Successfully reported this slideshow.

La lactosa: particularitats i determinacions analítiques.

461 views

Published on

VIII Fòrum TRiCS

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La lactosa: particularitats i determinacions analítiques.

 1. 1. Tutora: Cinta Sebastià Maria Porta Tarragona
 2. 2.  Aprofundir en el coneixement de la lactosa i dels problemes de salut que pot originar.  Estudiar el paper de l’enzim lactasa en la digestió de la lactosa.  Investigar el contingut d’aquest glúcid en diferents tipus de llets, per mètodes volumètrics i gravimètrics d’anàlisi.  Determinar la velocitat d’hidròlisi de la lactosa amb un procediment senzill d’anàlisi
 3. 3.  Sucre caracterísitic de la llet  Poder edulcorant 5 vegades inferior a la sacarosa.
 4. 4.  És un glúcid reductor.  S’hidrolitza en glucosa i galactosa.  Intol·lerància a la lactosa.
 5. 5.  Begudes, productes carnis, sopes, rebosteria, panificació, acompanya a edulcorants com aspartam o sacarina.
 6. 6.  Llets sense lactosa obtingudes industrialment:
 7. 7.  Part experimental realitzada al laboratori de l’escola.  4 pràctiques realitzades:  Presència de sucre reductor: determinació qualitativa i quantitativa  Aïllament lactosa  Velocitat d’hidròlisi de la lactosa en funció de la quantitat d’enzim lactasa i de la temperatura
 8. 8.  Reacció: Cu2+ + R-CO- → Cu+ + R-COOH
 9. 9.  Resultats positiu en la llet normal i sense lactosa, i negatiu en la llet de soja. Patrons de glucosa, lactosa i sacarosa Mostres de llet normal, sense lactosa i de soja
 10. 10.  Precipitació caseïna amb àcid i separació del sèrum per filtració.  Determinació dels sucres reductors per volumetria amb els reactius de Fehling.
 11. 11.  Taula de resultats del contingut total de sucres reductors.
 12. 12.  Separació del sèrum.  Tractaments addicionals per a la precipitació de la lactosa.  Resultats en diferents tipus de llet:
 13. 13.  Aspecte de la lactosa cristal·litzada:
 14. 14.  Es controla l’activitat enzimàtica de la lactasa en llet crua de cabra mesurant la glucosa formada amb un mesurador de glucosa en sang.  Es realitza un seguiment d’aquesta activitat en funció de la quantitat de lactasa afegida i de la temperatura de la mostra.
 15. 15.  Gràfics de concentració de glucosa formada en funció del temps:
 16. 16.  Les diferències en la velocitat d’hidròlisi segons la concentració de lactasa són considerables durant la primera hora. A partir de la segona hora, s’estabilitzen.
 17. 17.  Els éssers humans necessitem la presència de l'enzim lactasa per a la correcta digestió de la lactosa.  El procés tecnològic per obtenir llet sense lactosa consisteix en afegir lactasa, que hidrolitza la lactosa en glucosa i galactosa.
 18. 18.  Es comprova que el contingut de sucres reductors és del ordre del descrit a la bibliografia però no es pot distingir entre lactosa i glucosa i per tant entre llet normal i llet sense lactosa.  S’ha estudiat l’activitat enzimàtica de la lactasa en llet crua de cabra en funció de la quantitat d’enzim i de la temperatura. La concentració de glucosa formada augmenta considerablement durant la primera hora. Aquesta augment es pot incrementar addicionant més enzim i/o pujant la temperatura.
 19. 19.  Aconseguir un 65% d’hidròlisi com a la indústria s’aconsegueix al laboratori a 27°C amb o,4 g/L d’enzim actuant durant 3 hores o amb 0,8 g/L d’enzim actuant 2 hores. El 100% s’aconsegueix amb o,8g/L d’enzim actuant 4 hores.  Aconseguir un 65% d’hidròlisi com a la indústria s’aconsegueix al laboratori a 38°C amb o,2 g/L d’enzim actuant durant 3 hores o amb 0,4 g/L d’enzim actuant 1,5 hores. El 100% s’aconsegueix amb o,4g/L d’enzim actuant 2 hores.

×