Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulturalis orokseg

257 views

Published on

dr. Sonkoly Gabor

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulturalis orokseg

 1. 1. A kulturális örökség harmadik rezsimje és az örökség szintjei Sonkoly Gábor, ELTE BTK MKE, Szeged, 2019.7.31.
 2. 2. Az előadás tematikája  A kulturális örökség fogalma  A kulturális örökség rezsimjei  A kulturális örökség szintjei  A kulturális örökség nemzeti keretben  Kulturális örökség és bölcsészettudományok  A kulturális örökség a harmadik rezsimben: Európa példája  A kulturális örökség kutatásaa harmadik rezsimben  Következtetések MKE, Szeged, 2019.7.31.
 3. 3. A kulturális örökség fogalma  A kulturális örökség a prezentista fogalmak leginkább intézményesült tagja (emlékezet, megemlékezés, identitás, emberiség elleni bűntett, amelyeket ki lehet egészíteni a hely és a táj fogalmaival)  Eredetileg a francia és az angol nyelvben alakul ki mai értelmében, és a nemzetközi kulturális intézmények (UNESCO) térnyerésével terjed el és épül szinte minden nemzetállam törvényhozásába, majd politikai és tudományos diskurzusába  Eredetileg adminisztratív fogalomról van szó, amelyik lassan, de biztosan a tudományos diskurzus részévé válik MKE, Szeged, 2019.7.31. .
 4. 4. A kulturális örökség rezsimjei Rezsim Időszak Norma Intézmények 1. c.1790- c. 1960 Nemzeti örökség Döntően műemlék Nemzeti és lokális intézmények 2. c.1960- c. 1990 Világörökség Tárgyi és természeti örökség UNESCO és szakmai szervezetek 3. c.1990- Holisztikus megközelítés Tárgyi, szellemi, természeti, kultúrtáj, kulturális jogok, városi táj, stb. EU???
 5. 5. A kulturális örökség szintjei  A kulturális örökség sikerének egyik oka, hogy fokozatos tágulása során is semleges és integratív tudott maradni  Az identitásképzés átjárható a szintek között (helyi, nemzeti, regionális, kontinentális, világ)  A szintek összekapcsolhatóak (pl. Hungarikum) MKE, Szeged, 2019.7.31.
 6. 6. A kulturális örökség nemzeti keretben  Francia fogalom (patrimoine), melynek születése a francia forradalomhoz köthető, ahol a Nation tulajdonba veszi a kiváltságos rendek javait  Angol fogalom (heritage), melynek születése az ipari forradalom és a gyors modernizáció által elveszett épületek, tájak (értékek, tárgyak, szokások) megmentését foglalja keretbe  Minden más esetben recepcióról van szó, amely vagy nem nyilvánvaló a nyelvi közelség (patrimonio), vagy épp a nyelvi távolság (Denkmal, Heimat) miatt  A kulturális örökség második rezsimje egybeesik a nyugati társadalmak demokratizálódásával, a posztmodern fordulatokkal, a participatív elvek kidolgozásával és a kisebbségi identitások kidolgozásával  Az ezektől való politikai elhatároltság miatt Közép- és Kelet-Európa sem a kulturális örökségbe, sem a kulturális örökséghez kapcsolódó társadalmi-kulturális gyakorlatokba nem kapcsolódik be  A kultúra fogalmának kortárs intézményesülése MKE, Szeged, 2019.7.31
 7. 7. A kulturális örökség hazai intézményesülése  A kulturális örökség megjelenése utal a múlt politikai felhasználásának módjára  1985 – Magyarország (3. keleti blokk államként) csatlakozik a Világörökségi Egyezményhez (budapesti Európai Kulturális Fórum)  1998–2010 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (felváltja a kultúrát)  2001. LXIV. tc. Kulturális örökségvédelemről szóló törvény  2001–2012 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (felváltja a műemlékvédelmet)  2011. LXVII. tc. Törvény a világörökségről  2012. XXX. tc. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény  Látszólagos jogharmonizáció (1990-es/2000-es évek) MKE, Szeged, 2019.7.31
 8. 8. Kulturális örökség és bölcsészettudományok A tudományos intézményesülés előtt (– 1800-as évek) Hivatalos történelem Népi történelem A történettudomány kora (1800-as–1960-as évek) Történelem (történettudomány) Örökség (Első rezsim nemzeti előtörténetek) (patrimone, Denkmalschutz, Heimatschutz, patrimonio, kulturális javak, stb..) Történettudomány Iskolai történelem A posztmodern viták/fordulatok korszaka (1960-as-1980-as évek) Történelem (történettudomány) Kulturális örökség (Második rezsim: nemzetközi intézményesülés) Iskolai történelem A prezentista bizonytalanság korszaka(1990-es évek) Történelem (történettudomány) Kulturális örökség (Harmadik rezsim: diverzifikáció és tudományos igények) Iskolai történelem, Public History, Geschichtskultur, cultura histórica Kulturális örökség tanulmányok MKE, Szeged, 2019.7.31
 9. 9. A kulturális örökség rezsimjei Rezsim Időszak Norma Intézmények 1. c.1790- c. 1960 Nemzeti örökség Döntően műemlék Nemzeti és lokális intézmények 2. c.1960- c. 1990 Világörökség Tárgyi és természeti örökség UNESCO és szakmai szervezetek 3. c.1990- Holisztikus megközelítés Tárgyi, szellemi, természeti, kultúrtáj, kulturális jogok, városi táj, stb. EU???
 10. 10. Európa példája – készülődés 2021-27-re  Az 1.és 2. rezsimre jellemző intézmények kiterjedt hálózata  Globális szempontból az európai műemlék- és örökségvédelmi hagyomány egyedülálló  Újabb EU-s kezdeményezések  Európai Örökség Napok  Európai Örökség Cím  Európai Történelem Háza  EU Kulturális Örökség Díj /Europa Nostra Díj  FP7 és H2020 projektek
 11. 11. Európa példája – készülődés 2021-27-re A kutatási eredmények fragmentált finanszírozási, intézményi és disszeminációs rendszere Nincs egységes EU-s örökség kutatási stratégia Hiányzik az európai örökségvédelem oktatási és kutatási hálózata (Európai Örökség Tanszékek)
 12. 12. Az európai örökség megkonstruálása  2018 Európai Kulturális Örökség Éve (1985 ’zene’, 1988 ’mozi és televízió’, 1990 ’turizmus’, 2001 ’nyelvek’, 2008 ‘interkulturális párbeszéd’) 2008-2018 sok, jelentős változás, ami előtérbe hozza az európai identitás kérdését  A kultúra szerepe az európai projektben (1992 “közös kulturális örökség”)  A vezető politikusok ciklusai (jean Monnet ‘bon mot’-ja)  Finanszírozási ciklusok (áttörés: FP7 – 2007-2013)  Politikai-gazdasági események (2005, 2007-8, 2016)  A kulturális örökség fogalmi fejlődése  A kulturális örökség kellőképp neutrális fogalom ahhoz,hogy ne sértsen nemzetiállami kompetenciákat, mégis kifejezzen egységet
 13. 13. Példák 1. - MEMOLA projekt (H2020)  Memola projekt, Granada (www.memolaproject.eu)  Mediterrán hegyvidéki tájak rekonstrukciója  Vízvédelem  Talajvédelem  Tárgyi örökség  Szellemi örökség  Governance, közösségépítés  C. 1000 kistelepülés rehabilitációja eddig  Nemzetközi referencia MKE, Szeged, 2019.7.31.
 14. 14. Példák 2. – Európai Örökség Cím  Az EÖC nem merev kategóriák szerint épül (három válogatási szempont)  Viszonya a Világörökséghez  Javorca temploma és kulturális tája, Tolmin, Szlovénia  Szinergia a természeti és a kulturális örökség között.  A Szent Lélek Emléktempom, amit az első világháborúban harcoló katonák építettek az isonzói fronton MKE, Szeged, 2019.7.31.
 15. 15. A kulturális örökség kutatása 3. rezsimben: az örökség élmény  A kortárs kulturális örökség fogalom a konzerválás központúságtól az érték-orientált felé mozdul  A ‘változás kezelés’ nyithat a befogadó (integráló) társadalom irányába, mivel a kulturális örökségben megjelenő gazdasági és társadalmi értékeket jobban figyelembe veszi  A kulturális örökség,mint a demokrácia és a jólét forrása  Igen fontos regionális különbségek a kulturális örökség értelmezésében  Ideális esetben a kulturális örökség a demokratizálódás és a társadalmi integráció eszköze, de a múlt kritikátlan intézményesülését is elősegítheti ott, ahol a hatalom autoriter reflexszel iktatja ki a tudományos kritikát
 16. 16. A kulturális örökség kutatása 3. rezsimben: európai örökség  Pozitív és lelkesítő európai identitás eszköze, amely figyelembe veszi Európa összetett jellegét, belső különbségeit, valamint helyi/regionális/nemzeti értékeit  A kritikai és inkluzív európai kulturális örökség tanulmányok/kutatás egy olyan paradigmaváltást igényel, amely a módszertani fordulatok belső vitái után lehetővé teszi a társadalom felé való nyitást  Az akadémiai és az örökségvédelmi szektornak össze kell fognia egy olyan hasznos párbeszédben, ahol a társadalmi nyitás a közös cél, de ez nem hozza alávetett helyzetbe a kutatást
 17. 17. A kulturális örökség kutatása 3. rezsimben: módszertan és tématerületek  A különböző európai kulturák kulturális örökség fogalmának összehasonlító elemzése, amely figyelembe veszi a nyelvi és a történeti meghatározottságot  A módszertani nacionalizmus helyett multinacionális kutatások, amelyek jobb eredményhez vezetnek,mint a nemzeti kutatások összessége  A digitális örökségvédelem kritikai értelmezése, amely nem újfajta kirekesztést vezet be, illetve a közösség-építéshelyett nem a szélsőséges individualizációt segíti elő MKE, Szeged, 2019.7.31.
 18. 18. A kulturális örökség kutatása 3. rezsimben: intézmények  kutatási eredmények nem feltétlenül követik, segítik egymást, mivel az EU intézményrendszerén belül szétszórva helyezkednek el  A holisztikus kutatás fontos elemei megvannak, de megoldásra vár szorosabb, intenzívebb kapcsolódásuk  Előkészítésre vár az Európai Kritikai Kulturális Örökség Tanszékek/Központok hálózata, ami közös kutatásokat és a tanrendeket tud majd végezni, kidolgozni, illetve vezetni MKE, Szeged, 2019.7.31.
 19. 19. Részletesebb kifejtés:  Sonkoly, Gábor – Vahtikari, Tanja: Innovation in Cultural Heritage Research, Brussels, 2018  Sonkoly Gábor: Bolyhos tájaink, Budapest, 2018 MKE, Szeged, 2019.7.31.
 20. 20. Következtetések  Bolyhos fogalom – egyszerre adminisztratív, politikai, tudományos  A kultúra intézményesülése komplex és holisztikus módon  Harmadik rezsim: holisztikus szemlélet - folyamatos idő, folyamatos tér, közösség  Igen jelentős nemzeti és regionális különbségek  A kulturális örökség felválthat (műemlékvédelem) vagy megkérdőjelezhet (néprajz, történettudomány) hagyományos diszciplínákat, tudásformákat – könyvtártudomány, illetve a könyvtár intézménye?  Paradigmaváltás történik az EU finanszírozása terén MKE, Szeged, 2019.7.31
 21. 21. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! sonkoly.gabor@btk.elte.hu MKE, Szeged, 2019.7.31.
 22. 22. MKE, Szeged, 2019.7.31.

×