Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isten Igéje örömöt ad

868 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isten Igéje örömöt ad

 1. 1. Isten Igéje örömöt ad Tiszántúli Kerületi Gyermektábor 2007. július 13.
 2. 3. „ Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél , a csurgatott méznél is. ” Zsolt 19:10-11
 3. 4. Istenünk boldog Isten <ul><li>1Tim 1:11 </li></ul><ul><li>„ Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium.” </li></ul><ul><li>Zsolt 16:11 </li></ul><ul><li>„teljes öröm van tenálad, </li></ul><ul><li>örökké tart a gyönyörűség jobbodon” </li></ul>
 4. 5. Isten örül nekünk <ul><li>„ Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” </li></ul><ul><li>Zof 3:17 </li></ul>
 5. 6. Az Ige örömöt ad <ul><li>Jer 15:16 </li></ul><ul><li>„ Ha eljutott hozzám igéd, </li></ul><ul><li>én élveztem, </li></ul><ul><li>igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, </li></ul><ul><li>hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene.” </li></ul>(Jeremiás!)
 6. 7. Amikor az Ige életre kel Pünkösd öröme
 7. 8. Pünkösd eseményei <ul><li>A felső szobában várakoznak </li></ul>
 8. 9. Pünkösd eseményei <ul><li>A félelem az öröm ellen van! </li></ul>
 9. 10. Pünkösd eseményei <ul><li>Hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt </li></ul>
 10. 11. Pünkösd eseményei <ul><li>Valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amik leszálltak mindegyikükre </li></ul>
 11. 12. Pünkösd eseményei <ul><li>Mindnyájan megteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni </li></ul>
 12. 13. Pünkösd eseményei <ul><li>Ezeken elcsodálkoztak az emberek, de nem ezek a dolgok hoztak változást, örömöt </li></ul><ul><li>A változást mi hozza? </li></ul><ul><li>Péter prédikációja! </li></ul><ul><li>Az IGE! </li></ul>
 13. 14. Nálunk sem
 14. 15. Az igazi öröm forrása <ul><li>Isten Igéjének való engedelmesség </li></ul>
 15. 16. Az igazi öröm forrása <ul><li>Újjászületés </li></ul>
 16. 17. Az igazi öröm forrása <ul><li>Személyes kapcsolat Jézus Krisztussal </li></ul>
 17. 18. Az Ige hatása <ul><li>MEGTÉRÉSRE HÍV </li></ul><ul><ul><li>„ Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” </li></ul></ul><ul><li>KÖZÖSSÉGBE HÍV </li></ul><ul><li>Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. </li></ul>
 18. 19. Az Ige hatása <ul><li>ÖRÖMÖT AD </li></ul><ul><li>Napról napra állhatatosan , egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; </li></ul>
 19. 20. Örömteljes dolgok itt a táborban
 20. 32. Ami maradandó, az hozza a legnagyobb örömet
 21. 33. Összefoglalás <ul><li>Isten boldog, és azt akarja, hogy mi is azok legyünk </li></ul><ul><li>Az öröm legfőbb ellensége a félelem </li></ul><ul><li>Nem a változó dolgok adnak igazi örömet </li></ul><ul><li>Az igazi öröm forrása az Istennek való engedelmesség </li></ul><ul><li>Az Ige elsegít a megtérésre, és naponkénti közösséget ad Jézussal </li></ul>

×