Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avaluació i promoció de l'alumnat_21_03_12

549 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avaluació i promoció de l'alumnat_21_03_12

 1. 1. AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DELS ALUMNES educació infantil i primària0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 Seminari de cap d’estudis Montmeló, 21 de març de 2012
 2. 2. NORMATIVA DE REFERÈNCIA - Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 - Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial per al curs 2011-2012
 3. 3. DADES DELS CENTRES. Mostra - Alumnat matriculat per nivell en el curs 2011-12. (relació entre la data de0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 naixement de cada alumne i el nivell educatiu que li correspondria per edat) - Resultats d’avaluació global dels alumnes a final de cada cicle (dades 2010-11)
 4. 4. Estudi OCDE Informe OCDE: Políticas y prácticas para mejorar la dirección y el liderazgo escolar: Una0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 visión internacional Beatriz Pont 1 Algunes referències entorn a l’èxit escolar i les dades d’alumnat repetidors a l’OCDE.
 5. 5. Dades de les carpetes lliurades a Inspecció curs 2010-110011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Com són els resultats a cada cicle? De tots els alumnes avaluats, quants 1 s’avaluen positivament? Quants alumnes no promocionen?
 6. 6. RESULTATS DAVALUACIÓ - FINAL DE CICLE 80 700011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 60 ESCOLA 1 50 ESCOLA 2 ESCOLA 3 1 40 ESCOLA 4 ESCOLA 5 30 20 10 0 N N N NE NE VA A A NE CI CM CS IV V TI O O TI O AL T AL AL CI CI SI SI SI I OC N O O PO PO PO N N FI M OM FI M FI O AL R R O OR AL AL PR PR LO O PR AV AV AL AL AV VA NO O NO AL IV V AL IN AL M CS C CM CS C C
 7. 7. REPETIDORS A ESCOLES 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,00011 0010 8,0 1010 1101 0001 0100 1011 6,0 4,0 2,0 0,0 P3 P4 P5 1EP 2EP 3EP 4EP 5EP 6EP 20 1 1 1 8 6 4 REPETIDORS A INSTITUTS 1 12 10 8 6 4 2 0 1ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO
 8. 8. Progressió en el nombre d’alumnes repetidors curs 2010-110011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1 Quins són els criteris que s’apliquen?
 9. 9. 20 18 160011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 14 12 A LU M N E S 10 ALUMNES REPETIDORS 8 6 4 2 1 0 P3 P4 P5 P P P P P P SO SO SO SO 1E 2E 3E 4E 5E 6E 1E 2E 3E 4E CURS
 10. 10. Alguns aspectes citats a lanormativa en relació a l’avaluació dels alumnes i les decisions de promoció0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 - Grau d’adquisició de les CB - Opinió del tutor i equip docent del grup 1 - Especial atenció en el cicle inicial i el cicle superior - Els pares col.laboraran en les decisions - Mesures de reforç. Pla específic de rcuperació - Publicitat en els criteris d’avaluació - Expectatives de millora
 11. 11. Algunes dades de l’OCDE …0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1
 12. 12. 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1
 13. 13. 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1
 14. 14. 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1
 15. 15. Les línies de treball en els centres haurien de ser …0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1

×