Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunsten at skrive speciale

3,104 views

Published on

Anders Møllers (DI) slides fra informationsmøde om specialeforberedelse på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunsten at skrive speciale

 1. 1. Om kunsten at skrive speciale på Datalogisk Institut Anders Møller amoeller@cs.au.dk oktober 2009
 2. 2. Min baggrund • Tilknyttet gruppen Programming Languages and Formal Models • Medlem af instituttets undervisningsudvalg og PhD udvalg PhD-udvalg • Vejleder for >20 specialer siden 2004 • Ofte censor på andre universiteter 2
 3. 3. Plan • Formalia • Valg af projekt og vejleder • Vejledningsprocessen • Struktur af specialerapporten • Kandidateksamen 3
 4. 4. Formalia • 6 måneder ~ 30 ECTS • Specialet skrives på dansk eller engelsk • Vejleder: fastansat på DAIMI (eller IHA for Tek.IT-studerende) Tek.IT studerende) + evt. medvejleder(e) • Individuelt eller i gruppe (2-3 personer) – for gruppespecialer skal rapporten angive hvilke dele den enkelte studerende er hovedansvarlig for – fra studiemiljøundersøgelsen: “179 ud af 331 tror at det bliver ensomt at skrive speciale 179 speciale” 4
 5. 5. Specialekontrakten • Laves af den studerende og g vejlederen inden specialeforløbet, specialeforløbet i samarbejde med Gudmund S Frandsen S. • Angiver dato for aflevering m.m. 5
 6. 6. Aflevering til tiden • Afleverer man ikke til tiden er man dumpet • Ny kontrakt, 3 måneder ekstra, større opgave • Max 3 forsøg, max 12 måneder ialt • Eventuelt 6 ugers skriftlig opgave (individuelt) 6
 7. 7. Studieordningen Læs studieordningen for din kandidatuddannelse: http://science.au.dk/da/uddannelse/undervisning/studieordninger/studieordninger p g g g -for-kandidatuddannelser/ “Under specialet arbejder den studerende selvstændigt med en faglig Under problemstilling og kandidaten kan ved specialets afslutning • på videnskabeligt grundlag identificere, afgrænse og formulere en faglig problemstilling, • definere og opstille testbare hypoteser inden for fagets emneområde, • selvstændigt planlægge og under anvendelse af f l d l l d d l f fagets videnskabelige d k b l metode gennemføre et større fagligt projekt, • analysere kritisk diskutere og perspektivere en faglig problemstilling, analysere, problemstilling • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte den videnskabelige litteratur inden for et afgrænset emneområde, • formidle videnskabelige resultater objektivt og koncist til et videnskabeligt forum.” 7
 8. 8. Plan • Formalia • Valg af projekt og vejleder • Vejledningsprocessen • Struktur af specialerapporten • Kandidateksamen 8
 9. 9. Valg af projekt og vejleder • Mød op til kommende informationsmøder med oplæg fra de forskellige forskningsgrupper • Opsøg potentiel vejleder, ofte har vi ideer i skuffen – men undgå vejleder-surfing og “har du ikke noget bedre?” • Sørg for elastik i projektet! – modsat alt eller intet (“mit mål er at bevise [bla]”) alt-eller-intet ( mit [bla] ) – hvis det viser sig at gå godt, så kan ambitionerne udvides 9
 10. 10. Idé-modning Idé modning • Fra løs ide til konkret problemformulering og j p udkast til arbejdsplan • S Start i god tid i d officiel specialestart! d id inden ffi i l i l ! • Studiegrupper kan være en mulighed for at afgrænse et område fø et specialeprojekt f t åd før t i l j kt 10
 11. 11. Forskellige projekttyper • Populære typer af specialer: – Implementation af teoretisk resultat (29%) – Nyt teoretisk resultat (27%) – Real-life problemstilling (25%) – Empirisk undersøgelse (13%) – Survey (6%) • Mange specialeprojekter udspringer af eksisterende f k i kit d forskningsprojekter j kt – publikationsrate på 5-10% 11
 12. 12. Plan • Formalia • Valg af projekt og vejleder • Vejledningsprocessen • Struktur af specialerapporten • Kandidateksamen 12
 13. 13. Arbejdet med specialet • Vær bevidst om forskellige faser/aktiviteter: – problemformulering – litteraturlæsning l l – indsamling af data (f.eks. test cases) – implementering – eksperimentering – rapportskrivning (start meget tidligt!) – korrekturlæsning – … • Afveksling er godt for produktiviteten • Lav en arbejdsplan, revider så ofte som nødvendigt 13
 14. 14. Vejledningsprocessen • Ugentlige møder (luksus i forhold til andre institutter!), målrettet feedback – kom forberedt, se d e e ue spørgsmål samt nyeste PDF af specialet o o be ed , send eventuelt spø gs å sa yes e a spec a e 1-2 dage inden mødet (inkl. nøjagtig angivelse af ønske om feedback) – du har overblikket, ikke vejlederen – det er i princippet ikke vejlederens opgave at sikre aktivitet – hav altid aftalt tidspunkt for næste møde og en plan for arbejdet indtil mødet g p j ø • Tekniske spørgsmål vs. “meta-issues” • Gensidige forventninger tidlig afklaring er vigtig forventninger, – når det ikke går optimalt… – “Er det her godt nok til at bestå / få 7 / få 10?” Er 10? 14
 15. 15. Prokrastination og perfektionisme • “specialesumpen” • Planlægning, planlægning, planlægning… – arbejdsplan, deadlines – kontorplads ( p (husk ansøgning, g g http://cs.au.dk/da/local/committees/office-committee/office-application/) • Vælg et realistisk ambitionsniveau 15
 16. 16. “Min vejleder forstår mig ikke” Min ikke • Gudmund S. Frandsen (undervisningsudvalget) og Karina Svanborg (uddannelseskoordinator) g g( ) er ekstra kontaktpersoner • Altid klar til at hjælpe! ☺ 16
 17. 17. Plan • Formalia • Valg af projekt og vejleder • Vejledningsprocessen • Struktur af specialerapporten • Kandidateksamen 17
 18. 18. Typisk struktur af specialerapporten Arbejd top-down, lav tidligt en skabelon (overskrifter, stikord…) j p , g ( , ) • Indledning – problemformulering / hypotese VIGTIGE!!! – metode og overblik • Baggrund og relateret arbejde • [Det tekniske indhold ] indhold…] • Implementation, eksperimenter • Konklusion (i forhold til indledningen) ideer til videre arbejde indledningen), • Referencer • (Appendices med tekniske detaljer) • (Hjemmeside med programmer og data) 18
 19. 19. Brug af referencer • Kild troværdighed? Kilders di h d? – bog (monografi) – afhandling – tidsskriftartikel …jeg har selv læst det på internettet – konferenceartikel …det står i den videnskabelige artikel [foo] – workshopartikel kh ik l …det står i artiklen [foo] som er skrevet – speciale af [bar] og publiceret i [baz] – teknisk rapport pp – hjemmeside – personlig kommunikation • R f é til d mest t Referér den t troværdige kild ! di kilde! • Layout (f.eks. BibTeX) • Eksamenspensum eventuelt adskilt “sekundær litteratur” Eksamenspensum, sekundær litteratur 19
 20. 20. Litteratursøgning • DBLP http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ – baseret på forlagenes publikationsoversigter – fra DAIMI (evt via VPN), fuld adgang til de fleste artikler • Google Scholar http://scholar.google.com/ – antal citations giver indikation af gennemslagskraft – nyttig til at finde relevante artikler (“hvem refererer til denne artikel?”) • Biblioteket library@daimi.au.dk – hvis man skal bruge en bestemt bog eller gammel artikel, som ikke findes via Google Scholar eller DBLP – … men Google Scholar og DBLP dækker 99% af (mit) litteraturbehov 20
 21. 21. Forsiden af rapporten Skal indeholde: – årskort – navn – specialets titel – vejlederens navn, evt. medvejledere – måned, år – teksten “Master’s Thesis” 21
 22. 22. Aflevering af rapporten • Datalogi: – 2 indbundne eksemplarer, på informationskontoret p ,p (Ada-115) – PDF til thesis@cs au dk og til vejlederen thesis@cs.au.dk • Teknisk IT: – 2 indbundne eksemplarer samt en CD med PDF til Maria Mak på IHAs studiekontor – PDF i email til vejlederen 22
 23. 23. Plan • Formalia • Valg af projekt og vejleder • Vejledningsprocessen • Struktur af specialerapporten • Kandidateksamen 23
 24. 24. Kandidateksamen • Alle andre eksaminer på studiet skal være overstået inden kandidateksamen • Ek Eksamen er h j 2 måneder efter højst å d f afleveringen 24
 25. 25. Kandidateksamen • Oplæg – gives en uge før eksamen – typisk udvalgt for at give den studerende en chance for at brilliere • Foredrag (30 min.) – med udgangspunkt i oplæget • Eksamination (30 min.) – hyggelig samtale (well, næsten altid…) 25
 26. 26. Kandidateksamen Forberedelse: – læs oplægget (!) – læs specialet (!!!) – læs pensum (=referencer) – prøveforedrag ø f d 26
 27. 27. Kandidateksamen Vejlederens (pludselige!) nye rolle: – “hvorfor har du ikke sagt det før?” – sandsynligvis første gang vejlederen har set hele specialerapporten i sammenhæng – målrettede vejledermøder er nøglen til at undgå overraskelser 27
 28. 28. Karaktergivning • Principielt gives karakteren relativt til målbeskrivelsen i studieordningen (se slide 7) • P ki Praksis: – resultater i forhold til problemformuleringen – ambitionsniveau i problemformuleringen – læsbarhed af rapporten – sammenhæng mellem problemformulering, metode, indhold og konklusion (“den røde tråd”) – beskrivelsen af relateret og fremtidigt arbejde – præsentationen – eksaminationen • Eventuel programkode tæller 0% - men er ofte forudsætning for at kunne skrive en god rapport 28

×