Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Global Positioning System

437 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Global Positioning System

  1. 1. G lobal P ositioning S ystem (GPS)
  2. 2. Per a què serveix un GPS? És un sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS) que permet determinar la posició geogràfica d’una persona (en tot el seu conjunt incloent-hi les seves extremitats, per la qual cosa es denomina global) un vehicle o una nau, amb una desviació de quatre metres. El sistema va ser desenvolupat i instal·lat, i actualment és operat, pel departament de Defensa dels Estats Units.
  3. 3. Com funciona un GPS? El GPS funciona mitjançant una xarxa de satèl·lits que orbiten al voltant de la Terra.Quan es desitja determinar una posició, l’aparell localitza mínim quatre satèl·lits de la xarxa,dels quals rep senyals que indiquen la posició i el rellotge de cadascun d’ells.Sobre la base d’aquests senyals, l’aparell calcula el retard dels senyals.
  4. 4. El millor invent: <ul>En un estudi fet per la NASA, que consistia en esbrinar el millor invent, la majoria dels candidats van votar el GPS, que va tenir el número més gran de vots, 3.280 vots. </ul>
  5. 5. Nous invents: <ul>Actualment s'inventa un nou GPS. El GPS marítim. Aquest GPS s'està inventant per la companyia Fairline. Això sortirà al mercat el 2010. </ul>
  6. 6. Un altre invent: <ul>Un altre invent de GPS és el nou model, que és un GPS que te incorporat tots els canals de televisió. </ul>
  7. 7. Explicació del GPS:

×