Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Biocombustible1

229 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els Biocombustible1

  1. 1. ELS BIOCOMBUSTIBLES Carles Roca Marc Salvà
  2. 2. En l’agricultura, quan es parla de biomassa es considera la fusta, els cultius, les algues, les restes de collita, les aigües residuals... Al llarg de la segona meitat de l’ultima dècada, els preus dels principals aliments han augmentat alarmantment arreu del món. El grau de responsabilitat dels biocarburants en aquest augment del preus ha coincidit amb un moment d’important creixement de la producció i consum de biocarburants per al transport en els països desenvolupats. Quan es fa referència als biocarburants líquids, que substitueixen els carburants fòssils en el sector del transport es refereix a l’etanol i el biodiésel. Tanmateix la substitució dels combustibles fòssils per aquests biocarburants ha creat un ja que es produeixen a partir de matèries primeres agràries. Així que l’agricultura a més de produir aliments i fibres, ha passat a produir combustibles. La demanda de productes agraris com a matèries primeres per a la producció d’agrocarburants es reconeix com un dels factor explicatius de la pujada dels preus mundials que afecten al preu dels aliments per consum humà com per al bestiar. La demanda mundial d’aliments són fets servir per alimentar els automòbils del 20 % de la població mundial. Una dada important a tenir en compte per analitzar aquest dilema és que els nous objectius de la Unió Europea en termes de biocarburants permetran fer front només a l’1,7% de la demanda d’energia, però requeririen 17 milions d’hectàrees de cultius , es a dir el 18% de la terra agrícola europea. Un altre problema seria la contaminació resultant generada per monocultius d’us intensiu amb la seva corresponent reducció de diversitat agrícola com és el cas de països com Malàisia i Indonèsia on el 87% dels boscos destruïts han estat substituïts per plantacions de palma d’oli. També dir que els biocarburants gasten més per a fer el mateix trajecte amb els carburants tradicionals i a més la seva accessibilitat en les estacions de servei és menor lo qual ha fet que no gaudeixin d’una gran acceptació. Els agents que porten tot aquest tema ens diuen: -Agricultor: Treure la major rendibilitat al seu conreu. La idea es vendre al millor postor. D’altres, ja conscients de la nova problemàtica emergent aposten per una agricultura basada en l’autosuficiència i l’abandonament del patró de consum sobiranista. - Industria dels biocarburants: Diu que com a màxim només utilitzen el 2% de la disponibilitat xifra irrellevant per lo qual no pot estar relacionada amb l’augment del preu dels cereals. - Societat de consum: Li afecta l’augment del preu del menjar ja que els cereals com a aliment competeixen amb els cereals com a carburants.
  3. 3. - Industria Ford: Opina que amb els nous biocarburants es disminueix un 80% l’emissió de CO2 però els seus nous cotxes compatibles amb aquesta nova tecnologia no els han acceptat gaire. - Govern Espanyol: Pensa en invertir per combatre els combustibles fòssils i estableix que en el 2020 els biocarburants han de representar el 10 % dels carburants utilitzats en mercat ajudant així a complir amb el compromís assolit a Kioto. No es veuen massa preocupats pels problemes que comporten els biocarburants. - Els experts i Greenpeace: donen suport per una utilització dels biocarburants només a escala local de forma que sembli que aporti uns beneficis ecològics i socials. Finalment la possible solució seria la proposada per Greenpeace el qual proposa assolir una verificació de que s’està estalviant energia i emissions de CO2 a l’atmosfera però garantint abans la producció d’aliment. Això s’estableix mitjançant el Certificat Europeu de Sostenibilitat on s’analitza el cicle de vida de cada kg de combustible. Per tant, abans de fer-ho, s’ha de consultar en tots els aspectes.

×