Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martí segarra casas

577 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martí segarra casas

 1. 1. Eficiència i contaminació delsavions comercials La responsabilitat en el canvi climàtic Martí Segarra Casas Tutor: Pepe Jimenez Morales Cambrils, 31 de gener de 2012
 2. 2. Introducció• Temàtica apassionant• D’actualitat• D’interès comú• Opac• Poca informació i poc clara• Aportacions – Base de dades – Metodologia
 3. 3. Hipòtesi• La importància de l’aviació – Social – Mediambiental• Ampliar les anàlisis actuals – Contaminació – Eficiència energètica• Reduir l’impacte sobre el medi
 4. 4. Contaminació atmosfèrica • Presència de substàncies o partícules a l’atmosfera • Molèstia greu, risc o dany • Activitat humana – Directa: produïda per l’home • Combustió • Respiració – Indirecta: Factors no controlables • Descongelació permafrost • Emissions dels animals
 5. 5. Funcionament del motor
 6. 6. Regulacions• Protocol de Kyoto – No s’esmenta – En les posteriors reunions no hi ha hagut acord• 2008  Directiva europea – Drets gratuïts – Drets a obtenir al mercat • Cost elevat • Incentiu per contaminar menys
 7. 7. Càlcul d’emissions• 1 kg. JET-A1  3,15 kg. CO2• Parts del vol – LTO: menys de 1000m – CCD: influeix la distància• Importància CCD inversament proporcional a la distància
 8. 8. Panorama general• Duopoli – Boeing – Airbus• Models de negoci diferents• Airbus  Autobusos• Boeing  Cotxes
 9. 9. Eficiència energètica• Terme econòmic• Maximitzar la producció amb els mínims recursos• Anàlisi de l’eficiència en distàncies – Vol estatal – Vol europeu – Vol intercontinental• Eficiència energètica relativa
 10. 10. Resultats de l’anàlisiCodi Distància(km) ERPQ Passatgers Codi Distància(km) ERPQ  463   2778B737 0,0335 1,0000 146 A320 0,0200 1,0000A320 0,0360 0,9330 150 B737 0,0227 0,8827A310 0,0397 0,8445 212 B757 0,0239 0,8369A340 0,0404 0,8302 303 A340 0,0239 0,8360B757 0,0410 0,8183 178 A330 0,0241 0,8280BAC1-11 0,0413 0,8131 109 A310 0,0247 0,8103F100 0,0420 0,7995 107 BAC1-11 0,0252 0,7923A330 0,0429 0,7817 295 B767 0,0257 0,7787B767 0,0430 0,7794 216 F100 0,0262 0,7623B747 0,0470 0,7134 416 B777 0,0266 0,7504MD82 0,0473 0,7090 142 MD82 0,0267 0,7495BAe146 0,0490 0,6846 82 B747 0,0268 0,7473B777 0,0498 0,6734 305 DC9 0,0321 0,6235DC9 0,0510 0,6582 105 B727 0,0336 0,5947B727 0,0559 0,5999 145 DC10-30 0,0353 0,5669DC10-30 0,0565 0,5935 260 BAe146 0,0363 0,5508F28 0,0628 0,5345 65 F28 0,0405 0,4933
 11. 11. Conclusions• Futur de l’aviació – Nous motors – Materials compostos• Sis propostes d’actuació – Flota dels avions – Flux de combustible – Pes dels avions – Velocitat creuer – Fricció – Rutes
 12. 12. Treball complet
 13. 13. Gràcies per la vostra atenció

×