De aanpak voor het Informatiemodel Beheer Openbare ruimte (IMBOR)

872 views

Published on

CROW ondersteunt de beheerder openbare ruimte in het BGT-IMGeo traject.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • onze doelen zijn:de bevordering van de toegankelijkheid van de geo-informatie infrastructuur voor bestuursorganen, instellingen en diensten binnen Nederland en de Europese Unie (toegankelijkheid); de ontwikkeling, standaardisatie en innovatie van de geo-informatie infrastructuur (standaardisatie);de uitbouw en verspreiding van kennis op het gebied van de geo-informatie infrastructuur (kennis).
 • De aanpak voor het Informatiemodel Beheer Openbare ruimte (IMBOR)

  1. 1. CROW en IMBORCeciel van Iperen – CROWProjectmanager Beheer Openbare Ruimte enInfrastructuurInfraTech 2013 | CROW College
  2. 2. Doelen• Stand van zaken ‘IMBOR’• Aanleiding - traject tot nu toe• Aanpak – planningInfraTech 2013 | CROW College
  3. 3. 3Wie is CROW?• “Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw ende Verkeerstechniek”• nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte• ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voorbeleid, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud• een onafhankelijke not for profit organisatie - dient het collectief belang van publiekeén private sectorInfraTech 2013 | CROW College
  4. 4. 4Raad van Toezicht CROWManagementberaad Infra uit de Kring van provinciale directeurenBouwend NederlandRijkswaterstaatVereniging van WaterbouwersNLingenieursVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV)InfraTech 2013 | CROW College
  5. 5. 5CROW deelt kennisCROW• Geeft publicaties uit en maakt online-tools• Handleidingen, richtlijnen, standaarden, ‘best practices’• Organiseert congressen en symposia• Geeft workshops, cursussen en opleidingen• Ondersteunt via helpdesks en websites• Faciliteert personennetwerkenInfraTech 2013 | CROW College
  6. 6. InfraTech 2013 | CROW College• Geo-informatie is basis voor inrichting en beheeropenbare ruimte en infrastructuur• Afstemming Geonovum en CROW bij opstellenBGT-IMGeo en CROW-richtlijnen• CROW door Geonovum gevraagd naar IMBORCROW en BGT-IMGeo
  7. 7. IMBOR - Traject tot nu toe• Ministerie van I&M, Geonovum: BGT-IMGeo• CROW: Weg- en groenbeheersystematieken• Verkenning: BGT-voorlichtingsdagen• Overleg met softwareleveranciers• 1e Plan van AanpakInfraTech 2013 | CROW College
  8. 8. Beheersystematieken• Traject beheersystematieken• Actualisering CROW systematiek wegbeheer• Ontwikkeling CROW systematiek groenbeheer– Vraag vanuit gemeenten,ir-bureaus en softwareleveranciers• Afstemming met– Overige beheersystematieken– Marktpartijen– Eindgebruikers– RAWInfraTech 2013 | CROW College
  9. 9. BeheersystematiekenUitgangspunt is de informatiebehoefte van de eindgebruikersBenodigde output voor de praktijk vanuitvoering en beheerInfraTech 2013 | CROW College
  10. 10. BeheersystematiekenInformatiebehoefte van de eindgebruikerso.a. RAW hoeveelheden resultaatsverplichtingin aanleg- en onderhoudsbestekkenInfraTech 2013 | CROW College
  11. 11. BeheersystematiekenInformatiebehoefte van de eindgebruikerso.a. kosten, planningen, doorrekenenalternatieven, maatregelen bepalenDe BGT en CROW weg- en groenbeheer12
  12. 12. Voorbeeld:boombeheer en veiligheid• ‘Wettelijke verplichting’• Welke gegevens moetenworden opgenomen?InfraTech 2013 | CROW College
  13. 13. InfraTech 2013 | CROW CollegeDoel: voorkomen van schade14Schade aan gasleiding dooromgewaaide boom
  14. 14. InfraTech 2013 | CROW CollegeDoel: voorkomen van schade
  15. 15. InfraTech 2013 | CROW CollegeNodig: gegevens• Juiste gegevens• Efficiënt te verzamelenen te actualiseren
  16. 16. Conclusies BGT-voorlichtingsdagen• Noodzaak IMBOR groot, snelheid ook• CROW logische partij, continuïteit belangrijk• Inhoudelijke aandachtspuntenInfraTech 2013 | CROW College
  17. 17. InfraTech 2013 | CROW College
  18. 18. Aanpak• Fase 1: Verkenningsfase• Fase 2: Bepalen informatiebehoefte• Fase 3: Opstellen concept• Fase 4: Ter visie legging• Fase 5: Opstellen eindproductInfraTech 2013 | CROW College
  19. 19. Aanpak• Fase 2: bepalen informatiebehoefte• centraal staat: “Welke informatie heeft de beheerder van deopenbare ruimte nodig? En welke gegevens moeten daarvoorworden vastgelegd?”• Interviews met beheerders• Gebruik maken van kennis leveranciersInfraTech 2013 | CROW College
  20. 20. AanpakPlanningInfraTech 2013 | CROW College
  21. 21. Stand van zaken• 2012 – 2014– Actualisatie CROW-wegbeheersystematiek– Ontwikkeling CROW-groenbeheersystematiek• 2012 - 2013– Ontwikkeling ‘Standaardisatie Boomveiligheidscontrole• 2012 - 2014– Ontwikkeling IMBOR– Afstemming met BGT-IMGeo trajectInfraTech 2013 | CROW College
  22. 22. BGT-IMGeo en IMBORMarcel Reuvers - GeonovumInfraTech 2013 | CROW College
  23. 23. Doelen Geonovum• Verbeteren van de toegankelijkheid• Standaardisatie• Kennisuitwisselingvan publieke geo-informatie in Nederland
  24. 24. Grootschalige Basiskaart142325272931575961Rioolbeheergegevens20362233322202903398332039520672GroenbeheergegevensWegbeheergegevensMilieugegevensWOZ-gegevensBelastinggegevensBevolkingsgegevensMonumentengegevensHorecagegevensBewakingsgegevensEnzovoortKadastrale kaartVoorbeelden Geo-informatie
  25. 25. • Zorgt voor een gedeeld beeld• Kennisinfrastructuur voor– monitoren– Analyseren– voorspellen• DE saté prikker voor beheer en dienstverlening• Niet alleen kaarten, maar objecten van informatieGeo-informatie
  26. 26. Beleidskader
  27. 27. datum Titel presentatie
  28. 28. • http://www.geonovum.nl/sites/default/files/sg_2011-11-09_07-02_mkba_bgt_eindrapportage_def_v05102011.pdfMKBA
  29. 29. datum Titel presentatie
  30. 30. InfraTech 2013 | CROW CollegeIMGeo(NEN3610)IMBRO(NEN3610)TOP10NL(NEN3610)IMKAD(NEN3610)StUF LV-BAG(NEN3610)StUF-WOZNEN3610 voorgeometrie inonderzoekStUFIn onderzoek
  31. 31. InfraTech 2013 | CROW College
  32. 32. Wegdelen gevisualiseerd op basis van het attribuut "FunctieWeg".
  33. 33. Terreindelen gevisualiseerd: loofbos, gemengd bos, bouwland, grasland enerf
  34. 34. Nummeraanduidingsreeks wordt geplaatst, waarbij de rotatie ten opzichtevan de normale tekstrichting minimaal is
  35. 35.  Gebaseerd op CityGML• Standaard voor 3D topografie• Modelleertgeometrische, topologische, semantischeen uiterlijke eigenschappen Geadviseerd vanuit 3D pilot
  36. 36. BGT WEGENBAG WOZ GROENHiaat:Wel in BAG -niet in GBKOverlap:Aanwezig in groenbeheer –aanwezig in wegbeheerOverlap:Aanwezig in WOZ –aanwezig in groenbeheerHiaat:Niet in wegbeheer- niet in groenbeheerDe BGT als aanleiding voor de afstemming van geometrie
  37. 37. GBKX applicatieGBKX applicatieGBKX applicatieGroen-beheer applicatiesWeg-beheer applicatiesRiool-beheer applicatiesBAG-beheer applicatiesIMGeoVaak huidig
  38. 38. AfspraakGBKX applicatieGBKX applicatieGBKX applicatieWeg-beheer applicatiesRioolbeheer applicatiesX-beheer applicatiesIMGeo applicatieIMGeo applicatieIMGeo applicatieRiool-beheer applicatiesGroen-beheer applicatiesStUF-Geo IMGeo
  39. 39. GBKX applicatieGBKX applicatieGBKX applicatieGroen-beheer applicatiesWeg-beheer applicatiesRiool-beheer applicatiesBAG-beheer applicatiesIMGeoVaak huidigIMBOR
  40. 40. IMBOR voor de (weg)beheerderMichiel Pouwels - CROWInfraTech 2013 | CROW College
  41. 41. IMBOR• Wat heb je er als (weg)beheerder aan?• De eerste ideeënInfraTech 2013 | CROW College
  42. 42. IMBOR, wat heb je eraan?• Allemaal dezelfde taal• Uitwisseling van data makkelijker• Vergelijking IMBOR en SUFWEGInfraTech 2013 | CROW College
  43. 43. InfraTech 2013 | CROW College
  44. 44. InfraTech 2013 | CROW College
  45. 45. Eerste inhoudelijke ideeënInfraTech 2013 | CROW College
  46. 46. Eerste ideeën over inhoud• Meerdere disciplines(groen, wegen, riolering, kunstwerken,verlichting, terreinmeubilair, …)• Aansluiten op bestaande systematieken(BGT / IMGeo, NEN2767-4, CROW-wegbeheer, IMSW, …)InfraTech 2013 | CROW College
  47. 47. Ideeën over inhoud (2)• Geen hiërarchie• Flexibel• Geen topografie• IMBOR-object gekoppeld aanIMGeo-object (indien mogelijk)InfraTech 2013 | CROW College
  48. 48. InfraTech 2013 | CROW College
  49. 49. InfraTech 2013 | CROW College
  50. 50. Voorbeeld VTA• Geen uniformiteit in vastleggen gegevens• VTA-gegevens moeilijk te gebruiken inverschillende softwarepakkettenInfraTech 2013 | CROW College
  51. 51. InfraTech 2013 | CROW College
  52. 52. Discussie• Hoe kan de informatiebehoefte wordenbepaald?• Moet IMBOR alleen ‘eigenschappen’ vastleggenof ook ‘lijsten’ met te kiezen waarden?InfraTech 2013 | CROW College

  ×