Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adornos nadal para mandar para a casa

1,586 views

Published on

Plantillas de adornos de nadal para mandar para a casa e fomentar a participación das familias na decoración do centro.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adornos nadal para mandar para a casa

  1. 1. Familias, pedimos a vosa colaboraciónpara que axudedes aos peques adecorar esta árbore de Nadal.Para decorar podedes empregar todotipo de materiais: pasta, arroz,anacos de tea, goma eva, papel,botón… Poden ser con volumen, plana,máis grande, máis pequena,… A siluetaé orientativa.Estarán de volta o luns 10 dedecembro no cole.Moitas grazas por axudarnos adecorar o cole no Nadal.
  2. 2. Familias, pedimos a vosa colaboraciónpara que axudedes aos peques adecorar esta bola de Nadal.Para decorar podedes empregar todotipo de materiais: pasta, arroz,anacos de tea, goma eva, papel,botón… Poden ser con volumen, plana,máis grande, máis pequena,… A siluetaé orientativa.Estarán de volta o luns 10 dedecembro no cole.Moitas grazas por axudarnos adecorar o cole no Nadal.
  3. 3. Familias, pedimos a vosacolaboración para queaxudedes aos peques adecorar esta bota de Nadal.Para decorar podedesempregar todo tipo demateriais: pasta, arroz,anacos de tea, goma eva,papel, botón… Poden ser convolumen, plana, máis grande,máis pequena,… A silueta éorientativa.Estarán de volta o luns 10 dedecembro no cole.Moitas grazas por axudarnosa decorar o cole no Nadal.

×