Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SETE Tourism crowdhackathon (Δούρου)

1,966 views

Published on

Νομικό πλαίσιιο για τα ανοιχτά δεδομένα

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SETE Tourism crowdhackathon (Δούρου)

 1. 1. Open Data Νομοθετικό Πλαίσιο-Γενική Έρευνα Δέσποινα Δούρου 1
 2. 2.  Open Data είναι η ιδέα ότι ορισμένα στοιχεία πρέπει να διατίθενται ελεύθερα σε όλους να χρησιμοποιούν και να αναδημοσιεύσετε ό, τι θέλουν , χωρίς περιορισμούς από πνευματικά δικαιώματα , διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλων μηχανισμών ελέγχου .  O όρος " Open Data" είναι πρόσφατος , κερδίζει τη δημοτικότητα με την ανάπτυξη του Διαδικτύου και του World Wide Web και , κυρίως , με το λανσάρισμα κυβερνητικών πρωτοβουλιών ανοικτού δεδομένων, όπως Data.gov και Data.gov.uk.  Ο όρος Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα (Open Public Data) χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε δεδομένα ή σύνολα δεδομένων που αφορούν το συλλογικό γίγνεσθαι και για τα οποία υφίσταται μια συνειδητή και συνεπής πολιτική η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση τους. Open Data Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 2
 3. 3.  Επιτευξη Διαφάνειας  Οικονομία  Προώθηση(Διάυγεια, ΔΠΠ) Τομείς Που Τα Open Data συμβάλουν:
 4. 4. 1) Global 2) Powered by European Union or European 3) Govermental (κάθε Χώρας Ξεχωριστά) Χαρακτηριστικά Open Data Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 4
 5. 5. 1) Σε αυτή την περιπτωση παρατηρούμε ότι δεν υπαρχει κανένα νομικό και νομοθετικό πλαίσιο που να περιορίζει το χρήστη να χρησιμοποιήσει εμπεριστατωμένα και έγκυρα δεδομένα έιτε για εμπορικούς λόγους έιτε όχι. Global Open Data Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 5
 6. 6.  OGP είναι ένας διεθνής οργανισμός προώθηση πολυμερούς πρωτοβουλίας και αναζήτησης ισχυρών δεσμεύσεων από τη συμμετοχή τους κυβερνητικούς θεσμούς για την προώθηση της διαφάνειας , την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών , την καταπολέμηση της διαφθοράς , καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για να κάνει την κυβέρνηση πιο ανοιχτή, αποτελεσματική και υπεύθυνη. Open Government Partnership Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 6
 7. 7. Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 7 https://www.youtube.com/watch?v=Bq_ZWl1ZXA0
 8. 8.  Στις Βρυξέλες τον Δεκέμβιο 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το όραμα της για τη νέα στρατηγική ανοιχτών δεδομένων στην Ευρώπη. Σκοπός της νέας στρατηγικής είναι σύμφωνα με την Επιτροπή να βρεθεί η ΕΕ σε ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. , να δωθεί ώθηση στον ακμάζοντα κλάδο της αγοράς δεδομέων η οποία αναμένεται ότι κάθε χρόνο θα αποφέρει στην οικονομία της ΕΕ οικονομική ώθηση ύψους 40μ εκατ. ευρώ και τέλος να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία σε ολόκληρη την Ε.Ε. European Open Data Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 8
 9. 9. Ευρωπαϊκή Οδηγεία Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 9
 10. 10. Ευρωπαϊκή Οδηγεία Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 10
 11. 11. Το data.gov.gr αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων κατ' εφαρμογη της σχετικής νομοθεσίας, μετά και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση είναι: 1) Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 2) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 3) Αιτιολογική έκθεση Ν. 4305/2014. 4) Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ). 5) Αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014». Ελληνικά Δεδομένα Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 11
 12. 12. «Άρθρο 2 Γενικές αρχές 1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας). 2. Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρμόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.» Το Σύνταγμά μας ορίζει: Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 12
 13. 13.  1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα. Εφόσον είναι δυνατόν τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.  2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα να εκδίδουν ή να προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από αυτά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και αποθήκευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προηγείται δημόσια ανακοίνωση πριν από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.» Διαθέσιμοι Μορφότυποι Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 13
 14. 14.  Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η ανοιχτη διάθεση δημοσίων δεδομένων, προσφέρει στους χρήστες ελευθερη δημιουργική σκέψη.  Οι πηγές που χρησιμοποιούν είναι έγκυρες και καθόλα νόμιμες.  Το νομοθετικό πλαίσιο δεν περιορίζει κανέναν, καθώς όλα τα δεδομένα, σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας ανήκουν σε κάθε Έλληνα Πολίτη και Ευρωπαίο Πολίτη. Συμπεράσματα Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 14
 15. 15. Ανοιχτά Δεδομένα, ανοιχτή δημιουργική σκέψη Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon 15
 16. 16. 16 function getOpenData(){ global $opendata; $data = filterByPolicy($opendata); return $data.”{Good coding:Crowdhackathon}”; } getOpenData(); echo “Thank you for listening”; exit; visit now: crowdhackathon.com/tourism/getinvolved Δέσποινα Δούρου #SETEhackathon #tourism #crowdhackathon

×