Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’aparell digestiu

660 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L’aparell digestiu

  1. 1. * Alicia Golderos Ruben Ortiz Sandra Gallo Carlos Rodriguez Xavi Espi
  2. 2.  Lesòfag: serveix de conducte de pas per als aliments entre la gola i lestómac. Un cop ha arribat a lesòfag, el menjar passa automàticament a lestómac. Lestómac: tritura i barreja els aliments amb substàncies àcides i digestives anomenades enzims. El pàncrees: produeix els enzims que faciliten la transformació dels aliments. El fetge: produeix i allibera substàncies digestives a lintestí prim. També emmagatzema sucres i els Procediment allibera a la sang segons les necessitats de lorganisme.
  3. 3. Sucs gastricsEl suc gàstric està format peraigua, moc, àcid clorhídric(HCl), pepsina i altres enzims,sals minerals i factor intrínsec.LHCl li confereix pH àcid elqual és necessari per alactivació del pepsinogen, ladestrucció dels aliments ileliminació de bacteris. Eltransport dels ions componentsde lHCl de les cèl·lulesparietals a la llum, es produeixper transport actiu mitjançantuna bomba H+-K+ ATPasa i unsistema cotransport Cl--K+associat, per tant, es gastaenergia i per això les cèl·lulesparietals tenen moltsmitocondris.
  4. 4.  Lintestí prim: és un tub llarg i prim, de més de 5 m de longitud. En ell es produeix la major part del procés de la digestió i de labsorció dels aliments. Els enzims alliberats degraden el menjar. Lintestí prim desemboca a lintestí gros. Lintestí gros: és un tub ample d1,5 m de longitud, situat a labdomen. A través de lintestí gros sabsorbeix laigua i les substàncies químiques útils. El material sobrant és impulsat i excretat per lanus.
  5. 5.  Càncers: Càncer anal: El càncer anal és un tipus de càncer que sorgeix de lanus. Es tracta duna entitat diferent del càncer colorectal, més comú. Càncer de colon: Inclou el creixements cancerosos en el còlon, el recte i lapèndix. El càncer colorectal és clínicament diferent de càncer anal, que afecta lanus. Càncer d’estomac: El càncer destòmac o càncer gàstric pot desenvolupar-se en qualsevol part de lestómac i pot disseminar a través de lestómac i altres òrgans, particularment lesòfag, pulmons, ganglis limfàtics i el fetge. Càncer de pancrees:El càncer de pàncrees o càncer pancreàtic és un Malalties i tumor maligne que sorigina a la glàndula pancreàtica. Malalties: Lesofagitis: Ès la inflamació de lesòfag. La esofagitis aguda pot ser catarral o flegmonosa, mentre que la esofagitis càncers crònica pot ser hipertròfica o atròfica. La diarrea: La diarrea és un canvi en les evacuacions intestinals que causa femta més tova del normal. L’Ùlcera: Una úlcera pèptica, o úlcera gastroduodenal, és una nafra en el revestiment de lestómac o el duodè , que és el principi de lintestí prim. Hemorroides: Les hemorroides és una malaltia que consisteix en la dilatació duna vena de lanus o del recte. Fisures anals: Una fissura anal és una ruptura o esquinçament en la pell del canal anal.
  6. 6. Pagines web Explicació i activitats act_ca.jsp.htm

×