Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Institut Les Marines

1,028 views

Published on

Presentació experiència eduCat1x1 institut Les Marines. Castelldefels, 2010

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Institut Les Marines

 1. 1. INS LES MARINES EXPERIÈNCIA EDUCAT 1X1 Júlia del Bosque [coord. Projecte] Ma. Del Mar Mayoral Guadalupe Monzoncillo
 2. 2. PER QUÈ VAM COMENÇAR? <ul><ul><li>Projecte d’innovació metodològica a 1r d’ES0 previ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació del professorat. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Projecte Educat 1x1 s’adaptava perfectament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Total recolzament del claustre. </li></ul></ul>
 3. 3. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES <ul><ul><li>1a reunió: Presentació del projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>2a reunió: Informació del funcionament dels ordinadors, els llibres digitals i la metodologia a l’aula. </li></ul></ul>
 4. 4. UN NOU CONCEPTE D’AULA <ul><ul><li>Pissarra digital Smart Board </li></ul></ul><ul><ul><li>Canó de projecció </li></ul></ul><ul><ul><li>Portàtil d’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Armari per al portàtil d’aula  </li></ul></ul><ul><ul><li>Instal·lació elèctrica  </li></ul></ul><ul><ul><li>Armari per als portàtils de l’alumnat  </li></ul></ul>
 5. 5. I ARRIBEN ELS ORDINADORS <ul><li>CONFIGURACIÓ DELS ORDINADORS </li></ul><ul><li>PRESA DE CONTACTE AMB ELS </li></ul><ul><li>LLIBRES DIGITALS </li></ul>
 6. 6. GRANS CANVIS <ul><li>L’ORDINADOR , UNA EINA MÉS </li></ul><ul><li>EINES INFORMÀTIQUES A </li></ul><ul><li>L’ABAST DE TOTHOM </li></ul><ul><li>LA METODOLOGIA A L’AULA </li></ul>
 7. 7. COM TREBALLEM A L’AULA <ul><li>MATERIALS I EINES </li></ul><ul><li>FUNCIONAMENT DIARI </li></ul><ul><li>PLAN B </li></ul><ul><li>UNA MIRADA MÉS PROPERA </li></ul>
 8. 8. UNA MIRADA MÉS PROPERA L’ORDINADOR, ELS LLIBRES DIGITALS I LA CONNEXIÓ A INTERNET ENS OFEREIXEN UNA GRAN DIVERSITAT DE RECURSOS METODOLÒGICS.
 9. 9. EL LLIBRE DIGITAL <ul><ul><li>EL LLIBRE DIGITAL I ELS ALTRES RECURSOS TRADICIONALS SÓN DUES REALITATS QUE ES COMPLEMENTEN A L’AULA. </li></ul></ul><ul><ul><li>EL LLIBRE DIGITAL OFEREIX MULTIPLICITAT D’ACTIVITATS </li></ul></ul>
 10. 10. LES PISSARRES DIGITALS <ul><ul><li>ENS PERMETEN PORTAR PREPARAT ALLÒ QUE VOLEM REMARCAR A LA PISSARRA </li></ul></ul><ul><ul><li>LA CARPETA DE DOCUMENTS: ÉS UN BON RECURS. </li></ul></ul>
 11. 11. WORD O MANUSCRIT? L’ORDINADOR POSSIBILITA LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS EN WORD, SENSE QUE AIXÒ HAGI DE BANDEJAR ELS TREBALLS FETS A MÀ.
 12. 12. COM ES FAN ARRIBAR ELS TREBALLS? LES TASQUES PODEN PRESENTAR-SE EN PAPER, A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC I DEL LLIBRE DIGITAL.
 13. 13. LA CONNEXIÓ A INTERNET <ul><li>UNA FINESTRA OBERTA AL MÓN: </li></ul><ul><ul><ul><li>DICCIONARIS BILINGÜES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CERCA D’INFORMACIÓ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MITJANS AUDIOVISUALS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ACCÉS A LES PLATAFORMES EDUCATIVES </li></ul></ul></ul>
 14. 14. PRESENTACIONS <ul><ul><li>UN SUPORT A LES EXPOSICIONS ORALS </li></ul></ul><ul><ul><li>TREBALL DE DIFERENTS ASPECTES: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PLÀSTICS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TECNOLÒGICS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LINGÜÍSTICS </li></ul></ul></ul>
 15. 15. LA VEU ES POT ENREGISTRAR DE MANERA FÀCIL I RÀPIDA
 16. 16. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <ul><ul><li>FACILITA LA GESTIÓ DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT </li></ul></ul><ul><ul><li>MULTIPLICA L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS ALUMNES </li></ul></ul>
 17. 17. NOVA PERSPECTIVA EL TREBALL GLOBAL, INTEGRADOR I COMPETENCIAL
 18. 18. CONCLUSIONS <ul><li>PROFESSORS: </li></ul>UNA EXPERIÈNCIA MOLT POSITIVA : AMPLIAREM A 2n D’ ESO DURANT EL TERCER TRIMESTRE
 19. 19. CONCLUSIONS <ul><li>PROFESSORS: </li></ul>UNA EXPERIÈNCIA MOLT POSITIVA : AMPLIAREM A 2n D’ ESO DURANT EL TERCER TRIMESTRE
 20. 25. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×