Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hányféleképpen vagy intelligens?

1,736 views

Published on

Demeter László előadása

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hányféleképpen vagy intelligens?

 1. 1. Hányféleképpen vagyintelligens?avagyMelyek a tanulási erősségeid? –Építs azokra! Demeter László, igazgatóKeresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége Európai Régió
 2. 2. Generációk …Háború utáni generációX generáció – 1965 - 1981Y generáció – 1982 - 1995 3
 3. 3. Egy kérdés – két válaszMi az a két tulajdonságod, amiértbarátaid leginkább szeretnek? 1. 2. 4
 4. 4. Értékes vagy!!!• Mindenki Isten képmására teremtetett. (1 Móz 1:27) Értékességed ≠ iskolai teljesítményed, stb.• „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.” Zsoltár 8:4-6• Mindenkinek vannak erősségei. (Róm 12:6-8) 5
 5. 5. Változó környezet• Megnövekedett információ mennyiség• Információs világháló (eligazodás)• Tudás Tudástranszfer• Egész életen át tanulás• Motiváló módszerek előtérbe kerülése• Elavult tanítási / tanulási formák 6
 6. 6. Mi a tanulási stílus?Még a nagyon hasonló körülmények között fölnövekvő emberek is meglepően különbözően viszonyulhatnak az élethez.Minden ember önálló egyéniség: megvannak a maga természetes erősségei és igényei.Ezeket az egyéni adottságokat, vonásokat hívjuk tanulási stílusnak. 7
 7. 7. Nem vagyunk egyformák 8
 8. 8. Hogyan ismerhetjük meg a tanulási stílusokat?–Megfigyelés (milyen körülmények között volt sikeres?)–(Meg)hallgatás (hogyan kommunikál?)–Kísérletezés (nem egyformán tanulunk)–Összpontosítás (az erősségekre)–Tanulás (tanulj még többet a tanulási stílusokról) 9
 9. 9. Tanulási stílus modellek• Gondolkodási stílusok (Gregorc)• Környezeti preferenciák (Dunn és Dunn)• Modalitások (Barbe-Swassing) vizuális, auditív, kinesztetikus• Analitikus/globális információ-feldolgozás (Witkin)• Összetett intelligencia (Haward Gardner) 10
 10. 10. Hányféleképpen lehetünk intelligensek?• Hagyományos IQ-tesztekkel mért intelligencia • logikai és matematikai képességek • szóbeli és írott kommunikációs képességek • elemző és szervezői képességek Kérdés: Intelligens-e az illető?• Howard Gardner összetett intelligencia modellje • minden ember sokféle intelligenciával rendelkezik • Minden ilyen intelligencia-területért az agy más és más területe felelős Kérdés: Milyen területeken intelligens az illető? 11
 11. 11. Hányféleképpen lehetünk intelligensek?• Gardner kutatása megállapítja: • hogy az intelligencia nincs véglegesítve születéskor • az egyénnek megadatott lehetőségektől függően nő, fejlődik • A szülőknek és pedagógusoknak minél több intelligencia- területet kell észrevenni és fejleszteni • mindenki képes az intelligencia mind a hét területén fejlődni, de általában minden ember két-három területen emelkedik ki, és meg kell küzdenie azért, hogy a többiben is jártasságot szerezzen • senkinek sem kell mindenben jónak lennie ahhoz, hogy intelligens (tehetséges) legyen. 12
 12. 12. Gardner hét „intelligenciája”1. Nyelvi intelligencia2. Logikai-matematikai intelligencia3. Térbeli intelligencia4. Zenei intelligencia5. Testi-kinesztetikus intelligencia6. Társas intelligencia7. Belső intelligencia8. (Természeti intelligencia)9. ((Spiritualitás intelligenciája)) 13
 13. 13. Nyelvi intelligenciaÁltalában kiemelkedőek: írásban, olvasásban, beszédben és az érveléses vitákbanIde kapcsolódó foglalkozások: újságíró, tanár, költő, stb.Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvi intelligencia mérésére, azt, aki nyelvileg erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják. 14
 14. 14. Logikai-matematikai intelligenciaÁltalában kiemelkedőek: a számokkal, logikai kifejezésekkel való dolgozásbanIde kapcsolódó foglalkozások: tudós, matematikus, mérnök, filozófus, stb.Mivel a hagyományos IQ-tesztek nagy hangsúlyt fektetnek a logikai-matematikai intelligencia mérésére, azt, aki ezen az intelligencia területen erősebb, gyakran nagyon tehetségesnek tartják. 15
 15. 15. Térbeli intelligenciaÁltalában kiemelkedőek: a képszerű gondolkodásban, térbeli látásban, térképolvasásbanIde kapcsolódó foglalkozások: építész-, gépész tervező mérnök, alkotó képző- és iparművész, stb.A magas térbeli intelligenciával rendelkezők csaknem minden szituációban éppúgy látják a lehetségest, mint a meglévőt. 16
 16. 16. Zenei intelligenciaÁltalában kiemelkedőek: ritmus- és dallamérzékbenIde kapcsolódó foglalkozások: zenész, zeneszerző, énekes, stb.Ha magas zenei intelligenciával rendelkezik, valószínűleg sokkal elemzőbben hallgat zenét, mint mások, élvezve azokat a finomságokat, amelyeket mások elengednek a fülük mellett. 17
 17. 17. Testi-kinesztetikus intelligenciaÁltalában kiemelkedőek: mozgási és fizikai tevékenységekben, kézügyességbenIde kapcsolódó foglalkozások: sebészek, műszerészek, színészek, festőművészek, spo rtolók, stb.A testi-kinesztetikus téren intelligens diákokat ritkán mondják tehetségesnek a hagyományos iskolákban. 18
 18. 18. Társas intelligenciaÁltalában kiemelkedőek: embertársaik megértésében, megbecsülésében, velük együttműködésbenIde kapcsolódó foglalkozások: pszichológus, lelkész, szociális munkás, stb.A hagyományos iskolarendszerben nem igen értékelik ezt az intelligenciát. 19
 19. 19. Belső intelligenciaÁltalában kiemelkedőek: az önmaguk megértésében és hogy hogyan illeszkednek a világ tágabb összefüggéseibe. Élvezik az elmélkedést, a meditációt, az egyedüllétet.Ide kapcsolódó foglalkozások: nem jellemzőSokkal pozitívabb önképpel bírnak, mint a többség, s életcéljaik, törekvéseik meghatározásában nem hagyatkoznak mások véleményére. 20
 20. 20. Mihez kezdjünk Gardner intelligencia modelljével?• Fedezzük fel a bennünk és egymásban rejlő intelligenciákat és fejlesszük azokat nyugvó/alvó intelligenciák• Értékeljük egymás különböző területen nyújtott eredményét. Ezzel egymás értékesség-tudatát erősíthetjük nem mindenki ugyanabban jó…• Tudatosan helyezzünk hangsúlyt minden intelligencia terület fejlesztésére ezáltal sokszínűbb egyének leszünk 21
 21. 21. Egy kérdés – két-három válaszMelyik az a két-három intelligenciaterület, amelyekkel Istent éskörnyezetedet szolgálhatod? 1. 2. 3. 22

×