözhető állomány
 49. 49. Állománynagyság-forgási sebesség
 50. 50. Az állomány kopása a könyvtárból kivitt és a helyben kölcsönzött dokumentumok száma/beszerzett dokumentumok száma• A használt dokumentumok és a beszerzett dokumentumok aránya, azaz egy beszerzésre hány használat esik, azaz az állomány kopásának foka• A túlságosan alacsony érték az állomány fizikai kihasználatlanságára, közvetetten a fölösleges mennyiségek lehetőségére utal.• A túlságosan magas érték az állomány erős fizikai igénybevételére, elégtelen beszerzési volumen lehetőségére utal. Ok lehet az újdonságcentrikus olvasói magatartás .• .
 51. 51. Az állomány kopása A használt dokumentumok és abeszerzett dokumentumok aránya, azaz egy beszerzésre hány használat esik, azaz az állomány kopásának foka.
 52. 52. Köszönöm a figyelmet!

×