Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kszr szeged sikala

902 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kszr szeged sikala

 1. 1. KSZR szolgáltatás Csongrád megyében (a jogszabályok tükrében) Szeged, 2014.02.06.
 2. 2. KSZR Csongrád megye Előzmények: A fővárosi állatkert mozgó könyvtára: a könyveskocsit egy ceyloni törpe szamár húzta, és a bérletesek haza is vihették a könyveket a következő látogatásig.
 3. 3. KSZR Csongrád megye A világ talán legkisebb könyvtára (Anglia) telefonfülkekönyvtár: a mozgó könyvtár megszüntetése miatt létrehozott mini könyvkölcsönző példányait a falu lakói adták össze, a rendszer bizalmi alapon működik és úgy tűnik még a sorban állást sem bánják a könyvtári tagok.
 4. 4. KSZR Csongrád megye A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer koncepcióját a Könyvtári Főosztály által létrehozott munkabizottság dolgozta ki 2004-2005-ben. Célja: a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíteni a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. Esélyteremtés arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Ehhez állami támogatást, normatívát biztosítottak. A KSZR a könyvtári stratégia változását és jelentős szemléletváltozást hozott: -Stratégia változása: korábbi a cél: kistelepüléseken és a kisvárosokban élők ugyanazt a könyvtári ellátást kapják, mint amit az ODR tagkönyvtáraiban. Megváltozott cél: esélyteremtés -Szemléletváltás: Nem könyvtári intézményben , hanem könyvtári ellátásban kell gondolkodni. Ez a nyilvános könyvtárak számának csökkenését eredményezte 2003 2071 nyilvános könyvtár 2008 1312 nyilvános könyvtár 2013 930 nyilvános könyvtár Megyénként más szervezés
 5. 5. KSZR Csongrád megye A jelen: 2012-ben hatályát vesztette a többcélú kistérségi társulásukról szóló törvény, amely meghatározta az elmúlt évek mozgókönyvtári ellátását. 1997. évi CXL. Törvény a nyilvános könyvtári ellátásról 64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. A feladatot a községi és városi önkormányzat két módon teljesítheti: -Nyilvános könyvtár fenntartásával -A megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével – ebben az esetben a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral.
 6. 6. KSZR Csongrád megye 66.§ g) pontja kimondja - A megyei könyvtár állami feladatként működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. h) pont Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64.§ (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára. 70.§ (2) pont a feladat anyagi háttere: A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz a központi költségvetés hozzájárul: d.) a kistelepülések által igénybe vehető megyei könyvtári feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében
 7. 7. KSZR Csongrád megye A támogatás mértékét az éves központi költségvetés tartalmazza. Erre az évre a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország központi költségvetéséről 2. sz. melléklet IV. pont h) megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása: 1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 668 300 Ft/település 1001 – 1500 fő lakosságszám közötti település 1 060 076 Ft/település 1501 – 5000 fő lakosságszám közötti település 1 002 460 Ft/település 2013-ban: 1001-1500 fő lakosságszámú település után: 835.380 Ft/település volt
 8. 8. KSZR Csongrád megye A feladatok pontos meghatározása: 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről – hatályos 2013.06.10. A rendelet a KSZR működésének alapelvein túl pontosan meghatározza , hogy a kistelepülési önkormányzatoknak mely könyvtári szolgáltatásokat kell biztosítani a lakosság számára. (3.§) 4.§ Ennek érdekében a megyei könyvtártól a kistelepülési megállapodás szerint az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe: -Dokumentumszolgáltatás – könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok vásárlása -A digitális írástudás terjesztése, az élethosszig tartó tanulás segítése, az információszerzés, a könyvtárhasználat ismertetése – tanfolyamok, könyvtárbemutatók, előadások -Az ODR és megismertetése és bemutatása – továbbképzésen, ismertető anyaggal
 9. 9. KSZR Csongrád megye - - - A könyvtárközi kölcsönzés teljesítése, közvetítése a szolgáltató hely adatainak közzététele a megyei könyvtár honlapján - https://www.sk-szeged.hu/konyvtarellatasi-szolgaltatorendszer a könyvtári szolgáltatásokról információkat szolgáltatni az önkormányzat honlapján A könyvtári állomány nyilvántartása – beszerzés, feltárás, nyilvántartás, kivonása, állományellenőrzés, elektronikus katalógus http://corvina.sk-szeged.hu/WebPac.csmkdb/CorvinaWeb Helyismereti információk gyűjtése, digitalizálás A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának segítése - speciális eszközök, dokumentumok Olvasásnépszerűsítő programok, rendezvények szervezése
 10. 10. KSZR Csongrád megye - Könyvtárosok képzése, továbbképzése, szakmai programok szervezése - Statisztikai adatszolgáltatás - A szolgáltatásokhoz szükséges informatika eszközök, kisértékű tárgyi eszközök, szakmai anyagok beszerzése. A rendelet pontosan meghatározza a szolgáltató hely minőségét (ezt az önkormányzatnak kell biztosítani): - rendelkezzen bútorzattal, a dokumentumok tárolására alkalmas polcokkal - műszaki felszerelésekkel, internet és telefonkapcsolattal - tiszta, rendezett, komfortos, megfelelő fűtéssel, világítással ellátott helyiség legyen
 11. 11. KSZR Csongrád megye - akadálymentes legyen megfelelő végzettségű könyvtáros - 1500 fő alatt – érettségi - 1500-2500 fő között – középfokú szakirányú - 2500 fő felett – felsőfokú, közalkalmazott Nagyon fontos!! - Rendszeres, a könyvtárhasználók többsége számára megfelelő időpontban történő nyitva tartás! A megyei könyvtár: - éves tervet készít - Minden évben beszámol az előző évben elvégzett feladatokról (március 31-ig el kell küldeni a miniszternek)
 12. 12. KSZR Csongrád megye - az előző évben nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatót készít a kistelepülési önkormányzat számára (évente május 31-ig) A miniszter az éves terv és a beszámoló alapján, valamint a könyvtári szakfelügyelet keretében ellenőrzi a szolgáltatások teljesítését. A kistelepülési megállapodás - határozott vagy határozatlan időre köthető - módosítható A megyei könyvtár szüneteltetheti a szolgáltatást, ha az önkormányzat a könyvtár nyitva tartását nem biztosítja.
 13. 13. KSZR Csongrád megye Szebb, modernebb, korszerűbb könyvtárak, könyvtári szolgáltatások biztosításával segíteni az információszerzést, az élethosszig tartó tanulást, az e-ügyintézést, a digitális írástudás terjedését. És természetesen az alaptevékenységünk, az irodalom, a könyv, az olvasás népszerűsítése, a kulturális közösségek megtartó erejének erősítése. Ambrózfalva
 14. 14. KSZR Csongrád megye
 15. 15. KSZR Csongrád megyei települései - 2014
 16. 16. KSZR Csongrád megye Köszönöm a figyelmet! Sikaláné Sánta Ildikó sikala@sk-szeged.hu 06-20

×