Cfgm conducció d’activitats en el medi natural 2016 2017 ins joan oró lleida

INS Joan Oró Lleida - High School
INS Joan Oró Lleida - High Schoolteacher at INS Joan Oró Lleida - High School
CFGM Conducció d’Activitats en el
Medi Natural
2016-2017
INS Joan Oró Lleida
ASPECTES GENERALSASPECTES GENERALS
DURADADURADA
Un curs lectiu
1.400 hores:
•990 hores lectives
•410 h. de formació en
centres de treball.
TITULACIÓTITULACIÓ
Tècnic en Conducció d’Activitats
en el Medi Natural
(Guia de rutes a peu, en bicicleta i a
cavall per baixa i mitja muntanya)
ACCÉSACCÉS
Via 1: ESO - PQPI– Batx. –
Altres cicles i titulacions.
Via 2: Prova d’accés
PLACESPLACES
Via accés 1 : 40 PLACES
Via accés 2 : 10 PLACES
(pendent confirmació)
SORTIDESSORTIDES
PROFESSIONALSPROFESSIONALS
Empreses d’esports d’aventura
Hotels i càmpings
Albergs i cases de colònies
Empreses de gestió de parcs naturals
Estacions d’esquí ...
ALTRESALTRES
POSSIBILITATSPOSSIBILITATS
Accés als cursos d’especialista en altres
disciplines (EREE Ensenyaments Règim
Especial d’Esports)
Curs pont i/o Prova d’accés + CFGS +
Universitat
PERFIL PROFESSIONALPERFIL PROFESSIONAL
COMPETÈNCIA GENERAL:
“Conduir clients/usuaris amb SEGURETATSEGURETAT per senders o zones de
muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la
SATISFACCIÓSATISFACCIÓ dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de
cost previstos”.
COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:
• Establir itineraris atenent les característiques dels
usuaris i del medi.
• Establir mesures preventives i recursos per garantir la
seguretat del grup.
• Reconèixer signes indicadors de perill i actuar.
• Progressar amb seguretat i eficàcia.
• Informar sobre tècniques de progressió, el material,
l’itinerari i la zona.
• Organitzar i animar el grup i organitzar activitats
complementàries.
• Assegurar i realitzar el salvament de persones i aplicar
1rs auxilis.
• Conduir el grup en situacions difícils o extremes.
Crèdits a cursarCrèdits a cursar
Conducció de grups a peu
Aspectes Generals del guiatge
Planificació de rutes
Orientació
Guiatge pràctic
Conducció de grups a
cavall
Classes d’hípica
Atencions equines bàsiques
Guiatge pràctic
Conducció de grups en
btt
Planificació de rutes
Tècnica de BTT
Mecànica
Guiatge pràctic
El Medi Natural Seguretat i Supervivència
en Muntanya
Fonaments de
l’Activitat Física
Primers Auxilis
Dinàmica de Grups
Altres Activitats a
la Natura
Formació en Centres
de Treball
Crèdit de Síntesi
Acts. Físiques per a
Persones amb
Discapacitats
Administració, Gestió i
Comercialització en la
Petita EmpresaFormació i
Orientació Laboral
GUIATGE
COMPETÈNCIES CLAUCOMPETÈNCIES CLAU
COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLECOMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLE
(segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle(segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle
formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural DOGC núm.formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural DOGC núm.
2892, de 19 de maig de 1999).2892, de 19 de maig de 1999).
• Capacitat de resolució de problemes.Capacitat de resolució de problemes.
• Capacitat d’organització del treball.Capacitat d’organització del treball.
• Capacitat de responsabilitat en el treball.Capacitat de responsabilitat en el treball.
• Capacitat de treball en equip.Capacitat de treball en equip.
• Capacitat d’autonomia.Capacitat d’autonomia.
• Capacitat de relació interpersonal.Capacitat de relació interpersonal.
Les tasques derivades del guiatge i la conducció d’activitats en el medi
natural impliquen treballar amb altres persones al nostre càrrec, la qual
cosa exigeix un alt grau de RESPONSABILITAT
Horari generalHorari general
L’horari general és de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 hores, però potL’horari general és de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 hores, però pot
variar en funció de la necessitat de realització de diferents activitats:variar en funció de la necessitat de realització de diferents activitats:
sortidessortides
Rutes i activitats que esRutes i activitats que es
realitzen per posar enrealitzen per posar en
pràctica tots els aspectespràctica tots els aspectes
treballats a l’aula.treballats a l’aula.
Revisió de les rutes deRevisió de les rutes de
l’examen pràctic del’examen pràctic de
guiatge.guiatge. PràctiquePràctique
s ens en
empresaempresa
Realització de la formacióRealització de la formació
en centres de treball.en centres de treball.
ESDEVENIMENTSESDEVENIMENTS
CCol·laboracióol·laboració i/oi/o
participació enparticipació en
esdeveniments lúdics iesdeveniments lúdics i
esportius de la ciutatesportius de la ciutat
relacionats amb elrelacionats amb el
currículum.currículum.
cursetscursets
Sessions d’introducció aSessions d’introducció a
altres activitats al medialtres activitats al medi
natural (tir amb arc,natural (tir amb arc,
piragua, marxa nòrdica).piragua, marxa nòrdica).
ACTIVITATSACTIVITATS
i sortidesi sortides
Són l’eina principal per posar en pràctica elsSón l’eina principal per posar en pràctica els
diferents coneixements que es van adquirint adiferents coneixements que es van adquirint a
l’aula al llarg del curs. La seva distribució ésl’aula al llarg del curs. La seva distribució és
aproximadament la següent:aproximadament la següent:
PrimerPrimer
trimestretrimestre
•Petites sortides perPetites sortides per
iniciar el treball delsiniciar el treball dels
crèdits de conducció acrèdits de conducció a
peu i en bicicleta.peu i en bicicleta.
•Classes d’hípica.Classes d’hípica.
•Activitats d’orientació.Activitats d’orientació.
•Col·laboracions iCol·laboracions i
voluntariat.voluntariat.
segonsegon
trimestretrimestre
•Rutes a peu i enRutes a peu i en
bicicleta per fer exàmensbicicleta per fer exàmens
pràctics de guiatge.pràctics de guiatge.
•Classes d’hípica iClasses d’hípica i
primeres rutes a cavall.primeres rutes a cavall.
•Col·laboracions iCol·laboracions i
voluntariat.voluntariat.
tercertercer
trimestretrimestre
•Rutes a peu, a cavall i enRutes a peu, a cavall i en
bicicleta per fer exàmensbicicleta per fer exàmens
pràctics de guiatge.pràctics de guiatge.
•Crèdit de Síntesi.Crèdit de Síntesi.
•Parc d’aventura.Parc d’aventura.
•Col·laboracions iCol·laboracions i
voluntariat.voluntariat.
•Cursets de tir amb arc,Cursets de tir amb arc,
marxa nòrdica imarxa nòrdica i
piragüisme.piragüisme.
•Pràctiques ambPràctiques amb
discapacitats.discapacitats.
•Activitats d’orientació.Activitats d’orientació.
•Ruta a cavall de dos dies.Ruta a cavall de dos dies.
Els costosEls costos
DE LESDE LES
ACTIVITATS iACTIVITATS i
SORTIDESSORTIDES
DE L’EQUIP I ELDE L’EQUIP I EL
MATERIALMATERIAL
Primer pagament (juliol)
Un pagament de 300€, dels quals
una part es destina a material
escolar.
Segon pagament (octubre)
300€.
* Aquests pagaments comprenen
totes les despeses de les sortides i
els mini-cursets.
Possibilitat de:
•contactar amb antics alumnes del
cicle per a la compra de material i
equip de segona mà.
•llogar una de les bicicletes del
centre (150-200 € / curs). (Reunió al
juliol per efectuar el sorteig de les
bicicletes disponibles).
•Visita-Taller a Wala a l’inici de
curs per conèixer els diferents
materials i equip i les seves
característiques, qualitats i preus.
•A mesura que avança el curs cal
incorporar de manera progressiva
material i equip a les diferents
sortides i activitats.
Dossiers d’apunts
60 € aprox.
Targeta transport hípica (setembre)
50 € aprox.
Què demanem de l’alumnat ?Què demanem de l’alumnat ?
NOSALTRES US AJUDAREM A
ACONSEGUIR EL GRAU DE
RESPONSABILITAT
i EL NIVELL PROFESSIONAL QUE ES
REQUEREIX PER DESENVOLUPAR
AQUESTA TASCA EN LES MILLORS
CONDICIONS.
COMPROMÍS
En l’esforç diari
per aconseguir la
superació dels
continguts i les
competències
clau del cicle
I si és així ...
QUE GAUDIU AMBQUE GAUDIU AMB
NOSALTRES EN LANOSALTRES EN LA
REALITZACIÓREALITZACIÓ
D’AQUEST CICLED’AQUEST CICLE
FORMATIU.FORMATIU.
Gràcies
1 of 10

Recommended

CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural INS Joan Oró Lleida by
CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural INS Joan Oró LleidaCFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural INS Joan Oró Lleida
CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural INS Joan Oró LleidaINS Joan Oró Lleida - High School
2.1K views10 slides
Cfgm conducció d’activitats en el medi natural 2014 2015 ins joan oró lleida by
Cfgm conducció d’activitats en el medi natural 2014 2015 ins joan oró lleidaCfgm conducció d’activitats en el medi natural 2014 2015 ins joan oró lleida
Cfgm conducció d’activitats en el medi natural 2014 2015 ins joan oró lleidaINS Joan Oró Lleida - High School
523 views10 slides
Cfgm Conducció D’Activitats En El Medi Natural 2009 2010 Ies Joan Oró Lleida by
Cfgm Conducció D’Activitats En El Medi Natural 2009 2010 Ies Joan Oró LleidaCfgm Conducció D’Activitats En El Medi Natural 2009 2010 Ies Joan Oró Lleida
Cfgm Conducció D’Activitats En El Medi Natural 2009 2010 Ies Joan Oró LleidaINS Joan Oró Lleida - High School
634 views10 slides
Tècnic en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural by
Tècnic en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi naturalTècnic en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Tècnic en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi naturaliesaltbergueda
793 views42 slides
WEBINAR SOBREVIURE A LA PAPERASSA: Tràmits per crear una empresa de senderism... by
WEBINAR SOBREVIURE A LA PAPERASSA: Tràmits per crear una empresa de senderism...WEBINAR SOBREVIURE A LA PAPERASSA: Tràmits per crear una empresa de senderism...
WEBINAR SOBREVIURE A LA PAPERASSA: Tràmits per crear una empresa de senderism...SOMPirineu
333 views60 slides
Cicle formatiu grau mitjà by
Cicle formatiu grau mitjàCicle formatiu grau mitjà
Cicle formatiu grau mitjàiesaltbergueda
458 views42 slides

More Related Content

Similar to Cfgm conducció d’activitats en el medi natural 2016 2017 ins joan oró lleida

Cf1011 by
Cf1011Cf1011
Cf1011iesaltbergueda
247 views42 slides
Cicle formatiu grau mitjà by
Cicle formatiu grau mitjàCicle formatiu grau mitjà
Cicle formatiu grau mitjàiesaltbergueda
594 views42 slides
Natació hivern 2013-14 by
Natació hivern 2013-14Natació hivern 2013-14
Natació hivern 2013-14jvalls7
2.2K views28 slides
Escola esportiva a les escoles by
Escola esportiva a les escolesEscola esportiva a les escoles
Escola esportiva a les escolesSociologiainefc
183 views16 slides
Escola esportiva a les escoles by
Escola esportiva a les escolesEscola esportiva a les escoles
Escola esportiva a les escolesMarc Gamon Gil
118 views16 slides
Guia cfgm by
Guia cfgmGuia cfgm
Guia cfgmOrientacio
439 views35 slides

Similar to Cfgm conducció d’activitats en el medi natural 2016 2017 ins joan oró lleida(13)

Natació hivern 2013-14 by jvalls7
Natació hivern 2013-14Natació hivern 2013-14
Natació hivern 2013-14
jvalls72.2K views
Escola esportiva a les escoles by Marc Gamon Gil
Escola esportiva a les escolesEscola esportiva a les escoles
Escola esportiva a les escoles
Marc Gamon Gil118 views
CURS SENDERISME AL PIRINEU | Taller participatiu: Caminem junts. Bases per de... by SOMPirineu
CURS SENDERISME AL PIRINEU | Taller participatiu: Caminem junts. Bases per de...CURS SENDERISME AL PIRINEU | Taller participatiu: Caminem junts. Bases per de...
CURS SENDERISME AL PIRINEU | Taller participatiu: Caminem junts. Bases per de...
SOMPirineu171 views
Presentació reunió pares 4t 2012 by inssantjust
Presentació reunió pares 4t 2012Presentació reunió pares 4t 2012
Presentació reunió pares 4t 2012
inssantjust380 views
De 56 A 60 by danibuyo
De 56 A 60De 56 A 60
De 56 A 60
danibuyo133 views
Portes obertes abril_2016 by tonimune
Portes obertes abril_2016Portes obertes abril_2016
Portes obertes abril_2016
tonimune1.4K views

Recently uploaded

ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 views98 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf by
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 views48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 views22 slides

Recently uploaded(8)

Cfgm conducció d’activitats en el medi natural 2016 2017 ins joan oró lleida

  • 1. CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural 2016-2017 INS Joan Oró Lleida
  • 2. ASPECTES GENERALSASPECTES GENERALS DURADADURADA Un curs lectiu 1.400 hores: •990 hores lectives •410 h. de formació en centres de treball. TITULACIÓTITULACIÓ Tècnic en Conducció d’Activitats en el Medi Natural (Guia de rutes a peu, en bicicleta i a cavall per baixa i mitja muntanya) ACCÉSACCÉS Via 1: ESO - PQPI– Batx. – Altres cicles i titulacions. Via 2: Prova d’accés PLACESPLACES Via accés 1 : 40 PLACES Via accés 2 : 10 PLACES (pendent confirmació) SORTIDESSORTIDES PROFESSIONALSPROFESSIONALS Empreses d’esports d’aventura Hotels i càmpings Albergs i cases de colònies Empreses de gestió de parcs naturals Estacions d’esquí ... ALTRESALTRES POSSIBILITATSPOSSIBILITATS Accés als cursos d’especialista en altres disciplines (EREE Ensenyaments Règim Especial d’Esports) Curs pont i/o Prova d’accés + CFGS + Universitat
  • 3. PERFIL PROFESSIONALPERFIL PROFESSIONAL COMPETÈNCIA GENERAL: “Conduir clients/usuaris amb SEGURETATSEGURETAT per senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la SATISFACCIÓSATISFACCIÓ dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos”. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL: • Establir itineraris atenent les característiques dels usuaris i del medi. • Establir mesures preventives i recursos per garantir la seguretat del grup. • Reconèixer signes indicadors de perill i actuar. • Progressar amb seguretat i eficàcia. • Informar sobre tècniques de progressió, el material, l’itinerari i la zona. • Organitzar i animar el grup i organitzar activitats complementàries. • Assegurar i realitzar el salvament de persones i aplicar 1rs auxilis. • Conduir el grup en situacions difícils o extremes.
  • 4. Crèdits a cursarCrèdits a cursar Conducció de grups a peu Aspectes Generals del guiatge Planificació de rutes Orientació Guiatge pràctic Conducció de grups a cavall Classes d’hípica Atencions equines bàsiques Guiatge pràctic Conducció de grups en btt Planificació de rutes Tècnica de BTT Mecànica Guiatge pràctic El Medi Natural Seguretat i Supervivència en Muntanya Fonaments de l’Activitat Física Primers Auxilis Dinàmica de Grups Altres Activitats a la Natura Formació en Centres de Treball Crèdit de Síntesi Acts. Físiques per a Persones amb Discapacitats Administració, Gestió i Comercialització en la Petita EmpresaFormació i Orientació Laboral GUIATGE
  • 5. COMPETÈNCIES CLAUCOMPETÈNCIES CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLECOMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLE (segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle(segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural DOGC núm.formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural DOGC núm. 2892, de 19 de maig de 1999).2892, de 19 de maig de 1999). • Capacitat de resolució de problemes.Capacitat de resolució de problemes. • Capacitat d’organització del treball.Capacitat d’organització del treball. • Capacitat de responsabilitat en el treball.Capacitat de responsabilitat en el treball. • Capacitat de treball en equip.Capacitat de treball en equip. • Capacitat d’autonomia.Capacitat d’autonomia. • Capacitat de relació interpersonal.Capacitat de relació interpersonal. Les tasques derivades del guiatge i la conducció d’activitats en el medi natural impliquen treballar amb altres persones al nostre càrrec, la qual cosa exigeix un alt grau de RESPONSABILITAT
  • 6. Horari generalHorari general L’horari general és de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 hores, però potL’horari general és de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 hores, però pot variar en funció de la necessitat de realització de diferents activitats:variar en funció de la necessitat de realització de diferents activitats: sortidessortides Rutes i activitats que esRutes i activitats que es realitzen per posar enrealitzen per posar en pràctica tots els aspectespràctica tots els aspectes treballats a l’aula.treballats a l’aula. Revisió de les rutes deRevisió de les rutes de l’examen pràctic del’examen pràctic de guiatge.guiatge. PràctiquePràctique s ens en empresaempresa Realització de la formacióRealització de la formació en centres de treball.en centres de treball. ESDEVENIMENTSESDEVENIMENTS CCol·laboracióol·laboració i/oi/o participació enparticipació en esdeveniments lúdics iesdeveniments lúdics i esportius de la ciutatesportius de la ciutat relacionats amb elrelacionats amb el currículum.currículum. cursetscursets Sessions d’introducció aSessions d’introducció a altres activitats al medialtres activitats al medi natural (tir amb arc,natural (tir amb arc, piragua, marxa nòrdica).piragua, marxa nòrdica).
  • 7. ACTIVITATSACTIVITATS i sortidesi sortides Són l’eina principal per posar en pràctica elsSón l’eina principal per posar en pràctica els diferents coneixements que es van adquirint adiferents coneixements que es van adquirint a l’aula al llarg del curs. La seva distribució ésl’aula al llarg del curs. La seva distribució és aproximadament la següent:aproximadament la següent: PrimerPrimer trimestretrimestre •Petites sortides perPetites sortides per iniciar el treball delsiniciar el treball dels crèdits de conducció acrèdits de conducció a peu i en bicicleta.peu i en bicicleta. •Classes d’hípica.Classes d’hípica. •Activitats d’orientació.Activitats d’orientació. •Col·laboracions iCol·laboracions i voluntariat.voluntariat. segonsegon trimestretrimestre •Rutes a peu i enRutes a peu i en bicicleta per fer exàmensbicicleta per fer exàmens pràctics de guiatge.pràctics de guiatge. •Classes d’hípica iClasses d’hípica i primeres rutes a cavall.primeres rutes a cavall. •Col·laboracions iCol·laboracions i voluntariat.voluntariat. tercertercer trimestretrimestre •Rutes a peu, a cavall i enRutes a peu, a cavall i en bicicleta per fer exàmensbicicleta per fer exàmens pràctics de guiatge.pràctics de guiatge. •Crèdit de Síntesi.Crèdit de Síntesi. •Parc d’aventura.Parc d’aventura. •Col·laboracions iCol·laboracions i voluntariat.voluntariat. •Cursets de tir amb arc,Cursets de tir amb arc, marxa nòrdica imarxa nòrdica i piragüisme.piragüisme. •Pràctiques ambPràctiques amb discapacitats.discapacitats. •Activitats d’orientació.Activitats d’orientació. •Ruta a cavall de dos dies.Ruta a cavall de dos dies.
  • 8. Els costosEls costos DE LESDE LES ACTIVITATS iACTIVITATS i SORTIDESSORTIDES DE L’EQUIP I ELDE L’EQUIP I EL MATERIALMATERIAL Primer pagament (juliol) Un pagament de 300€, dels quals una part es destina a material escolar. Segon pagament (octubre) 300€. * Aquests pagaments comprenen totes les despeses de les sortides i els mini-cursets. Possibilitat de: •contactar amb antics alumnes del cicle per a la compra de material i equip de segona mà. •llogar una de les bicicletes del centre (150-200 € / curs). (Reunió al juliol per efectuar el sorteig de les bicicletes disponibles). •Visita-Taller a Wala a l’inici de curs per conèixer els diferents materials i equip i les seves característiques, qualitats i preus. •A mesura que avança el curs cal incorporar de manera progressiva material i equip a les diferents sortides i activitats. Dossiers d’apunts 60 € aprox. Targeta transport hípica (setembre) 50 € aprox.
  • 9. Què demanem de l’alumnat ?Què demanem de l’alumnat ? NOSALTRES US AJUDAREM A ACONSEGUIR EL GRAU DE RESPONSABILITAT i EL NIVELL PROFESSIONAL QUE ES REQUEREIX PER DESENVOLUPAR AQUESTA TASCA EN LES MILLORS CONDICIONS. COMPROMÍS En l’esforç diari per aconseguir la superació dels continguts i les competències clau del cicle I si és així ...
  • 10. QUE GAUDIU AMBQUE GAUDIU AMB NOSALTRES EN LANOSALTRES EN LA REALITZACIÓREALITZACIÓ D’AQUEST CICLED’AQUEST CICLE FORMATIU.FORMATIU. Gràcies