Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

Duurzame asfaltontwikkelingen | Jan Voskuilen (InfraTech 2015)

Download to read offline

Ontwikkelingen op het gebied van asfalt volgen elkaar in snel tempo op. Hoe houdt u als opdrachtgever hier zicht op? Duurzaamheid is het brede thema van deze sessie. Aan de orde komt de herziene versie van CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Wat betekent deze nieuwe publicatie voor de opdrachtgever?

Daarnaast wordt er ingegaan op belangrijke ontwikkelingen die van asfalt een nog duurzamer product maken, bijvoorbeeld 100% hergebruik van asfalt, bio-bitumen en laagtemperatuurasfalt. Tot slot krijgt u antwoord op de vragen: Hoe zorg ik ervoor dat deze duurzame producten gebruikt worden? En hoe weet ik of ik de kwaliteit krijg die ik heb gevraagd?

Naden, de zwakste schakel in asfalt?
Een naad in een materiaal is altijd de zwakste schakel. Bij asfalt wordt de meest duurzame naad verkregen door asfalt heet in heet aan te brengen, maar dat is niet altijd mogelijk. Om de kwaliteit van naden, die ontstaan bij het aanbrengen van heet tegen koud asfalt, duurzaam te verbeteren, worden diverse typen naadbeschermers aangebracht. Deze naadbeschermers kunnen na verloop van tijd te glad worden en/of gaan glimmen. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, heeft RWS een prijsvraag gehouden om tot verbeteringen te komen. De vernieuwde naadbeschermers scoren goed op met name stroefheid, niet glimmen, waterdoorlatendheid en duurzaamheid.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Duurzame asfaltontwikkelingen | Jan Voskuilen (InfraTech 2015)

 1. 1. Naden, de zwakste schakel in asfalt? Jan Voskuilen Senior adviseur verhardingen Rijkswaterstaat Het probleem!
 2. 2. Rijkswaterstaat 2 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD De beste naden worden verkregen door asfalt gestaffeld (heet tegen heet) aan te brengen. Daar dit niet altijd mogelijk is, wordt meestal heet tegen koud asfalt aangebracht, soms met naadverwarming. Om schade t.p.v. de naad te voorkomen worden zgn. naadbeschermers toegepast, zoals bitumineuze strippen, of wordt de naad afgegoten met heet bitumen. Naadbeschermers
 3. 3. Rijkswaterstaat 3 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD RWS krijgt relatief veel klachten over het te glad zijn van de naadbeschermers (meestal van motorrijders), maar ook van weggebruikers die de naadbeschermer als spookmarkering zien (tijdens regen eerder zichtbaar dan de markering). Ook kreeg RWS claims van ongevallen. Problemen met naadbechermers
 4. 4. Rijkswaterstaat 4 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Marktpartijen stimuleren om innovatieve ideeën te ontwikkelen voor naadbeschermers die: • Stroef zijn en blijven • niet gaan glimmen • goede hechting behouden tussen oud en nieuw ZOAB • horizontale waterdoorlatend blijven Doel prijsvraag naadbeschermers
 5. 5. Rijkswaterstaat 5 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD • 11 inzendingen ontvangen • jury heeft 5 prijswinnaars gekozen • in nacht 27/28 september 2013 vijf proefvakken op de A59 aangelegd • labonderzoek op boorkernen • monitoring proefvakken • evaluatierapport Prijsvraag in een notendop
 6. 6. Rijkswaterstaat 6 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Vijf prijswinnaars B - Wegenbouw Van den Broek Heteren: Direct Vertical Seal-ZOAB • alleen voorbehandeling naad met hete PMB H - Heijmans: Airjet naadbeschermer • nabehandeling door inblazen van LVO middel met verjongingscomponent M - Boskalis – Lassealer • nabehandeling met LVO middel met verjongingscomponent E1 - Combinatie ESHA/Van Gelder: Jointfix PB • voorbehandeling naad met LVO middel met verjongingscomponent en nabehandeling naad met bitumememulsie E2 - Combinatie ESHA/Van Gelder: Jointfix UV • voorbehandeling naad met LVO middel met verjongingscomponent en nabehandeling naad met UV/O2 bitumen
 7. 7. Rijkswaterstaat 7 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Voorbewerking Jointfix PB en Jointfix UV door ESHA/van Gelder Aanleg proefvakken
 8. 8. Rijkswaterstaat 8 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Nabewerking Jointfix PB door ESHA/van Gelder Aanleg proefvakken
 9. 9. Rijkswaterstaat 9 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Nabewerking Jointfix UV door ESHA/van Gelder Aanleg proefvakken
 10. 10. Rijkswaterstaat 10 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Voorbehandeling met hete lucht lans; Van den Broek Heteren Aanleg proefvakken
 11. 11. Rijkswaterstaat 11 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Aanbrengen primer Direct Vertical Seal-ZOAB; Van den Broek Heteren Aanleg proefvakken
 12. 12. Rijkswaterstaat 12 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Aanbrengen hete PMB tegen verticale kant; Van den Broek Heteren Aanleg proefvakken
 13. 13. Rijkswaterstaat 13 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Aanleg proefvakken Inblaassysteem Airjet Naadbeschermer van Heijmans
 14. 14. Rijkswaterstaat 14 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Aanleg proefvakken Aanbrengen Airjet Naadbeschermer door Heijmans
 15. 15. Rijkswaterstaat 15 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Aanbrengen van Lassealer door Boskalis Aanleg proefvakken
 16. 16. Rijkswaterstaat 16 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Afstrooien Lassealer door Boskalis Aanleg proefvakken
 17. 17. Rijkswaterstaat 17 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Afwalsen Lassealer door Boskalis Aanleg proefvakken
 18. 18. Rijkswaterstaat 18 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Proefstukken voor labonderzoek January 27, 2015 18
 19. 19. Rijkswaterstaat 19 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Boorkernen geboord op de naad oud/nieuw ZOAB: • visuele beoordeling en CT scans • stroefheid (SRT) voor en na RSAT • horizontale waterdoorlatenheid • hechting tussen oud/nieuw ZOAB Retained DTT Boorkernonderzoek CT scan SRT waterdoorlatendheidRSAT
 20. 20. Rijkswaterstaat 20 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD • visuele beoordeling naad op schade en glimmen • stroefheid (SRT), links en rechts en op de naadbeschermer • horizontale waterdoorlatenheid (Bredase flessenproef) Monitoring proefvak na 1 jaar Groen = oud ZOAB Rood = nieuw ZOAB 1 liter water stroomt door naad Resultaat = breedte watervlek t.p.v. naadbeschermer
 21. 21. Rijkswaterstaat 21 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Voorbeeld van een CT scan January 27, 2015 21
 22. 22. Rijkswaterstaat 22 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Retained DTT January 27, 2015 22
 23. 23. Rijkswaterstaat 23 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Resultaten DTT January 27, 2015 23 R B H M E1 E2 Sterkte (kN) 0.16 0.56 0.76 0.67 1.13 0,77 Verplaatsing (mm) 0.026 0.012 0.053 0.020 0.037 0.028 Initiele stijfheid (kN/mm) 22.8 83.2.6 96.1 109.3 122.1 117.3 Energie (J) 0.003 0.005 0.036 0.010 0.032 0.016
 24. 24. Rijkswaterstaat 24 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Resultaten RSAT January 27, 2015 R B H M E1 E2 Duur van de proef (u) 17 18 24 24 24 24 Steenverlies (g) 61.7 83.3 45.7 95.8 17.0 21.4 Steenverlies (g/h) 3.6 4.6 1.9 4.0 0.7 0.9 Steenverlies voornamelijk van oud ZOAB
 25. 25. Rijkswaterstaat 25 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Resultaten stroefheid January 27, 2015 25 R B H M E1 E2 SRT naad na aanleg 61 69 67 53 52 80 1 jaar na aanleg: SRT naad - 51 53 45 52 48 Oud ZOAB (rijstrook 1) 48 44 44 45 50 46 Nieuw ZOAB (rijstrook 2) 61 60 60 65 59 64
 26. 26. Rijkswaterstaat 26 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Resultaten horizontale waterdoorlatendheid January 27, 2015 26 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 R B H M E1 E2 Bredase flessenproef na 1 jaar (cm) labproef na aanleg (min )
 27. 27. Rijkswaterstaat 27 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Visuele inspecties na 1 jaar January 27, 2015 Geen schade als gevolg van de naadbeschermers Oud ZOAB t.p.v. de naad gedeeltelijk licht gerafeld Aan oppervlak t.p.v. naad geen materiaal van naadbeschermers meer aanwezig (weggesleten)
 28. 28. Rijkswaterstaat 28 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Conclusies en bevindingen January 27, 2015 28 Alle 5 prijswinnende naadbeschermers zijn na 1 jaar niet meer zichtbaar op het oppervlak, waardoor ze net zo stroef zijn als het asfalt en niet glimmen Na 1 jaar is er geen schade t.p.v. de naden geconstateerd Proeven voor bepaling horizontale waterdoorlatendheid zijn zeer zinvol In de tijd de correlatie tussen proeven en praktijk vaststellen De 5 prijswinnende naadbeschermers worden op de lijst gevalideerde niet-standaard producten geplaatst en mogen in RWS werken worden toegepast
 29. 29. Rijkswaterstaat 29 Naden, de zwakste schakel in asfalt?RWS ONGECLASSIFICEERD Vragen? January 27, 2015 29
 • AdriaanvandenBrandho

  May. 28, 2015
 • BasTiemens

  May. 27, 2015

Ontwikkelingen op het gebied van asfalt volgen elkaar in snel tempo op. Hoe houdt u als opdrachtgever hier zicht op? Duurzaamheid is het brede thema van deze sessie. Aan de orde komt de herziene versie van CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Wat betekent deze nieuwe publicatie voor de opdrachtgever? Daarnaast wordt er ingegaan op belangrijke ontwikkelingen die van asfalt een nog duurzamer product maken, bijvoorbeeld 100% hergebruik van asfalt, bio-bitumen en laagtemperatuurasfalt. Tot slot krijgt u antwoord op de vragen: Hoe zorg ik ervoor dat deze duurzame producten gebruikt worden? En hoe weet ik of ik de kwaliteit krijg die ik heb gevraagd? Naden, de zwakste schakel in asfalt? Een naad in een materiaal is altijd de zwakste schakel. Bij asfalt wordt de meest duurzame naad verkregen door asfalt heet in heet aan te brengen, maar dat is niet altijd mogelijk. Om de kwaliteit van naden, die ontstaan bij het aanbrengen van heet tegen koud asfalt, duurzaam te verbeteren, worden diverse typen naadbeschermers aangebracht. Deze naadbeschermers kunnen na verloop van tijd te glad worden en/of gaan glimmen. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, heeft RWS een prijsvraag gehouden om tot verbeteringen te komen. De vernieuwde naadbeschermers scoren goed op met name stroefheid, niet glimmen, waterdoorlatendheid en duurzaamheid.

Views

Total views

1,378

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×