Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La columna WTF®

334 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La columna WTF®

  1. 1. La columna WTF® és un indicador que complementa la columna de labandóde subscripcions de feed amb la dels fans que van més enllà i decideixen ferel que sanomena un "ja no magrada".Poden haver-hi moltes raons per les que un fan opta per un "ja no magrada" iuna delles és senzillament que no coneix lopció de la cancel·lació desubscripció de feeds.No crec que mequivoqui molt si afirmo que la majoria de vegades labandó ésdegut a lexcés dactualitzacions de contingut, el que sanomena flooding.Està clar que el flooding és una cosa que qualsevol Community Manager hadevitar si no vol que hi hagi un abandó massiu dusuaris a les pàgines queadministra.De vegades, que un client entengui això pot ser difícil. Un bombardeigindiscriminat dactualitzacions no és sinònim dèxit. Understand?Altres raons pels abandons poden ser un canvi dopinió respecte a la marcacom a conseqüència duna crisi i/o mala pràctica de la marca en sí, o de lagestió de la comunitat online. Factors que òbviament són més importants queel flooding i que se suposa que un CM competent ha de saber gestionari...preveure.La columna que he batejat com a "WTF" no surt sola al Facebook Insights, ésla suma de la columna dels "ja no magrada" (definitius) i una columna creada apartir de la del total de baixes de subscripcions de feed, però que té un valorque representa les baixes diàries. Per tant, lindicador WTF ens diu el númerodusuaris que han girat lesquena a la marca.Aquesta columna es pot acompanyar daltres indicadors que ajudin adeterminar-ne un possible pic. El meu consell és analitzar el nº de posts/dia isobretot mirar els dies dels pics per poder aprendre de les situacions passadesi poder aplicar mesures correctores.
  2. 2. Un CM que no comprova aquests indicadors de manera més o menys regularpot considerar-se, almenys des del meu punt de vista, un temerari.  

×