Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datspeciale E09

900 views

Published on

Tine Wirenfeldts (CFU) slides om specialeforberedelse.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datspeciale E09

 1. 1. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 SPECIALESKRIVNING: ARBEJDSPROCESSER OG LÆSBARHED TINE WIRENFELDT JENSEN CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING DATALOGI E09 pRÆSEN TATION 1
 2. 2. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 PRÆSENTATION ›  Ansat på Center for Undervisningsudvikling for HUM & TEO, AU ›  Underviser i akademisk skriftlig fremstilling for studerende, ph.d.-studerende og vejledere ›  Speciale-sparring med specialestuderende om deres fastkørte processer ›  Tidligere undervist på Master Thesis Preparation på Datalogi i flere omgange ›  Læst og givet feedback på indledninger og problemformuleringer på Datalogi ›  Sammen med kollegaer fra CFU undervist alle specialevejledere på Datalogi med fokus på skriveprocesser i forbindelse med specialeskrivning 2
 3. 3. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 TO TEMAER I DAG ›  Skriveprocesser – hvad virker? Og hvorfor? ›  Læsbarhed – hvorfor er det et vigtigt krav at leve op til, og hvordan gør man det? 3
 4. 4. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 SKRIVEPROCESSER 3 min. med sidemanden : – hvad er de største udfordringer ved konkret at få skrevet det nødvendige antal sider over en periode på et halvt år? 4
 5. 5. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 ANEKDOTE Har I hørt om den studerende der blev udelukket fra Facebook mens han skrev speciale? 5
 6. 6. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 TO OPFATTELSER AF SKRIVNING Skrivning som et redskab for Skrivning som nedskrivning af tænkning viden Intenderet læser Intenderet læser ›  Dig selv ›  Vejleder som bedømmer ›  Din vejleder (hvis vedkommende vil læse denne type tekst)
 7. 7. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 SKRIVEPROCESSENS STØRSTE FJENDER ›  Udsættelse (procrastination) ›  Perfektionisme 7
 8. 8. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 UDSÆTTELSE ›  Jeg skal læse denne tekst før jeg kan gå i gang med at skrive ›  Jeg er nødt til at tænke lidt længere tid før jeg kan begynde at skrive ›  Jeg går i gang i morgen/efter det her tv-program/efter det her spil/efter jeg tjekker mail ›  Jeg har brug for at tale med min vejleder, før jeg kan gå i gang med at skrive (især problematisk hvis man samtidig beslutter, at man ikke kan kontakte sin vejleder før man har skrevet noget, man kan have med…)
 9. 9. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 DETTE VIL RESULTERE I ›  At man får skrevet meget lidt ›  At man får svært ved at nå sine deadlines ›  En følelse af at være stresset – uden at man rigtigt får produceret noget ›  Dårlig brug af vejledning
 10. 10. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 HVORDAN MAN OVERVINDER UDSÆTTELSE ›  Lad være med at vente – skriv hver dag, selv om det kun er i et kvarter eller en halv time. ›  Opfat skrivning som et redskab for din tænkning, ikke kun som nedskrivning. ›  Skab gode skrivevaner ›  Hvor ›  Hvornår ›  Brug mange forskellige skriveteknikker
 11. 11. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 PERFEKTIONISME ›  Jeg gider kun skrive noget virkeligt godt/genialt ›  Før jeg kan gå i gang med at skrive er jeg nødt til at finde flere informationer/lave flere tests/sætte mig ind i disse nye retninger/deltage i denne konference ›  Jeg kan ligeså godt skrive det rigtigt i første omgang ellers spilder jeg bare tid med at skulle skrive det om senere. Problemet er bare, at det tager mig rigtig, rigtig lang tid at skrive det helt rigtigt…
 12. 12. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 DETTE VIL RESULTERE I ›  En følelse af konstant pres ›  At man bruger meget tid på specialet men skriver for lidt ›  At der er svært at modtage hjælp – andre forstår simpelthen ikke kompleksiteten i dit projekt ›  Afvisning af at prøve nye skriveteknikker – vil hellere sidde fast end prøve noget nyt
 13. 13. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 HVORDAN MAN OVERVINDER PERFEKTIONISME ›  Skriv noget dårligt – og gør det så bedre ›  Lær at skrive uperfekte tekster for at have et udgangspunkt ›  Lær at bruge forskellige skriveteknikker ›  Accepter at skrivning også inkluderer omskrivning – det er ikke en fejl men et vilkår
 14. 14. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 GODE SKRIVETEKNIKKER ›  Brainstorm ›  Hurtigskrivning ›  Mindmapping ›  Brug af feedback (medstuderende og vejleder) ›  At tænke med modeller ›  Se fx Studiemetroen (pink rute)
 15. 15. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 LÆSBARHED – ELLER HVORDAN MAN STRUKTURER EN VIDENSKABELIG TEKST SÅ DEN ER KLAR, PRÆCIS OG LÆSEVENLIG 15
 16. 16. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 Fra studieordningen: ›  …”formidle videnskabelige resultater objektivt og koncist til et ›  videnskabeligt forum.” ›  Citeret fra Anders Møller: ›  – læsbarhed af rapporten ›  – sammenhæng mellem problemformulering, metode, indhold og konklusion 16
 17. 17. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 VÆR EKSTRA OPMÆRKSOM PÅ ›  Indledningen ›  Opbygningen af dit hovedargument ›  Metakommunikation ›  Klart sprog
 18. 18. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 EN INDLEDNING SKAL GIVE SVAR PÅ FØLGENDE SPØRGSMÅL ›  Hvad ›  Emne - generelt ›  Problem - specifikt ›  Definitioner af nøglebegreber ›  Hvorfor ›  Motivation – acceptabel for forskningsfællesskabet ›  Relevans ›  Hvordan ›  Teori ›  Metoder ›  Specialets opbygning
 19. 19. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 DIT HOVEDARGUMENT ›  Skal være klart for dig og din modtager ›  Vær tydelig omkring hvem der argumenterer – er det en kilde eller dig selv? ›  Gør det nemt at følge din argumentation ›  My point is…
 20. 20. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 METAKOMMUNIKATION ›  Skriv hvad du vil gøre og hvorfor ›  ”I dette kapitel vil jeg analysere x for at kunne evaluere y i kapitel z.” ›  Ofte brugt i begyndelsen og i slutningen af et speciale, et kapitel og et afsnit. ›  Brug det som et procesredskab i din skriveproces – skriv metakommunikation i en anden farve for at hjælpe dig selv med orientere dig i teksten, rediger så denne tekst før aflevering. ›  God metakommunikation er tit kun en sætning eller to – hold det kort og koncist.
 21. 21. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 KLART SPROG ›  Godt akademisk sprog er ›  Klart ›  Korrekt ›  Bruger fagterminologi ›  Er økonomisk ›  Godt akademisk sprog er ikke ›  Fyldt med unødvendige fremmedord ›  Meget lange sætninger ›  Komplicerede sætningskonstruktioner ›  Fravær af ”jeg” (når det er et fagligt jeg der foretager fagligt begrundede valg)
 22. 22. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 REFERENCER ›  Hegelund, Signe. 2000. Akademisk argumentation. Skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. ›  Jørgensen, Annegrethe. 2004. Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet. København: Samfundslitteratur. ›  Jørgensen, Per Stray. 2000. Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser. København: Samfundslitteratur. ›  Rienecker, Lotte. 1996 (1991). Tekster til tiden. Undgå skriveblokeringer. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. ›  Rienecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen. 2001. Specielt om specialer – hovedsageligt om hovedopgaver. København: Samfundslitteratur. 22
 23. 23. AARHUS UNIVERSITET 24 SEPTEMBER, 2009 RESSOURCER PÅ NETTET ›  Dansk Sprognævn (www.dsn.dk): ›  Har bl.a. Retskrivningsordbogen on-line og desuden artiklerne fra Nyt fra Dansk Sprognævn, som både bringer forskningsformidling og svar på læsernes spørgsmål. ›  Purdues Online Writing Lab (owl.english.purdue.edu/): ›  Materiale om skriveprocesser, produkter, formkrav m.m. ›  Studenterrådgivningen (www.studraadgiv.dk) ›  Gratis anonym rådgivning for studerende. På hjemmesiden kan hentes en række gode pjecer om blandt andet eksamenslæsning, perfektionisme, stress og ikke mindst: om hvorfor vi har en tendens til at udsætte skrivning og hvad man kan gøre ved det. ›  Scribo (www.scribo.dk) ›  ”Scribo er et elektronisk værktøj der kan hjælpe dig igennem det indledende arbejde med problemformulering og informations- og litteratursøgning til din opgave, dit projekt eller dit speciale.” Undersøg, om dit uddannelsessted har licens til at bruge programmet. 23

×