El Modelat Fluvial

2,232 views

Published on

Published in: Technology, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El Modelat Fluvial

  1. 1. El modelat fluvial Fet per : Fran Horno Erik Bryan del Amo Jose María Ramírez
  2. 2. Formes de relleu fonamentals formades pel riu
  3. 3. Vall en forma de V • Aquesta forma de relleu és caractristica del curs alt. Es forma quan un riu té molta capacitat erosiva i s’encaixa profundament en el terreny, de manera que produeix un tallat amb parets suavitzades per les aigües salvatges i per els rierols.
  4. 4. Peneplà • El peneplà és el resultat final del procés d’erosió. Té lloc quan els rius han anat ampliant les valls, fins que s’han unit els uns amb els altres. Aleshores es formen planes extenses que poden arribar a abastar gran part d’un continent.
  5. 5. Vall de fons pla & Meandres • Els meandres es troben en valls de fons pla. Són corves que es formen per un riu quan aquest ja no pot aprofundir més, llavors perd velocitat i comença a traçar-les. Aquests meandres van creant una vall cada vegada més ampla i de fons pla.
  6. 6. Formes de modelat produides per l’alçament del relleu a causa de l’erosió
  7. 7. Terrassa • Les terrases són relleus esglaonats que representen els encaixaments successius i les ampliacions de la vall en una zona que s’alça al mateix temps que les xarxes fluvials les erosionen.
  8. 8. Turo testimoni • Els turons testimoni són formes de relleu residuals aïllats, el cim pla dels quals és un fragment de l’antiga plana situada a aquella altura.

×