Sep 9 nov 11

315 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sep 9 nov 11

 1. 1. 1 2 3 4 5 6 SUPORT A L’ESTUDI PERSONALITZAT7 8 9 10 11 12 Seminari de caps d’estudi Baix Vallès13 14 15 16 17 18 Montmeló, 9 de novembre de 2011 1
 2. 2. 1 2 3 4 5 6 Eficàcia en elSEP Coneixement Coneixement Coneixement compliment de la didàctica i comprensió de les Capacitat del pla de específica de de la tècniques de d’aprendre. treball.FONAMENTACIÓ l’àrea normativa. gestió delLEC coneixement.7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia Títol V, capítolaplicació 57.5 i 6). Els centres d’educació bàsica han Eficàcia II (art. Utilització de la utilització Qualitat eficient de les de la visita - d’adoptar mesures per atendre la diversitat de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del avaluació. - de detectar i prevenir les dificultats d’aprenentatge coneixement. Eficàcia de l’assessorament.13 14 15 16 17 18 Títol VI, capítol II (art. 77, 79, 82, 83). Orienta l’acció pedagògica Eficient Eficient Capacitat per Treball amb intervenir en per que es donin pràctiques en participació en reunions. treball equip. xarxa. situacions Relació conflictives. amb les - inclussives Professionalitat. institucions. Rendiment professional - compensatòries 2
 3. 3. 1 2 3 4 5 6 SEP Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic i comprensió de les Capacitat del pla degeneral ORIENTACIONS de la tècniques de d’aprendre. treball. GENERALS normativa. gestió del coneixement.7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita Destinar recursos humans parcialment a tasques de SUPORT de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del ESCOLAR PERSONALITZAT avaluació. coneixement. Eficàcia de l’assessorament.13 Prioritzar: 14 15 16 17 18 - la comprensió i l’expressió oral Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb - la comprensió i expressió escrita intervenir en participació en reunions. equip. xarxa. situacions Relació conflictives. amb les - les habilitats matemàtiques Professionalitat. institucions. Rendiment professional - les llengües estrangeres 3
 4. 4. 1 2 3 4 5 6 SEP Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral ORIENTACIONS específica de tècniques de d’aprendre. treball. ESPECÍFIQUES l’àrea gestió del coneixement.7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visitaAMPLIACIÓ D’HORARI (1 hora) de la estratègies dels informes. tècniques de gestió del d’inspecció. normativa. avaluació. coneixement.PRIORITZAR ALUMNES (CI i CS) Eficàcia de l’assessorament.RETARD EN ELS APRENENTATGES (lectura, escriptura, habilitatsmatemàtiques, hàbits de 1513 14 treball i estudi) 16 17 18ALTES CAPACITATS Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació enMODALITATS (alumnes fora d’horari, 2 mestres a l’aula) intervenir en reunions. equip. xarxa. Relació situacions conflictives. amb lesMESTRES (prioritat en els de l’equip docent) Professionalitat. institucions. Rendiment professionalCOORDINACIÓ (programació en equip) 4
 5. 5. 1 2 3 4 5 6 OBJECTIUS Eficàcia en el Coneixement Coneixement GENERALS Coneixement compliment didàctic i comprensió de la didàctica DEL Capacitat del pla de general de la específica de d’aprendre. treball. normativa. SISTEMA l’àrea 7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita de la dels tècniques deAssolir les COMPETÈNCIES BÀSIQUES. d’inspecció. estratègies normativa. avaluació. informes. gestió del coneixement. Eficàcia de l’assessorament. 13 14 15 16 17 18 Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. Preocupació: EL FRACÀS ESCOLAR¡¡ Rendiment amb les institucions. Professionalitat. professional 5
 6. 6. Aportacions dels assistents:Informar al claustreAcordar dificultats a tractar. Ensenyaments 1 2 3 4 5 6Franja horària, fora horari (abans del matí 7 centres, migdia 10 centres, tarda 7centres) DECISIONS Coneixement Eficàcia en el Coneixement Coneixement Coneixement de les DELS complimentMestres quedidàctic impartiran SEP de la didàctica i comprensió tècniques de del pla de general de la CENTRES específica de gestió del treball.Organització mestres l’àrea normativa. coneixement.Selecció alumnes : A proposta de la CAD 7A proposta dels tutors/es 8 9 10 11 12 A partir de la comissió avaluació, de les actes, Eficàcia Eficàcia aplicació Alumnes amb dificultatslaen la lectura, càlcul Eficàcia de Utilització utilització Qualitat eficient de lesInformar a les famílies: circulars, reunions pares i mares de la visita dels tècniques de de la estratègies d’inspecció. normativa. informes. gestió delDetecció del progrés: A partir de la concreció d’objectius avaluació . coneixement.SEP IN: Eficàcia de l’assessorament. -Alumnes amb altes capacitats -Alumnes amb dificultats 13 14 15 16 17 18 -Grups reduïts -Dos mestres a l’aula Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball ambSEP OUT: participació en xarxa. intervenir en reunions. equip. situacions amb -Alumnes famílies col·laboradores Relació conflictives. amb les Rendiment -Selecció continguts Professionalitat. institucions. professional - A partir coordinació del cicle - A partir coordinació nivell 6 - Continguts
 7. 7. 1 2 3 4 5 6 VS Coneixement Eficàcia en el Coneixement Coneixement FASES DE LA Coneixement de les compliment didàctic i comprensió de la didàctica tècniques de IMPLEMENTACIÓ del pla de general de la específica de gestió del treball. l’àrea normativa. coneixement. 7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓ informes. gestió del avaluació . coneixement. Eficàcia de l’assessorament.SELECCIÓ DELS ALUMNESAPRENENTATGES QUE CAL15 13 14 REFORÇAR 16 17 18SELECCIÓ DE LES ESTRATÈGIES Eficient EficientPROPOSTA D’HORARI Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions RelacióORGANITZAR conflictives. LA COORDINACIÓ DELS MESTRES amb les Rendiment Professionalitat. institucions. professionalORGANITZAR EL SEGUIMETN DEL PROGRÉS DELS ALUMNESVALORAR EL CONJUNT DEL SEP ACORDAT I IMPLANTAT PEL CENTRE 7
 8. 8. 1 2 3 4 5 6 ATENCIÓConeixement Coneixement Coneixement Coneixementdidàctic i comprensió A LA de la didàctica de les Capacitatgeneral de la DIVERSITAT específica de tècniques de d’aprendre. l’àrea normativa. gestió del PRINCIPIS coneixement.7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita Contemplar l’atenció a la diversitat com a l’eix vertebrador de de la estratègies l’actuació dels educativa i no tècniques de informes. d’inspecció. normativa. identificar aquest concepte únicament amb l’alumnat de necessitats avaluació. educatives del gestió coneixement. específiques. Eficàcia de l’assessorament.13 l’alumnat manifesta diferències en Tot 14 15 16 17 18 Estil d’aprenentatge Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb intervenir en Ritmes d’aprenentatge en participació reunions. equip. xarxa. situacions Relació conflictives. Capacitats amb les Rendiment Professionalitat. institucions. professional Motivacions i interessos 8
 9. 9. 1 2 3 4 5 6 MESURES GENERALS EN ELS CENTRES Eficàcia en el Coneixement Coneixement Coneixement Coneixement compliment didàctic i comprensió de la didàctica de les del pla de general En relaciólaa l’agrupament de l’alumnat: específica de de tècniques de Capacitat treball. normativa. d’aprendre. l’àrea GRUPS-CLASSE gestió del coneixement. DESDOBLAMENT DE GRUPS AGRUPAMENTS FLEXIBLES ATENCIONS EN PETITS GRUPS 7 8 9 10 ATENCIONS INDIVIDUALS 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicacióMESURES de la UtilitzacióORGANITZATIVES I utilització Qualitat eficient de lesMETODOLÒGIQUES de la En relació al nombre de mestres: estratègies dels tècniques de normativa. 1 O MÉS EN EL MATEIX GRUP informes. gestió del avaluació . coneixement. Eficàcia de l’assessorament. En relació a les mesures metodològiques:13 14 TIPOLOGIA D’ACTIVITATS DIDACTIQUES 15 16 17 18 MODALITATS DE COL.LABORACIÓ ENTRE ALUMNES Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. situacions En relació al desenvolupament reunions. del currículum: Relació conflictives. IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS BÀSICS amb les Rendiment Professionalitat. institucions. CONCRECIÓ DE LES ADAPTACIONS professional CONCRECIÓ DE LES AMPLIACIONS 9
 10. 10. 1 2 3 4 5 6 Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic COMPOSICIÓ les i comprensió de la didàctica de Capacitat del pla degeneral de la específica de tècniques de d’aprendre. treball. l’àrea normativa. gestió del coneixement. FINALITAT:7 8 9 10 11 12 Concretar els criteris i prioritats per atendre la Eficàcia COMISSIÓ aplicació diversitat en el centre Eficàcia Utilització ATENCIÓ Qualitat eficient de les de la visita A LA estratègies dels tècniques de d’inspecció. informes. gestió del DIVERSITAT avaluació. coneixement. Eficàcia de l’assessorament. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:13 14 15 16 CONTINGUT: 17 18 - organització de recursos materials i humans Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participaciódecidir - en les mesurres curriculars i metodològiques intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. - Pla d’acció tutorial amb les Rendiment Professionalitat. institucions. professional DESPLEGAMENT ANUAL CRITERIS D’AVALUACIÓ 10
 11. 11. PROGRAMACIO GENERAL DEL CURRICULUM1 2 3 4 5 6 Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral de la específica de tècniques de treball. l’àrea normativa. gestió del Entenem per d’aprendre. currículum allò coneixement. que l’Administració identifica com el que han d’aprendre els alumnes d’unes edats7 8 9 10 determinades 12 11 en un entorn social concret Eficàcia Eficàcia de la Utilització utilització MESURES Qualitat eficient de les de la visita de la CURRICULARS dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del coneixement. Eficàcia de l’assessorament. Ha d’haver una identificació dels elements bàsics de l’aprenentatge desplegats en13 14 15 16 17 conjunt de les àrees i cursos el 18 Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. amb les Rendiment Les Professionalitat. que concreten el currículum activitats bàsicinstitucions. han de ser variades i han professional d’estar graduades per permetre l’atenció a la diversitat 11
 12. 12. Està format pel conjunt de mestres que imparteixen docència a un grup-classe. 1 2 3 4 5 6La seva finalitat és actuar de manera coordinada en el procés d’ensenyament i Coneixement Coneixement Eficàcia en elaprenentatge de totConeixement d’un mateix grup. Coneixement didàctic l’alumnat de la didàctica i comprensió de les compliment del pla de general de la Capacitat específica de tècniques de d’aprendre. treball. l’àrea normativa. gestió del coneixement. 7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del avaluació . coneixement. EQUIPS DOCENTS13 14 15 16 17 18 Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. amb les Rendiment Professionalitat. institucions. professional És un element destacat en l’atenció a la diversitat. 12
 13. 13. 1 2 3 4 5 6Fonamentada en la concreció de les ACTIVITATSConeixement Coneixement Eficàcia en el Coneixement Coneixement complimentdidàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral de la específica de tècniques de d’aprendre. treball. l’àrea normativa. gestió del coneixement.7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització PROGRAMCIONS eficient de les de la visita de la estratègies DIDÀCTIQUES tècniques de d’inspecció. normativa. gestió del avaluació . coneixement. Eficàcia de l’assessorament.13 14 15 16 17 18 Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. amb les Professionalitat. Model UD: Del currículum institucions. Rendiment professional a la programció didàctica. (DE, març 2009) 13
 14. 14. Aportacions dels assistents. 1 2 3 4 5 6ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE: Eficàcia en el Coneixement Coneixement Coneixement Coneixement compliment didàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla de general de la específica de tècniques de d’aprendre. treball. l’àrea normativa. gestió del-Reforç lectura, de lectures seleccionades i graduades. coneixement.-Estratègies lectores , amb material de suport. 7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia-Coneixement del procés lecto- escriptor aplicació Eficàcia de la Utilització utilització PROGRAMCIONS eficient de les de la visita de la estratègies DIDÀCTIQUES tècniques de-Activitats d’avaluació d’inspecció. normativa. gestió del avaluació . coneixement. Eficàcia de l’assessorament.-Suport de matemàtiques, habilitats matemàtiques: lògica, càlcul mentalcompetencial, resolució problemes (dificultats de la comprensió lectora) 13 14 15 16 17 18-Activitats competencials que motivin Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en-Activitats per alumnes talentosos i/o d’altes reunions. capacitats. Activitats equip. xarxa. situacions Relacióinterdisciplinars amb suport TIC conflictives. amb les Rendiment Professionalitat. institucions. professional 14
 15. 15. 1 2 3 4 5 6 Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral de la específica de tècniques de d’aprendre. treball. l’àrea normativa. gestió del coneixement. CRITERIS:7 8 9 10 11 12 Models d’activitats Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la utilització Qualitat íÍems elementals de la visita de la estratègies dels d’inspecció. normativa. informes. avaluació. Puntuació i ponderació dels ítems AVALUACIÓ Eficàcia de DELS l’assessorament. Diversitat en la complexitat ALUMNES13 14 15 Alguns de caràcter transversal 16 17 18 Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. amb les Rendiment Professionalitat. institucions. professional 15
 16. 16. 1 2 3 4 5 6 Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral de la específica de tècniques de d’aprendre. treball. l’àrea normativa. gestió del coneixement. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL7 8 9 10 11 CONCRECIÓ ANUAL DE: 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita de la - Les prioritats en projectes estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del avaluació . - Organització de l’alumnat coneixement. Eficàcia de - Organització del professorat l’assessorament. -Els indicadors i procediments per a l’avaluació dels1313 14 15 resultats16 realció amb el projecte de 18 en 17 direcció i el projecte educatiu Eficient EficientPGA PGA treball en Treball amb participació en equip. xarxa. reunions. Relació amb les Rendiment institucions. Professionalitat. INFORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA professional 16
 17. 17. 1 2 3 4 5 6 Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral de la específica de normativa. MEMÒRIA tècniques de ANUAL d’aprendre. treball. l’àrea gestió del coneixement. RECULL:7 8 9 L’avaluació10 l’assoliment dels objectius12 de 11 previstos Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del avaluació. INFORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA coneixement. Eficàcia de l’assessorament.13 14 15 16 17 18 Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. amb les MEMÒRIA Rendiment institucions. professional 17
 18. 18. HA DE RELACIONAR ELS RESULTATS AMB1 2 3 4 5 6 - Els PROCESSOS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Eficàcia en elConeixement Coneixement Coneixement Coneixement compliment - La gestió de RECURSOSdidàcticgeneral de la didàctica i comprensió de les Capacitat del pla de específica de de la tècniques de d’aprendre. treball. l’àrea normativa. gestió del - Els OBJECTIUS proposats coneixement. - Les característiques del CONTEXT7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia MODALITATS: Eficàcia de la aplicació Utilització utilització Eficàcia de Qualitat eficient de les de la visita de la l’assessorament. dels tècniques de - Interna (proves diagnòstiques de quart) d’inspecció. normativa. informes. gestió del estratègies coneixement. - Externa (AGD, proves deavaluació. competències de sisè)13 14 15 16 17 18 AVALUACIO Eficient Capacitat per treball en Treball amb intervenir en DEL equip. xarxa. situacions Relació CENTRE conflictives. amb les Rendiment Professionalitat. institucions. professional 18
 19. 19. 1 2 3 4 5 6 Eficàcia en el ELS ÍTEMS SÓN VARIABLES QUE HAN DE SERVIR PERConeixement Coneixement Coneixement Coneixement complimentdidàctic i comprensió ANALITZAR: específica degeneral de la didàctica de la de les tècniques de Capacitat del pla de treball. normativa. d’aprendre. l’àrea gestió del coneixement. - ELS PROCESSOS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE I7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació - ELS SEUS RESULTATS Eficàcia de la utilització Qualitat Utilització eficient de les de la visita de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. Eficàcia de informes. gestió del avaluació . l’assessorament. coneixement.13 14 15 16 17 18 Eficient Capacitat per Treball amb participació en intervenir en ANÀLISIS xarxa. reunions. situacions Relació conflictives. DELS amb les Rendiment Professionalitat. RESULTATS institucions. professional D’APRENENTATGE 19
 20. 20. 1 2 3 4 5 6 Eficàcia en el ÉS LA SELECCIÓ DE LESConeixementConeixement Coneixement PRIORITATS EDUCATIVES I Coneixement complimentdidàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral de la D’ALUMNES AMB DIFICULTATS O AMB ALTES CAPACITATS específica de l’àrea d’aprendre. normativa. tècniques de gestió del treball. coneixement.7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del avaluació . coneixement. Eficàcia de l’assessorament.13 14 15 16 17 18 Eficient Eficient Capacitat per participació en treball en intervenir en reunions. equip. situacions PROPOSTES conflictives. DE Rendiment Professionalitat. professional MILLORA 20
 21. 21. 1 2 3 4 5 6 ANÀLISIS HISTÒRIC EN FUNCIÓ D’ACTIVITATS SELECCIONADES Eficàcia en el QUE S’HAN MANIFESTATConeixementConeixement Coneixement ESPECIALMENT DIFÍCILS O NO Coneixement complimentdidàctic i comprensió de la didàctica de les Capacitat del pla degeneral de la ASSOLIDES DE MANERA PERMANENT EN ELS ALUMNES DEL específica de l’àrea d’aprendre. normativa. tècniques de gestió del treball. coneixement. CENTRE.7 8 9 10 11 12 Eficàcia Eficàcia aplicació Eficàcia de la Utilització utilització Qualitat eficient de les de la visita de la estratègies dels tècniques de d’inspecció. normativa. informes. gestió del avaluació . coneixement. Eficàcia de l’assessorament.13 14 15 16 17 18 Eficient Eficient Capacitat per treball en Treball amb participació en intervenir en equip. xarxa. reunions. situacions Relació HISTÒRIA conflictives. amb les Professionalitat. institucions. DEL CENTRE 21
 22. 22. SUPORT A L’ESTUDI PERSONALITZAT CONCLUSIONS- Aquest suport ha de formar part del conjunt dedecisions organitzatives i curriculars adreçades al’atenció a la diversitat en els centres docents.- Cal elaborar una concreció de prioritats del currículumi proposar les activitats d’ensenyament-aprenentatgeadients per desenvolupar-les.- Fer ús de tots els resultats d’avaluació de l’alumnatcom són les proves diagnòstiques de 4t. i les proves decompetències bàsiques de 6è. de primària, a més del’avaluació continuada i sumativa, per desenvolupar elsdos punts anteriors. 22
 23. 23. 1 2 3 4 5 6SEP SEP SEP DECISIONS ATENCIÓ DELS A LAFONAMENTACIÓ ORIENTACIONS ORIENTACIONS CENTRES DIVERSITAT.LEC GENERALS ESPECÍFIQUES OBJECTIUS VS PRINCIPIS GENERALS FASES DE LA DEL IMPLEMENTACIÓ SISTEMA7 8 9 10 11 12 COMISSIÓMESURES AVALUACIÓ ATENCIÓORGANITZATIVES I EQUIPS DELSMETODOLÒGIQUES A LA DOCENTS ALUMNES DIVERSITAT MESURES CURRICULARS PROGRAMCIONS DIDÀCTIQUES13 14 15 16 17 18 PGA AVALUACIO HISTÒRIA DEL DEL CENTRE CENTRE ANÀLISIS DELS PROPOSTES MEMORIA DE MILLORA 23 RESULTATS D’APRENENTATGE

×