Masterclass	
  	
  
Best	
  Value	
  Approach	
  
20	
  februari	
  2014,	
  ir	
  Susan	
  van	
  Hes	
  MBA	
  
Programma	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
12.30	
  uur	
   Welkom	
  door	
  gastheer...
Even	
  voorstellen	
  
	
  
	
  
	
  
Wie	
  hee	
  kennis	
  en	
  ervaring	
  met	
  Best	
  Value?	
  
Wie	
  hee	
  e...
 Even	
  voorstellen:	
   19	
  Best	
  Value	
  projecten:	
  	
  
13	
  OG,	
  6	
  ON	
  
OG:	
  7	
  werken,	
  6	
  d...
Aanleiding	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
hYp://www.youtube.com/watch?v=w3AKrQl...
InformaQon	
  Measurement	
  Theory	
  
=	
   =	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Alle:	
  
Natuur	
  
weYen	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
...
InformaQon	
  Measurement	
  Theory	
  
Start	
  
condi8es	
  
Eind	
  
condi8es	
  
natuurweDen	
   natuurweDen	
  
Gebeu...
 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  hYp://vimeo.com/76937210	
  
Principes	
  van	
  Best	
  Value	
  
 
	
  
	
  
	
  
	
  
Best	
  Value	
  Procurement	
  
Het	
  Proces	
  
Voorbereiding	
   ConcreQsering	
   Uitvoering	
  
SelecQe	
  
Beoogde	
  	
  
gunning	
  
	
  	
  
 	
  
Voorbereiding
Insturen
propositie door
leveranciers
Risicodossier
kansendossier
Prestatie
onderbouwing
Fase 1
Beoord...
Cruciaal	
  voor	
  uitvoering	
  
	
   	
  ConcreQseringsfase!	
  
 
Pre-­‐award	
  of	
  concre8seringsfase	
  
Succesvol	
  door:	
  
-­‐  Goede	
  kick-­‐off,	
  inclusief	
  startplannin...
 	
  
•  Risico	
  minimalisaQe	
  door	
  juiste	
  iniQële	
  
condiQes	
  
•  Opdrachtnemer	
  voert	
  eigen	
  plan	
...
 
Uitvoering	
  
-­‐  Kick-­‐off	
  begin	
  uitvoering	
  voor	
  betrokkenen	
  project,	
  samen	
  met	
  ON	
  
-­‐  W...
Uitvoering	
  
•  1	
  jaar	
  eerder	
  opgeleverd	
  
•  <	
  5%	
  afwijking	
  van	
  planning	
  
•  <	
  3	
  %	
  b...
 	
  
•  Belangrijkste	
  onderdelen:	
  
– Ongewenst	
  gebeurtenis	
  
– Beheersmaatregel	
  
•  Achtergrond	
  
•  Welk...
Weekly’s	
  
•  Hou	
  weekly’s	
  simpel	
  en	
  dominant	
  
•  Maak	
  consequenQes	
  proacQef	
  inzichtelijk	
  
• ...
Uitvoering	
  
	
  
•  Structureel	
  overleg	
  nav	
  weekly	
  
•  Aandacht	
  voor	
  rolvastheid	
  OG	
  en	
  ON	
 ...
Take-­‐aways	
  
•  Schrijf	
  als	
  OG	
  weinig	
  eisen	
  voor	
  
•  Laat	
  ON	
  het	
  contract	
  opstellen	
  
...
Ervaringen	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  Valkuil:	
  een	
  dichtgeQmmerd	
  door	
  OG	
  vooraf	
  
opgesteld	
  co...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  
Valkuil:	
  BVP’s	
  die	
  geen	
  BVP	
  blijken	
  te	
  zijn	
  ofwel	
  ...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  
Valkuil:	
  projectmanagers	
  zijn	
  veelal	
  
controlefreaks,	
  gaat	
  ...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  
Valkuil:	
  er	
  wordt	
  snel	
  gedacht	
  in	
  technische	
  
oplossinge...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  Valkuil:	
  Best	
  Value	
  wordt	
  niet	
  over	
  de	
  gehele	
  
keten	
...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  
Valkuil:	
  Best	
  Value	
  houding	
  en	
  gedrag	
  wordt	
  in	
  
de	
 ...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  Valkuil:	
  ook	
  in	
  deze	
  ‘nieuwe’	
  manier	
  van	
  werken	
  is	
  ...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  
Valkuil:	
  weekly’s	
  geven	
  alleen	
  impact	
  op	
  Qjd	
  en	
  
geld...
Ervaring	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  
Valkuil:	
  onderhandelen	
  Qjdens	
  
concreQseringsfase	
  	
  
Oplossing:...
Behoebe	
  voor	
  nieuwe	
  masterclass	
  of	
  
bijeenkomst	
  van	
  de	
  deelnemers	
  
	
  
1) BVP	
  uitvoering	
 ...
Vragen	
  
Susan	
  van	
  Hes:	
  06	
  10398537	
  
s.vanhes@noorderzijlvest,nl	
  
susanvanhes@gmail.com	
  
 
	
  
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Susan van Hes - Best Value Approach

845 views

Published on

RISNET Masterclass 20 februari 2014

 • Be the first to comment

Susan van Hes - Best Value Approach

 1. 1. Masterclass     Best  Value  Approach   20  februari  2014,  ir  Susan  van  Hes  MBA  
 2. 2. Programma                             12.30  uur   Welkom  door  gastheer  Jan  Pieter  Eelants  van  CROW  en  RISNET   Voorstellen  Susan  van  Hes,  Gert  Jan  ter  Heurne  en  Huibert  van  Wijngaarden   12.40  uur   Inleiding  en  filosofie  van  Best  Value:  Susan  van  Hes   13.10  uur   Ervaringen  van  Best  Value  project  in  de  uitvoering,  vanuit  het  perspecQef  van   opdrachtgever,  Susan  van  Hes   13.30  uur   Ervaringen  van  Best  Value  project  in  de  uitvoering,  vanuit  het  perspecQef  van   opdrachtnemer,  Gert  Jan  ter  Heurne       14.45  uur   Pauze   15.00  uur   Opdracht  in  groepjes:  wat  zijn  valkuilen  in  de  uitvoering  of  contractbeheersingsfase,   wat  zijn  mogelijke  oplossingen?   15.45  uur   Terugkoppeling  en  groepsgesprek   16.15  uur   Aanbevelingen  en  take-­‐aways:  Susan,  Gert  Jan  en  Huibert   16.20  uur   Best  Value  approach,  Best  Value  management  inzeYen  ten  behoeve  van  organisaQe   ontwikkeling  door  Huibert  van  Wijngaarden       16.50  -­‐  17.00    uur     Vragen,  evaluaQe,  samenva[ng  o.l.v.  Susan,  Gert  Jan,  Huibert  
 3. 3. Even  voorstellen         Wie  hee  kennis  en  ervaring  met  Best  Value?   Wie  hee  ervaring  met  uitvoeringstrajecten?   Wie  hee  een  specifieke  vraag?   VerwachQngen  van  vanmiddag?                
 4. 4.  Even  voorstellen:   19  Best  Value  projecten:     13  OG,  6  ON   OG:  7  werken,  6  diensten   ON:  4  werken,  2  diensten   Best  value  presenta8e  buiten  projecten:20   Interviews  afgenomen:  53   Interviews  beoordeeld:  20   3  jaar  opleiding  in  Amerika   A+  gecer8ficeerd   1  interviewtraining   2  publicaQes   10  opdrachtgevers   5  vervolgopdrachten  
 5. 5. Aanleiding                               hYp://www.youtube.com/watch?v=w3AKrQlLp7c  
 6. 6. InformaQon  Measurement  Theory   =   =           Alle:   Natuur   weYen           Alle:   Natuur   weYen           Alle:   Natuur   weYen   Verleden   Heden   Toekomst  
 7. 7. InformaQon  Measurement  Theory   Start   condi8es   Eind   condi8es   natuurweDen   natuurweDen   Gebeurtenis  
 8. 8.            hYp://vimeo.com/76937210   Principes  van  Best  Value  
 9. 9.           Best  Value  Procurement  
 10. 10. Het  Proces   Voorbereiding   ConcreQsering   Uitvoering   SelecQe   Beoogde     gunning      
 11. 11.     Voorbereiding Insturen propositie door leveranciers Risicodossier kansendossier Prestatie onderbouwing Fase 1 Beoordeling • Risicodossiier • Prestatie- onderbouwing • Kansendossier Door beoordelingsteam opdrachtgever Fase 2: Interviews Ranking van leveranciers obv Het gunningsproces Uitvoering Risicodossier       Kansendossier     PrestaQe-­‐   onderbouwing         Interviews Het  selecQeproces   Concretisering
 12. 12. Cruciaal  voor  uitvoering      ConcreQseringsfase!  
 13. 13.   Pre-­‐award  of  concre8seringsfase   Succesvol  door:   -­‐  Goede  kick-­‐off,  inclusief  startplanning  van  OG  en  ON   -­‐  ON  nam  de  leiding  en  beantwoordde  vragen   -­‐  OG  had  mensen  goed  ingepland  voor  deze  periode   -­‐  Voorafgaande  aan  bijeenkomsten  met  ON,  hebben  we  als  OG                voorbereidende  bijeenkomsten  gehouden,  waarin  MDC  werd                omgebogen  in  stellen  van  vragen     -­‐  Eerst  voor  1  object  bepaald  tot  welk  detailniveau  een  en  ander              uitgewerkt  diende  te  worden,  erna  de  andere  7   -­‐        Na  7  weken  is  contract  getekend        
 14. 14.     •  Risico  minimalisaQe  door  juiste  iniQële   condiQes   •  Opdrachtnemer  voert  eigen  plan  uit   •  Afwijkingen  van  plan  worden  gerapporteerd  in   weekly’s   Uitvoering  
 15. 15.   Uitvoering   -­‐  Kick-­‐off  begin  uitvoering  voor  betrokkenen  project,  samen  met  ON   -­‐  Wat  betekent  Best  Value,  wat  houdt  het  project  in     -­‐  Gebruik  de  weekly’s   -­‐  Liever  geen  Best  Value  project  en  tradi8oneel    project  op  zelfde            loca8e  met  zelfde  team(s)  
 16. 16. Uitvoering   •  1  jaar  eerder  opgeleverd   •  <  5%  afwijking  van  planning   •  <  3  %  budgetoverschrijding   •  Beoordeling  weekly:  9.3  gemiddeld   •  Begeleidingskosten  voorbereiding  tov  tradi8oneel:  1.4  x     •  Zonder  inhuur  Best  Value  begeleiding:  1  x     •  Begeleidingskosten  uitvoering  tov  tradi8oneel:  0.66  x   •  Een  derde  minder  dan  tradioneel  dus  
 17. 17.     •  Belangrijkste  onderdelen:   – Ongewenst  gebeurtenis   – Beheersmaatregel   •  Achtergrond   •  Welke  beheersmaatregel   •  Wie  is  verantwoordelijk   •  Wat  is  het  effect   •  Per  week  update   – OG  tevredenheidsscore   Weekly’s  
 18. 18. Weekly’s   •  Hou  weekly’s  simpel  en  dominant   •  Maak  consequenQes  proacQef  inzichtelijk   •  Licht  beoordeling  toe   •  Vermeld  nieuwe  onvoorziene  gebeurtenissen   met  verantwoordelijke  in  begeleidende  mail  
 19. 19. Uitvoering     •  Structureel  overleg  nav  weekly   •  Aandacht  voor  rolvastheid  OG  en  ON  in  Best   Value    
 20. 20. Take-­‐aways   •  Schrijf  als  OG  weinig  eisen  voor   •  Laat  ON  het  contract  opstellen   •  Zorg  voor  goede  afstemming  in  concreQseringsfase   •  VerwachQngsmanagement  over  en  weer   •  Simpel  overzicht  met  vraag  OG  en  aanbod  ON   •  PrestaQe-­‐indicatoren,  eenvoudig  en  meetbaar   •  Aandacht  voor  rolhygiëne  Qjdens  uitvoering   •  Best  value  begeleiding  Qjdens  uitvoering   •  Implementeer  Best  Value  breder  in  organisaQe  (niet   een  project  op  zichzelf)   •  Zoek  in  je  organisaQe  mensen  die  het  snappen  
 21. 21. Ervaringen  van  de  deelnemers    Valkuil:  een  dichtgeQmmerd  door  OG  vooraf   opgesteld  contract  in  een  best  value   uitvoeringstraject  gee  spanning   Oplossing:  Laat  de  opdrachtnemer  in  de   concreQseringsfase  het  contract  schrijven  
 22. 22. Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  BVP’s  die  geen  BVP  blijken  te  zijn  ofwel   vermomde  BVP’s   Oplossing:  volledige  openheid  en  transparanQe  
 23. 23. Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  projectmanagers  zijn  veelal   controlefreaks,  gaat  lasQg  samen  met  Best  Value     Oplossing:  kies  een  visionaire  projectmanager   en  als  die  er  niet  is,  begin  dan  niet  met  Best   Value  
 24. 24. Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  er  wordt  snel  gedacht  in  technische   oplossingen     Oplossing:  leer  breder  en  integraler  kijken,  zet   mensen  in  voor  Best  Value  trajecten  die  van   nature  breder  en  integraler  kijken  
 25. 25. Ervaring  van  de  deelnemers    Valkuil:  Best  Value  wordt  niet  over  de  gehele   keten  toegepast  en/of  gesnapt   Oplossing:  pas  Best  Value  toe  van  iniQaQe  tot   nazorg,  besteed  aandacht  aan  opleiden   onderaannemers  in  Best  Value    
 26. 26. Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  Best  Value  houding  en  gedrag  wordt  in   de  uitvoering/contractbeheersing  niet   vastgehouden  door  ON  en/of  OG     Oplossing:  zorg  voor  Best  Value  begeleiding   Qjdens  de  uitvoering  
 27. 27. Ervaring  van  de  deelnemers    Valkuil:  ook  in  deze  ‘nieuwe’  manier  van  werken  is   het  belangrijk  dat  OG  en  ON  er  in  moeilijkere  Qjden   samen  uit  willen  komen   Oplossingen:       1  Werk  aan  een  vertrouwensbasis  tussen  OG  en  ON   (past  niet  zo  goed  in  de  filosofie/theorie  van  Best   Value)   2  Werk  met  kriQsche  prestaQe  indicatoren,   transparanQe  en  openheid  (past  goed  in  de  theorie   van  Best  Value)  
 28. 28. Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  weekly’s  geven  alleen  impact  op  Qjd  en   geld  aan,  te  beperkt  voor  OG     Oplossing:  Maak  weekly  op  maat  voor  het   project  en  neem  bijvoorbeeld  ook  imago,  met   een  kpi  op  
 29. 29. Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  onderhandelen  Qjdens   concreQseringsfase     Oplossing:  Niet  doen!    
 30. 30. Behoebe  voor  nieuwe  masterclass  of   bijeenkomst  van  de  deelnemers     1) BVP  uitvoering  i.r.t.  verschillende  project   management  methodieken   2) Best  Value  Aanpak  in  een  organisatie  verder   verkennen   3) Hoe  nodig  je  een  partij  aan  de  voorkant  uit   om  in  te  schrijven,  obv  welke  criteria   selecteer  je  (niet  alleen  expertise,  ook   cultuur  etc.)    
 31. 31. Vragen   Susan  van  Hes:  06  10398537   s.vanhes@noorderzijlvest,nl   susanvanhes@gmail.com  
 32. 32.    

×