KSZR szolgáltatás
Csongrád megyében
(a jogszabályok tükrében)

Szeged, 2014.02.06.
KSZR Csongrád megye

Előzmények:
A fővárosi állatkert mozgó könyvtára: a könyveskocsit
egy ceyloni törpe szamár húzta, és ...
KSZR Csongrád megye

A világ talán legkisebb könyvtára (Anglia) telefonfülkekönyvtár: a mozgó könyvtár megszüntetése miatt...
KSZR Csongrád megye
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer koncepcióját a Könyvtári Főosztály által
létrehozott munkabizo...
KSZR Csongrád megye
A jelen:
2012-ben hatályát vesztette a többcélú kistérségi társulásukról szóló
törvény, amely meghatár...
KSZR Csongrád megye
66.§ g) pontja kimondja
- A megyei könyvtár állami feladatként működteti a Könyvtárellátási
Szolgáltat...
KSZR Csongrád megye
A támogatás mértékét az éves központi költségvetés tartalmazza.
Erre az évre a
2013. évi CCXXX. törvén...
KSZR Csongrád megye
A feladatok pontos meghatározása:
39/2013. (V.31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendsz...
KSZR Csongrád megye
-

-

-

A könyvtárközi kölcsönzés teljesítése, közvetítése
a szolgáltató hely adatainak közzététele a...
KSZR Csongrád megye
-

Könyvtárosok képzése, továbbképzése, szakmai programok
szervezése
- Statisztikai adatszolgáltatás
-...
KSZR Csongrád megye
-

akadálymentes legyen
megfelelő végzettségű könyvtáros
- 1500 fő alatt – érettségi
- 1500-2500 fő kö...
KSZR Csongrád megye
-

az előző évben nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatót készít a
kistelepülési önkormányzat számára ...
KSZR Csongrád megye
Szebb, modernebb, korszerűbb könyvtárak, könyvtári szolgáltatások
biztosításával segíteni az informáci...
KSZR Csongrád megye
KSZR Csongrád megyei települései - 2014
KSZR Csongrád megye

Köszönöm a figyelmet!
Sikaláné Sánta Ildikó
sikala@sk-szeged.hu
06-20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kszr szeged

302 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kszr szeged

 1. 1. KSZR szolgáltatás Csongrád megyében (a jogszabályok tükrében) Szeged, 2014.02.06.
 2. 2. KSZR Csongrád megye Előzmények: A fővárosi állatkert mozgó könyvtára: a könyveskocsit egy ceyloni törpe szamár húzta, és a bérletesek haza is vihették a könyveket a következő látogatásig.
 3. 3. KSZR Csongrád megye A világ talán legkisebb könyvtára (Anglia) telefonfülkekönyvtár: a mozgó könyvtár megszüntetése miatt létrehozott mini könyvkölcsönző példányait a falu lakói adták össze, a rendszer bizalmi alapon működik és úgy tűnik még a sorban állást sem bánják a könyvtári tagok.
 4. 4. KSZR Csongrád megye A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer koncepcióját a Könyvtári Főosztály által létrehozott munkabizottság dolgozta ki 2004-2005-ben. Célja: a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíteni a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. Esélyteremtés arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Ehhez állami támogatást, normatívát biztosítottak. A KSZR a könyvtári stratégia változását és jelentős szemléletváltozást hozott: - Stratégia változása: korábbi a cél: kistelepüléseken és a kisvárosokban élők ugyanazt a könyvtári ellátást kapják, mint amit az ODR tagkönyvtáraiban. Megváltozott cél: esélyteremtés - Szemléletváltás: Nem könyvtári intézményben , hanem könyvtári ellátásban kell gondolkodni. Ez a nyilvános könyvtárak számának csökkenését eredményezte 2003 2071 nyilvános könyvtár 2008 1312 nyilvános könyvtár 2013 930 nyilvános könyvtár Megyénként más szervezés
 5. 5. KSZR Csongrád megye A jelen: 2012-ben hatályát vesztette a többcélú kistérségi társulásukról szóló törvény, amely meghatározta az elmúlt évek mozgókönyvtári ellátását. 1997. évi CXL. Törvény a nyilvános könyvtári ellátásról 64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. A feladatot a községi és városi önkormányzat két módon teljesítheti: - Nyilvános könyvtár fenntartásával - A megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével – ebben az esetben a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral.
 6. 6. KSZR Csongrád megye 66.§ g) pontja kimondja - A megyei könyvtár állami feladatként működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. h) pont Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a 64.§ (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára. 70.§ (2) pont a feladat anyagi háttere: A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz a központi költségvetés hozzájárul: d.) a kistelepülések által igénybe vehető megyei könyvtári feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében
 7. 7. KSZR Csongrád megye A támogatás mértékét az éves központi költségvetés tartalmazza. Erre az évre a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország központi költségvetéséről 2. sz. melléklet IV. pont h) megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása: 1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 668 300 Ft/település 1001 – 1500 fő lakosságszám közötti település 1 060 076 Ft/település 1501 – 5000 fő lakosságszám közötti település 1 002 460 Ft/település 2013-ban: 1001-1500 fő lakosságszámú település után: 835.380 Ft/település volt
 8. 8. KSZR Csongrád megye A feladatok pontos meghatározása: 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről – hatályos 2013.06.10. A rendelet a KSZR működésének alapelvein túl pontosan meghatározza , hogy a kistelepülési önkormányzatoknak mely könyvtári szolgáltatásokat kell biztosítani a lakosság számára. (3.§) 4.§ Ennek érdekében a megyei könyvtártól a kistelepülési megállapodás szerint az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe: - Dokumentumszolgáltatás – könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok vásárlása - A digitális írástudás terjesztése, az élethosszig tartó tanulás segítése, az információszerzés, a könyvtárhasználat ismertetése – tanfolyamok, könyvtárbemutatók, előadások - Az ODR és megismertetése és bemutatása – továbbképzésen, ismertető anyaggal
 9. 9. KSZR Csongrád megye - - - A könyvtárközi kölcsönzés teljesítése, közvetítése a szolgáltató hely adatainak közzététele a megyei könyvtár honlapján - https://www.sk-szeged.hu/konyvtarellatasi-szolgaltatorendszer a könyvtári szolgáltatásokról információkat szolgáltatni az önkormányzat honlapján A könyvtári állomány nyilvántartása – beszerzés, feltárás, nyilvántartás, kivonása, állományellenőrzés, elektr onikus katalógus http://corvina.skszeged.hu/WebPac.csmkdb/CorvinaWeb Helyismereti információk gyűjtése, digitalizálás A fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának segítése - speciális eszközök, dokumentumok Olvasásnépszerűsítő programok, rendezvények szervezése
 10. 10. KSZR Csongrád megye - Könyvtárosok képzése, továbbképzése, szakmai programok szervezése - Statisztikai adatszolgáltatás - A szolgáltatásokhoz szükséges informatika eszközök, kisértékű tárgyi eszközök, szakmai anyagok beszerzése. A rendelet pontosan meghatározza a szolgáltató hely minőségét (ezt az önkormányzatnak kell biztosítani): - rendelkezzen bútorzattal, a dokumentumok tárolására alkalmas polcokkal - műszaki felszerelésekkel, internet és telefonkapcsolattal - tiszta, rendezett, komfortos, megfelelő fűtéssel, világítással ellátott helyiség legyen
 11. 11. KSZR Csongrád megye - akadálymentes legyen megfelelő végzettségű könyvtáros - 1500 fő alatt – érettségi - 1500-2500 fő között – középfokú szakirányú - 2500 fő felett – felsőfokú, közalkalmazott Nagyon fontos!! - Rendszeres, a könyvtárhasználók többsége számára megfelelő időpontban történő nyitva tartás! A megyei könyvtár: - éves tervet készít - Minden évben beszámol az előző évben elvégzett feladatokról (március 31-ig el kell küldeni a miniszternek)
 12. 12. KSZR Csongrád megye - az előző évben nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatót készít a kistelepülési önkormányzat számára (évente május 31-ig) A miniszter az éves terv és a beszámoló alapján, valamint a könyvtári szakfelügyelet keretében ellenőrzi a szolgáltatások teljesítését. A kistelepülési megállapodás - határozott vagy határozatlan időre köthető - módosítható A megyei könyvtár szüneteltetheti a szolgáltatást, ha az önkormányzat a könyvtár nyitva tartását nem biztosítja.
 13. 13. KSZR Csongrád megye Szebb, modernebb, korszerűbb könyvtárak, könyvtári szolgáltatások biztosításával segíteni az információszerzést, az élethosszig tartó tanulást, az e-ügyintézést, a digitális írástudás terjedését. És természetesen az alaptevékenységünk, az irodalom, a könyv, az olvasás népszerűsítése, a kulturális közösségek megtartó erejének erősítése. Ambrózfalva
 14. 14. KSZR Csongrád megye
 15. 15. KSZR Csongrád megyei települései - 2014
 16. 16. KSZR Csongrád megye Köszönöm a figyelmet! Sikaláné Sánta Ildikó sikala@sk-szeged.hu 06-20

×