Repartizarea temelor pe unităţi de timpClasa               Teme                      ...
simulare;                          pentru corpuri geometrice•  selectarea tipului       ...
matematic / elaborarea      •  explicare a interacţiunii între:                          ...
* Studii de caz:                • influenţa erorilor datelor de                   intrar...
prin ecuaţii algebrice şi                                                tr...
integralelor definite    subprogramelor     Regula lui Cramer        •  estimare a numărului de operaţii ...
*Metoda trapezelor      •  programare a algoritmului pentru                            ...
CS11    şi a funcţiilor                     structurii bazelor de date ierarhice, în      sist...
independentă;       editarea înregistrărilor    •  alegere a cheii primare;        1•   utilizarea me...
Total U4                                                        9U...
* Proiect (exemplu):                              formularea cererilor de interogare pe baza...
„Biblioteca”, „Magazin” etc.);                               •  crearea formularelor pe baz...
„Biblioteca”, „Magazin” etc.);                                              ...
HTML;                         crearea unui site (“Şcoala mea”, „Satul              ...
Imagini: dimensiuni;    Exerciţii de:                1      chenar; legături;      • recunoa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planificareunitaţicl xii

522 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planificareunitaţicl xii

 1. 1. Repartizarea temelor pe unităţi de timpClasa Teme Nr. de ore Total XII 1. Elemente de modelare 10 2. Calcul numeric 24 68 3. Baze de date 20 4. Elemente de Web design 14 PROIECTAREA DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ CLASA XII PROFIL REAL Numărul de ore Nr. unităţii de învăţare Indicatorii competenţelor (CS) şi Conţinuturi. Activităţi de învăţare şi evaluare Unităţi de învăţare subcompetenţe (SC) Noţiuni- cheie Data CS SC U1 Elemente de CS1 • aplicarea criteriilor Model şi modelare Exerciţii de 1 modelare. CS4 de clasificare a Clasificarea modelelor: • identificare şi clasificare a CS5 modelelor; Materiale/ ideale/ modelelor CS6 • elaborarea modelelor matematice • explicare a sensului termenilor CS9 matematice; model şi modelare; • motivarea Modelare matematică • enumerare a criteriilor de 2 importanţei clasificare a modelelor; modelării în • selectare a caracteristicilor activitatea obiectului modelat în dependenţă economică şi viaţa de destinaţia modelului socială; • elaborare a modelelor ideale • identificarea pentru fenomene fizice soluţiilor analitice şi • elaborare a modelelor ideale soluţiilor de
 2. 2. simulare; pentru corpuri geometrice• selectarea tipului bidimensionale şi tridimensionale soluţiei în • elaborare a modelelor matematice dependenţă de natura pentru fenomene şi situaţii de problemei; natură fizică, biologică, chimică, • planificarea şi socială realizarea Probleme de: procesului de • transpunere a modelelor rezolvare a unei matematice elaborate într-un probleme la limbaj de programare de nivel calculator înalt; • cercetare a rezultatelor modelării în dependenţă de valorile datelor iniţiale. Soluţii analitice şi soluţii 3 de simulare Exerciţii de: • diferenţiere a soluţiilor analitice şi soluţiilor de simulare; • identificare a problemelor care pot fi soluţionate prin metode analitice şi a problemelor care pot fi soluţionate prin metode de simulare; • explicare a metodelor generale de obţinere a soluţiilor analitice şi a soluţiilor de simulare; Probleme de: • control a evoluţiei unui proces prin modelarea soluţiilor de simulare; • automatizare a controlului prin elaborarea programelor de modelare într-un limbaj de programare de nivel înalt (controlul coordonatelor curente ale unui robot, controlul nivelului lichidului dintr-un bazin etc.) Etapele rezolvării problemelor la calculator 3 Exerciţii de: formularea problemei / elaborarea mode- lului • diferenţiere a etapelor rezolvării problemelor la calculator;
 3. 3. matematic / elaborarea • explicare a interacţiunii între: algoritmului / scrierea model matematic şi algoritm, programului / testarea algoritm şi program, resurse programului / analiza şi program şi resurse calculator; interpretarea rezultatelor. • planificare a procesului de rezolvare a problemei pe Evaluare sumativă calculator; 1 Probleme de: • Elaborare a programelor şi seturilor de teste pentru algoritmi elementari (determinarea elementelor cu valoare maximă / minimă în tablou, rezolvarea ecuaţiilor de gradul doi etc.) *Studiu de caz: • Verificarea corectitudinii formulării unei probleme. (de exemplu, prelucrarea elementelor unui tablou, în care nu este restricţionat numărul de elemente etc.) Total U1 10U2 Calculul numeric. CS1 • identificarea Erori în calculele Exerciţii de: 1 Rezolvarea pe CS4 valorilor exacte şi a numerice: • identificare a soluţiei exacte şi a calculator a CS5 aproximărilor eroarea absolută / eroarea soluţiei calculate; ecuaţiilor algebrice CS6 acestora; relativă; • calculare a erorii absolute şi a şi transcendente CS7 • determinarea erorii erorii relative; CS9 absolute şi a erorii Probleme de: CS10 relative; Erori • modelare a calculatorului • evaluarea erorilor de ale datelor de intrare / de aritmetic standard (extins) într-un 1 calcul, generate de rotunjire / de aproximare / limbaj de programare de nivel erorile datelor de *de metodă / *de problemă; înalt (cu un număr dat de cifre intrare; zecimale semnificative ale • estimarea rezultatului) erorilor, generate • estimare a erorii valorilor de particularităţile calculate cu ajutorul programelor de calculator reprezentării numerelor în • evaluare a erorilor de problemă; calculator; • evaluare a erorilor de metodă; • evaluare a erorilor de aproximare;
 4. 4. * Studii de caz: • influenţa erorilor datelor de intrare asupra optimalităţii soluţiei calculate • influenţa erorilor datelor de intrare asupra corectitudinii soluţiei calculate; • influenţa erorilor de metodă asupra corectitudinii soluţiei calculate (Metoda Greedy) * Proiect: • Elaborarea într-un limbaj de nivel înalt a unui program de adunare (scădere) a numerelor mari (până la 100 de cifre) fără aproximări ale rezultatelorRezolvarea pe calculatora ecuaţiilor algebrice şi Exerciţii de:transcendente : • separare a soluţiilor prin metodasoluţia ecuaţiei; trierii; 2separarea soluţiilor; • * separare a soluţiilor cu ajutorul aplicaţiilor de trasare a graficelor;metoda bisecţiei formule • descriere a algoritmului derecurente / aproximare realizare a metodei bisecţiei 2iniţială. (coardelor, Newton) ; • elaborare a programului caremetoda coardelor / realizează calculul iterativ al 2extremităţi fixe; soluţiilor algebrice ;i transcendente prin metodelemetoda lui Newton; bisecţiei, coardei, lui Newton; • verificare a condiţiilor de aplicare 2 a metodelor în studiu pentru ecuaţiile propuse; • determinare a extremităţii fixe în metoda coardelor; • selectare a aproximării iniţiale în metoda lui Newton; Rezolvare de probleme: • rezolvarea problemelor, modelul matematic al cărora este descris
 5. 5. prin ecuaţii algebrice şi transcendente; * Studii de caz: • analiza comparativă a rezultatelor separării soluţiilor realizate prin metoda trierii şi cu ajutorul aplicaţiilor de trasare a graficelor funcţiilor; •analiza comparativă a soluţiilor, calculate prin metodele bisecţiei şi coardelor; •analiza comparativă a soluţiilor, calculate prin metodele bisecţiei, coardelor, lui Newton şi cu ajutorul aplicaţiilor on-line; • compararea soluţiei exacte cu cele calculate în dependenţă de numărul de iteraţii (metoda bisecţiei, coardelor, lui Newton) Evaluare sumativă 1 Total U2 11U3 Calculul • selectarea tehnicii de Calculul determinanţilor Exerciţii de: 2 determinanţilor. implementare a algoritmi recursivi / • descriere în limbaj natural sau Regula lui Cramer. algoritmului; algoritmi iterativi pseudocod a algoritm de calcul al Calculul numeric al • elaborarea determinanţilor numerici; 5
 6. 6. integralelor definite subprogramelor Regula lui Cramer • estimare a numărului de operaţii pentru calculul necesare pentru a calcula numeric al * Metoda lui Gauss determinanţii; determinanţilor; • programare a algoritmilor de elaborarea într-un limbaj calcul numeric al determinanţilor; de programare de nivel Rezolvare de probleme: înalt, a subprogramelor • rezolvarea problemelor, modelul pentru rezolvarea matematic al cărora se reduce la sistemelor de ecuaţii calculul determinanţilor numerici liniare; * Experiment: • determinarea dimensiunii maxime a datelor de intrare, pentru care este aplicabilă abordarea recursivă a calculului determinantului; * Studiu de caz: • analiza comparativă a valorilor determinanţilor, obţinute prin algoritmi recursivi şi iterativi. Exerciţii de: • descriere a algoritmilor de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare pentru metodele în studiu; • prelucrare a tablourilor bidimensionale; • programare a algoritmului de rezolvare a sistemului de ecuaţii liniare; • estimare a numărului de operaţii necesare pentru a rezolva sistemul de ecuaţii liniare; Rezolvare de probleme: • rezolvarea problemelor, modelul matematic al cărora reprezintă sisteme de ecuaţii liniare. Calculul numeric al Exerciţii de: integralelor definite • descriere a metodei Metoda dreptunghiurilor: 5 dreptunghiurilor (şi a variaţiilor de mijloc / de stânga / de ei) pentru calculul integralei dreapta definite;
 7. 7. *Metoda trapezelor • programare a algoritmului pentru calculul numeric al integralelor prin metoda dreptunghiurilor şi a variaţiilor ei; • calcul numeric al ariilor figurilor curbilinii plane prin metoda dreptunghiurilor şi a variaţiilor ei; • * programare a algoritmului pentru calculul numeric al integralelor prin metoda trapezelor; • * calcul numeric al ariilor figurilor curbilinii plane prin metoda trapezelor; Rezolvare de probleme • rezolvarea problemelor, modelul matematic al cărora se reduce la calculul integralei definite * Studii de caz: • analiza comparativă a valorii calculate a integralei definite • realizate prin metodele dreptunghiurilor şi a valorii calculate analitic sau cu ajutorul aplicaţiilor on-line de calcul a integralei definite. • analiza gradului de apropiere a soluţiei calculate de cea exactă în dependenţă de numărul de divizări ale intervalului de integrare. Evaluare sumativă 1 Total U3 13U4 Baze de date CS1 • descrierea structurii Noţiuni şi concepte. Exerciţii de: 1 ( tipuri de baze de CS4 bazelor de date Tipuri de baze de date: • explicarea sensului termenilor bază date, SGBD, CS5 ierarhice, în reţea şi ierarhice / în reţea / de date, sistem de gestiune a bazelor tabele) CS7 relaţionale; relaţionale. de date CS10 • descrierea structurii • introducere intuitivă (prin desen) a
 8. 8. CS11 şi a funcţiilor structurii bazelor de date ierarhice, în sistemelor de reţea şi relaţionale; gestiune a bazelor de • diferenţiere a termenilor dată, date; informaţie, fişier, bază de date, sistem • distingerea etapelor de gestiune a bazelor de date; de elaborare a unei Exerciţii de: baze de date; • reprezentare prin desen a • cunoaşterea rolului Sisteme de gestiune a structurii sistemelor de gestiune a 1 persoanelor antrenate bazelor de date: bazelor de date; în elaborarea şi Structura / funcţiile. • explicare a destinaţiei fiecărui utilizarea bazelor de Etapele de elaborare a obiect al bazei relaţionale de date; 1 unei baze de date. date; • reprezentare prin desen a traficului de date între obiectele unei baze relaţionale de date; • diferenţiere a etapelor de elaborare a unei baze de date şi explicare a conţinutului fiecărei etape; • explicarea rolului persoanelor antrenate în elaborarea şi utilizarea bazelor de date; * Studiu de caz: • etapele de proiectare a unei baze de date; * Proiecte (exemple): • aplicaţii pentru crearea şi gestionarea bazelor de date; • descrierea etapelor de elaborare a unei bazei de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); Tabele: destinaţia şi 1 structura Exerciţii de: crearea /introducerea 1 • proiectarea structurii datelor • creare a tabelelor cu ajutorul tabelelor bazei de sistemului de asistenţă sau prin date; proiectare independentă; • crearea tabelelor cu • diferenţiere a tipurilor de date în ajutorul sistemului de câmpurile unui tabel; asistenţă sau prin • definire a proprietăţilor câmpurilor; proiectare modificarea structurii /
 9. 9. independentă; editarea înregistrărilor • alegere a cheii primare; 1• utilizarea metodelor • explicare a metodelor de introducere de introducere a a datelor în tabele; datelor în tabele; • introducere a datelor în tabelele• crearea şi editarea stabilirea corelaţiilor între create; 1 tabelelor pentru tabele • modificare a structurii tabelelor; problemele frecvent • editare a înregistrărilor; întâlnite în sortarea înregistrărilor / 1 matematică, fizică, • formatare a datelor; căutarea şi înlocuirea biologie, chimie, • introducere intuitivă (prin diagrame valorilor / crearea şi geografie etc.; de corelare) a noţiunii de tabele folosirea unui filtru.• stabilirea corelaţiilor corelate; între tabele; • explicare a proprietăţilor fiecărui tip• utilizarea operaţiilor de corelaţie; destinate sortării • stabilire a corelaţiilor între tabele; înregistrărilor, • sortare a înregistrărilor, căutare şi căutării şi înlocuirii înlocuire a valorilor; valorilor; • elaborare a filtrelor;• elaborarea filtrelor *Studii de caz: pentru selectarea • noţiuni generale despre normalizarea înregistrărilor; unui tabel; • validarea datelor introduse într-un câmp al tabelului; • utilizarea măştilor (şabloanelor) la introducerea datelor; • asigurarea integrităţii datelor; • editarea în cascadă a datelor *Proiect (exemplu): • crearea tabelelor pentru o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • introducerea datelor în tabelele unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • redactarea datelor în tabelele unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • stabilirea corelaţiilor între tabelele Evaluare sumativă unei baze de date (“Şcoala”, 1 „Biblioteca”, „Magazin” etc.);
 10. 10. Total U4 9U5 Interogări. • alegerea tipurilor de Interogări: destinaţia şi sistemului de asistenţă; Exerciţii de: 1 Expresii. interogări adecvate structura interogărilor; • introducere intuitivă (prin desen) a Formulare. pentru prelucrarea crearea unei interogări / noţiunilor interogare şi set dinamic 1 Rapoarte. datelor; sortarea şi gruparea rezultat al interogării; • elaborarea înregistrărilor • creare a interogărilor predefinite cu interogărilor cu ajutorul ajutorul sistemului de • creare a interogărilor simple şi asistenţă sau prin complexe; proiectare • elaborare a interogărilor în studiu. independentă; * Studiu de caz: • elaborarea • limbaje de programare (structurare) a interogărilor pentru interogărilor; selectarea datelor; * Proiect: (exemplu) • formularea cererilor de interogare pentru o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea interogărilor pentru o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • sortarea şi gruparea înregistrărilor unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); Expresii: construirea Exerciţii de: • identificarea 1 expresiilor; • scriere şi de evaluare a expresiilor; componentelor unei interogări pentru adăugare, • construire a expresiilor cu ajutorul 1 expresii şi aplicarea actualizare şi eliminare; sistemului de asistenţă; regulilor de formare a expresiilor; • creare şi modificare a interogărilor de gruparea şi totalizarea 1 acţiune • elaborarea datelor în interogare interogărilor de • grupare şi totalizare a datelor în acţiune; interogările propuse de profesor sau elaborate de elevi • utilizarea tehnicilor de grupare şi • construirea expresiilor cu ajutorul totalizare a datelor; sistemului de asistenţă • evaluarea expresiilor;
 11. 11. * Proiect (exemplu): formularea cererilor de interogare pe baza expresiilor şi testarea lor pentru o bază de Formulare: destinaţia şi date (“Şcoala”, „Biblioteca”, structura / • „Magazin” etc.); 1 crearea şi funcţionarea unui • adăugarea, actualizarea şi eliminarea• identificarea formular / modificarea înregistrărilor unei baze de date 1 elementelor care formularelor / folosirea (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” alcătuiesc formularelor etc.); formularele; gruparea şi totalizarea datelor unei baze• elaborarea de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, formularelor cu „Magazin” etc.); 1 ajutorul sistemului de crearea formularelor pe asistenţă; baza tabelelor corelate / Exerciţii de:• aplicarea tehnicilor formatarea datelor • reprezentare intuitivă (prin desen) a de modificare a structurii formularelor şi a fluxului de formularelor; date între formulare şi celelalte• utilizarea obiecte ale bazei de date; formularelor pentru • creare a formularelor predefinite cu vizualizarea, ajutorul sistemului de asistenţă *sau modificarea şi prin proiectare independentă; validarea datelor; • stabilire a proprietăţilor formularelor,• elaborarea controalelor şi secţiunilor; formularelor pe baza • modificare a formularelor; tabelelor corelate; • particularizare a formularelor; • exerciţii de folosire a formularelor; • explicare a modului de funcţionare a formularelor pe baza tabelelor corelate. • formatare a datelor din baze de date • proiectare a interogărilor pe tabele corelate ca bază pentru formulare; • creare şi folosire a subformularelor; Proiect (exemplu): • crearea formularelor pe baza unui tabel a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • folosirea şi modificarea formularelor unei baze de date (“Şcoala”,
 12. 12. „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea formularelor pe baza tabelelor corelate a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • formatarea datelor dintr-o bază de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); Rapoarte: destinaţia şi 1 structura rapoartelor Exerciţii de: crearea şi funcţionarea unui • reprezentare intuitivă (prin desen) a raport / crearea rapoartelor structurii rapoartelor şi a fluxului de 1 pe baza tabelelor corelate date între raport şi celelalte obiecte• identificarea gruparea şi totalizarea ale bazei de date; componentele care datelor într-un raport • elaborare a rapoartelor cu ajutorul alcătuiesc raportul; sistemului de asistenţă sau prin• elaborarea * Compactarea şi repararea proiectare independentă; rapoartelor şi bazei de date. • analiză de structură şi de subrapoartelor cu * Securitatea unei baze de particularizare a raportului; ajutorul sistemului de date/ * Admi- • creare şi folosire a rapoartelor şi asistenţă sau prin nistrarea unei baze de subrapoartelor pe baze de date proiectare date. propuse de profesor sau elaborate de independentă; elevi;• utilizarea tehnicilor • grupare şi totalizare a datelor în de modificare a rapoarte; rapoartelor; • compactare şi reparare a unei baze deutilizarea tehnicilor de date;grupare a datelor într-un • creare a parolelor de acces pentruraport; diferite tipuri de utilizatori ai bazei de date. * Proiect (exemplu): • crearea rapoartelor pe baza unui tabel a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea rapoartelor pe baza tabelelor corelate a unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • gruparea şi totalizarea datelor într-un raport a unei baze de date (“Şcoala”,
 13. 13. „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • compactarea şi repararea unei baze de date (“Şcoala”, „Biblioteca”, „Magazin” etc.); • crearea parolelor de acces pentru diferite tipuri de utilizatori ai unei bazei de date Evaluare sumativă (“Şcoala”, „Biblioteca”, 1 „Magazin” etc.); Total U5 11U6 Elemente de web CS1 • identificarea Documente Web: noţiuni Exerciţii de: 1 design(documente CS7 cerinţelor şi şi concepte / formatele • explicarea sensului termenilor Web, formatul CS8 recomandărilor către documentelor Web / document Web, site; HTML, structura CS10 documente Web; structura unui site / cerinţe • reprezentare prin desen a structurii CS11 • cunoaşterea etapelor către documente Web / unui site; unui document de elaborare a unui etapele de elaborare a • diferenţiere a etapelor de elaborare a HTML). document Web; documentelor Web unui document Web şi de explicare a • identificarea conţinutului fiecărei etape; 2 documentelor Web resurse soft pentru crearea * Studii de caz: în format HTML; şi generarea documentelor • limbaje de programare pentru • elaborarea Web /crearea documentelor elaborarea aplicaţiilor Web; documentelor HTML HTML cu ajutorul * Proiecte (exemple): cu ajutorul aplicaţiilor de oficiu /publicarea documentelor • formularea cerinţelor către un site aplicaţiilor de oficiu; (“Şcoala mea”, „Satul natal”, Web în Internet • publicarea „Magazin” etc.); documentelor Web în • elaborarea structurii unui site Internet; (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.); Structura generală a unui 2 document HTML. • elaborarea Exerciţii de: documentelor Formatarea textului titlu / paragrafe / comentarii / • creare a documentelor HTML cu HTML simple; ajutorul aplicaţiilor de oficiu; stiluri fizice / stiluri logice / • formatarea textului • *publicare a documentelor Web în linii cu ajutorul Internet; instrumentelor * Proiecte (exemple):
 14. 14. HTML; crearea unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.) cu ajutorul aplicaţiilor de oficiu; Evaluare sumativă 1 Total U6 6U7 Liste. Legături. • crearea şi Liste: ordonate / Exerciţii de: 2 Imagini. Tabele organizarea listelor neordonate / de definiţii • creare a listelor (ordonate, cu ajutorul /Tipuri de marcare / Tipuri neordonate, de definiţii); instrumentelor de numerotare /Liste • formatare a listelor (ordonate, HTML; imbricate. neordonate, de definiţii); • crearea şi utilizarea • creare a listelor imbricate; legăturilor interne şi • identificare a listelor într-un cod externe; HTML; * Proiecte (exemple): • inserarea în • inserare a listelor în documente documente HTML a HTML – componente ale unui site imaginilor; (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.); • crearea şi editarea tabelelor în Legături externe, interne: Exerciţii de: documente HTML; 2 referinţă/ cale/ anchoră • creare a legăturilor către un document • utilizarea tabelelor /comentariu la legătură extern (aflat în acelaşi sau în alt pentru amplasarea în catalog); pagină a elementelor • creare a legăturilor către un site; HTML; • creare a legăturilor către o secvenţă a aceluiaşi sau a altui document; • crearea a posibilităţilor de lansare la execuţie a unei aplicaţii de expediere a mesajelor; • creare a legăturilor către un fişier format arbitrar cu scopul creării unei copii pe disc a acestui fişier. * Proiecte (exemple): creare a legăturilor între documentele HTML – componente ale unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.);
 15. 15. Imagini: dimensiuni; Exerciţii de: 1 chenar; legături; • recunoaştere a formatelor de fişiere- comentarii imagini; • inserare în documente HTML a imaginilor; * Proiecte (exemple): inserarea imaginilor în documentele HTML – componente ale unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.); Exerciţii de: Tabele: titlu / linie / • creare a tabelelor în documente 2 coloană / celulă / contur HTML; • utilizare a tabelelor pentru efecte de 1 Evaluare sumativă design a documentelor HTML; * Proiecte (exemple): • crearea tabelelor în documentele HTML – componente ale unui site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.); • obţinerea efectelor de design pentru un site (“Şcoala mea”, „Satul natal”, „Magazin” etc.)Total U7 8

×