Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012

6,770 views

Published on

"Millorar la lectura"
Presentació del senyor Enric Queralt i Catà del dia 1 de març del 2012 a l'auditori de l'escola Sant Gervasi de Mollet. Organitzada per el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental II, Montmeló.

Published in: Education
 • Be the first to comment

"Millorar la lectura" Enric Queralt CRP_VOII 01.03.2012

 1. 1. Per què? És possible? Com? El Periodico 21.12.2010 Millorar la lectura Enric Queralt i Catà01/03/2012 - EQC -/ Mollet del Vallès, 1 de març de12012
 2. 2. “mestre” escolaritat obligatòria http://www.uh.edu/engines/timesroman&durer.jpg “escola” minúscules01/03/2012 - EQC -/ 2
 3. 3. penseu, només, en els vostres alumnes i en els vostres mestres, per favor mestres01/03/2012 - EQC -/ 3
 4. 4. us parlaré de 6 coses:. de si ÉS POSSIBLE millorar. de COM ho tenim això del llegir. d’aprendre a llegir AVUI. de què vol dir ser COMPETENT llegint. de què diu la llei. de per on passa el CAMÍ de la MILLORA a parer meu, és clar!01/03/2012 - EQC -/ 4
 5. 5. és possible millorar?01/03/2012 - EQC -/ 5
 6. 6. http://www.fidemconsultores.com/Imagenes/img_Frases_Alicia.jpeg doncs, malament rai! - em podria dir quin és el camí que he de prendre? - va demanar l’Alícia - això depèn d’on vols anar -va respondre el gat. - és que no sé on vull anar. 01/03/2012 - llavors, tant se -val quin camí prenguis. EQC -/ 6 Carroll, L. Alícia al País de les Meravelles
 7. 7. (1995) la coherència pedagògica és un dels factors que permeten explicar l’èxit acadèmic de les institucions educatives.01/03/2012 - EQC -/ 7
 8. 8. a PISA 2000 es va veure que… (OCDE, 2002b)…el vincle entre CL i implicació en lectura és més gran que no pas el vincle entre CL i situació socioeconòmica 01/03/2012 - EQC -/ 8
 9. 9. és a dir… per aprendre a llegir bé és més determinant l’actitud que hi té l’alumne que no pas la seva procedència social, cultural i econòmica01/03/2012 - EQC -/ 9
 10. 10. el “saber llegir bé” té molt d’actitud els sermons hi poden fer poc!01/03/2012 - EQC -/ 10
 11. 11. i a PISA 2009 que hi ha escoles que aconsegueixen implicar l’alumnat en la lectura:. rellevància (llegeixen coses amb sentit). suport a l’autonomia (poden decidir). interacció social (es llegeix junts i es parla del llegit). oportunitats per llegir (hi ha temps i entorns de lectura)01/03/2012 - EQC -/ 11
 12. 12. mateixa zona geogràfica i econòmicadiferències de prop de 30 punts (sector econ. mitjà) diferències de > 16 punts (sector econòmic baix) 01/03/2012 - EQC -/ 12
 13. 13. el meu cicle el meu departament EE La meva Ella La La meva especialita meva NOSTRA Elmeu matèria meu t classe la meva escola cicle departament la mevaespecialitat etapa els meus alumnes la meva classe el treball en equip, professional i rigorós, esdevéimprescindible per millorar els nivells de competència01/03/2012 lectora de l’alumnat - EQC -/ 13
 14. 14. per tant,... és possible la millora? ho és MOLT!01/03/2012 - EQC -/ 14
 15. 15. seguim.... millorar és MOLT possible. COM ho tenim això del llegir. aprendre a llegir AVUI. què vol dir ser COMPETENT llegint. què diu el marc legal. per on passa el CAMÍ de la MILLORA01/03/2012 - EQC -/ 15
 16. 16. -1 1 2 3 4 1 12 24 35 23 1 19 27 33 18 1 18 24 29 21 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/12/07/14/08/786f1a6a-251a-4598-89d0-5f26880b8fd5.pdf01/03/2012 - EQC -/ 16
 17. 17. el “llegir” de PISA 2009. recuperar informació. formar-se una comprensió general del text. desenvolupar una interpretació. reflexionar i avaluar el contingut d’un text. reflexionar i avaluar la forma d’un text01/03/2012 - EQC -/ 17
 18. 18. requeriments de CL (no equiparables als de PISA)1. comprensió global : considerar el text com un tot, identificar idea principal o general del text2. obtenció d’informació literal: localitzar i extreure informació concreta (atenció de parts o fragments del text) “aquí punxem”3. interpretació del significat : capacitat de realitzar inferències i extreure informació no explícita4. reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les qualitats del text quan a la utilitat i rellevància de la informació01/03/2012 - EQC -/ 18
 19. 19. Competència lectora Aquí punxen! Ús dels Ús del contingut coneixements del text externs al text Accedir Integrar Reflexionar Obtenir Interpretar Valorar Desenvolupar Reflexionar Reflexionar i Obtenir Elaborar una i valorar el valorar la una comprensióinformació interpretació contingut forma del text global 01/03/2012 - EQC -/ 19 PISA 2009 Felipe Zayas
 20. 20. La vostra avaluació externa de CL... diu el mateix ?01/03/2012 - EQC -/ 20
 21. 21. tenim massa alumnes que noméssobretot, saben extreure informació caminen de puntetes pels textos01/03/2012 - EQC -/ 21
 22. 22. per què? hi ha tres raons determinants...01/03/2012 - EQC -/ 22
 23. 23. a educació primària... Medi natural 5è EP Medi social 6è EP les preguntes més habituals dels llibres 01/03/2012 - EQC -/ 23
 24. 24. literals i tancades què és...? com es diu...? quant mesura...?01/03/2012 - EQC -/ 24
 25. 25. i a educació secundària poques vegades... en què s’assembla... en què es diferencia... com es pot saber... es pot demostrar que... com podria comprovar... què podria passar... què es pot fer per... que serà el més important... 01/03/2012 - EQC -/ 25
 26. 26. PIRLS 2006 PISA 2009⋅ només el 5% dels escolars estan en els nivells més alts de resultats (8% de mitjana de lOCDE). “Espanya és lúltim estat dEuropa en millors estudiants”.⋅ la diferència de resultats entre els estudiants nadius i els nouvinguts és de 83 punts en CL EL PERIÓDICO. 09.12.10 01/03/2012 - EQC -/ 26
 27. 27. alumnat estranger: quasi duplica les puntuacions a la franja baixa mitjana mitjana catalana estrangers català 28,6% 43,8% castellà 32,8% 47,3% matemàtiques 21,7% 42%01/03/2012 - EQC -/ 27
 28. 28. 08.03.2010. l’alumnat nouvingut duplica l’índex de fracàs escolar. a l’ESO, el triplica. 2007-2008: 312 alumnes marroquins accedeixen a 2008la universitat, d’un total de 142.000 01/03/2012 - EQC -/ 28
 29. 29. no ens passa, només, a nosaltres... Thomas i Collier (USA, 1997). arribats entre els 8-11 anys (amb 2-5 anys d’escolarització prèvia en L1) triguen entre 5 i 7 anys a equiparar-se als nadius d’L2.. arribats abans dels 8 anys, triguen entre 7 i 10 anys a fer el procés d’equiparació. arribats després dels 12 anys (amb bona escolarització en L1) mai ho aconsegueixen. aconsegueixen01/03/2012 - EQC -/ 29
 30. 30. per què? tenen una dificultat afegida, molt gran... a l’escola es parla i s’escriu de coses que “no hi són”01/03/2012 - EQC -/ 30
 31. 31. això només és al cap, del mestre! cap mestre01/03/2012 - EQC -/ 31
 32. 32. habilitats bàsiques de competència cognitiva comunicació i acadèmica de la interpersonal (BICS) llengua (CALP) 1-2 anys + de 5 anys . conversa cara a cara . interacció limitada . aquí i ara . més abstracte, més distant . contingut familiar en el temps i l’espai . vocubulari més freqüent . menys contingut familiar . molt contextualitzat . vocabulari menys freqüent . ambient distès . descontextualitzat . ambient més exigent01/03/2012 - EQC -/ Elisabeth Coelho 32
 33. 33. una demanda com... explica el que veus en aquesta il·lustració01/03/2012 - EQC -/ 33
 34. 34. és de CALP, seria necessària una intervenció CALP docent de guia i d’acompanyament per arribar a aconseguir una producció ajustada a la demanda01/03/2012 - EQC -/ 34
 35. 35. aprenent competent cap el nivell del parlant inicial nadiu de la mateixa edat anys0 1 2 3 4 5+ BICS CALP habilitats bàsiques de competència cognitivacomunicacióinterpersonal i acadèmica en L2 01/03/2012 - EQC -/ 35
 36. 36. Poc exigent cognitivament B Context i I A C Context isuport màxim C suport reduït S B D C A L P Exigent cognitivament 01/03/2012 - EQC -/ Jim Cummins 36
 37. 37. i la tercera...01/03/2012 - EQC -/ 37
 38. 38. informe TALIS OCDE Rafael Feito /Complutense de Madrid enquesta 70.000 prof. de 23 països “espanya és un dels països en què el professorat practica més la docència basada en la transmissió directa", és a dir, en la qual el professor parla i l’alumne escolta i aprèn”. O no!!01/03/2012 - EQC -/ 38
 39. 39. com es parla a les aules? discurs més habitual: l’expositiu, docent interpel.lainiciativa MESTRE ALUMNE respon a la fa la síntesi de demanda del “l’explicació” professor 01/03/2012 - EQC -/ 39 R. Canals, 2008
 40. 40. mestre/a ?01/03/2012 - EQC -/ Adaptació de Noguerol, 2008 40
 41. 41. és un model basat en una premisa molt qüestionadaFerran Ruiz “Por una transformación del diseño escolar”. Escuela, núm. 3777 -21/02/2008 01/03/2012 - EQC -/ 41
 42. 42. no s’aprèn només pel fet el mestre “expliqui” http://blocs.xtec.cat/ceipjpalacin/files/2008/01/somdereforc.jpg01/03/2012 - EQC -/ 42
 43. 43. nivell d’activitat / nivell d’aprenentatge % de record al cap de 15 dies si s’escolta 5% si es llegeix 10 % si s’escolta i es veu 20 % si hi ha una demostració 30 % si es discuteix i es debat 50 % si es fa (resolució problema) 75 % si s’explica a un altre 90 %01/03/2012 - EQC -/ 43 National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Adap. Roser Canals
 44. 44. 28.02.2012 / 22:45 acceptaríeu una sanitat com fa vint anys? medical research education research 718.000.000 1.610.000.00001/03/2012 ? - EQC -/ 44
 45. 45. per tant, som aquí...01/03/2012 - EQC -/ 45
 46. 46. és un bon grup, es porten “molt bé” (?)01/03/2012 - EQC -/ 46
 47. 47. quan bufa el vent del canvi... hi ha qui construeix murs i hi ha qui construeix molins de vent. Proverbi xinès01/03/2012 - EQC -/ 47
 48. 48. seguim.... millorar és MOLT possible. COM ho tenim això del llegir. aprendre a llegir AVUI. què vol dir ser COMPETENT llegint. què diu el marc legal. per on passa el CAMÍ de la MILLORA01/03/2012 - EQC -/ 48
 49. 49. aprendre a llegir, avui01/03/2012 - EQC -/ 49
 50. 50. fa vint anys, les habilitats de CL que es anysnecessitaven per al creixement individual, laparticipació econòmica i la ciutadania erendiferents a les que esperem avui dia; i, ambtota probabilitat, el que sespera avui serandiferents de les daquí a vint anys.01/03/2012 - EQC -/ 50
 51. 51. llegir, avui, bastant més que dir les lletrescomprendre i emprar els textos escrits i areflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir elsobjectius propis, desenvolupar el coneixement iel potencial de cadascú i participar en lasocietat. (PISA, 2009)
 52. 52. “el llegir” de PISA 2009 ho recordeu, no?:. recuperació d’informació. formació d’una comprensió general. desenvolupament d’una interpretació. reflexió i avaluació del contingut d’un text. reflexió i avaluació de la forma d’un text01/03/2012 - EQC -/ 52
 53. 53. PISA 2009: procedència dels textos: . àmbit personal (28%) . àmbit públic (28%) i a l’escola? . àmbit educatiu (28) . àmbit ocupacional (16%)01/03/2012 - EQC -/ 53
 54. 54. cal aprendre a llegir (amb) la realitat neucat/inuncat01/03/2012 - EQC -/ 54
 55. 55. les noies ho saben? 1 de cada 4 de dones ha patit violència masclista La Vanguardia 11 de juny de 2010 8 de cada 10 no denuncien l’agressor01/03/2012 - EQC -/ 55
 56. 56. propaganda? .quina és la tasca principal que fa la fundació “AFFINITY”? .aneu al seu lloc Web i informeu-vos sobre aquesta Fundació .demà presenteu un informe sobre el seu contingut i estructura01/03/2012 - EQC -/ 56
 57. 57. i també amb pressupostos!!01/03/2012 - EQC -/ 57
 58. 58. lectura crítica “critical literacy”mestre, ho he llegit al diari i ho han dit a la “tele” i què ?01/03/2012 - EQC -/ 58
 59. 59. adonar-se’n ha de formar part d’aprendre i ensenyar a llegir, avui cap a on “em vol portar?” enquest@ 11.03.2010 creu que el govern podia haver gestionat millor el caos de la nevada? creu que el govern va gestionar adequadament les conseqüències de la nevada?01/03/2012 - EQC -/ 59
 60. 60. “immigrant pega adolescent”el mateix dia, en un altre diari, la mateixa notícia es publica amb aquest titular: “dona canadenca pega cap rapat” Cassany 199901/03/2012 - EQC -/ 60
 61. 61. saber llegir AVUI, i ensenyar-ne, ha d’incloure treballar el “qui hi ha al darrere”? per què les portades del mateix dia són diferents?01/03/2012 - EQC -/ 61
 62. 62. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació quant de temps, cada setmana, llegiu premsa?Article 52currículumi) capacitar els alumnes per a l’anàlisi críticadels mitjans de comunicació i de l’ús de lesnoves tecnologies.01/03/2012 - EQC -/ 62
 63. 63. Ciències de la Naturalesa Decret 143/2007 p. 85-9901/03/2012 - EQC -/ 63
 64. 64. Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferentsmitjans i fonts, valorar-la críticament i emprar-la per orientar i fonamentarles pròpies opinions i actuacions.Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada.Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fontsdiverses.Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidènciesCerca de dades en diferents fonts a partir d’identificar paraules claui anàlisi crítica de la informació trobada.Per transferir el nou coneixement a la interpretació d’altres fenòmens ia l’actuació conseqüent i responsable Lectura crítica de textos quemostrin aplicacions dels coneixements apresos i la seva interpretació.Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fontsdiverses.Lectura de recerques fetes per altres (per exemple, en altres èpoqueshistòriques) i anàlisi crítica dels procediments emprats per a la recollidade dades i de les evidències que es mostren.Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificadessobre alguns casos dels efectes de l’activitat humana en el medi:contaminació, desertificació, afebliment de-/la capa d’ozó i producció i gestió01/03/2012 - EQC 64dels residus.
 65. 65. perquè resulta que... no es pot anar per aquest món sense saber llegir bé!01/03/2012 - EQC -/ 65
 66. 66. és un dret ineludible d’una ciutadania democràtica l’assoliment de la CL ...no només constitueix el fonament de l’adquisició daltres matèries del sistema educatiu, sinó que també és un prerequisit per participar amb èxit en la majoria d’àmbits de la vida adulta (Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)01/03/2012 - EQC -/ 66
 67. 67. cal saber llegir molt bé! per què ?perquè és un dret ineludible d’una ciutadania democràtica 01/03/2012 - EQC -/ 67
 68. 68. un DRET BÀSIC!!! de TOT l’alumnat (en 13 anys d’escola!)01/03/2012 - EQC -/ 68
 69. 69. l’alumne que no en sàpiga.... no se’n sortirà a la nostra escola.. no es graduarà.. veurà molt limitades les possibilitats laborals. laborals. més, si és una noia.. dificultats per desenvolupar-se com a ciutadà i exercir els seus drets. drets Holloway (1999), les habilitats lectores són fonamentals 01/03/2012 per a lèxit acadèmic. Olson (1977a; 1977b) - EQC -/ 69
 70. 70. professionalment, no ens hi hauríem de resignar! 01.02.2012 “señoras y señores diputados, comenzaré mi intervención ………………………… …prácticamente la mitad de los activos menores de 25 años está en el paro (48.56%). Casi el 60% de esos parados no ha superado en su formación la primera etapa de la educación secundaria”. 01/03/2012 - EQC -/ 70
 71. 71. 01/03/2012 - EQC -/ 71
 72. 72. un dèficit en competència lectora és una... porta d’entrada a l’exclusió social01/03/2012 - EQC -/ 72
 73. 73. fem números....hi ha 165 dies/curs per treballar la lectura.hi ha alumnes que en tenen 200 més, a l’any.2.400 més que els seus companys, en 13 anys“ELLS”, NOMÉS, TENEN L’ESCOLA01/03/2012 - EQC -/ 73
 74. 74. seguim.... millorar és MOLT possible. COM ho tenim això del llegir. aprendre a llegir AVUI. què vol dir ser COMPETENT llegint. què diu el marc legal. per on passa el CAMÍ de la MILLORA01/03/2012 - EQC -/ 74
 75. 75. competència lectora, avui01/03/2012 - EQC -/ 75
 76. 76. competència lectora bastant més que dir les lletres!!comprendre i emprar els textos escrits i areflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir elsobjectius propis, desenvolupar el coneixement iel potencial de cadascú i participar en lasocietat. (PISA, 2009)
 77. 77. competència lectora, només escolar? PISA 2009: procedència dels textos . àmbit personal (28%) . àmbit públic (28%) . àmbit educatiu (28%) a l’escola també? . àmbit ocupacional (16%)01/03/2012 - EQC -/ 77
 78. 78. un lector competent té la capacitat d’utilitzar alhora diversos coneixements i habilitats relacionats amb la lectura per resoldre situacions de la vida personal, escolar i, més tard, laboral01/03/2012 - EQC -/ 78
 79. 79. per obtenir informació precisa per informar-se, en general se per gaudir per estudiar i aprendre per fer-ho davant d’algú per revisar i millorar els seus escrits per seguir instruccions i actuar per crear i dissenyar per prendre decisions01/03/2012 - EQC -/ 79
 80. 80. per desenvolupar competència lectora cal... funcionalitat aplicar-la a situacions personals o socials rellevants autonomia per decidir què, quan i com llegir integració aplicar-la a continguts de naturalesa i àrees diverses01/03/2012 - EQC -/ 80
 81. 81. quant val el menjar d’una família per una setmana? i una equipació de bàsquet per a l’equip de l’escola? quant valen els llibres de la biblioteca d’aula? pensió mínima PIRMI subsidi d’atur01/03/2012 - EQC -/ 81
 82. 82. però sobretot han de ser competents llegint no només llibres perquè els vostres alumnes són...01/03/2012 - EQC -/ 82
 83. 83. nadius digitals, nosaltres no!! racocatala.cat http://humor.desvariandoando.com/2011/09/amor-moderno.html01/03/2012 - EQC -/ 83
 84. 84. quan acabin l’escolarització, la major part de lectures les faran a internet des 2005, més de mil milions de persones (1/6 població mundial) llegeixen textos en línia (International Telecommunications Union, 2007).01/03/2012 - EQC -/ 84
 85. 85. ells viuen, pensen, senten i creixen aquí http://desiiitac.wordpress.com/2009/12/09/tercer-seminari-2-12-09/01/03/2012 - EQC -/ 85 85
 86. 86. nosaltres, som nadius automobilístics dymee.com01/03/2012 - EQC -/ 86
 87. 87. era immigrant automobilístic!! coac.net miradadepueblana.blogspot.com01/03/2012 - EQC -/ 87
 88. 88. els nadius digitals... sobretot, llegeixen en pantalles! és el mateix?01/03/2012 - EQC -/ 88
 89. 89. 01/03/2012 - EQC -/ 8901/03/2012 89
 90. 90. diàleg text/lector reequilibrat a favor del lector. “textos” amb altres recursos informatius: so i imatge.01/03/2012 - EQC -/ 90
 91. 91. lectura “tallada” sovint, es llegeix simultàniament fonts diverses. textos amb graus de llibertat més elevats en els processos de construcció de significats.01/03/2012 - EQC -/ 91
 92. 92. exploració lliure de vincles entre diferents unitats textuals. no es pot parlar de text, ni d’autor originals01/03/2012 - EQC -/ 92
 93. 93. la multisensorialitat preval sobre l’abstracte i el simbòlic. emocions molt més presents, racionalitat en un segon terme.01/03/2012 - EQC -/ 93
 94. 94. quin % de lectura fan a la xarxa?01/03/2012 - EQC -/ 94
 95. 95. què els permetrà ser competents llegint?01/03/2012 - EQC -/ 95
 96. 96. saber llegir relacions grafia-so (EI/CI)reconeixement de paraules saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO) treball de frase (EP/ESO) competència informacional idees i relació entre idees lectura d’estudimaneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió llegir per gust
 97. 97. 2 els experts E. Sánchez Miguel ...si no s’automatitzen aquestes operacions s’haurà de pensar per llegir i no es podrà www.leer.es pensar en el que es llegeix” . percepció . desenvolupament de la consciència fonològica . correspondència grafia/fonema . comprensió de les paraules . comprensió de les relacions entre les paraules (frase) 01/03/2012 - EQC -/ 97 SÁNCHEZ MIGUEL ,E. (1999: Los textos expositivos: estrategias para mejorar su comprensión. Madris. Ed. Santillana
 98. 98. pensar en el QUÈ és llegeix saber llegir relacions grafia-so (EI/CI) reconeixement de paraules saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO) treball de frase (EP/ESO) competència informacional idees i relació entre idees lectura d’estudi maneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió llegir per gust
 99. 99. sabran llegir... EI/CI percepció visual, consciència fonològica relacions grafia-so reconeixement de paraules treball de frase EP/ESO idees i relació entre idees maneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió01/03/2012 - EQC -/ 99
 100. 100. lector lector propòsit text01/03/2012 - EQC -/ 100
 101. 101. com reconeix els mots?
 102. 102. ANAPTÒTIC MIRABOLANER SAFÀVIT01/03/2012 - EQC -/ 102
 103. 103. MERAVELLOSAMENT ARNOLDSCHWARZENEGGER JERÀRQUICAMENT01/03/2012 - EQC -/ 103
 104. 104. reconeix els mots per una doble via via viafonològica lèxica M. Coltheart (1978)
 105. 105. no llegim lletra a lletra“SicompteuambmitjansalvostrecentreusrecoE lre ivate nirumpa perin portan tenla concesmanemquefeuserviraparellsperenregistrarimatsiode vi lesno vesvaconce dircar tesdepoblament re i alat otes lesz ones defron tergesisoperqueusajudaranaferunavaluaciómésoadels gransdom i nisfeu dals.bjectivadelquèhapassatalaula”.01/03/2012 - EQC -/ 105
 106. 106. cal treballar la via lèxica, també!Lle_ir un _ext q_e li m_nquen al_unes llet_es.Llegir palesrau que nente les silbesla desornadedes.Llergi parausle que tenne lleters desodernadesLl egir pa raules tal la des o malta lla desLlegir paràgrafs que els ______ alguna paraula.Llegir parauls que tene les síl·laes incopletes01/03/2012 - EQC -/ 106
 107. 107. el dit!
 108. 108. és només una qüestió de lèxic?01/03/2012 - EQC -/ 108
 109. 109. !“Sgeons un etsdui d’nua uiventrsiat agnlsea, noipmotra l’odrre en el qaul les llteers etsanersciets, l’úicna csoa ipormtnat és que lapmrirea i l’útlmia lltera etsiugin ecsriets en lapsioció cocrrtea. La rstea peodn etsar ttaolmnetdsedoredanes i tot i axií pordàs lliegr snesepobrleems. Axiò és pquerè no lliegm cada llteraper ella metaxia snió que la paarulra és un tot.Pesornamelnt em smelba icrneilbe”. 01/03/2012 - EQC -/ 109
 110. 110. lector lector text propòsit text01/03/2012 - EQC -/ 110
 111. 111. tura strucmacroe http://dueloliterae.blogspot.comel textos contenen idees i tenen estructures internes diverses tura struc mi croe01/03/2012 superestructura - EQC -/ 111
 112. 112. identificar l’estructura, fonamental per llegir bé estructures informatives narrativa descriptiva problema-solució causa-efecte seqüencial-temporal comparativa 01/03/2012 argumentativa - EQC -/ 112
 113. 113. Estructura comparativa Comparació entre Té 1er element 2on element Té carac carac teríst teríst iques iques S’assemblen en... Es diferencien en... La meva opinió és.../ La conclusió és/... - EQC -/01/03/2012 113
 114. 114. estan situats, culturalment, socialment, econòmicament...“vaig entrar a la botiga. en perill gran part de el terratèmol d’Asís posa em vaig fixar en unaescultura Giotto. molts delsem serví un l’obra de i un dependent seus frescosrefresc.ser vaig oferir 50 euros. tothom se’n poden li irrecuperables. Ruiz Bikandi, 2000va enriure.
 115. 115. també políticament i ideològica les accions des de l’aire han provocat danys col·laterals Cassany, D. Rere les línies formació pseudocientífica cada diumenge!! per què les dones parlen diferent dels homes? Magazine La Vanguardia,01/03/2012 - EQC -/ 115
 116. 116. lector propòsit lector propòsit text text01/03/2012 - EQC -/ 116
 117. 117. com llegeix? característiques text estratègiesLlegeix com vol RelecturesNo subjecta a cap normaNo associada a cap tipus Tipologia variada Aturadesde text concret de textos en funció dels interessos del Anades i vingudesTotalment individual i lector/a constantssilenciosaSense cap ordre Lectura a saltspredefinitPot prescindir de parts Abandonaments dedel text - EQC -/ la lectura 01/03/2012 117
 118. 118. “llegiria” de manera molt diferent per obtenir informació precisa per informar-se, en general se per gaudir per estudiar per fer-ho davant d’un auditori per revisar i millorar un escrit per seguir instruccions i actuar per crear i dissenyar per prendre decisions01/03/2012 - EQC -/ 118
 119. 119. quan busquem informació llegim d’una manera... característiques exemples de text estratègies premsa diària valor de la tipografia cartelleres diverses capçaleres i seccionsmolt ràpida guies telefòniques ordenació alfabètica, intervals guies urbanes i de índexs i sumarisselectiva i viatges signes tipogràficsminuciosa diccionaris i enciclopèdies tipus diccionaris i mots guiaprescindeix de catàlegs diversos signes convencionals diversosmolta informació ofertes comercials localització de mots monografies organitzadors de la temàtiquesEQC -/ - informació 01/03/2012 119
 120. 120. quan hem de seguir instruccions ho fem d’una altra característiques exemples de text estratègies . ⋅ reglaments de jocs activació demolt significativa i i d’esports coneixements previsfuncional ⋅ instruccions de muntatge mots organitzadorsafavoreix l’autocontrol ⋅ instruccions de de la informacióde la comprensió. funcionament signes convencionals ⋅ pràctiques deno es desprecia cap laboratori indicadors tipogràficsinformació ⋅ prospectes de medicaments format i estructuraexigeix comprensió ⋅ impresos oficials textualabsoluta01/03/2012 - EQC -/ 120
 121. 121. i també quan ens informem característiques exemples de text estratègiesno cal saber amb fullejar un llibre lectura en diagonaldetall tot el que diu diaris i revistes activació deno estem pressionats cartes comercials de coneixements previsper una cerca propaganda mots clauconcreta articles d’opiniódesenvolupa la selecció o generació fulletons diversos d’idees principalslectura “crítica” primeres consultes depaper rellevant dels resums “mentals” materialsinteressos 01/03/2012 - EQC -/ 121
 122. 122. “cal aprendre “maneres de llegir” llegim” de manera molt diferent per obtenir informació precisa per informar-nos, en general nos per gaudir per estudiar per fer-ho davant d’un auditori per revisar i millorar un escrit per seguir instruccions i actuar per crear i dissenyar per prendre decisions01/03/2012 - EQC -/ 122
 123. 123. lector propòsit lector propòsit text text01/03/2012 - EQC -/ 123
 124. 124. llegir bé suposa un diàleg entre un text i un lector, regulat per un propòsit01/03/2012 - EQC -/ 124
 125. 125. com funciona aquest diàleg?01/03/2012 - EQC -/ 125
 126. 126. verifica les hipòtesis formula hipòtesis integra la CONTROL informació PROCÉS LECTOR que té… que té… D comprovaconeixements previs: e Indicadors textuals. temàtics s (títols...). culturals e Indicadors paratextuals. fonològics n (imatges, tipografies...). lèxics c. morfològics a Estructura textual d. sintàctics Significats e. estructurals n.... a Funcionalitat LECTORA que té un PROPÒSIT DE TEXT LECTURA 01/03/2012 - EQC -/ 126
 127. 127. gràcies!, Màrius Serra la verdura del convent ? “mongeta”01/03/2012 - EQC -/ 127
 128. 128. gràcies!, Màrius Serra l’oficial més presumit de la marina ? “almirall”01/03/2012 - EQC -/ 128
 129. 129. gràcies!, Màrius Serra la serp preferida de la caixera del súper ? “cobra”01/03/2012 - EQC -/ 129
 130. 130. el nostre cap “parla” amb el text! Fra_ _ _ _ Pin_ _ _ _ França? Pintura? Fracàs? Pintallavis? Fractura? Pinar? Fràgil? Pinça? Frase? Pintada? Frare? Pintor? Frau? Ping-pong?01/03/2012 - EQC -/ 130
 131. 131. amb quina llista serà més efectiu aquest diàleg?paraules amb la “rrr” pa de pessic ratolí farina romaní ous ruc sucre roser llevat reina llimona riu iogurts01/03/2012 - EQC -/ 131
 132. 132. Els descriptors TCE són termes propis de la llenguacatalana que s’han escrit de manera completa, és dir, sense quan no podem DIALOGAR, no entenem!!fer ús d’abreviatures ni de signes de puntuació intercalats.Aquests descriptors es presenten en lletra manuscrita a larelació alfabètica sistemàtica.Cada descriptor del TCE pot estar format per un o mésmots, els quals expressen la noció temàtica que es preténdelimitar. S’ha intentat que tingui el mínim nombre demots en la seva composició per poder fer més assequible la ?recuperació de la informació; no obstant això, en els casosen què és freqüent i conegut l’ús de sintagmes sencers, s’haoptat per la precoordinació.
 133. 133. per aprendre a llegir bé, aquest diàleg no ha de ser particular i silenciós01/03/2012 - EQC -/ 133
 134. 134. Idees principals a partir d’imatge per què? Quina frase explica més bé tot el dibuix? . Un dels nens és amagat a sota la taula. . Al rellotge de paret són les cinc de la tarda. . Els nens juguen a fet i amagar al menjador.01/03/2012 . Els nens són al menjador. - EQC -/ 134
 135. 135. per què? quina frase descriu millor la imatge? la platja està deserta, no hi ha ningú de bon matí a la platja01/03/2012 el sol esEQC -/ al mar - pon 135
 136. 136. una idea principal per paràgraf, per parelles, 15’ i en parlem01/03/2012 - EQC -/ 136
 137. 137. La lluna és l’únic satèl•lit natural de la terra. Té forma esfèrica i undiàmetre de 3.473 km., això vol dir que, més o menys, és unes 80vegades més petita que la terra. Es troba a una distancia mitjana denosaltres d’uns 384.000 km.; un cotxe que anés a 100 per hora lesvint-i-quatre hores del dia sense parar trigaria 160 dies en arribar a lalluna. Té una massa 80 vegades més petita que la terra. . vinga, primera parellaLa lluna gira juntament amb la terra al voltant del sol i, a la vegada,dóna tombs a la terra. Un mes lunar té una durada de 27,3 dies, voldir que triga aquests dies en donar una volta completa a la terra. . i vosaltres, la segona?Des de la terra, veiem que laspecte de la lluna canvia al llarg dels diesd’un mes. Uns dies sembla un formatge, d’altres està plena i d’altres . és diferent? és el mateix?no la veiem. Això succeeix a causa de la il•luminació del Sol. Són esanomenades fases de la lluna. De fases lunars, n’hi ha quatre: llunanova (quan no la veiem), quart creixent (D), quart minvant (C) i lluna . per què?vella (plena).El dia 20 de juliol de 1969 els humans van trepitjar la lluna per . un altre grup?primera vegada. Van ser els astronautes nord-americans NeilArmstrong i Edwin Aldrin que hi arribaren en l’anomenat mòdul lunarde la nau espacial lApollo XI. El viatge d’anada i tornada va durar 9 . a quina s’assembla més?dies.La lluna té dues cares. Una és la que nosaltres veiem i l’altra no la . per què heu seleccionatveiem mai des de la terra. Això passa perquè la lluna no roda sobre ellamateixa, com la terra, si no que sempre ens mostra la mateixa cara. La aquesta paraula?part il·luminada pot arribar a una temperatura natural de 130ºC. perquèla lluna no té atmosfera i tampoc cap capa gasosa per protegir-se dels 01/03/2012 - EQC -/ 137raigs del Sol.
 138. 138. alguns alumnes poden facilitar “préstecs de consciencia” (Brunner) . vinga, primera parella . i vosaltres, la segona? . és diferent? és el mateix? . per què? . un altre grup? . a quina s’assembla més? . per què heu seleccionat01/03/2012 - EQC -/ aquesta paraula? 138
 139. 139. sap llegir relacions grafia-so (EI/CI)reconeixement de paraules sap llegir per aprendre (CM/CS/ESO) treball de frase (EP/ESO) competència informacional idees i relació entre idees lectura d’estudimaneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió llegeix per gust
 140. 140. llegiran per gust EI – EP - ESO biblioteques d’aula i d’escola tipus de fons de biblioteca lectures obligatòries treball amb famílies tutories de lectura formació literària clubs de lectura models01/03/2012 - EQC -/ 140
 141. 141. tenim una pila d’adolescents que no volen saber res de la lectura (després de 13 anys d’escolarització)però són els anomenats “lectors febles” també en tenim que llegeixen molt!! yourkidsed.com.au oswego.org MÉS QUE MAI!
 142. 142. però ja en tenim a l’educació primària cal tenir-ne la llista actualitzada!01/03/2012 - EQC -/ 142
 143. 143. CLIJCAT: hàbits lectura infants i joves (febrer 2010) algunes conclusions. llegir de gust decreix amb l’edat (+ en nois). davalla la imatge de lector associada a persona antisocial. la lectura es manté com a preferència d’oci. 1r i 2n d’ESO es deixen guiar per pares i mestres. 3r i 4t d’ESO: amics i mèdia. augmenta el model del mestre lector. biblioteca escolar cada vegada més present. és baix encara el % d’usuaris de BP.. augmenta concepte de lectura com a eina útil 01/03/2012 - EQC -/ 143
 144. 144. Gabriel Janer Manilaun lector es construeix en un procésllarguíssim que comença molt prest i nos’acaba mai... ningú neix lector...
 145. 145. ningú neix lector, cert! però... tampoc NO lector !!responeu-vos aquestes preguntes, si us plau:del llegir, i de llibres, se’n parla cada dia?saben, veuen, que els seus professors són lectors?,entusiastes potser.saben que els llibres els poden ajudar a parlar d’ellsmateixos, dels seus interessos, dels seus sentiments i, també,dels seus problemes?se’ls ajuda a descobrir, individualment, el tipus de lecturaque més els interessa?damunt les taules de mestre hi ha, sempre, libres de lecturaseus o dels alumnes?
 146. 146. i encara.... hi ha les llibres a les aules?. n’hi ha de ciència, i de música?. només poden llegir a les hores de llengua?. el professor llegeix mentre ho fan ells?. parlar del llegit és a l’horari?01/03/2012 - EQC -/ 146
 147. 147. què ho fa que t’agradi llegir? © Bibliomèdia FMRPC01/03/2012 - EQC -/ 147
 148. 148. que t’agradi llegir no admet l’imperatiu!! Daniel Pennac Com una novel·lacom estimar, somiar, respectar, passar-s’ho bé noadmeten l’imperatiu (ESTIMA’M, RESPECTA’M,) sónverbs que no admeten la imposició. les actituds entrenper “una altra porta”. entren per la porta de la vida decada dia, d’allò viscut, sentit, patit, compartit, estimat,odiat...01/03/2012 - EQC -/ 148
 149. 149. « contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol altra convicció profunda: només es pot aconseguir, o millor intentar, sense imposicions, per simple contacte, imitació o seducció» Emili Teixidor, La lectura i la vida. Columnahttp://www.bergactual.com01/03/2012 - EQC -/ 149
 150. 150. has llegit amb persones, i sentit llegir sobretot t’agradarà si…01/03/2012 - EQC -/ 150
 151. 151. padrins de lectura què fan els padrins?01/03/2012 - EQC -/ 151
 152. 152. has llegit amb persones, i sentit llegir sobretot t’agradarà si…01/03/2012 - EQC -/ 152
 153. 153. has sentit llegir els iguals01/03/2012 - EQC -/ 153
 154. 154. has llegit per a tots: ràdio i TV
 155. 155. saben que llegiu, què llegiu, què us agrada, quan ho feu? elsjo llegeixo a casa! no, és que ho expliqueu? Ah!?01/03/2012 - EQC -/ 155
 156. 156. llegiu als alumnes, el mestre, en veu alta. cada dia unamica. i no els llegiu qualsevol cosa, no. llibres quetrobeu interessants, que tinguin qualitat” Francesco Tonucci
 157. 157. sap llegir relacions grafia-so (EI/CI)reconeixement de paraules sap llegir per aprendre (CM/CS/ESO) treball de frase (EP/ESO) competència informacional idees i relació entre idees lectura d’estudimaneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió llegeix per gust
 158. 158. sabran llegir per aprendre EP i ESO lectura d’estudi lectura en pantalla selecció i tractament d’informació ètica informacional fonts d’informació biblioteques: virtuals i analògiquestreballs interdisciplinars, de síntesi i de recerca aules d’informàtica?
 159. 159. llegir per aprendre, lectura d’estudi01/03/2012 - EQC -/ 159
 160. 160. nivells de competència lectora (G. Wells, 1987) llegir per aprendre epistèmic instrumental. adquirir informació funcional executiu. transformar el propi coneixement. desenvolupar el pensament 01/03/2012 - EQC -/ 160
 161. 161. el lector ha de poder supervisar la lectura .estic entenent, de manera suficient? .vaig bé? .la lectura respon al que necessito? .això no ho entenc, deu ser important?01/03/2012 - EQC -/ 161 Isabel Solé 2011
 162. 162. ha de saber què fer quan té problemes. segueixo, no em sembla important.. a veure si el text m’ho explica més endavant?. deu ser un tipus de cèl·lula nou, potser.. potser que m’aturi i rellegeixi el paràgraf a poc a poc.. sembla important, torna a sortir, millor que en busqui el significat01/03/2012 - EQC -/ 162
 163. 163. Pressley et al., 2006; Pressley et al.,1989; Rosenshine i Meister, 1994; Rosenshine et al., 1996) per aprendre dels textos, el lector ha d’adoptar un paper actiu en la lectura, fent-hi inferències, omplint buits i generant macroestructures i elaboracions.01/03/2012 - EQC -/ 163
 164. 164. però la realitat ens diu que...01/03/2012 - EQC -/ 164
 165. 165. cap a 3r d’educació primària... . controls . proves . ... . exàmens !01/03/2012 - EQC -/ 165
 166. 166. mare, mare, demà tinc un examen!01/03/2012 - EQC -/ 166
 167. 167. quan arribem vés a estudiar, que després t’ho preguntaré! confinament de 15, 30 o 45’ : ja m’ho sé!01/03/2012 - EQC -/ 167
 168. 168. què ha fet? com ho sap que ja està? http://adobeperson.com i ara què farà la mare?01/03/2012 - EQC -/ 168
 169. 169. http://adobeperson.com amb quina estratègia ha “estudiat”? memorització!01/03/2012 - EQC -/ 169
 170. 170. ha llegit N vegades, de cap a peus, narrativament, un text que no és un relat. com llegim les novel·les?01/03/2012 - EQC -/ 170
 171. 171. són comportaments adequats per estudiar?. no ens sentim pressionats per res. tenim un propòsit ben definit (p.ex.: passar-nos-ho bé). no ens capfiquem si hi ha algun mot o fragment que no acabem d’entendre. ens podem saltar fragments, per raons diverses. podem parlar amb algú i continuar. anem incorporant dades a un “guió” cronològic ?. “sortim i entrem” de la lectura, sovint. anem a la nevera, si tenim gana. podem “sortir del món i del temps” 01/03/2012 - EQC -/ 171
 172. 172. sitotsdonés un full diferents!! us faríeu coses per estudiar… . subratllaríeu . faríeu notes al marge . remarcaríeu mots i frases . resoldríeu dubtes . relacionaríeu fragments . alfanumeraríeu . faríeu claus i fletxes . rellegiríeu amunt i avall . escriuríeu petits resums01/03/2012 - EQC -/ 172
 173. 173. ho faríeu perquè quan s’estudia, de veritat, quan nola lectura és instrumental i epistescola? se’n podria aprendre a l’èmica · ens autointerroguem, contínuament · relacionem idees /paràgrafs · detectem buits de comprensió i els compensen de maneres diverses · recapitulem rellegim, sovint · identifiquem informació rellevant i secundària · sintetitzem · identifiquem o generem idees principals01/03/2012 - EQC -/ 173 ·
 174. 174. ningú li ha explicat i exemplificat COM es llegeix per estudiar!! per què no?01/03/2012 - EQC -/ 174
 175. 175. no podem “passar” la responsabilitat de l’estudi a les famílies! professionalment, no és de rebut!01/03/2012 - EQC -/ 175
 176. 176. s’hauria d’acabar!01/03/2012 - EQC -/ 176
 177. 177. els hem d’exemplificar COMs’ha de llegir per estudiar, per aprendre01/03/2012 - EQC -/ 177
 178. 178. resumir... no tot es pot resumir!!01/03/2012 - EQC -/ 178
 179. 179. resumir procés de selecció i condensació de les idees de més valor estructural d’un text seleccionar generalitzar construir(informació rellevant) (condensar llistes) (fer un text nou) ometre01/03/2012 - EQC -/ 179
 180. 180. 01/03/2012 PARÀGRAF – TEMA –-/IDEES PRINCIPALS - EQC 180
 181. 181. per ara i tant...01/03/2012 - EQC -/ 181
 182. 182. i han de saber llegir per aprendre enmig d’una allau informativa01/03/2012 - EQC -/ 182
 183. 183. el segon diluvi (Lévy, 1998) ooche813.blogspot.com Miquel Àngel (Capella Sixtina)01/03/2012 - EQC -/ 183
 184. 184. la qüestió nola convertir enaconeixement ó és saber- és accedir la informaci01/03/2012 - EQC -/ 184
 185. 185. per què no circula? tibet: 90% llacs salats del planeta01/03/2012 - EQC -/ 185
 186. 186. “l’oceà de dades que inclou la xarxa és inabastable i inútil si no podem distingir les perles de les escombraries.” Cassany, D.(2006): Rere les línies. Biblioteca Universal Empúries.01/03/2012 - EQC -/ 186 186
 187. 187. com “neden” aquests nadius?01/03/2012 - EQC -/ 187
 188. 188. què feu per buscar informació dun tema determinat a internet?01/03/2012 - EQC -/ 188
 189. 189. . vaig a la Viquipèdia i copio el que hi posa. ho busco al google i em quedo amb laprimera web, sempre és la que té raó TOT és vàlid, fiable i CERT! .com .org .edu = 01/03/2012 - EQC -/ 189
 190. 190. la gran majoria... no analitzen la fiabilitat dels web ni dels blogs: per a ells tots ho són!! ?01/03/2012 - EQC -/ 190
 191. 191. farmàcies on-line. l’estat espanyol 4art país europeu en l’ús de farmàcs “on-line”. el 62% són medicaments falsos. el 94% de les “farmàcies on-line”no tenen farmacèutic La Vanguardia: 17.02.201001/03/2012 - EQC -/ 191
 192. 192. Renatto escrigué: 3 febrer 2011 a les 23:13“en conclusió, copiar i enganxar no ésmés que un mètode pel qual agafeminformació recopilada abans per algúaltre per satisfer les nostres necessitats.senzillament estem retallant el temps derecerca." http://blocs.xtec.cat/minireceptesliteraries 01/03/2012 - EQC -/ 192 192
 193. 193. d’on has partit? fins on has arribat?01/03/2012 - EQC -/ 193
 194. 194. lectura en paper / lectura en pantalla. copien . superficials i curiosos.. no relacionen la . escanejos aproximatius. informació nova amb . observen elements textuals la que ja posseeixen. sense establir associacions. no organitzen el amb la informació trobada. material de manera . no tenen un objectiu de lògica. cerca.01/03/2012 dificultats similars - EQC -/ 194
 195. 195. els mateixos problemes però...augmentats!!!01/03/2012 - EQC -/ 195
 196. 196. els alumnes naufraguen en oceans d’informació (Monereo,1998) competentes.wordpress.com 01/03/2012 - EQC -/ 196
 197. 197. tenim tres reptes per resoldre...01/03/2012 - EQC -/ 197
 198. 198. aprendre TIC, o aprendre amb les TIC? aules d’informàtica?1 clikiando.blogspot.com01/03/2012 - EQC -/ 198
 199. 199. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educacióArticle 21Drets dels alumnesh) Ésser educats en el discurs audiovisual.01/03/2012 - EQC -/ 199
 200. 200. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educacióArticle 87Organització dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge...els centres han de definir entornsd’aprenentatge que permetin el treballen xarxa01/03/2012 - EQC -/ 200
 201. 201. UOC: la majoria dels mestres2 són bons usuaris d’internet a casa, però!! per què l’educació01/03/2012 es resisteix a la tecnologia? - EQC -/ 201
 202. 202. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educacióArticle 104La funció docentj) …utilitzar les TIC, conèixer-les i dominar-les com a eina metodològica.01/03/2012 - EQC -/ 202
 203. 203. 3 cohesió social (2on objectiu D.E) 2009/ el 40% de les llars de l’alumnat NO tenen accès a internet01/03/2012 - EQC -/ 203
 204. 204. Llei 12/2009, d’educacióArticle 89Serveis digitals i telemàtics a disposició dels centresEls centres han de posar aquestsserveis, en la mesura que escaigui, adisposició del professorat, elsalumnes i les famílies.01/03/2012 - EQC -/ 204
 205. 205. per tant, competent llegint...01/03/2012 - EQC -/ 205
 206. 206. saber llegir relacions grafia-so (EI/CI)reconeixement de paraules saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO) treball de frase (EP/ESO) competència informacional idees i relació entre idees lectura d’estudimaneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió llegir per gust
 207. 207. lectura personal, clubs biblioteques lectura crítica virtuals de plaer punt de de lectura lectura vista/intencions/ traductors presentacions d’informació ideologia en línea de llibres general lectura localització de dades, lectura expressiva d’instruccionsformulació d’inferencies, cerques informació llegir recomanacions reflexió i anàlisi anàlògica de lectura lectures guiades premsa debats sobre biblioteques lectura lectura de revisió llibres comarcals d’estudi de textos motors de cerca universitàris lectura diccionaris en cerques internet nacional silenciosa línea funcionament tractament de estratègies de 01/03/2012 - EQC -/ 207 d’una biblioteca dades lectura
 208. 208. seguim.... millorar és MOLT possible. COM ho tenim això del llegir. aprendre a llegir AVUI. què vol dir ser COMPETENT llegint. què diu el marc legal. per on passa el CAMÍ de la MILLORA01/03/2012 - EQC -/ 208
 209. 209. d’un estat de dret...01/03/2012 - EQC -/ 209
 210. 210. LOE: Títol 1 Capítol 1educació infantil5. correspon a les administracions educativesfomentar una primera aproximació a la lectura ia l’escriptura,01/03/2012 - EQC -/ 210
 211. 211. LOE (2006) educació primàriaarticle 19.3...a fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicarun temps diari. educació secundàriaarticle 26.2...per promoure l’hàbit de la lectura s’hi dedicarà untemps a totes les matèries.
 212. 212. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educacióArticle 88Biblioteca escolar1. tots els centres educatius han de disposar d’una biblioteca escolar...2. el projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la biblioteca (...) l’Administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos adequats.3. el Govern ha de fixar mecanismes de col·laboració de les biblioteques escolars amb el sistema de lectura pública.01/03/2012 - EQC -/ 212
 213. 213. decrets curriculars...01/03/2012 - EQC -/ 213
 214. 214. aper aprendre a llegirDecrets 142 i 143/2207) l’annex 1 (comú dels bé cal parlar molt“s’aprèn a llegir i comprendre millor els textos i aescriure i a reflexionar i revisar com s’escriu, s’aprena pensar, a partir d’unes bones interaccions orals.En això juguen un paper clau les preguntes, les querealitza el professorat i les que han d’aprendre aformular els nois i noies” (Decrets (142 i 143/2007DOGC 4915 –pàg. 21828) 01/03/2012 - EQC -/ 214
 215. 215. Decret 181/2008, d’ensenyaments del segon cicle d’educació infantilANNEXCURRÍCULUM DEL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTILIntroducciól’ús funcional i significatiu de la lectura i de l’escripturaha de portar, doncs, amb la intervenció educativapertinent, a l’inici del coneixement i característiques deltext escrit, adquisició a què s’arribarà en el cicleinicial de l’educació primària. ria 01/03/2012 - EQC -/ 215
 216. 216. DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableixl’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.objectiu de cicle número 9mostrar interès per la descoberta progressiva de lesrelacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’úsfuncional de la lectura ...01/03/2012 - EQC -/ 216
 217. 217. DECRET 142/2997 de 26 de juny, pel qual s’estableixl’ordenació dels ensenyaments de l’educació primàriaarticle 8. Competències bàsiques8.5 la lectura és un factor fonamental per aldesenvolupament de les Cb i ha d’estar inclosa en eldesenvolupament de totes les àrees. els centres, enorganitzar la seva pràctica docent, han de garantir unamitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a lalectura.01/03/2012 - EQC -/ 217
 218. 218. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòriaarticle 7.5 els centres fomentaran la lectura entotes les matèries...article 8.2 en totes les matèries es treballarà lacomprensió lectora...01/03/2012 - EQC -/ 218
 219. 219. i arribem a la destinació final.... millorar és MOLT possible. COM ho tenim això del llegir. aprendre a llegir AVUI. què vol dir ser COMPETENT llegint. què diu el marc legal. per on passa el CAMÍ de la MILLORA01/03/2012 - EQC -/ 219
 220. 220. la millora és MOLT possible! com ?01/03/2012 - EQC -/ 220
 221. 221. d’on partiu ?01/03/2012 - EQC -/ 221
 222. 222. on sou? saber llegir relacions grafia-so (EI/CI)reconeixement de paraules saber llegir per aprendre (CM/CS/ESO) treball de frase (EP/ESO) competència informacional idees i relació entre idees lectura d’estudimaneres de llegir (propòsits) estructura dels textos estratègies de comprensió llegir per gust
 223. 223. on volem anar? com aconseguir-ho? som aquí!01/03/2012 - EQC -/ 223
 224. 224. el camí de la millora...http://www.cuspidis.es 01/03/2012 - EQC -/ 224
 225. 225. passa per millorar... (treballar més, diferent o de bell nou)1. lectura en els documents importants2. equip de dades3. lectura en reunions de cicle i de departament4. lectura “arreu” de l’escola arreu5. activitats de lectura6. recursos interns i externs7. famílies01/03/2012 - EQC -/ 225
 226. 226. gust per llegir ensenyar a llegir llegir per aprendre 1. la lectura en els documents importants 2. un equip de dades 3. la lectura als cicles i als departaments 4. la lectura “arreu” de l’escola arreu 5. les activitats de lectura 6. els recursos interns i externs 7. les famílies 01/03/2012 - EQC -/ 226
 227. 227. 1 lectura en els documents “importants”01/03/2012 - EQC -/ 227
 228. 228. en el projecte de direcció grao.com01/03/2012 - EQC -/ 228
 229. 229. porteu els objectius de millora i l’anàlisi de resultats al vostre consell escolar http://www.catalunyapress.cat/01/03/2012 - EQC -/ 229
 230. 230. un addenda, al PGAC,dedicada als objectius de millora de lectura, a les actuacions i a l’avaluació INFORMACIÓ SORTIDES ORGANIGRAMA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT CALENDARI REUNIONS DE PARES SEP REUNIONS ÒRGANS DE GOVERN SERVEIS ESCOLARS AVALUACIONS TRANSPORT I MENJADOR METEREOLOGIA FESTES LABORATORI AVALUACIÓ INTERNA BIBLIOTECA EQUIPS DE CICLE COORDINACIÓ EP-ESO EAP TEATRE INFORMÀTICA COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT LLENGUA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PCC I FORMACIÓ DEL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PROFESSORAT AL CENTRE ORGANITZADES PER LAMPA01/03/2012 - EQC -/ 230
 231. 231. i a la memòria anual, també anual cinemaclubdevideo.com.ar01/03/2012 - EQC -/ 231
 232. 232. la lectura, que “es vegi”, en els horaris01/03/2012 - EQC -/ 232
 233. 233. la lectura, que “es vegi”, en els horaris01/03/2012 - EQC -/ 233
 234. 234. 2 constitució d’un equip de lectura01/03/2012 - EQC -/ 234
 235. 235. entusiasta, però01/03/2012 - EQC -/ 235
 236. 236. per què? per analitzar resultats i implementar estratègies metacognitives de lectura en grups reduïts d’alumnes, per començar01/03/2012 - EQC -/ 236
 237. 237. Artelt et al., 2001; Brown et al., 2004. lensenyament explícit destratègies de comprensió comporta una millora de la CL.. el lector s’independitza del professor i les aplica sense gaire esforç.. el lector pot interactuar de manera efectiva amb el text (recordeu el diàleg?)01/03/2012 - EQC -/ 237
 238. 238. un equip què.... analitzi resultats de lectura. seleccioni un grup d’alumnes. identifiqui prioritats de millora. analitzi condicions d’aprenentatge. dissenyi estratègies de canvi i un pla d’acció. implementi pla amb fidelitat. avaluï formativament. comparteixi el que ha après i faci propostes de millora01/03/2012 - EQC -/ 238
 239. 239. estudiï i analitzi “professionalment” els vostres resultats de lectura Avaluació Obtenció d’informació Interpretació i inferència i reflexió s’han analitzat els resultats?01/03/2012 - EQC -/ 239
 240. 240. i que proposi estratègies concretes per a un grup, pilot, d’alumnesconcretes, directes i conegudes pels alumnes... 01/03/2012 - EQC -/ 240
 241. 241. ho han desaber els vostres alumnes! ANAPTÒTIC tot i que s’ha intentat reiteradament, als MIRABOLANER mirabolaners els costa arrelar en zones de climatologia tan... SAFÀVIT entre els musulmans, els safàvits representen la línia més...01/03/2012 - EQC -/ 241
 242. 242. quan de saber quealgun mot han no entenen poden:- ⋅ ignorar i continuar llegint ⋅ continuar llegint i confiar en el text . ⋅ atribuir un significat hipotètic i esperar que el text ens el confirmi o el desestimi. ⋅ rellegir el context i anar endarrere en la frase o en el paràgraf. ⋅ consultar una font externa.+01/03/2012 - EQC -/ 242
 243. 243. que s’aturin després de cada paràgraf per aprendre a “supervisar” la pròpia lectura01/03/2012 - EQC -/ 243
 244. 244. per comprovar la pròpia comprensió. què he entès fins aquí?. de quin tema ha tractat aquest paràgraf?, quines coses se n‘han dit, fins ara?. aquest paràgraf es relaciona amb l’anterior?, com?. i amb el subtítol del paràgraf següent?01/03/2012 - EQC -/ 244
 245. 245. per posar ordre al subratllat, com, qui, quan?01/03/2012 - EQC -/ 245
 246. 246. en quin nivell els ho ensenyeu,!! tots la mateixa cançó com? idees principals idees secundàries !!! mots, frase o fragment important. tot un paràgraf mots clau01/03/2012 - EQC -/ 246
 247. 247. i aprendre a fer representacions gràfiques d’allò que s’ha subratllat01/03/2012 - EQC -/ 247
 248. 248. aprendre a fer-ne, no a copiar-ne01/03/2012 - EQC -/ 248
 249. 249. i aprendre a fer-los bé! El “pare” Joseph Donald Novak Cornell University 1970 representacions de relacions (jeràrquiques i ordenades)significatives entre conceptes en forma de proposicions01/03/2012 - EQC -/ 249
 250. 250. Pressley et al., 2006; Pressley et al.,1989; Rosenshine i Meister, 1994; Rosenshine et al., 1996) quan es donen estratègies cognitives i metacognitives als lectors, avancen molt més en termes de CL que no pas els estudiants acostumats als procediments instructius convencionals01/03/2012 - EQC -/ 250
 251. 251. per fer alumnes autònoms que puguin.... assolir una comprensió general dels texts. accedir i recuperar informació. integrar i interpretar informació. reflexionar i avaluar informació (contingut i forma)01/03/2012 - EQC -/ 251
 252. 252. 3 lectura en reunions de departaments01/03/2012 - EQC -/ 252
 253. 253. cicles i departaments. reflexió escrita sobre didàctica de lectura a les ordres del dia. sobretot, després de les juntes d’avaluació. que cada nivell sàpiga el què i el com del treball amb la lectura que s’ha fet abans i que caldrà fer després. que a les UD hi hagi components curriculars relacionats amb la lectura 01/03/2012 - EQC -/ 253
 254. 254. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenacia dels quins textos es llegiran i s’ensenyarà ó ensenyaments de l’educació secundààrea? llegir a cada ria obligatòriaarticle 7.5 els centres fomentaran la lectura en totesles matèries, com a quins objectius, continguts i criteris factor bàsic per el desenvolupamentde les competències bàsiques i per l’adquisició dels d’avaluació hi ha a cada UD?objectius educatius de l’etapa.article 8.2 en totes les matèries es treballaran lacomprensió lectora, l’expressió oral i escrita, lacomunicació audiovisual, les tecnologies de la informació ila comunicació, i l’educació en valors. 01/03/2012 - EQC -/ 254
 255. 255. situacions comunicatives, dels mitjans de comunicació de temàtica propera alsinteressos de l’alumnat (propòsit, idea general), amb atenció especial als textosexpositius, instructius i argumentatius.comprendre textos literaris curosament seleccionats per a la seva adequació, entemàtica i grau de dificultat, als aprenents adolescents.comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals, procedents ee ! s!mitjans de i à r delscomunicació, relacionades amb les tipologies expositiva r instructiva. pe los a r-usar tècniques de síntesi, amb suport paper o digital, per mostrar la ciscomprensió de textos orals i escrits: esquemes, resums. pre el contingut dels missatges orals,cercar informació per comprendre,i ampliar los ar-escrits o audiovisuals, utilitzant diverses estratègies i suports leg esp la lectura personal d’una obra completa adequada aexposar una opinió sobre l dl’estructura de l’obra i els elements caracteritzadors del cal’edat; reconèixergènere; valorar l’ús del llenguatge, el punt de vista de l’autor/a, i relacionar-neel contingut amb la pròpia experiència, sempre amb el suport de pautesd’anàlisi, models o qüestionaris. 01/03/2012 - EQC -/ 255
 256. 256. un alumne de 2n d’ESO demostrarà comprendre notícies d’actualitat quan.... sàpiga localitzar-ne el redactor. identifiqui, què ha passat, on, quan, a qui, com i per què ha passat.. pugui formular una opinió personal (causa – efecte) relacionada amb la seva experiència personal. pugui fer el seguiment de la notícia en tres mitjans diferents i comparar-los críticament01/03/2012 - EQC -/ 256
 257. 257. a 1r d’ESO sabrà comparar webs de la mateixa temàtica, a partir de criteris i...01/03/2012 - EQC -/ 257
 258. 258. redactar-ne un informe a partir de... autoria (.com /.org/ .edu) adreça @ (i rapidesa en la resposta) informació criteris actualització enllaços (tipus i funcionament) cercador01/03/2012 - EQC -/ 258
 259. 259. per posar ordre a la lectura d’estudi01/03/2012 - EQC -/ 259
 260. 260. LLEGIM... ESTRATÈGIES D’ESTUDIlentament i repetida Tenir clar per què i què fer QUI?amb autointerrogació Pensar què sabem delconstant tema QUAN?fent recapitulacions i Recapitularsíntesis constants COM? Fer-se preguntesestablint relacions amb els Subratllar el que ensconeixements previs convé Fer esquemes i mapesamb objectius lectors bendefinits Buscar les IP i les IS Buscar l’estructuraamb paper i llapis Resumirparlant Revisar si anem bé, si s’assoleixen els objectius 01/03/2012 - EQC -/ 260 Prendre notes
 261. 261. 4 que “es vegi” lectura arreu que sigui important en temps i en espai!01/03/2012 - EQC -/ 261
 262. 262. 01/03/2012 - EQC -/ 262
 263. 263. totes les celebracions amb lectura!!01/03/2012 - EQC -/ 263
 264. 264. que es “trobi” anant per l’escola01/03/2012 - EQC -/ 264
 265. 265. 01/03/2012 - EQC -/ 265
 266. 266. 01/03/2012 - EQC -/ 266
 267. 267. 01/03/2012 - EQC -/ 267
 268. 268. 01/03/2012 - EQC -/ 268
 269. 269. 01/03/2012 - EQC -/ 269
 270. 270. u t!! tit l’i ns de b aral01/03/2012 - EQC -/ 270
 271. 271. alumnes de l’aula oberta!01/03/2012 - EQC -/ 271
 272. 272. i quan s’entri a les aules, també!!01/03/2012 - EQC -/ 272
 273. 273. no serà el mateix obrir i veure...01/03/2012 - EQC -/ 273
 274. 274. 5 millorar activitats, i preguntes01/03/2012 - EQC -/ 274
 275. 275. si no les canviem, no canviarà res01/03/2012 - EQC -/ 275
 276. 276. toquen un llibre i... fitxa? resum? ressenya!01/03/2012 - EQC -/ 276
 277. 277. mestre, ja estic, què faig?01/03/2012 - EQC -/ 277
 278. 278. Rosa,sentit té?: llegir en veuSegueix, Arnau!quin comença tu. Prou. alta un text que tothom té al davant? té uns efectes “demolidors”01/03/2012 - EQC -/ 278
 279. 279. “A TIVISSA CANTEN MISSA”01/03/2012 - EQC -/ 279

×