Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balastya

591 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balastya

 1. 1. TÁMOP-3.2.4.A-11/1- 2012-0033„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális ésinformális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében A balástyai projekt címe: A Balástya Községi Könyvtár modernizációja, olvasótáborának növelése
 2. 2. A konstrukció átfogó célkitűzései • Olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése • A minőségi oktatás támogatása • A könyvtári szolgáltatások minőségének javítása • Az otthonról elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése • Könyvtárosok ismereteinek bővítése
 3. 3. A konstrukció részcéljai • a helyi képzési és tanulási szükségletekre alapuló könyvtári szolgáltatások fejlesztése; • a térségi és helyi szinteken őrzött dokumentumok bekerülése az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba; • a könyvtári online szolgáltatások távoli, 24 órás elérhetőségének megteremtése; • a kulturális, közhasznú és helyi digitális tartalmak hozzáférhetőségének megteremtése; • az elektronikus könyvtári felületek elégítsék ki a felhasználói igényeket – • a könyvtárak teljesítménymutatókkal alátámasztott minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak • a könyvtári dolgozók felkészültek legyenek korszerűbb szolgáltatások ellátására
 4. 4. A balástyai pályázat célkitűzései • Minden társadalmi csoport hozzáférjen az információhoz, a tudáshoz, az alkotó képzelet termékeihez, legyenek azok hagyományosak vagy virtuálisak. • Könyvtárhasználói szokások kialakítása. • Az olvasók és látogatók információkereső- képességének fejlesztése • Bevezetés az élethosszig tartó tanulásba • Az olvasói és könyvtárhasználói kultúra terjesztése és fejlesztése a könyvtárhasználók körében • Számítógépes nyilvántartás, online szolgáltatások kialakítása • Technikai eszközpark, valamint a könyvtárosok technikai tudásának fejlesztése
 5. 5. A balástyai pályázat háttere • A pályázati kiírásban kiemelt célcsoportként szerepel a gyermek-és ifjúsági korosztály, ezért a legtöbb programot a cél elérése érdekében tervezünk. Az olvasói szokásokat kérdőíve felméréssel térképeztük Alsósok: • 1. a gyermekek olvasási szokásaira jelentős hatással van a családi példa, minta. 2. A gyermekek egy része (10%) szívesen olvassa el azokat a műveket, melyeket a tanító néni ajánl. • 3. Szívesen forgatnak az őket aktuálisan érdeklő témáról szakkönyveket. • 4. Érdeklődési körükhöz a mese áll a legközelebb Felsős korosztály • 1. A gyermekek többsége (60%) egyetlen könyvet sem olvas el évente. • 2. Többüket a gyenge olvasási képesség, vagy az értő olvasás hiánya risztja el a könyvektől. • 3. A szabadidős tevékenységekben ritkán szerepel az olvasás. Középiskolások • A megkérdezett 25 gyermek 56 %-a csak internetezni jár könyvtárba. • 3 gyermek rendszeresen olvas, 5 gyermek félévente, 3 pedig évente elolvas egy könyvet.
 6. 6. A balástyai pályázat tevékenységei • Olvasóvá nevelő programsorozat heti rendszerességgel, helyi pedagógusok bevonásával • Olvasótábor – 2 db külső helyszínen alsós illetve felső gyermekek bevonásával • Könyvolimpia – környező települések bevonásával olvasottsági vetélkedő • Felnőtt olvasóvá nevelő programsorozat • Könyvtárosképzés 5 db 30 órás képzés • „Tanulmányút” – 50 fő pannonhalmi könyvtár, egri érseki könyvtár, OSZK
 7. 7. A balástyai pályázat tevékenységei • Digitális kompetencia-fejlesztő programsorozat • Író – olvasó találkozók • Honlap kialakítása (magyar, angol, szerb, román, német nyelven) • Elektronikus katalógusépítés – CORVINA • Minőségügyi kézikönyv • Eszközfejlesztés – informatikai eszközök, bútorok • Foglalkozásokhoz szakirodalom beszerzése
 8. 8. Egyéb • Támogatási összeg: 29,5 M forint • Támogatási intenzitás 100 % • Projektidőszak: 2013. január 1 – 2014. június 30
 9. 9. Köszönöm a figyelmet!

×