Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Codi IAM. Els segons compten

140 views

Published on

Actualment una de les malaties que augmenten la mortalitat de la població és l'Infart Agut de Miocardi (IAM), més coneguda com a atac de cor. Es pretén analitzar què és i com es produeix un IAM i sobretot el Codi IAM o Codi Infart a Catalunya i donar a conèixer el recull d’un seguit d'innovacions tecnològiques que s'han posat a prova darrerament seguint el model d’Smart City, acompanyat d’una enquesta sobre la informació que tenen els ciutadans, que ens farà reflexionar sobre aquesta malaltia.

Pau Herranz Santos
2n Batxillerat / INS Infanta Isabel d'Aragó

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Codi IAM. Els segons compten

 1. 1. Codi IAM Els segons compten Pau Herranz Santos Tutora: Fina Bruil
 2. 2. Introducció • L’Infart Agut de Miocardi amb elevació de l’ST (IAM o IAMEST) és una de les malalties més comunes en la societat actual • Codi IAM Smart City
 3. 3. Objectius • Analitzar el funcionament del Codi IAM i les tecnologies que hi intervenen. • Analitzar com ha influït el projecte innovador de Smart City al procediment de resposta de l’Infart Agut de Miocardi mitjançant el Codi IAM, com funciona i les tecnologies que aquest inclou. • Veure quin percentatge de la població sap què és Codi IAM i analitzar per tant si aquesta informació ha estat divulgada correctament o no. • Analitzar el percentatge de la població que sabria que fer davant un dolor toràcic i aquella que trucaria al 112 per aquesta causa. • Respondre a la següent pregunta: Tothom sap què és un infart i quins són els seus símptomes?
 4. 4. Hipòtesis • ‘Potser la informació sobre el Codi IAM no està suficientment estesa per la població.’ • ‘Potser els joves són els que més informats estan sobre l’infart, que fer davant la seva simptomatologia més evident (dolor toràcic) i el Codi IAM.’ • ‘Potser aquells que posseeixen un nivell d’estudis més elevat estan més informats sobre les qüestions plantejades a l’anterior hipòtesi.’ • ‘Potser el Codi IAM ha ajudat a augmentar el nombre de pacients reperfosos (pacients als quals se li ha restablert el flux de sang mitjançant tècniques com l’angioplàstia primària i la fibrinòlisi) a Catalunya.’
 5. 5. Anatomia cardíaca El cor és un òrgan que funciona com una bomba aspirant i impel·lent que bombeja la sang, posant-la en moviment a través dels vasos sanguinis. -Cavitats i Vesícules -Vasos sanguinis -Xarxa de Purkinje -Vàlvules
 6. 6. -Parets i teixits cardíacs • Endocardi • Miocardi • Pericardi IAM Però com i per què es produeix un infart?
 7. 7. Infart Agut de Miocardi (IAM) Causes principals o Trombosio Arterosclerosi
 8. 8. Factors de risc: • Hipertensió arterial • Colesterol • Diabetis • Tabaquisme • Sedentarisme Símptomes: • Dolor en la part superior del tòrax • Nàusees i vòmits • Sudoració • Síncope Electrocardiograma
 9. 9. Tractaments • Angioplàstia primària • Fibrinòlisi
 10. 10. Codi IAM • Temps Codi IAM Juny de 2009
 11. 11. Objectius principals del Codi IAM • Augmentar tractament de reperfusió • Temps de trasllat • Temps de reperfusió 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2003 2006 2010 2011 2012 No reperfusió Fibrinòlisi Angioplàstia primària
 12. 12. Sistemes de transmissió • PMR • GPRS • Trunking • WiFi • Terminal de ràdio SEPURA Terminals satèl·lit
 13. 13. • SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica)
 14. 14. Equipament general d’una USVI/A (Unitat de Suport Vital Intermig/Avançat)
 15. 15. Treball de camp
 16. 16. Enquesta Encuesta sobre el código IAM Edad: Menos de 18 años Entre 18 y 45 años Más de 45 años Sexo: Mujer Hombre Nivel de estudios: Ninguno Primaria Secundaria Universitarios Profesión: …………………………… 1-¿Si presenta un dolor torácico (dolor en el pecho) sabe qué hacer? Sí No 1.1 ¿En caso afirmativo, qué es lo que haría? Esperar a que pase Llamar al 112 Ir al ambulatorio al día siguiente Tomar algún Otros (indique qué haría): ............................................ 2- ¿Sabe qué es un infarto? Sí No 3-¿Conoce los síntomas del infarto? Sí No 4-¿Ha tenido alguna vez un infarto? Sí No 5-¿Conoce el código infarto (Código IAM)? Sí No 5.1 ¿En caso afirmativo, cómo le ha llegado la información? S S S I S i S S I S i S S I S i S S I S i S S I S i S S I S i S S I S i S S I S i S S I S i S S I S i S S I S S S I S S S S S S S S I S i S S I S i medicamento que tenga por casa S S S S
 17. 17. Recollida de dades 120 individus enquestats 40 menors de 18 anys 40 entre 18 i 45 anys 40 de més de 45 anys ‘Coneix el Codi IAM?’ ‘Si presenta un dolor toràcic (dolor al pit), sap què ha de fer?; en cas afirmatiu, què faria?’ ‘Sap què és un infart? Sap quins són els seus símptomes?’
 18. 18. Resultats ‘Coneix el Codi IAM?’ Per franja d’edat Si 10.0% No 90.0% Menys de 18 anys Si 17.50% No 82.50% Entre 18 i 45 anys Si 22.50% No 77.50% Més de 45 anys Per nivell d’estudis Si 0% No 100% Cap o Primaris Si 10.77% No 89.23% Secundaris Si 30.95% No 69.05% Universitaris
 19. 19. ‘Si presenta un dolor toràcic sap què fer?’ Si 77.50% No 22.50% Menors de 18 anys Si 75.00% No 25.00% Entre 18 i 45 anys Si 90.00% No 10.00% Més de 45 anys Per franja d’edat Per nivell d’estudis Si 92.31% No 7.69% Cap o primaris Si 78.46% No 21.54% Secundaris Si 80.95% No 19.05% Universitaris
 20. 20. ‘En cas afirmatiu què faria?’ Per franja d’edat Trucar al 112 64.52% Altres 35.48% Menys de 18 anys Trucar al 112 80.00% Altres 20.00% Entre 18 i 45 anys Trucar al 112 75.00% Altres 25.00% Més de 45 anys Per nivell d’estudis Trucar al 112 58.33% Altres 41.67% Cap o Primaris Trucar al 112 66.67% Altres 33.33% Secundaris Trucar al 112 88.24% Altres 11.76% Universitaris
 21. 21. ‘Sap què és un infart?’ Si 100% No 0% Entre 18 i 45 anys Si 95% No 5% Més de 45 anys Si 95% No 5% Menys de 18 anys ‘Coneix els símptomes de l’infart?’ Si 76.32% No 23.68% Menys de 18 anys Si 70.00% No 30.00% Entre 18 i 45 anys Si 92.11% No 7.89% Més de 45 anys
 22. 22. Entrevista a la cap del Codi IAM a Catalunya Fina Mauri, Hospital Germans Trias i Pujol -Gràcies al Codi IAM, s’ha millorat l’atenció als pacients que pateixen un infart mitjançant una major eficiència en el trasllat, gestió i el tractament de la malaltia. -Gràcies al Codi s’ha disminuït la mortalitat causada per l’Infart Agut de Miocardi. -S’han augmentat els tractaments de reperfusió i disminuït per tant, els pacients que no són reperfosos. -Molts dels canvis s’han pogut dur a terme gràcies a les noves tecnologies. -Expectatives de futur: Gran immersió de noves tecnologies a les USVI/A.
 23. 23. Conclusions • Compliment dels objectius del meu treball. • El Codi IAM ha augmentat el nombre de pacients reperfosos. • La informació sobre el Codi IAM no ha estat suficientment estesa. • Els joves (Segons les dades recopilades) són els que menys informats estan sobre el Codi IAM i què fer davant un infart. • Majoritàriament el nivell d’estudis estava relacionat amb la informació que els individus tenien sobre els temes tractats. • Gran implicació de les noves tecnologies en quant a la millora en el tractament d’aquesta malaltia.

×