Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mario González Díaz

562 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mario González Díaz

 1. 1. LES ZEOLITES Mario Gonzàlez Díaz Tutora: Assumpció Niubò Bosch
 2. 2. ÍNDEX  PART TEÒRICA 1. INTRODUCCIÓ A LES ZEOLITES 2. PROPIETATS 3. UTILITATS  PART PRÀCTICA 1. SÍNTESI DE ZEOLITES 2. DETERMINACIÓ DE LA CAPACITAT D’INTERCANVI IÒNIC
 3. 3. PART TEÒRICA
 4. 4. 1.INTRODUCCIÓ A LES ZEOLITES 1.1. QUÈ SÓN?  Les zeolites són aluminosilicats hidratats molt cristal·lins. La seva fórmula general és: Mex/n(AlO2)x(SiO2)y·mH2O  Van ser descobertes l’any 1756 per A. Fredik Cronstedt.
 5. 5. 1.INTRODUCCIÓ A LES ZEOLITES 1.2. ESTRUCTURA  La seva estructura es basa en una xarxa tridimensional amb tetraedres de SiO4 i AlO4, anomenats estructures primàries. Alumini Silici Oxigen
 6. 6. 1.INTRODUCCIÓ A LES ZEOLITES  Les estructures primàries s’enllacen entre elles gràcies als oxígens dels vèrtexs, formant les estructures secundàries.
 7. 7. 1.INTRODUCCIÓ A LES ZEOLITES  Les estructures secundàries, a la seva vegada, s’enllacen entre elles formant les estructures terciàries.
 8. 8. 1.INTRODUCCIÓ A LES ZEOLITES  Durant la formació de les zeolites es generen cavitats a l’interior de l’estructura secundària, que posteriorment formen els anomenats canals a l’interior de l’estructura terciària.
 9. 9. 2.PROPIETATS  Adsorció: Quan les zeolites perden l’aigua d’hidratació tenen una gran capacitat d’adsorció selectiva de qualsevol molècula que pugui penetrar els seus canals.
 10. 10. 2.PROPIETATS  Intercanvi iònic: Les zeolites presenten la capacitat d’intercanviar els seus cations per altres del medi. 2
 11. 11. 2.PROPIETATS  Activitat catalítica: Les zeolites són els catalitzadors més utilitzats a nivell mundial.
 12. 12. 3.UTILITATS 3.1. APLICACIONS DOMÈSTIQUES  Tractament d’aigües residuals La propietat d’intercanvi iònic permet a les zeolites netejar aigües residuals, intercanviant, per exemple, NH3 o metalls pesants. Per aquest motiu, són un dels principals components de moltes depuradores.
 13. 13. 3.UTILITATS  Fabricació de detergents La propietat d’intercanvi iònic fa que les zeolites s’utilitzin en la fabricació de molts detergents. La seva funció és la de disminuiar la duresa de l’aigua
 14. 14. 3.UTILITATS  Tractament de la femta: Les zeolites naturals s’utilitzen per controlar els mals olors que es generen a les granges de cultiu intensiu.  Eliminació d’amoníac a les piscifactories: La capacitat d’adsorció d’amoníac de les zeolites naturals fa que siguin una forma natural i molt efectiva de controlar els nivells d’amoníac generats a les piscifactories.
 15. 15. 3.UTILITATS  Fabricació de fertilitzants d’alliberació lenta: Gràcies a la seva estructura, carregada negativament, les zeolites poden actuar com a fertilitzants d’alliberació lenta, alliberant lentament ions afegits prèviament.
 16. 16. 3.UTILITATS 3.2. APLICACIONS INDUSTRIALS  Separació d’hidrocarburs El procés de separació d’hidrocarburs es basa en l’estructura interna de les zeolites. Els seus canals interns, que només deixen passar molècules d’una certa grandària, permeten separar, per exemple, el butà normal o n-butà del seu isòmer, el i-butà.
 17. 17. 3.UTILITATS  Obtenció de benzina a partir de metanol Les zeolites participen en el procés d’obtenció de benzina a partir de metanol, principalment com a catalitzador de les reaccions químiques.
 18. 18. 3.UTILITATS  Separació de cations  Assecat de gasos
 19. 19. PART PRÀCTICA
 20. 20. 1.SÍNTESI DE ZEOLITES  7.4 ml. de Na2SiO4  16 g. NaOH  2.5 g. Al(OH)3  Aigua destil·lada
 21. 21. 1.SÍNTESI DE ZEOLITES
 22. 22. 1.SÍNTESI DE ZEOLITES
 23. 23. 2.DETERMINACIÓ DE LACAPACITAT D’INTERCANVI IÒNIC
 24. 24. 2.DETERMINACIÓ DE LACAPACITAT D’INTERCANVI IÒNIC Mostra % % de disminució Aigua de Valls 4.02 · 10-3 mols Ca2+/ L H2O Valls Dissolució CaCl2 3.68 · 10-3 mols Ca2+/ L diss. CaCl2 Aigua de Valls (30min) 2.78 · 10-3 mols Ca2+/ L 30,85% H2O Aigua de Valls (4h) 1.83 · 10-3 mols Ca2+/ L 54,48% H2O Dissolució CaCl2 (30min) 3.32 · 10-3 mols Ca2+/ L 9,78% diss. CaCl2
 25. 25. CONCLUSIÓ  Les zeolites són uns minerals molt importants actualment.  Les zeolites presenten la propietat d’intercanvi iònic.  La propietat d’intercanvi iònic es dóna, bàsicament, en els primers minuts de reacció.

×