Repartizarea temelor pe unităţi de timpClasa               Teme                      ...
utilizarea bazelor de  Etapele de elaborare a         obiect al bazei relaţionale de  date;         ...
geografie etc.;      folosirea unui filtru.     corelate;          • stabilirea corelaţiilor     ...
asistenţă sau prin                   •  creare a interogărilor simple şi  proiectare         ...
formularelor cu                   gruparea şi totalizarea datelor unei baze  ajutorul sistemului de ...
crearea şi funcţionarea unui  Exerciţii de:               raport / crearea rapoartelor  • reprezentare in...
Total U2                                                         ...
HTML;          imbricate.          •  formatare a listelor (ordonate,•  crearea şi utilizarea    ...
Tabele: titlu / linie /   Exerciţii de:      coloană / celulă / contur  •  creare a tabelelor în documente    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planificareunitaţicl xii

1,031 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planificareunitaţicl xii

 1. 1. Repartizarea temelor pe unităţi de timpClasa Teme Nr. de ore Total XII 1. Baze de date 20 2. Elemente de Web design 14 34 PROIECTAREA DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ CLASA XII PROFIL UMANIST Numărul de ore Nr. unităţii de învăţare Indicatorii competenţelor (CS) şi Conţinuturi. Activităţi de învăţare şi evaluare Unităţi de învăţare subcompetenţe (SC) Noţiuni- cheie Data CS SC U1 Baze de date CS1 • descrierea structurii Noţiuni şi concepte. Exerciţii de: 1 ( tipuri de baze de CS4 bazelor de date Tipuri de baze de date: • explicarea sensului termenilor bază date, SGBD, CS5 ierarhice, în reţea şi ierarhice / în reţea / de date, sistem de gestiune a bazelor tabele) CS7 relaţionale; relaţionale. de date CS10 • descrierea structurii • introducere intuitivă (prin desen) a CS11 şi a funcţiilor structurii bazelor de date ierarhice, în sistemelor de reţea şi relaţionale; gestiune a bazelor de • diferenţiere a termenilor dată, date; informaţie, fişier, bază de date, sistem • distingerea etapelor de gestiune a bazelor de date; de elaborare a unei Exerciţii de: baze de date; • reprezentare prin desen a • cunoaşterea rolului Sisteme de gestiune a structurii sistemelor de gestiune a persoanelor antrenate 1 bazelor de date: bazelor de date; în elaborarea şi Structura / funcţiile. • explicare a destinaţiei fiecărui
 2. 2. utilizarea bazelor de Etapele de elaborare a obiect al bazei relaţionale de date; unei baze de date. date; 1 • reprezentare prin desen a traficului de date între obiectele unei baze relaţionale de date; • diferenţiere a etapelor de elaborare a unei baze de date şi explicare a conţinutului fiecărei etape; • explicarea rolului persoanelor antrenate în elaborarea şi utilizarea bazelor de date; * Studiu de caz: • etapele de proiectare a unei baze de date; * Proiecte (exemple): • aplicaţii pentru crearea şi gestionarea bazelor de date; • descrierea etapelor de elaborare a unei bazei de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); Tabele: destinaţia şi structura Exerciţii de: 1 crearea /introducerea • creare a tabelelor cu ajutorul• proiectarea structurii datelor 1 sistemului de asistenţă sau prin tabelelor bazei de proiectare independentă; date; • diferenţiere a tipurilor de date în• crearea tabelelor cu câmpurile unui tabel; ajutorul sistemului de asistenţă sau prin • definire a proprietăţilor câmpurilor; modificarea structurii / proiectare editarea înregistrărilor • alegere a cheii primare; independentă; • explicare a metodelor de introducere 1• utilizarea metodelor a datelor în tabele; de introducere a • introducere a datelor în tabelele datelor în tabele; create; stabilirea corelaţiilor între 1• crearea şi editarea tabele • modificare a structurii tabelelor; tabelelor pentru • editare a înregistrărilor; problemele frecvent • formatare a datelor; sortarea înregistrărilor / întâlnite în 1 căutarea şi înlocuirea • introducere intuitivă (prin diagrame matematică, fizică, valorilor / crearea şi de corelare) a noţiunii de tabele biologie, chimie,
 3. 3. geografie etc.; folosirea unui filtru. corelate; • stabilirea corelaţiilor • explicare a proprietăţilor fiecărui tip între tabele; de corelaţie; • utilizarea operaţiilor • stabilire a corelaţiilor între tabele; destinate sortării • sortare a înregistrărilor, căutare şi înregistrărilor, înlocuire a valorilor; căutării şi înlocuirii • elaborare a filtrelor; valorilor; *Studii de caz: • elaborarea filtrelor • noţiuni generale despre normalizarea pentru selectarea unui tabel; înregistrărilor; • validarea datelor introduse într-un câmp al tabelului; • utilizarea măştilor (şabloanelor) la introducerea datelor; • asigurarea integrităţii datelor; • editarea în cascadă a datelor *Proiect (exemplu): • crearea tabelelor pentru o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • introducerea datelor în tabelele unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • redactarea datelor în tabelele unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • stabilirea corelaţiilor între tabelele unei baze de date (“Şcoala”, Evaluare sumativă „Biblioteca”, „Magazin” etc.); 1 Total U1 9U2 Interogări. • alegerea tipurilor de Interogări: destinaţia şi sistemului de asistenţă; Exerciţii de: 1 Expresii. interogări adecvate structura interogărilor; • introducere intuitivă (prin desen) a Formulare. pentru prelucrarea crearea unei interogări / noţiunilor interogare şi set dinamic 1 Rapoarte. datelor; sortarea şi gruparea rezultat al interogării; • elaborarea înregistrărilor • creare a interogărilor predefinite cu interogărilor cu ajutorul ajutorul sistemului de
 4. 4. asistenţă sau prin • creare a interogărilor simple şi proiectare complexe; independentă; • elaborare a interogărilor în studiu.• elaborarea * Studiu de caz: interogărilor pentru • limbaje de programare (structurare) a selectarea datelor; interogărilor; * Proiect: (exemplu) • formularea cererilor de interogare pentru o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea interogărilor pentru o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • sortarea şi gruparea înregistrărilor unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); Expresii: construirea• identificarea expresiilor; Exerciţii de: 1 componentelor unei interogări pentru adăugare, • scriere şi de evaluare a expresiilor; expresii şi aplicarea actualizare şi eliminare; • construire a expresiilor cu ajutorul regulilor de formare 1 sistemului de asistenţă; a expresiilor; gruparea şi totalizarea • creare şi modificare a interogărilor de• elaborarea 1 datelor în interogare acţiune interogărilor de • grupare şi totalizare a datelor în acţiune; interogările propuse de profesor sau• utilizarea tehnicilor elaborate de elevi de grupare şi • construirea expresiilor cu ajutorul totalizare a datelor; sistemului de asistenţă • evaluarea expresiilor; * Proiect (exemplu): formularea cererilor de interogare pe baza Formulare: destinaţia şi expresiilor şi testarea lor pentru o bază de structura / date (“Şcoala”, „Biblioteca”, crearea şi funcţionarea unui • „Magazin” etc.); 1• identificarea formular / modificarea • adăugarea, actualizarea şi eliminarea elementelor care formularelor / folosirea înregistrărilor unei baze de date 1 alcătuiesc formularelor (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” formularele; etc.);• elaborarea
 5. 5. formularelor cu gruparea şi totalizarea datelor unei baze ajutorul sistemului de de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, asistenţă; crearea formularelor pe „Magazin” etc.); 1• aplicarea tehnicilor baza tabelelor corelate / de modificare a formatarea datelor Exerciţii de: formularelor; • reprezentare intuitivă (prin desen) a• utilizarea structurii formularelor şi a fluxului de formularelor pentru date între formulare şi celelalte vizualizarea, obiecte ale bazei de date; modificarea şi • creare a formularelor predefinite cu validarea datelor; ajutorul sistemului de asistenţă *sau• elaborarea prin proiectare independentă; formularelor pe baza • stabilire a proprietăţilor formularelor, tabelelor corelate; controalelor şi secţiunilor; • modificare a formularelor; • particularizare a formularelor; • exerciţii de folosire a formularelor; • explicare a modului de funcţionare a formularelor pe baza tabelelor corelate. • formatare a datelor din baze de date • proiectare a interogărilor pe tabele corelate ca bază pentru formulare; • creare şi folosire a subformularelor; Proiect (exemplu): • crearea formularelor pe baza unui tabel a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • folosirea şi modificarea formularelor unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea formularelor pe baza tabelelor corelate a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • formatarea datelor dintr-o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, Rapoarte: destinaţia şi „Magazin” etc.); structura rapoartelor 1
 6. 6. crearea şi funcţionarea unui Exerciţii de: raport / crearea rapoartelor • reprezentare intuitivă (prin desen) a pe baza tabelelor corelate structurii rapoartelor şi a fluxului de 1• identificarea gruparea şi totalizarea date între raport şi celelalte obiecte componentele care datelor într-un raport ale bazei de date; alcătuiesc raportul; • elaborare a rapoartelor cu ajutorul• elaborarea * Compactarea şi repararea sistemului de asistenţă sau prin rapoartelor şi bazei de date. proiectare independentă; subrapoartelor cu * Securitatea unei baze de • analiză de structură şi de ajutorul sistemului de date/ * Admi- particularizare a raportului; asistenţă sau prin nistrarea unei baze de • creare şi folosire a rapoartelor şi proiectare date. subrapoartelor pe baze de date independentă; propuse de profesor sau elaborate de• utilizarea tehnicilor elevi; de modificare a • grupare şi totalizare a datelor în rapoartelor; rapoarte;utilizarea tehnicilor de • compactare şi reparare a unei baze degrupare a datelor într-un date;raport; • creare a parolelor de acces pentru diferite tipuri de utilizatori ai bazei de date. * Proiect (exemplu): • crearea rapoartelor pe baza unui tabel a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea rapoartelor pe baza tabelelor corelate a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • gruparea şi totalizarea datelor într-un raport a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • compactarea şi repararea unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea parolelor de acces Evaluare sumativă pentru diferite tipuri de utilizatori ai unei bazei de date 1 (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.);
 7. 7. Total U2 11U6 Elemente de web CS1 • identificarea Documente Web: noţiuni Exerciţii de: 1 design(documente CS7 cerinţelor şi şi concepte / formatele • explicarea sensului termenilor Web, formatul CS8 recomandărilor către documentelor Web / document Web, site; HTML, structura CS10 documente Web; structura unui site / cerinţe • reprezentare prin desen a structurii CS11 • cunoaşterea etapelor către documente Web / unui site; unui document de elaborare a unui etapele de elaborare a • diferenţiere a etapelor de elaborare a HTML). document Web; documentelor Web unui document Web şi de explicare a • identificarea conţinutului fiecărei etape; 2 documentelor Web resurse soft pentru crearea * Studii de caz: în format HTML; şi generarea documentelor • limbaje de programare pentru • elaborarea Web /crearea documentelor elaborarea aplicaţiilor Web; documentelor HTML HTML cu ajutorul * Proiecte (exemple): cu ajutorul aplicaţiilor de oficiu /publicarea documentelor • formularea cerinţelor către un site aplicaţiilor de oficiu; (“Şcoala mea”, „Satul natal”, Web în Internet • publicarea „Magazin” etc.); documentelor Web în • elaborarea structurii unui site Internet; (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.); Structura generală a unui 2 document HTML. • elaborarea Exerciţii de: documentelor Formatarea textului titlu / paragrafe / comentarii / • creare a documentelor HTML cu HTML simple; ajutorul aplicaţiilor de oficiu; stiluri fizice / stiluri logice / • formatarea textului • *publicare a documentelor Web în linii cu ajutorul Internet; instrumentelor * Proiecte (exemple): HTML; crearea unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.) cu ajutorul aplicaţiilor de oficiu; Evaluare sumativă 1 Total U6 6U7 Liste. Legături. • crearea şi Liste: ordonate / Exerciţii de: 2 Imagini. Tabele organizarea listelor neordonate / de definiţii • creare a listelor (ordonate, cu ajutorul /Tipuri de marcare / Tipuri neordonate, de definiţii); instrumentelor de numerotare /Liste
 8. 8. HTML; imbricate. • formatare a listelor (ordonate,• crearea şi utilizarea neordonate, de definiţii); legăturilor interne şi • creare a listelor imbricate; externe; • identificare a listelor într-un cod HTML;• inserarea în * Proiecte (exemple): documente HTML a • inserare a listelor în documente imaginilor; HTML – componente ale unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”,• crearea şi editarea „Magazin” etc.); tabelelor în Legături externe, interne: documente HTML; referinţă/ cale/ anchoră Exerciţii de: 2• utilizarea tabelelor /comentariu la legătură • creare a legăturilor către un document pentru amplasarea în extern (aflat în acelaşi sau în alt pagină a elementelor catalog); HTML; • creare a legăturilor către un site; • creare a legăturilor către o secvenţă a aceluiaşi sau a altui document; • crearea a posibilităţilor de lansare la execuţie a unei aplicaţii de expediere a mesajelor; • creare a legăturilor către un fişier format arbitrar cu scopul creării unei copii pe disc a acestui fişier. * Proiecte (exemple): creare a legăturilor între documentele HTML – componente ale unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.); Imagini: dimensiuni; Exerciţii de: 1 chenar; legături; • recunoaştere a formatelor de fişiere- comentarii imagini; • inserare în documente HTML a imaginilor; * Proiecte (exemple): inserarea imaginilor în documentele HTML – componente ale unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.);
 9. 9. Tabele: titlu / linie / Exerciţii de: coloană / celulă / contur • creare a tabelelor în documente 2 HTML; Evaluare sumativă • utilizare a tabelelor pentru efecte de 1 design a documentelor HTML; * Proiecte (exemple): • crearea tabelelor în documentele HTML – componente ale unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.); • obţinerea efectelor de design pentru un site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.)Total U7 8

×