Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IWO infraweek 2011

892 views

Published on

Infraweek 11-01-2011: Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond.

Integraal wegontwerp

Christ van Gurp (KOAC-NPC)

Published in: Technology, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IWO infraweek 2011

 1. 1. Christ van Gurp (KOAC•NPC) Integraal wegontwerp CROW Infraweek Onderhoudsarme wegen in slappe ondergrond
 2. 2. Waarom integraal wegontwerp? <ul><li>Bovenbouw ontworpen onafhankelijk van onderbouw </li></ul><ul><li>Voortijdig van falen van wegen op slappe bodem </li></ul><ul><li>Overschatting materiaalgedrag wegconstructie </li></ul><ul><li>Onduidelijke samenhang nieuwe wegverbreding naast bestaande wegconstructie </li></ul><ul><li>Reductie van onderhoudskosten </li></ul>
 3. 3. Invulling IWO <ul><li>Geen ontwikkeling van integraal wegontwerpmodel </li></ul><ul><li>Betere afstemming bestaande modellen </li></ul>
 4. 4. Hoofdoorzaken van schade <ul><li>Hoogte van grondwaterstand onder wegverharding </li></ul><ul><li>Instabiliteit van ondergrond bij smalle wegen </li></ul><ul><li>Scheuren in wegverbredingen </li></ul><ul><li>Te lage verdichting en stijfheid van funderingen </li></ul><ul><li>Langsonvlakheid bij slootkruisingen en aansluitingen onderheide objecten </li></ul>
 5. 5. Invulling IWO <ul><li>Effect zettingsverschillen op langsvlakheid bovenbouw </li></ul><ul><li>Zettingsverschillen in wegverbreding </li></ul><ul><li>Verkeer op wegrand </li></ul><ul><li>Stijfheid wegconstructie op slappe bodem </li></ul><ul><li>Integratie vochthuishouding met ontwerpparameters bovenbouw </li></ul><ul><li>Aandacht voor uitvoeringsaspecten </li></ul>
 6. 6. Werkwijze IWO <ul><li>Analyse van schadegevallen en succesverhalen </li></ul><ul><li>Ondersteunende modelleringsberekeningen </li></ul><ul><li>Checklist voor succesvolle integratie onderbouw en bovenbouw </li></ul>
 7. 7. Scoresysteem <ul><li>Inventarisatie en waardering van factoren die invloed hebben op het gedrag van een wegconstructie op slappe bodem </li></ul><ul><li>Hoe hoger de score, hoe beter de component is geïntegreerd in het ontwerp </li></ul><ul><li>Hoge maximum scores wijzen op belangrijke factoren, lage maximum scores op minder belangrijke onderdelen </li></ul><ul><li>Systeem ontwikkeld voor wegen op slappe bodem, maar ook bruikbaar op betere grondslag </li></ul>
 8. 8. Aandachtsgebieden scores <ul><li>Ondergrond, zetting en stabiliteit (G-100) </li></ul><ul><li>Draagkracht wegverharding (D-50) </li></ul><ul><li>Waterhuishouding en drainage (W-50) </li></ul><ul><li>Wegrand en wegverbreding (R-50) </li></ul><ul><li>Uitvoering en monitoring (U-50) </li></ul>
 9. 9. Soorten vraag per score <ul><li>Ja / Nee beantwoording van vraag </li></ul><ul><li>Keuze uit een lijstje van opsommingen </li></ul><ul><li>Resultaat van een berekening </li></ul>
 10. 10. Voorbeeld vraag G.1.2 <ul><li>Schematisering van grondlagen in maatgevend dwarsprofiel </li></ul><ul><ul><li>grote mate van detaillering 8 </li></ul></ul><ul><ul><li>grove laagindeling (dunne lagen weggelaten) 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>niet duidelijk aangegeven 1 </li></ul></ul>
 11. 11. Waar doen we het voor? <ul><li>Betere keuze materiaal en ontwerp afgestemd op beheer en onderhoud </li></ul><ul><li>Inzicht in welk effect uitgangspunten en uitgevoerd onderzoek hebben op risicoprofiel van weg </li></ul><ul><li>Hulpmiddel voor beoordeling en waardering van belangrijkste risicosaspecten </li></ul><ul><li>Hulpmiddel voor uitvraag tender en beoordeling oplossingsvoorstellen </li></ul>

×