Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marton Zsolt: Típustanok

1,435 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marton Zsolt: Típustanok

 1. 1. Egész ember – teljes élet Típustanok Marton Zsolt Déligyümölcs istentisztelet 2012. január 27.
 2. 2. Típustanok • Alapjuk az „együtt járás”, az emberi tulajdonságok sokféleségét igyekeznek visszavezetni néhány lényeges sajátosságra. • Ha az egyének főbb jellegzetességeit rögzítjük, ezek segítségével típusba sorolhatjuk őket • jó közelítéssel következtethetünk a típussal együtt járó egyéb tulajdonságokra is, vagyis előre jelezhetjük a viselkedést.
 3. 3. A típustanok csoportosítása • Alkati (Gall, Kretschmer, Sheldon) • Funkcionális (Jung, Eysenck) • Szellemtudományi tipológiák
 4. 4. Hippokrateszi- Galenusi típusok lelki alkat testnedv őselem alap- beállítottság fogékonyság impulzivitás szangvinikus vér levegő bizakodó gyenge nagyfokú kolerikus sárga epe tűz robbanékony erős nagyfokú melankólikus fekete epe föld szomorú erős kisfokú flegmatikus nyák víz közönyös gyenge kisfokú
 5. 5. Hippokrateszi-galenusi típusok leírása • Szangvinikus: megjelenéséből életkedv árad, húsos, egészséges arcszínű, gyors mozgású és felfogású. Könnyen felindul, de könnyen le is csillapodik (szalmaláng). Barátságos, kedélyes, közlékeny. • Kolerikus: tetterőt sugároz, arcszíne inkább sárgás (epés), tekintete nyílt, testtartása határozott. Érzelmei gyorsak de tartósak, indulatai nagyok, gyakran elragadják. • Melankolikus: Arckifejezése gondterhelt, külseje törékeny, mozdulataiból hiányzik az élénkség. Érzelmei nehezen, lassan fejlődnek ki, de intenzívek lehetnek. Negatív érzései tartósabbak. Határozatlan, nehezen dönt. • Flegmatikus: megjelenése, beszédmódja jellegtelen, mozgása lomha. Érzelmei lassan fejlődnek ki. Egykedvű, nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott.
 6. 6. Kretschmer (1888-1964) testalkati típusai ♦Piknikus: (ciklotim lelki alkattal társul) - zömök test, gyenge csontrendszer - lágy izomzat - széles, kerek arc - koponya hátul domborodó - hajlamos a hízásra, kopaszodásra ♦Atletikus: (viszkózus lelki alkattal társul) - erős izomzat, csontozat - hosszú végtagok - a fej magas ívű - az áll és a csontdomborulatok az arcon erősen kiugranak ♦Leptosztom: (szkizotim lelki alkattal társul) - hosszú vékony törzs, keskeny mellkas és váll - izmai gyengék, bőre finom - fej hosszúkás, az orr széles vállú - az áll csapott - gyenge csontozat
 7. 7. W. Sheldon (1898-1977) alkati típustana ♦Viscerotóniás: ( zsigeri ember ) - oldottság, kényelemszeretet - elégedettség, bajban emberek közé vágyik - élményeket szereti - fizikai felépítés: puha kerekdedség, nagy has (endomorf) ♦ Szomatotóniás: ( izomzati ember ) - magabiztos, keresi a fizikai erőpróbákat, őrző-védő - energikus, bátor, dominanciára törekszik - ha bajba jut cselekszik, kockázatvállaló - erős, szögletes, testük nehezebb, mint tűnik (mezomorf) ♦ Cerebrotóniás: ( agyi ember ) - visszafogott testtartás, mozgás - gyors reakciók - túlzottan feszült, szorong - zárkózott, hajlandóak a titoktartásra - kicsi zárt helyeket szereti - ha bajba jut, magányra vágyódik - vékony, gyenge izomzat, lapos mellkas (ektomorf) - a testhez képest nagy agy
 8. 8. Wundt (1832-1920) dimenzionális megközelítése • A Hippokrateszi- Galenusi típustant eleveníti fel a 19.században • Dimenzionális megközelítéssé alakítja - elsőként K Változékony Emocionális M SZ Nem emocionális lassan Változó F
 9. 9. Pavlov(1849-1936) biológiai modellje Az emésztő- és idegrendszer pszichofiziológiai vizsgálata, kondicionálásos kísérletek A személyiség meghatározói: az idegrendszer izgalmi és ingerület-gátlási folyamatainak egyensúlya  Erős és gyenge idegrendszertípus  Kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan idegrendszer Kritika: idegrendszer ≠ magatartás
 10. 10. R.Cattell (1905-1998) 16 dimenziója 1. tartózkodó – szívélyes 2. konkrét gondolkodású - absztrakt gondolkodású 3. túlérzékeny - érzelmileg stabil 4. önalávető - uralkodó 5. komoly - eleven 6. szabályok alól kibúvó - szabálykövető 7. társaságban félénk - társaságban bátor 8. haszonelvű – érzékeny 9. bizalomteli – gyanakvó 10.praktikus – fantáziadús 11.egyenes – titkolózó 12.magabiztos – aggódó 13.hagyományszerető – nyitott a változásokra 14.csoportember – önálló 15.hibatűrő – perfekcionista 16.nyugodt – feszült
 11. 11. JUNG(1875-1961) tipológiája (1928) – A korábbi tipológiák az érzelmi-indulati működésekre koncentráltak. Jung: vannak más lényeges funkciók is! – Az egyén tudatosan megélt lelki állapotát veszi alapul – 2 motivációs csoport: extravertált/introvertált – 4 alkalmazkodási funkció: gondolkodás, érzés, érzékelés, intuíció – A tudattalan kompenzáló szerepét hangsúlyozza
 12. 12. Az eysencki (1916-1997) tipológia csendes pesszimista emberkerülő józan melankolikus merev LABILIS szeszélyes INTROVERTÁLT szorongó tartózkodó passzív gondos figyelmes békés flegmatikus megfontolt STABIL megbízható INTROVERTÁLT kiegyensúlyozott nyugodt aktív optimista impulzív változékony kolerikus izgulékony LABILIS agresszív EXTRAVERTÁLT nyugtalan sértődékeny társaságkedvelő barátkozó bőbeszédű készséges szangvinikus könnyed STABIL élénk EXTRAVERTÁLT gondtalan vezető
 13. 13. Jaffry A. Gray (1934-2004) • Eysenck elméletét ő módosította először a pszichofiziológiai háttér vonatkozásában • Viselkedéses megközelítő (BAS), és viselkedéses gátló rendszerről (BIS) beszél • Fight/flight (harcolj/menekülj)
 14. 14. A temperamentumdimenziók Alexander Thomas és Sheila Chess szerint– néhány kérdés mentén (Rózsa és mtsai, 2005 nyomán) • Aktivitásszint: motoros aktivitás, aktív és inaktív periódusok mindennapi aránya; • Ritmikusság: bármilyen biológiai funkció rendszeressége vs. rendszertelensége (alvás, evés, ürítés); • Közeledés/elkerülés: új ingerre (személyre, tárgyra, helyzetre) adott reakció. A megközelítés pozitív, míg az elkerülés negatív tartalmú motoros és emocionális válaszokat jelent; • Alkalmazkodás: új ingerre adott reakció módosítására való képesség; a megszokott helyzetek változásaihoz (pl. napirendváltozáshoz) való adaptáció; • Válaszküszöb: olyan minimális ingerintenzitás, amely választ képes kiváltani; • Válaszintenzitás: a válasz energiaszintje, erőteljessége, függetlenül a válasz minőségétől (pozitív és negatív) és irányától; • Hangulat: a pozitív és negatív hangulat egymáshoz viszonyított aránya; • A figyelem elterelhetősége: a külső ingerek általános hatása a viselkedés irányának megváltoztatására; • A figyelem időtartama és kitartása: az az idő, ameddig a gyermek képes megszakítás nélkül egy bizonyos tevékenységre figyelni; valamint az a képesség, hogy az akadályozó mozzanatok ellenére is kitartson a tevékenység mellett.
 15. 15. Big Five vizsgálatok 2. Barátságosság/ Együttműködés: • Szeretetreméltóság/érzelm i hidegség • Gondoskodás ,Érzelmi támasz nyújtása • Másokkal való szembenállás • Barátságosság/ellenséges ség • Bizalom/bizalmatlanság • Féltékenység • Őszinteség 1. Extraverzió: • Magabiztosság • Impulzusok szabad kifejezése • Dominancia • Önbizalom • Társaságkedvelés
 16. 16. • 3.Lelkiismeretesség: • • Beszabályozottság • • Felelősség • •Tervezés/kitartás/cél- okért való küzdelem • • Kötelességtudat • • Engedelmesség • • Önfegyelem, Megfontoltság • 4. Emocionalitás • • Szorongás • • Ellenséges érzelem • • Rosszindulat • • Depresszió • • Sebezhetőség • • Impulzivitás • 5.Nyitottság • Képzeletgazdagság • • Logikus gondolkodás • • Érdeklődés • • Kreativitás • • Esztétikai érzék
 17. 17. Lelki egészséget védő faktorok. Mit tehet a gyülekezet? Belső faktorok • Fizikai egészség • Pozitív énkép • Problémamegoldó képesség • Tanulási képesség • Jó neveltetés • Jó kapcsolatok ifi alkalmak… • Kapcs. Kialakítás- megszüntetés képes. • Kommunikációs jártasság • Elfogadottság érzése
 18. 18. Lelki egészséget védő faktorok. Mit tehet a gyülekezet? Külső faktorok • Létszükségleti hiány, étel, ruha lakás • Közösségi elfogadottság • Támogató háló- közösség • Pozitív szerepmodellek (VV.) • Munkaviszony • Jó iskolai tapasztalatok • Biztonságos lakó környezet • Demokratikus politikai környezet • béke
 19. 19. Lelki egészségre ártó faktorok. Mit tehet a gyülekezet? Belső faktorok • Veleszületett betegség (babák lábát kitépte csípőficamos kislány) • Tehetetlenség érzése • Gátolt önmegvalól- ítási helyzet • Sexuális problémák • Szegényes kapcsolat • Intézményesedés érzése • Izoláltság érzése • Elidegenedettség • Konfliktusok rossz tapasztalatai
 20. 20. Lelki egészségre ártó faktorok. Mit tehet a gyülekezet? Külső faktorok • Kielégítetlen szüks. • Vesztesség érzése • Magányosság érzése • Erőszak elszenvedése • Élvezeti szerek(drog) • Pszicho betegségek • Családi problémák • Idegen kultúra • Stigmatizáltság • Autonómia hiánya • Munkanélküliség • Csoportnyomás • Értékrendszer zavarai • Negatív fizikai környezet • Szegénység hatásai

×