Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karol Król - Polska ośrodkiem innowacji #innoshare2016

Materiał wprowadzający z konferencji Innoshare 2016.

PANEL OTWIERAJĄCY: "Dolina Bursztynowa - co robi Polska aby stać się jednym ze światowych centrów innowacji?"
- Dariusz Żuk (CEO Business Link),
- Marta Pawlak (Dyrektor ds. prawnych Startup Poland),
- Maciej Sadowski (CEO Startup HUB Poland),
- Sławomir Olejnik (CEO Polska Innowacyjna),
- Anna Rogowska (p.o. Dyrektora CZIiTT),
- Karol Król (Centrum Gospodarki Społecznościowej),
- Paweł Kućmierz (przedstawiciel Instytutu Autostrada Innowacji i Technologii),
- Bartosz Sokoliński (Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP).

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Karol Król - Polska ośrodkiem innowacji #innoshare2016

  1. 1. Źródło: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015, Bank Pekao S.A., Warszawa, marzec 2016
  2. 2. Źródło: European Comission, Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, Brussels 03.05.2016
  3. 3. Źródło: University of Cambridge Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Survey, 2015

×