Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uug2010

875 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uug2010

 1. 1. Uddannelse uden grænser - Århus DATALOGI OG IT PÅ AARHUS UNIVERSITET 23-24 FEBRUAR 2010
 2. 2. DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET <ul><li>9 institutter </li></ul><ul><ul><li>Matematik, Fysik og Astronomi, Kemi, Datalogi , Biologi, Molekylærbiologi, Geologi, IVS , Idræt </li></ul></ul><ul><li>14 Studieindgange </li></ul><ul><ul><li>Biologi, Datalogi , Fysik, Geologi, Idræt, It , Kemi, Matematik, Matematik-økonomi, Medicinalkemi, Molekylærbiologi, Molekylær-medicin, Nanoteknologi, Geoteknologi … </li></ul></ul>
 3. 3. DATALOGISK INSTITUT IT-BYEN KATRINEBJERG Virksomheder INCUBA Science Park (80+ virksomheder) Bang&Olufsen R&D Google VmWare ... og mange flere It-uddannelser Datalogisk Institut Informations- og Medievidenskab Tekniske og æstetiske fag … Andre organisationer Alexandra Instituttet It-vest Aarhus Entrepreneurship Centre Innovationlab
 4. 4. STUDIETS OPBYGNING <ul><li>Bacheloruddannelserne er selvstændige, afrundede, 3-årige, og kan følges op af en kandidat- eller en forskeruddannelse. </li></ul><ul><li>De fleste bacheloruddannelser har forgreningsmuligheder. </li></ul>
 5. 5. Datalogi eller…. It eller….
 6. 6. BACHELOR PÅ DATALOGISK INSTITUT <ul><li>Fælles for datalogi og it </li></ul><ul><li>Fagligheden er i centrum </li></ul><ul><li>Mange udfordringer, fokus på problemløsning </li></ul><ul><li>Der kræves disciplin og arbejdsomhed. </li></ul><ul><li>Der er mange “små sejre” på vejen </li></ul><ul><li>Personlig nysgerrighed </li></ul><ul><li>Vekslen mellem teoridannelse og praktisk indlæring </li></ul>
 7. 7. HVAD ER DATALOGI? Problemløsning Teori Programmering Kryptologi Interaktionsdesign Softwarearkitektur Projektledelse Estimering af opgaver Algoritmik Anvendt matematik Udvikling Webteknologier Projektorienteret
 8. 8. DATALOGI <ul><li>Hvad er datalogi ?? </li></ul><ul><ul><li>Programmering </li></ul></ul><ul><ul><li>Teori </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaktionsdesign </li></ul></ul><ul><ul><li>Kryptografi </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-arkitektur </li></ul></ul><ul><ul><li>(Projekt)Ledelse </li></ul></ul>
 9. 9. DATALOGI <ul><li>Du lærer: </li></ul><ul><ul><li>At løse problemer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>På en ny måde? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>At tænke og samarbejde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Med brugere af it-systemer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>At udvikle teknologi og it-systemer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>På allerhøjeste niveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>At kunne tænke ’nyt’ ! </li></ul></ul>
 10. 10. BACHELOR I DATALOGI - OPBYGNING Regularitet og automater Programmeringssprog Algoritmer og datastrukturer 2 Interaktionsdesign Webteknologi Algoritmer og datastrukturer 1 Calculus 2 Computere og netværk Programmering 2 Calculus Perspektiverende datalogi Programmering Fagpakker/Valgfri Datalogiens videnskabsteori Fagpakker/Valgfri Matematisk modellering1 Fagpakker/Valgfri Fagpakker/Valgfri Introduktion til matematisk modellering Operativsystemer Softwarearkitektur Fagpakker/Valgfri Beregnelighed og logik Databaser Fagpakker/Valgfri Fagpakker/Valgfri Bachelor projekt/Valgfri Fagpakker/Valgfri Fagpakker/Valgfri Bachelor projekt/Valgfri Fagpakker/Valgfri Fagpakker/Valgfri Bachelor projekt/Valgfri Fagpakker/Valgfri Fagpakker/Valgfri Bachelor projekt/Valgfri
 11. 11. Bacheloruddannelsen i IT IT + DESIGN + BUSINESS <ul><li>Kombinerer datalogien med produktdesign og –udvikling og forretningsforståelse inden for it . </li></ul><ul><ul><li>Datalogisk Institut, Aarhus Universitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Handelshøjskolen i Århus </li></ul></ul><ul><ul><li>Arkitektskolen Aarhus </li></ul></ul>
 12. 12. HVORFOR EN NY UDDANNELSE <ul><ul><li>Mange industrivirksomheder indbygger it i stadig flere af deres traditionelle produkter, og samtidig er der mange virksomheder, der udvikler helt nye typer af produkter, hvor fysisk formgivning, nye interaktions- former og webservices er helt centrale….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nye fællesskaber </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samfund </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi arbejder anderledes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi interagerer med teknologi på en ny måde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>teknologien skal understøtte det </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Produktudvikling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webservices / GPS / positionering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tangible devices </li></ul></ul></ul>
 13. 13. FREMTIDEN ER IT I ALTING <ul><li>Udvikling af nye produkter involverer næsten altid it </li></ul><ul><ul><li>Arkitektur - ’intelligent houses’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiltelefoner, pods --- Webervices </li></ul></ul><ul><ul><li>Healthcare udstyr </li></ul></ul><ul><ul><li>Positionering/Context awareness </li></ul></ul><ul><ul><li>”The Internet of things” </li></ul></ul>
 14. 14. 3 SPECIALISERINGER <ul><ul><li>Produktdesign </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interaktionateknologi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fysisk udformning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interaktionsdesign </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Softwareudvikling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribuerede systemer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Softwarekonstruktion </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Softwarearkitektur (for Pervasive computing devices) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Forretningsforst åe lse </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forretningsmodeller </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innovation & Entrepreneurship </li></ul></ul></ul><ul><li>Alle specialiseringer giver et solidt fundament for it-udvikling! </li></ul><ul><li>Samarbejde med virksomheder </li></ul><ul><li>Internship </li></ul>
 15. 15. q4 Visualisering og projektkom. Designteori og -historie Praksisprojekt q3 dAds 1 Statistik og databehandling q2 dCompNet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Datalogiens videnskabsteori Æstetisk interaktion Valgfri q3 Systemudvikling (it) Social computing Valgfri q2 Bachelorprojekt Oplevelsesdesign Valgfri q1 Advanced physical computing Valgfri q4 Produktdesignprojekt q3 dIntDes Fysisk Design dWebTek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dProg2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dIntProg
 16. 16. q4 dAds 2 Valgfri Praksisprojekt q3 dAds 1 Statistik og databehandling q2 dCompNet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Datalogiens videnskabsteori dSik Valgfri q3 Systemudvikling (it) dDist Valgfri q2 Bachelorprojekt dSoftArk dOpSys q1 dConc (it) Valgfri q4 Produktdesignprojekt q3 dIntDes Fysisk Design dWebTek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dProg2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dIntProg
 17. 17. q4 Produktdesignprojekt q3 dIntDes Fysisk Design dWebTek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dProg2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dIntProg q4 Statistik og databehandling Organisational Communication Praksisprojekt q3 dAds 1 q2 dCompNet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Datalogiens videnskabsteori Business Models Valgfri q3 Systemudvikling (it) Valgfri q2 Bachelorprojekt Marketing Valgfri q1 Valgfri
 18. 18. q4 Produktdesignprojekt q3 dIntDes Fysisk Design dWebTek q2 Calculus 2 Forretningsforståelse dProg2 q1 Calculus 1 Store it-innovationer dIntProg q4 Statistik og databehandling Organisational Communication Praksisprojekt q3 dAds 1 q2 dCompNet Informationssystemer Innovation og projektledelse q1 Pervasive Computing Interaktive medier Udviklingsmetoder q4 Datalogiens videnskabsteori Business Models Valgfri q3 Systemudvikling (it) Valgfri q2 Bachelorprojekt Marketing Valgfri q1 Valgfri
 19. 19. Samme funktionalitet… &quot;Just another player…&quot; &quot;Redefinerer hele Markedet&quot;
 20. 20. Tværgående kompetencer Produktdesign Softwareudvikling Forretningsforståelse
 21. 21. !
 22. 22. Hvad har software med design at gøre
 23. 23. Ny Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i it-produktudvikling
 24. 24. STUDIELIV
 25. 25. ARBEJDSFORMEN <ul><li>30 til ? timer om ugen </li></ul><ul><li>Mange forskellige arbejdsformer </li></ul><ul><ul><li>Forelæsning </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoretiske Øvelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekter (Individuelle eller i grupper) </li></ul></ul><ul><ul><li>Læsegruppemøder </li></ul></ul><ul><li>Individuelt arbejde …… </li></ul>
 26. 26. PROJEKTORIENTERET <ul><li>Mange ’projekter’ i løbet af uddannelsen </li></ul><ul><ul><li>Programmeringsprojekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoretiske projekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Udviklingsprojekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Bachelorprojekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktdesignprojekt (kun IT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Speciale </li></ul></ul><ul><ul><li>Hands-on </li></ul></ul><ul><ul><li>Højt niveau både teori og praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>T værfagligt … </li></ul></ul>
 27. 27. SOCIALE ARRANGEMENTER <ul><li>Ugentlig fredagsbar for datalogi / it </li></ul><ul><ul><li>Hyggeligt miljø for både forelæsere og studerende </li></ul></ul><ul><ul><li>Stort udvalg af specielle øl – til favorable priser </li></ul></ul><ul><li>Faglige foredrag </li></ul><ul><li>TAAGEKAMMERET </li></ul><ul><ul><li>Fester </li></ul></ul><ul><ul><li>Foredrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Revyer </li></ul></ul><ul><li>Danmarks Største Fredagsbar </li></ul><ul><li>Kapsejlads </li></ul><ul><li>Unibaren </li></ul>
 28. 28. Studiemiljøet på Katrinebjerg <ul><li>Et universitetsstudie handler også om at befinde sig i et inspirerende studiemiljø, </li></ul><ul><li>der skaber sammenhæng mellem det faglige og det sociale. </li></ul><ul><li>Rus-introduktion: rusuge, hyttetur, holdets time mm. </li></ul><ul><li>Læsegrupper </li></ul><ul><li>Studiefaciliteter </li></ul><ul><li>Vejledning igennem studiet: tutorer, instruktorer, studievejleder, uddannelseskoordinator </li></ul>
 29. 29. Karriere <ul><li>IT-branchen har stort behov for højtuddannede it-folk </li></ul><ul><li>Gode internationale karrieremuligheder </li></ul><ul><li>Datalogisk Institut, AU - 0% arbejdsløse </li></ul><ul><li>Enormt fokus </li></ul><ul><li>75% i det private </li></ul><ul><li>Forskning / undervisning </li></ul>
 30. 30. SKAL MAN KUNNE: <ul><ul><li>Programmere et kernemodul til en linuxkerne? </li></ul></ul><ul><ul><li>Smide ny processor i en laptop </li></ul></ul><ul><ul><li>Sætte stik på et CAT5 RJ45 kabel </li></ul></ul><ul><ul><li>NEJ! </li></ul></ul>
 31. 31. OPTAGELSESKRAV <ul><li>En adgangsgivende gymnasial uddannelse </li></ul><ul><li>(STX, HTX, HHX, HF) </li></ul><ul><li>Mat A, Engelsk B, Dansk A </li></ul><ul><li>Datalogi - frit optag </li></ul><ul><li>IT AU 60 pladser </li></ul><ul><li>Gymnasiale suppleringskurser på Aarhus Universitet i juli og august </li></ul><ul><li>Halvårs GSK suppleringskurser </li></ul>
 32. 32. STUDIEVALG <ul><li>Stor beslutning </li></ul><ul><li>Vælg det du har lyst til! </li></ul><ul><li>Vær parat til udfordring! </li></ul><ul><li>Gå fuldt ind i det! </li></ul><ul><li>Brug gerne studievejledningen! </li></ul><ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>www.science.au.dk/studievejleder </li></ul></ul>

×