Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latogatokutatas

389 views

Published on

Nepessy Noemi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latogatokutatas

 1. 1. A látogatókutatásra épített termék és szolgáltatásfejlesztés múzeumi környezetben Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete konferenciája, Népessy Noémi, főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
 2. 2. https://www.c2montreal.com/post/marketing/#/
 3. 3. - szűkebb értelemben: vállalati eszközrendszer
 4. 4. - tágabb értelemben: szemléletmód, amely a vevőt helyezi a középpontba
 5. 5. USA közösségi gyűjtemény a közösségért, a látogató integráns elem látogatókutatások, 20, sz. elejétől tudatos marketing tevékenység Európa főúri/állami gyűjtemény a tudományért, a látogató „szükséges rossz” új muzeológia, 20. sz. utolsó harmada (közösségi nyitás) kényes egyensúly
 6. 6. A múzeumok szerepe világszerte változik. A passzív, gyűjteményekre, tudományos kutatásra alapozott kiállítások kora a múlté. • relevánsnak kell maradnia, az eredeti tárgy és valódi történet imázsát kell erősíteni, • közösségi térként kell működnie, • hálózatban kell működnie, • a gyűjteményhez való hozzáférés útján készségeket, képességeket kell fejlesztenie, • hozzá kell járulnia az egyén kulturális és edukációs szintjének növeléséhez, • hozzá kell járulnia a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, • érzékeny témákat kell feldolgoznia, • piaci szereplőként kell viselkednie, • termékeket és szolgáltatásokat kell fejlesztenie. A múzeumnak
 7. 7. Almásy Kastély - Gyula látogatóközpont vagy múzeum
 8. 8. A látogatók szintén változnak.  A gyors technológiai és kommunikációs fejlődés, a digitális hozzáférés korlátlan volta megváltoztatta a látogatók múzeummal szembeni elvárásait.  A társadalmak egyre diverzifikáltabbak, egyre nő a városiasodás, a nyugati civilizáció elöregszik, a társadalmi egyenlőtlenségek nőnek.  Az emberek mobilitása soha ezelőtt nem látott méreteket öltött.  A közösségi média közelebb hozta a világot és felgyorsította az emberek közötti interakciót.  Az „azonnal” társadalmát éljük.  A források hitelessége az ismeretek, „tudás” megszerzésében nem döntő tényező.  A látogató szórakozni szeretne, élményre vágyik.  A látogató játszva akar új ismerethez jutni, bevonódni, részt venni akar.  A múzeumtól szolgáltatások széles körét várja el.
 9. 9. forrás: https://advisor.museumsandheritage.com/features/audience-development-putting-visitors-at-the-heart-of-the-museum
 10. 10. A múzeumlátogató nem egy meghatározhatatlan tömeg. (Loomis, 1993)
 11. 11. LÁTOGATÓ = FOGYASZTÓ
 12. 12. A kérdés, amire a választ keressük: a szabadidő eltöltésében hozott fogyasztói döntése során hogyan viselkedik, milyen tényezők befolyásolják, mi a motivációja
 13. 13. Motivációi: - új ismeretek szerzése, - kikapcsolódás, - esztétikai élményre vágyódás, - szórakozás, - elmenekülés a mindennapokból, - társas együttlét...
 14. 14. Mit kell tennie a múzeumnak azért, hogy a változó világban versenyben maradjon?
 15. 15. forrás: https://thinkingaboutmuseums.com Tervezni, strukturálisan gondolkodni, projektekben dolgozni Nem megfeledkezve a fogyasztóról, azaz a látogatóról
 16. 16. Nincs olyan üzlet, amely sikeres lehetne anélkül, hogy vezetői, menedzserei tisztába ne lennének azzal, hogy kik akarják a termékeiket és/vagy szolgáltatásaikat megvásárolni. (Hooper-Greenhill, 1996)
 17. 17. A látogatókutatás nézőpontjai tudományterület/nézőpont megjelenése a látogatókutatásban szabadidő-tudomány 1900-as évek eleje, majd 1950 után szociológia látogatók szociodemográfiai leírása, kezdetektől pszichológia 1920-30-as évek, látogatói profilok, viselkedés oktatás 1960-as évek muzeológia 1986 után kommunikáció 1990-es évek fogyasztói magatartás látogatói élmény kutatások 1990 után marketing 1980-as 7P, 2000-es évek kultúra/múzeumi mikroökonómia múzeumgazdaságtan 20. század vége turizmus kulturális turizmus, 21. század
 18. 18. piackutatás látogatók utatás termék- és szolgáltatásf ejlesztés
 19. 19. Hogyan lehet megismerni a látogatót? A kutatási fordulatot a marketing múzeumi megjelenése, a marketingszakemberek alkalmazása hozta meg – a nagyobb intézményekben
 20. 20. Kutatás alaptípusa Kutatás célja Kutatás módszertana Érintett terület Látogató-fejlesztés Látogatás és nem látogatás okainak feltárása, ismételt látogatásra csábítás, új látogatók szerzése, a látogatói észlelések, motivációk, attitűd vizsgálata Strukturált önkitöltős, vagy kérdezőbiztossal alkalmazott kérdőív, interjú, fókuszcsoport menedzsment, gazdálkodás, marketing Kiállítás tervezés értékelés és fejlesztés Kiállításrendezési folyamat látogatói (célcsoporti) közreműködéssel, célcsoport-specifikus fejlesztés 3 szakaszos folyamat modell használata(Chandler Screven): • tervezés (front-end evaluation), • installálás (formative evaluation), • kiállítás értékelés annak elkészülte után (further evaluation) tudományos, kiállítási tevékenység Program tervezés és fejlesztés Programkínálat fejlesztése látogatói (célcsoporti) közreműködéssel, célcsoport specifikus fejlesztés 3 szakaszos modell hasonlóan a kiállítás értékeléshez: • tervezés, • fejlesztés • program megvalósítás utáni látogatói vélemények közönségkapcsolat, marketing Általános múzeumi környezet vizsgálata Látogatói komfort javítása Múzeumi térhasználat megfigyelése (mapping) az épület egészében és a kiállításokban: látogatók mozgásának és viselkedésének megfigyelése, velük történő beszélgetéssel, interjú, fókuszcsoport látogatómenedzsment Látogatói szolgáltatások fejlesztése (shop, étterem, stb) A múzeumi munkaerőállomány fejlesztése Múzeumlátogatás utáni kérdőívek, interjúk a látogatókkal az általuk tapasztaltakról HR (tréningek)
 21. 21. Látogató-fejlesztés Kutatás célja • a látogatói észlelések, motivációk, attitűd vizsgálata • a nem látogatás(!) hátterének feltárása, • ismételt látogatásra csábítás, • új látogatók szerzése, Kutatás módszertana • Strukturált önkitöltős, vagy kérdezőbiztossal alkalmazott kérdőív, interjú, fókuszcsoport Érintett terület • menedzsment, gazdálkodás, marketing
 22. 22. Kiállítás tervezés értékelés és fejlesztés • Kutatás célja • Kiállításrendezési folyamat látogatói (célcsoporti) közreműködéssel, célcsoport-specifikus fejlesztés • Kutatás módszertana • 3 szakaszos folyamat modell használata(Chandler Screven): tervezés (front-end evaluation), installálás (formative evaluation),, kiállítás értékelés annak elkészülte után (further evaluation) • Érintett terület • tudományos, kiállítási tevékenység
 23. 23. Program tervezés és fejlesztés Kutatás célja • Programkínálat fejlesztése látogatói (célcsoporti) közreműködéssel, célcsoport specifikus fejlesztés Kutatás módszertana • 3 szakaszos modell hasonlóan a kiállítás értékeléshez: tervezés, fejlesztés, program megvalósítás utáni látogatói vélemények Érintett terület • közönségkapcsolat, marketing
 24. 24. Általános múzeumi környezet vizsgálata Kutatás célja • látogatói komfort javítása, • látogatói élmény növelése Kutatás módszertana • Múzeumi térhasználat megfigyelése (mapping) az épület egészében és a kiállításokban: látogatók mozgásának és viselkedésének megfigyelése, interjú, fókuszcsoport Érintett terület • látogatómenedzsment
 25. 25. Attrakció fejlesztése (shop, étterem, stb.) A kutatás célja • A múzeumi munkaerőállomány fejlesztése • A kínálat bővítése Kutatás módszertana Múzeumlátogatás utáni kérdőívek, interjúk a látogatókkal az általuk tapasztaltakról Érintett terület • HR (tréningek), Marketing részleg
 26. 26. Kinek szükséges ez az infó? MINDENKINEK!
 27. 27. Hazai kutatások helyzete (egy kis kitérő) - alapvetően intézményi szinten zajlanak - eredmények és módszerek nem publikáltak - országos átfogó kutatás: 2006, NKA – NEFMI – Xellum Kft. - országos reprezentatív mintán nem történt kutatás - nem-látogatók vizsgálata hiányzik
 28. 28. Feladatok - nemzetközi irodalom feldolgozása - hazai kutatások feltárása, tipizálása - mintaprojektek, a látogatókutatások értékének és hasznának megismertetése a múzeumokkal - módszertani útmutatók, ajánlások elkészítése
 29. 29. ismerjünk a látogatóinkat és igényeiket meghatározzuk azokat a piaci szegmenseket, ahová terjeszkedni szeretnénk – szegmentálunk termékeket- és szolgáltatásokat fejlesztünk - CÉLZOTTAN
 30. 30. A termék- hagyma Forrás: Pavluska Valéria: Kultúramarketing, Akadémiai Kiadó, 2014, 316p.
 31. 31. majd meghatározzuk kínálatuk megkülönböztető ismérveit, azaz kialakítunk egy egyedi értékesítési ajánlatot, majd ezt folyamatosan kommunikálják a potenciális vevőknek - azaz pozícionálunk
 32. 32. ha mindent jól csináltunk... fortepan
 33. 33. Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!

×