Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crowdfunding - szanse, trendy, wyzwania

Prezentacja Karola Króla Prezesa Zarządu Crowdfunding.pl Sp. z o. o. z konferencji "Crowdfunding w Polsce 2012".

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Crowdfunding - szanse, trendy, wyzwania

  1. 1. Program10:00-10:15 Rozpoczęcie konferencji10:15-10:45 Finansowanie społecznościowe – wprowadzenie, trendy i przykłady – Karol Król10:45-11:15 Crowdfunding jest dla każdego – aktualny stan prawny i postulaty PTC – Olgierd Porębski11:15-11:30 Wręczenie nagród dla dziennikarzy „CrowdJournalist” Organizatorzy: Sponsor: Partnerzy:
  2. 2. Źródło: kickstarter.com

×