Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enkonyvtaram bemut

633 views

Published on

Az en konyvtaram projekt bemutatása

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enkonyvtaram bemut

 1. 1. A MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK FARKAS FERENC SZEGED 2018. MÁRCIUS 1. EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
 2. 2. MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK • A projekt kezdeményezője: Emberi Erőforrások Minisztériuma • Konzorciumvezető: Szabadtéri Néprajzi Múzeum • Konzorciumi partner: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár • A támogatás mértéke: bruttó 2.000.000.000 Ft, amelyből a két ágazat 50-50 %-os arányban részesül • A program megvalósítása: 2017.02.01-2020.01.31. • A projekt könyvtári programja: „Az én könyvtáram”
 3. 3. A KÖNYVTÁRI KOMPONENS CÉLJA ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI Az olvasáskultúra fejlesztés támogatása Digitális írástudás közvetítése Könyvtárhasználat, információkeresés fejlesztése Szövegértés támogatása A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése zajlik.
 4. 4. CÉLCSOPORTOK Közvetlen célcsoport: ˗ Azok a könyvtári szakemberek, akik részt vállalnak a könyvtárak formális és informális oktatást és képzést megvalósító programjaiban. Közvetett célcsoport: ˗ Tanulók: az alap- és középfokú oktatásban részt vevők, valamint az óvodás korosztály. ˗ Pedagógusok: óvodapedagógusok, alap- és középfokú oktatásban részt vevő pedagógusok, fejlesztő és gyógypedagógusok.
 5. 5. PARTNERSÉG Az előkészítés időszakában 25 konzultáció
 6. 6. PÉNZÜGYI ÉS SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK Szakmai vezető: Farkas Ferenc Szakmai asszisztens: Cser Mária Projekt pénzügyi asszisztens: Fekete József Menyhértné Fejlesztési csoport: Koglerné Hernádi Ágnes csoportvezető; Benke Szilvia módszertani koordinátor; Fehér Judit mintaprogram-fejlesztési koordinátor; dr. Illyné Újvári Irén oktatásszervező; Kommunikációs csoport: Békássy Petra csoportvezető; Gáti Anna rendezvényszervező; Körmendy-Ékes Eszter kommunikációs referens Szaktanácsadó-koordinátori csoport: Tóth Judit, csoportvezető; Kiss Attila István, Kolitsné Szászi Johanna, Sarlós Boglárka szaktanácsadó-koordinátor munkatársak
 7. 7. BERUHÁZÁS A Közraktár utca 34. szám alatt valósult meg az oktatási központ és projektiroda beruházása, ill. a kapcsolódó bútor és eszközbeszerzés. Kivitelező: BÉS Kft. Építészeti-belsőépítészeti terv: Dr. habil Jakab Csaba DLA egyetemi docens. A beruházás összértéke bruttó 80 millió forint.
 8. 8. MÓDSZERTANI SZAKMAI MŰHELYEK
 9. 9. MÓDSZERTANI MŰHELYEK 4 szakmai műhely 20 műhelytag 24 műhelyülés 3 plenáris ülés SWOT, célfák Jó gyakorlatok gyűjtése Elkészült 1400 tételes szakirodalmi adatbázis Elkészült 20 tanulmány Előkészítés alatt: 9 kötetes kiadvány- sorozat Elkészült a 4 pillérű módszertan Alap- kutatások
 10. 10. ALAPKUTATÁSOK Tóth Máté kutatási szakértő Eszenyiné dr. Borbély Mária kutatási szakértő Németh Szilvia Kitöltötte: 1785 könyvtáros Kitöltötte: 1500-1500 fő
 11. 11. Könyvtár- használat, információk eresés Szövegértés- fejlesztés Digitális szöveg- értés Olvasás- fejlesztés JÓ GYAKORLATOK ÉS MINTAPROGRAMOK 135 településről 342 jó gyakorlat Felhívás: 2470 könyvtár Felzárkóz- tatás és tehetség- gondozás 90 minta- program 2000 diák Megyén- ként 4-6 program Minimum 50 könyvtár alkalmazza
 12. 12. MINTAPROGRAMFEJLESZTÉS 30 hetes inter- vallum
 13. 13. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK
 14. 14. SZAKMAI PROGRAMOK
 15. 15. RENDEZVÉNYEK: SZERVEZÉS ÉS KÖZREMŰKÖDÉS 22 rendezvény 13 helyszín 1 egyéb 1 sajtótájékoztató 14 workshop 5 konferencia 1 avató ünnepség Békéscsaba Miskolc Tatabánya Budapest Szentendre Harta Bátmonostor Kaposvár Szolnok Szentkirály Gyöngyös Veszprém Kassa Szeged
 16. 16. „MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZTÜNK” KONFERENCIA • Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek – Az én könyvtáram program első éve • A társadalom rétegződésének vizsgálata a 2016. évi mikrocenzus alapján • A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben • 21. századi könyvtáros kompetenciák: a digitális kompetencia • Összehasonlító, elemző tanulmány a magyar diákok szövegértési kompetenciáiról nemzetközi összehasonlításban és néhány európai jó gyakorlat bemutatása • Kerekasztal beszélgetés: a kutatási eredmények hasznosulása • Köznevelést támogató módszertani fejlesztések Az én könyvtáram projektben • Oktatás támogató tartalomfejlesztés a könyvtárban
 17. 17. KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEINK Az új portál tesztelése, feltöltése zajlik.
 18. 18. SAJTÓ Médiakapcsolatok: PR közbeszerzés előtt saját szervezésben. Döntéshozók közreműködése a rendezvényeinken: •Schanda Tamás János európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár; •Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára; •dr. Bagdy Gábor pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes; •dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője; •dr. Csépe Valéria miniszteri biztos
 19. 19. A KONZORCIUM KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSE Közös projektarculat Közös szakmai nap a szaktanácsadói és koordinátori hálózatok tagjai számára
 20. 20. KOMMUNIKÁCIÓ - PLANB
 21. 21. KAMPÁNY 2019 KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK A tervezett könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampány, 2019 elején. Médiaterv Gyártás (film és banner) Felület vásárlás
 22. 22. A MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK TÓTH JUDIT SZEGED 2018. MÁRCIUS 1. EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
 23. 23. FELKÉSZÍTÉS A SZAKTANÁCSADÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA Csapatépítés - az Euró pai Unió pályázati rendszere - A mi múzeumunk program és a múzeumi koordinátorok feladatai - a projekt közoktatás-fejlesztő programjainak könyvtárakban megvaló suló támogatása, illetve a szaktanácsadó k szakmai-mó dszertani feladatai - a korszer kompetencia-ű és készségfejleszt oktatási és képzési mó dszerek könyvtári alkalmazásánakő lehet ségei, illetve a könyvtárak és oktatási intézmények közöttiő együttm ködés, a pedagó gusok érzékenyítését célzó könyvtáriű kezdeményezések - új generációs oktatási rendszerek lehetséges formái a könyvtárakban (pl. távoktatás, blended learning, e-learning) - tanulási technikák, az önálló tanulás és információ-feldolgozás fontossága - a közösségfejlesztés alapelvei (közösség, társadalmi részvétel, öntevékenység, cselekvőképesség, stb.) - a közkönyvtár helye, partnerkapcsolatai, az együttműködés és a kapcsolatépítés gyakorlati formái - sikeres szereplési technikák - az egyes személyiségtípusokkal való érintkezés lehetőségei - rendezvényszervezési alapismeretek, a kommunikációs eszközök használata a helyi és közösségi médiában, kommunikációs és média anyagok összeállítása Megvalósult! 30 óra, 40 fő
 24. 24. A TOVÁBBI KÉPZÉSEKRŐL Projektkommunikáció, eredménykommunikáció Projektmenedzsment alapok. Projektkommunikációs eszközök és technikák. Networking eszközök és technikák. Asszertív kommunikációs ismeretek elmélyítése. Érzékenyítési képesség, előadói készség megerősítése. A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában Pedagógiai feladatok a könyvtáros munkájában. Oktatásmódszertan, tipikus egyéni és közösségi képzési módszerek. Olvasáskultúra, szövegértés fejlesztése. Információs műveltség, digitális írástudás, könyvtárhasználat és információ- keresés. Egyéni és közösségi tanulás támogatása. Felzárkózás elősegítése. Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők a könyvtárban. Korszerű interpretációs technikák. A központi múzeumi módszertani fejlesztés Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben Kommunikációs önismeret és fejlesztése. Kommunikációs helyzetek alakítása. Kommunikációs stratégiák. Konfliktushelyzetek és kezelésük. Asszertív kommunikáció. Erőszakmentes kommunikáció. Formalizált perszonális kommunikáció. Előadói készségek. Kérdezéstechnika. Tárgyalástechnika. Kommunikáció írásban. 30 óra, 40 fő Akkreditációs kérelem benyújtva 60 óra, 340 fő 60 óra, 100 fő Tartalomfejlesztés alatt Akkreditációs kérelem elkészült
 25. 25. KÖNYVTÁRI SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT • 2017. február 1-július 31. 20 kapcsolattartó • 2017. augusztus 1-2020. január 31. 40 szaktanácsadó Csiszár Andrea és Fodor Mónika
 26. 26. SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT
 27. 27. 6 HÓNAP ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEI • Helyzetkép összeállítása saját megyéről • Kapcsolatfelvétel a múzeumi koordinátorokkal • Kutatások segítése/könyvtárosok körében végzett online felmérések lebonyolítása. • Megyei rendezvényeken – workshopokon - a projekt népszerűsítése • Országos szakmai napokon, konferencián való kötelező részvétel • Kötelező részvétel a 30 órás felkészítő képzésen: https://www.youtube.com/watch?v=7wO6q3cbEAs
 28. 28. RENDEZVÉNYEK Országos közös szakmai napok 3 Regionális szakmai napok 7 Országos könyvtáros szakmai napok 5 Megyei szakmai napok könyvtárosok- nak 20 Megyei szakmai napok pedagógusok részvételével 40 Egyéb rendezvények 10 Összesen 85 rendezvény
 29. 29. A 2017-ES LAKOSSÁGI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK EREDMÉNYEI KISS ATTILA ISTVÁN MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
 30. 30. 1985 Felnőtt lakosság, olvasási és olvasmánybeszerzési szokásait kutatták. ELŐZMÉNYEK IDŐVONAL 1964 15 éven felüli lakosság könyvvásárlási és könyvolvasási szokásait kutatták. 2005 Felnőtt lakosság, könyvtárhasználati, olvasás és számítógép- használati szokásait vizsgálták. 2011 Szegedi tizenévesek szabadidős olvasási szokásait kutatták. 2017 MÁNDI PÉTER OSZK SZEGEDI EGYETEM JGYPK 2019 TÁRKI
 31. 31. A KUTATÁS MÓDSZERTANA A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté  A kutatás céljai:  Az olvasás és könyvtárhasználat jelenlegi helyzetének feltárása;  Trendek, tendenciák felvázolása a korábbi évek olvasás- és könyvtárszociológiai méréseivel való összehasonlításban  Országos reprezentatív felmérés a hazai 18 év fölötti és a 3-17 éves gyermek népesség körében 1500-1500 fős mintán.  Lebonyolítója a Psyma Hungary Kft.  Főbb tartalmi csomópontok:  Könyvtárhasználat gyakorisága, a szolgáltatások igénybe vétele;  Médiahasználat, internetezési szokások, televíziónézés;  Olvasási szokások, könyvvásárlás, házi könyvtár;  Könyvtár- és könyvtároskép, könyvtári funkciók, a könyvtár társadalmi szerepeinek értelmezése.
 32. 32. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELNŐTTEK - GYEREKEK A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 33. 33. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT REGIONÁLIS ADATOK A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté Felnőtt 18 éven aluliak
 34. 34. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT GYAKORISÁGA - FELNŐTT A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 35. 35. A KÖNYVTÁRAK HASZNOSULÁSA AZ ÉLET EGYES TERÜLETEIN A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 36. 36. MÉDIAHASZNÁLAT  A háztartásoknak egyre kevésbé okoz gondot az informatikai eszközökhöz való hozzáférés.  Megállapítható, hogy a gyermekes háztartásokban többféle médiaeszközhöz rendelkeznek hozzáféréssel, mint általában a magyar háztartásokban.  Internethasználat a gyerekeknél az életkor előrehaladtával nő, a felnőtteknél csökken.  Az internethasználat döntő többsége kapcsolattartás vagy információkeresés céljából történik.  A televíziózás mennyisége drasztikusan nőtt az elmúlt évekhez képest.  A rendszeresen internetező fiatalok többen vannak a könyvtárat használók körében, mint a televíziót előnyben részesítők, ennek oka pedig a felfokozott információs szükségletekben keresendő. A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 37. 37. INTERNETHASZNÁLAT GYAKORISÁGA A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté  A településtípusok vonatkozásában megfogalmazható, hogy a fővárostól a községek felé egyre többen vannak olyanok, akik egyáltalán nem interneteznek.  Az internetező gyerekek demográfiai jellemzőit vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy sem a nem, sem a szülők iskolai végzettsége, sem a település típusa nem meghatározó tényező az internet használatának gyakoriságában.  Az internet és a könyvtárhasználat között pozitív összefüggés mutatható ki, hiszen a folyamatosan online jelen lévő használók körében 13,4 % könyvtári tag, míg a soha nem internetezők körében csak 4,3%.
 38. 38. OLVASÁS RENDSZERESSÉGÉNEK ALAKULÁSA (1964-2017) A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 39. 39. AZ OLVASÓK ÉS NEM OLVASÓK ARÁNYA AZ EGYES RÉGIÓKBAN Az elmúlt egy évben egy darab könyvet sem olvasók aránya az egyes régiókban A rendszeres olvasók aránya az egyes régiókban A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 40. 40. OLVASÓI „NAPI MENÜ” A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 41. 41. A MESEOLVASÁS GYAKORISÁGA ÉS AZ OLVASÓVÁ VÁLÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 42. 42. A LEGKEDVESEBB ÍRÓK FELNŐTTEK   1984 2000 2005 2017 szerző % szerző % szerző % szerző % 1. Jókai Mór 32,5 Jókai Mór 16,2 Jókai Mór 22,1 Jókai Mór 12,7 2. Szilvási Lajos 19,8 Cook, Robin 7,6 Mikszáth Kálmán 6,4 Lőrincz L. L. 6,5 3. Berkesi András 16,3 Moldova György 6,8 Móricz Zsigmond 6,3 Steel, D. 6,0 4. Mikszáth Kálmán 12,3 Steel, D. 6,0 Moldova György 5,8 Rejtő Jenő 5,7 5. Móricz Zsigmond 7,5 Mikszáth Kálmán 5,8 Rejtő Jenő 4,8 Szabó Magda 4,8 6. Gárdonyi Géza 6,8 Szilvási Lajos 4,8 Petőfi Sándor 4,7 Agatha Christie 4,6 7. Moldova György 5,4 Petőfi Sándor 4,2 Lőrincz L. L. 4,5 King, S 4,6 8. Merle, Robert 4,8 Lőrincz L. L. 3,8 Szabó Magda 4,1 Mikszáth Kálmán 4,3 9. Dumas, A. 4,8 Gárdonyi Géza 3,4 Gárdonyi Géza 4,1 Móricz Zsigmond 3,7 10. Petőfi Sándor 4,8 Berkesi András 3,2 Steel, D. 4,0 Petőfi Sándor 3,7 A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 43. 43. OLVASÓI ÍZLÉS I. A LEGUTÓBB OLVASOTT KÖNYVEK SZERZŐI   A legutóbb  olvasott könyv  szerzője Említés Az összes  megkérdezettek  százalékában 1. Benedek Elek 17 4,55% 2. Bartos Erika 14 3,74% 3. Grimm  testvérek 9 2,41% 4. Walt Disney 8 2,14% 5. Hans Christian  Andersen 5 1,34% 6. Bálint Ágnes 5 1,34% 7. Fekete István 5 1,34% 8. Jeff Konney 5 1,34% 9. A.A. Milne 5 1,34% 10. Móra Ferenc 5 1,34%   A legutóbb  olvasott könyv  szerzője Említés Az összes  megkérdezettek  százalékában 1. Bartos Erika 30 8,20% 2. Benedek Elek 17 4,64% 3. Grimm testvérek 14 3,83% 4. Walt Disney 10 2,73% 5. Csukás István 7 1,91% 6. Lázár Ervin 5 1,37% 7. Fekete István 3 0,82% 8. Marék Veronika 3 0,82% 9. Tony Wolf 3 0,82% 10. Milne  3 0,82% 3-5 évesek 6-9 évesek A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté
 44. 44. OLVASÓI ÍZLÉS II. A LEGUTÓBB OLVASOTT KÖNYVEK SZERZŐI 10-13 évesek 14-17 évesek   A legutóbb  olvasott könyv  szerzője Említés Az összes  megkérdezettek  százalékában 1. Gárdonyi Géza 25 6,60% 2. Molnár Ferenc 17 4,49% 3. J.K. Rowling 7 1,85% 4. Jeff Kinney 7 1,85% 5. Jókai Mór 7 1,85% 6. Leiner Laura 6 1,58% 7. Móra Ferenc 5 1,32% 8. Móricz Zsigmond 5 1,32% 9. Mikszáth Kálmán 4 1,06% 10. Erich Kästner 4 1,06%   A legutóbb  olvasott könyv  szerzője Említés Az összes  megkérdezettek  százalékában 1. Leiner Laura 14 3,66% 2. J.K. Rowling 11 2,88% 3. Molnár Ferenc 5 1,31% 4. Fejős Éva 4 1,05% 5. Karinthy Frigyes 4 1,05% 6. Mikszáth Kálmán 4 1,05% 7. Rejtő Jenő 4 1,05% 8. William  Shakespeare 4 1,05% 9. Daniel Defoe 3 0,79% 10. Fekete István 3 0,79% A PSYMA Hungary kutatása alapján. Szakértő: dr. Tóth Máté A tanulmányok és a kivonatos prezentációk a www.azenkonyvtaram.hu oldalon érhetők el.
 45. 45. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!   FARKAS FERENC TÓTH JUDIT KISS ATTILA ISTVÁN www.azenkonyvtaram.hu facebook.com/azenkonytaram

×