Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anna balart salort

498 views

Published on

V Fòrum TRiCS. 2011

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anna balart salort

 1. 1. Treball de RecercaOrtodòncia: estètica o salut?<br />Anna Balart Salort<br /> Dirigit per : Carmen Garcia Valiente<br />Lestonnac – L’Ensenyança<br />21-12-2010<br />
 2. 2. <ul><li>Objectius
 3. 3. Analitzar el tractament ortodòntic des de tres àrees diferents: Universitat, Clínica Dental i Clínica d’Estètica
 4. 4. Detectar les necessitats ortodòntiques dels més joves
 5. 5. Conèixer les raons per les quals el pacient vol un tractament ortodòntic
 6. 6. Avaluar el tractament ortodòntic des del punt de vista de la salut i de l’estètica</li></li></ul><li><ul><li>Hipòtesi</li></ul><<L’ortodòncia té dues finalitats ben diferenciades, una funcional i una altra estètica>><br />
 7. 7. Estructura i metodologia<br /><ul><li>Part teòrica
 8. 8. Introducció
 9. 9. L’Ortodòncia
 10. 10. Què és?
 11. 11. Les parts que componen el sistema bucal
 12. 12. Origen de les mal oclusions
 13. 13. Necessitat de tractament
 14. 14. Tipus de tractament
 15. 15. Tipus d’ortodòncia
 16. 16. Els aparells de mouen les dents
 17. 17. Evolució de l’ortodòncia</li></li></ul><li>Estructura i metodologia<br /><ul><li>Pràctica Ortodòntica
 18. 18. Estudi de l’estat dental en nens de 11-12 anys
 19. 19. Estudi de diferents casos
 20. 20. Entrevistes al professionals</li></li></ul><li>L’Ortodòncia<br /><ul><li>Què és? </li></ul>Ciència de l’Odontologia especialitzada en la correcció d’irregularitats dentals<br /><ul><li>Les parts que componen el sistema bucal
 21. 21. Ossos </li></li></ul><li><ul><li>Articulacions i músculs</li></li></ul><li><ul><li>Dents</li></li></ul><li><ul><li>Necessitat de tractament
 22. 22. Salut oral
 23. 23. Benestar psicosocial</li></li></ul><li><ul><li>Tipus de tractament segons l’objectiu
 24. 24. Ortodòncia preventiva
 25. 25. Ortodòncia correctiva
 26. 26. Ortodòncia interceptiva</li></li></ul><li><ul><li>Aparells que mouen les dents
 27. 27. Cóm es mouen les dents?</li></li></ul><li><ul><li>Tipus d’aparells
 28. 28. Fixe vestibular</li></li></ul><li><ul><li>Tipus d’aparells
 29. 29. Sistema Lingual Invisible d’ Incògnit</li></li></ul><li><ul><li>Tipus d’aparells
 30. 30. Invisalign</li></li></ul><li><ul><li>Evolució de l’ortodòncia</li></ul>La figura més important: Angle (s.XIX)<br />
 31. 31. Pràctica Ortodòntica<br /><ul><li>Estudi de l’estat dental en nens de 11 – 12 anys
 32. 32. Estudi de diferents casos
 33. 33. Entrevistes als professionals</li></li></ul><li><ul><li>Estudi de l’estat dental en nens de 11 – 12 anys</li></ul>INTENSITAT = Freqüència ( 1 – 2 – 3 ) x Gravetat ( 1 – 2 – 3 )<br />
 34. 34. <ul><li>Estudi de diferents casos
 35. 35. Problema estètic
 36. 36. Sistema Damon
 37. 37. Mecànica convencional
 38. 38. Problema funcional
 39. 39. Sistema Damon
 40. 40. Mecànica convencional </li></li></ul><li>LÍNIA MITJANA SUPERIOR DESVIADA Extracció unilateral d’un premolar <br />PROBLEMA ESTÈTIC:<br />SISTEMA DAMON<br />
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43. LÍNIA MITJANA SUPERIOR DESVIADA Extracció unilateral d’un premolar <br />PROBLEMA ESTÈTIC:<br />MECÀNICA CONVENCIONAL<br />
 44. 44.
 45. 45. Edat: 24 26 31<br />
 46. 46. PROBLEMA FUNCIONAL:<br />SISTEMA DAMON<br />
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50. Inicials<br />Finals<br />
 51. 51. PROBLEMA FUNCIONAL:<br />MECÀNICA CONVENCIONAL<br />
 52. 52.
 53. 53. Inicials<br />Finals<br />
 54. 54. Inicials<br />Finals<br />
 55. 55. Conclusions<br />Objectius<br />Conclusions<br />Estètica:<br /><ul><li>Millorar l’autoestima
 56. 56. Millorar l’activitat social</li></ul>Salut:<br />- Millorar les relacions interproximals i oclusals per evitar possibles problemes (mastegar, parla i respiració)<br /><ul><li>Harmonia facial
 57. 57. Prevenció, diagnòstic i tractament de malposicions, aconseguint una millora funcional</li></li></ul><li><< L’ortodòncia ha de millorar la funció sense renunciar a l’estètica per tal d'aconseguir un equilibri psicològic i una millora en la qualitat vida >><br />
 58. 58. Agraïments<br />A la meva tutora Carmen García que m’ha guiat, als professionals i a les Clíniques dentals que m’han ajudat, als nens enquestats i, al tribunal que m’examina, moltes gràcies a tots per fer aquest treball possible!<br />

×