Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UBA media investeringen in Belgie 2010

849 views

Published on

UBA media investeringen in Belgie 2010

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

UBA media investeringen in Belgie 2010

  1. 1. Media-investeringen in België 2010
  2. 2. inhoudstafelDe UBA wil een transparante omgeving stimuleren waarin adverteerders effectief, efficiënt en 1 De evolutie van de bruto media-investeringen 2001-2010 p.04duurzaam kunnen communiceren. Daartoe hebben adverteerders o.a. nood aan goede informatieover de media-investeringen in België. En dankzij het CIM is er in België heel wat informatie be- 2 Top 75 adverteerders p.06schikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. 3 Media-investeringen per economische sector p.08Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aanonze leden ter beschikking te stellen. 4 Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype p.09In België verzamelt het CIM sinds 1971 nauwkeurige gegevens over de “above-the-line” media, 5 Verdeling van adverteerders en media mix per budget p.10zowel over de verspreiding als over het bereik van de media. Daarnaast meten zij eveneens dereclamedruk met de pige CIM MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze stu- 6 Aantal adverteerders per mediumtype p.11die die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn 7 Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media p.12gebaseerd op de brutotarieven van de media, en niet op wat effectief betaald is. De MDB meetwel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven. 8 Nieuwe media evoluties p.13Uw feedback op deze eerste uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot 9 Economische indicatoren p.14een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedankendie meehielp om deze brochure te realiseren.Het UBA-team Werkten mee AAn dit project : UBA : Nathalie Hublet, Kristin Hannon, Chris Van Roey UmA : Remi Boel, Marketing Intelligence Director OmnicomMediaGroup Hoet & Hoet : www.hoet-hoet.eu (layout & druk) Bronnen van deze publicatie : Agemene Directie Statistiek en Economische Informatie, CIM MDB, ComScore, Eurostat, Federaal Planbureau, OmnicomMediaGroup, UMA2 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 3
  3. 3. 1 de evolutie van de Bruto Media-investeringen 2001-2010De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,5 miljard Euro in Televisie is het belangrijkste medium in België met 40,8 % Share of Voice, en versterkte zijn positie in de laatste2010. Na het moeilijke jaar 2009 toonde 2010 een duidelijke heropleving in de media-investeringen van adver- 5 jaar. Dit ten koste van de marktaandelen van magazines, outdoor en kranten. Online kende eveneens een sterketeerders. Er werd in 2010 ca. 300 miljoen Euro meer geïnvesteerd. Analisten verwachten een verderzetting van groei waarbij moet opgemerkt worden dat alleen het gedeelte “display” in de CIM MDB gemeten wordt.deze trend in 2011.evolutie in euro evolutie in share of voice in euro 2001 2002 2003 2004 2005 in sov 2001 2002 2003 2004 2005 in euro 2001 2002 2003 2004 2005 CineMa 27.724.164 € 22.934.393 € 25.290.110 € 25.043.145 € 28.817.093 € CineMa 1,6% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% CineMa 27.724.164 € 22.934.393 € 25.290.110 € 25.043.145 € 28.817.093 € dailies 280.650.866 € 386.097.187 € 471.740.552 € 531.103.923 € 592.610.968 € dailies 16,0% 20,0% 22,1% 23,1% 24,8% dailies 280.650.866 € 386.097.187 € 471.740.552 € 531.103.923 € 592.610.968 € free sheets free sheets 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% free sheets MagaZines 257.623.682 € 269.313.521 € 268.660.618 € 281.876.040 € 280.421.834 € MagaZines 14,7% 13,9% 12,6% 12,3% 11,7% MagaZines 257.623.682 € 269.313.521 € 268.660.618 € 281.876.040 € 280.421.834 € online* online* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% online* outdoor 172.544.114 € 182.342.552 € 197.798.403 € 204.519.332 € 214.558.511 € outdoor 9,8% 9,4% 9,3% 8,9% 9,0% outdoor 172.544.114 € 182.342.552 € 197.798.403 € 204.519.332 € 214.558.511 € radio 202.372.992 € 208.073.616 € 228.708.671 € 252.588.688 € 289.432.148 € radio 11,6% 10,8% 10,7% 11,0% 12,1% radio 202.372.992 € 208.073.616 € 228.708.671 € 252.588.688 € 289.432.148 € tv 811.001.512 € 864.677.463 € 945.280.824 € 1.003.554.030 € 981.518.610 € tv 46,3% 44,7% 44,2% 43,7% 41,1% tv 811.001.512 € 864.677.463 € 945.280.824 € 1.003.554.030 € 981.518.610 € total 1.751.917.329 € 1.933.438.731 € 2.137.479.178 € 2.298.685.158 € 2.387.359.163 € total 100% 100% 100% 100% 100% total 1.751.917.329 € 1.933.438.731 € 2.137.479.178 € 2.298.685.158 € 2.387.359.163 € in euro 2006 2007 2008 2009 2010 in euro 2006 2007 2008 2009 2010 in sov 2006 2007 2008 2009 2010 CineMa 29.675.585 € 25.999.922 € 26.818.900 € 24.622.596 € 25.678.641 € CineMa 29.675.585 € 25.999.922 € 26.818.900 € 24.622.596 € 25.678.641 € CineMa 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% dailies 701.466.225 € 747.480.799 € 736.680.479 € 730.298.758 € 767.794.337 € dailies 701.466.225 € 747.480.799 € 736.680.479 € 730.298.758 € 767.794.337 € dailies 24,5% 24,2% 23,3% 23,0% 22,1% free sheets 174.875.603 € 153.915.742 € 150.442.649 € 152.220.550 € 141.112.049 € free sheets 174.875.603 € 153.915.742 € 150.442.649 € 152.220.550 € 141.112.049 € free sheets 6,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,1% MagaZines 286.610.417 € 300.734.727 € 299.949.376 € 281.724.935 € 296.626.680 € MagaZines 286.610.417 € 300.734.727 € 299.949.376 € 281.724.935 € 296.626.680 € MagaZines 10,0% 9,7% 9,5% 8,9% 8,6% online* 46.519.730 € 84.922.666 € 119.105.408 € 129.246.951 € 168.331.334 € online* 46.519.730 € 84.922.666 € 119.105.408 € 129.246.951 € 168.331.334 € online* 1,6% 2,7% 3,8% 4,1% 4,9% outdoor 226.556.821 € 238.781.808 € 249.456.454 € 248.130.898 € 253.690.408 € outdoor 226.556.821 € 238.781.808 € 249.456.454 € 248.130.898 € 253.690.408 € outdoor 7,9% 7,7% 7,9% 7,8% 7,3% radio 326.976.649 € 375.513.688 € 377.186.504 € 357.710.811 € 398.861.095 € radio 326.976.649 € 375.513.688 € 377.186.504 € 357.710.811 € 398.861.095 € radio 11,4% 12,2% 11,9% 11,3% 11,5% tv 1.071.169.986 € 1.161.345.040 € 1.204.777.243 € 1.246.760.046 € 1.414.339.916 € tv 1.071.169.986 € 1.161.345.040 € 1.204.777.243 € 1.246.760.046 € 1.414.339.916 € tv 37,4% 37,6% 38,1% 39,3% 40,8% total 2.863.851.016 € 3.088.694.392 € 3.164.417.013 € 3.170.715.545 € 3.466.434.461 € total 2.863.851.016 € 3.088.694.392 € 3.164.417.013 € 3.170.715.545 € 3.466.434.461 € total 100% 100% 100% 100% 100%* Online = only display advertising * Online = only display advertisingBron : CIM MDB Bron : CIM MDB4 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 5
  4. 4. 2 top 75 adverteerders- Voor het tweede jaar op rij stellen we vast dat de mediabestedingen vooral fors groeien in FMCG (Fast Moving rank 2010 advertiser group 2010 2009 diff rank 2009 in k euro in k euro 2010/2009 Consumer Goods).- In 2010 komt Procter & Gamble daardoor terug op de eerste plaats te staan met een investering van 117 miljoen 33 CARREFOUR GROUP 18.267 33.405 - 45% 14 euro, wat 41% meer is dan vorig jaar. Hierdoor haalde het Unilever in, wiens investeringen in 2010 stegen met 27 %. 34 ING GROUP 17.964 20.564 - 13% 29- Procter & Gamble en Unilever bevinden zich op grote afstand van de andere adverteerdersgroepen. Belgacom 35 BMW GROUP BELGIUM 17.761 22.474 - 21% 24 staat daarbij op de derde plaats met bijna 69 miljoen euro media-investeringen. 36 AXA GROUP 17.293 22.499 - 23% 23- Opvallend is de sterke aanwezigheid van de mediagroepen als adverteerders. 37 KBC GROUP/CBC GROUP 17.164 14.126 + 22% 44 38 20TH CENTURY FOX 17.007 12.289 + 38% 55 39 GENERAL MOTORS CORP. 16.733 15.862 + 5% 40 40 KELLOGG’S BENELUX 16.706 15.861 + 5% 41 41 FIAT GROUP 16.663 14.739 + 13% 43 2010 2009 diff rank 2010 advertiser group rank 2009 in k euro in k euro 2010/2009 42 FERRERO 16.509 13.343 + 24% 50 43 DAIMLER BENZ GROUP 16.016 12.353 + 30% 53 1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 117.202 83.191 + 41% 2 44 METRO GROUPE 15.596 16.142 - 3% 38 2 UNILEVER 108.901 85.449 + 27% 1 45 MARS INCORPORATED 15.579 14.749 + 6% 42 3 BELGACOM GROUP 68.941 82.309 - 16% 3 46 MEDIABEL 15.240 11.966 + 27% 58 4 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 55.833 47.370 + 18% 4 47 ROSSEL 14.366 12.679 + 13% 51 5 D’IETEREN GROUP 54.055 44.266 + 22% 5 48 IKEA BELGIUM 14.162 9.057 + 56% 76 6 PSA PEUGEOT CITROEN 51.452 36.694 + 40% 9 49 BACARDI-MARTINI BELGIUM 13.425 10.780 + 25% 67 7 L’OREAL GROUP 50.647 44.207 + 15% 6 50 THE WALT DISNEY CY 13.073 12.248 + 7% 56 8 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 39.296 31.855 + 23% 16 51 VIVENDI 12.809 13.930 - 8% 45 9 VRT 38.403 27.940 + 37% 19 52 ALCOPA 12.327 9.083 + 36% 75 10 RECKITT & BENCKISER 37.906 39.538 - 4% 8 53 CAMPBELL FOODS BELGIUM 12.279 12.470 - 2% 52 11 DANONE GROUP 36.923 41.230 - 10% 7 54 MTV EUROPE (MUSIC TELEVISION) 11.934 1.414 + 744% – 12 TELENET GROUP HOLDING 36.890 34.697 + 6% 12 55 KREFEL 11.724 7.742 + 51% 88 13 LOTERIE NATIONALE - NATIONALE LOTERIJ 34.348 36.657 - 6% 10 56 INBEV 11.581 13.677 - 15% 48 14 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 34.256 35.755 - 4% 11 57 HOLDING ELECTRABEL 11.423 16.168 - 29% 37 15 NESTLE GROUP 34.251 28.965 + 18% 18 58 NINTENDO 11.157 10.911 + 2% 63 16 DELHAIZE LE LION - DELHAIZE DE LEEUW 33.282 26.591 + 25% 20 59 DEUTSCHE BANK GROUP 10.971 8.207 + 34% 81 17 ROULARTA MEDIA GROUP 32.663 32.276 + 1% 15 60 EURO COMEX 10.783 13.877 - 22% 46 18 KRAFT FOODS 32.606 33.415 - 2% 13 61 RTBF 10.704 11.631 - 8% 59 19 COLRUYT 31.210 16.705 + 87% 35 62 THOMAS COOK 10.552 10.789 - 2% 66 20 DE PERSGROEP 29.812 25.288 + 18% 22 63 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 10.338 7.889 + 31% 86 21 FORD AUTOMOTIVE GROUP 29.270 21.946 + 33% 25 64 WILLEMS VERANDAS 9.974 2.127 + 369% – 22 CORELIO 27.935 25.574 + 9% 21 65 KINEPOLIS GROUP 9.961 10.875 - 8% 65 23 CLT-UFA 27.612 21.673 + 27% 27 66 ETAT FEDERAL BELGE 9.872 13.366 - 26% 49 24 DEXIA GROUPE 27.612 18.572 + 49% 30 67 AUREX 9.628 11.569 - 17% 61 25 FRANCE TELECOM (MOBISTAR) 27.193 28.992 - 6% 17 68 KPN BELGIUM 9.512 10.902 - 13% 64 26 BNP-PARIBAS 25.468 15.967 + 59% 39 69 BONGRAIN BELGILUX 9.468 7.212 + 31% – 27 TECTEO 23.413 11.510 + 103% – 70 MCDONALD’S BELGIUM 9.326 7.855 + 19% 87 28 SANOMA MAGAZINES FINLAND 23.049 21.011 + 10% 28 71 TOYOTA BELGIUM 9.193 13.864 - 34% 47 29 JOHNSON & JOHNSON 20.758 17.470 + 19% 32 72 FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK 9.158 6.910 + 33% – 30 SONY GROUPE 20.149 17.270 + 17% 33 73 QUICK RESTAURANTS 9.010 7.693 + 17% 91 31 HENKEL BELGIUM 19.671 17.234 + 14% 34 74 FOX MOBILE GROUP 8.964 8.114 + 10% 84 32 BEIERSDORF 18.537 16.641 + 11% 36 75 CLEAR CHANNEL 8.904 10.048 - 11% 70 Bron : CIM MDB6 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 7
  5. 5. evolutie van Media-investeringen 3 Media-investeringen per eConoMisChe seCtor 4 per eConoMisChe seCtor en MediuMtypeCulture – Leasure – Tourism – Sports (25,23 %), Distribution (14,94 %) en Food (13,22 %) zijn de belangrijkste sec- De verschillende economische sectoren hanteren een verschillende mediamix. Deze tabel toont welke sectorentoren en vertegenwoordigen meer dan 50 % van de bruto media investeringen. Als we 2010 vergelijken met 2009, investeren in welke media en hoe dit evolueerde in 2010.stellen we vast dat de sectoren Beauty/ Hygiene (33,6 %), Luxe (21%) en House and office equipment (23,1%) hetsterkst zijn gegroeid. We merken tevens een heropleving van investeringen in corporate communication. in % 2010 Cinema dailies free sheets internet in euro 2010 2009 2010 2010 / 2009 in % 2010 Cinema dailies free sheets internet share evol share evol share evol share evol share evol share evol share evol share evol Culture - leisure - tourism - sports 25,23% 830.452.500 ¤ 874.681.784 ¤ 5,3% Culture - leisure - tourism - sports 25,23 0,8% 26,1% 26,4% 7,3% 1,7% 0,1% 3,1% 23,4% Culture - leisure - tourism - sports distribution 25,23 14,94 0,8% 0,0% 26,1% -1,1% 26,4% 41,9% 7,3% 7,1% 1,7% 14,6% 0,1% 5,4% 3,1% 1,4% 23,4% 9,9% distribution 14,94% 463.624.910 ¤ 517.808.857 ¤ 11,7% distribution food 14,94 13,22 0,0% 1,8% -1,1% -19,1% 41,9% 2,7% 7,1% -11,0% 14,6% 0,5% 5,4% -22,0% 1,4% 2,9% 9,9% 57,2% food 13,22% 424.661.167 ¤ 458.245.846 ¤ 7,9% food services 13,22 11,58 1,8% 0,4% -19,1% -28,4% 2,7% 33,7% -11,0% 0,9% 0,5% 4,6% -22,0% -23,8% 2,9% 11,1% 57,2% 32,9% services 11,58% 392.243.057 ¤ 401.311.574 ¤ 2,3% services transport 11,58 9,41 0,4% 1,4% -28,4% 55,7% 33,7% 22,6% 0,9% -8,8% 4,6% 3,5% -23,8% -33,8% 11,1% 9,2% 32,9% 41,9% transport 9,41% 299.603.938 ¤ 326.079.968 ¤ 8,8% transport Beauty - hygiene 9,41 7,85 1,4% 0,3% 55,7% -58,1% 22,6% 1,8% -8,8% 28,5% 3,5% 0,3% -33,8% -33,3% 9,2% 2,4% 41,9% 55,6% Beauty - hygiene 7,85% 203.547.660 ¤ 271.950.959 ¤ 33,6% Beauty - hygiene telecom 7,85 5,79 0,3% 0,5% -58,1% 93,3% 1,8% 19,8% 28,5% 52,2% 0,3% 0,5% -33,3% 47,4% 2,4% 10,8% 55,6% 5,7% telecom 5,79% 196.775.082 ¤ 200.554.477 ¤ 1,9% telecom office equipment house and 5,79 4,13 0,5% 0,3% 93,3% 197,4% 19,8% 20,4% 52,2% 11,1% 0,5% 9,4% 47,4% -10,6% 10,8% 6,0% 5,7% 17,2% house and office equipment 4,13% 116.191.503 ¤ 143.061.630 ¤ 23,1% house and office equipment house and office maintenance 4,13 2,51 0,3% 0,0% 197,4% - 20,4% 2,4% 11,1% 440,6% 9,4% 0,9% -10,6% -2,7% 6,0% 0,4% 17,2% -30,3% house and office maintenance 2,51% 75.873.907 ¤ 87.008.691 ¤ 14,7% house and office maintenance health - well-being 2,51 2,03 0,0% 0,0% - - 2,4% 5,8% 440,6% -35,9% 0,9% 0,4% -2,7% -86,5% 0,4% 1,7% -30,3% 70,5% health - well-being 2,03% 68.350.152 ¤ 70.419.903 ¤ 3,0% health --well-being Clothes accessories 2,03 1,77 0,0% 1,7% - 493,1% 5,8% 20,6% -35,9% 36,4% 0,4% 2,1% -86,5% 23,7% 1,7% 3,1% 70,5% 154,5% Clothes - accessories 1,77% 50.506.713 ¤ 61.332.582 ¤ 21,4% Clothes - accessories energy 1,77 1,15 1,7% 1,3% 493,1% -8,2% 20,6% 14,1% 36,4% -49,1% 2,1% 1,8% 23,7% 141,7% 3,1% 14,6% 154,5% 58,9% energy 1,15% 39.771.181 ¤ 39.841.685 ¤ 0,2% energy pets 1,15 0,30 1,3% 0,0% -8,2% - 14,1% 0,4% -49,1% -81,7% 1,8% 3,6% 141,7% 103,2% 14,6% 2,7% 58,9% -16,4% pets 0,30% 8.719.394 ¤ 10.374.956 ¤ 19,0% pets Corporate 0,30 0,10 0,0% 0,0% - - 0,4% 1,7% -81,7% 72,6% 3,6% 0,0% 103,2% - 2,7% 9,0% -16,4% 1114,8% Corporate 0,10% 99.192 ¤ 3.502.443 ¤ 3431,0% Corporate others 0,10 0,01 0,0% 0,0% - - 1,7% 1,0% 72,6% - 0,0% 10,2% - -80,4% 9,0% 0,0% 1114,8% - others 0,01% 295.189 ¤ 259.106 ¤ -12,2% otherstotal grand 0,01 0,0% - 1,0% - 10,2% -80,4% 0,0% - grand total 100% 3.170.715.545 ¤ 3.466.434.461 ¤ 9,3% 100 0,7% 4,3% 22,1% 5,1% 4,1% -7,3% 4,9% 30,2% grand total 100 0,7% 4,3% 22,1% 5,1% 4,1% -7,3% 4,9% 30,2% Bron : CIM MDB in % 2010 Magazines outdoor radio tv Energy 1,15 in % 2010 Magazines outdoor radio tv Clothes - Accessories 1,77 Pets 0,30 share evol share evol share evol share evol Corporate 0,10 share evol share evol share evol share evol Culture - leisure - tourism - sports 25,23 10,6% 0,8% 4,0% 3,3% 13,2% -0,9% 40,1% 6,4% Health - Wellbeing 2,03 Culture - leisure - tourism - sports distribution 25,23 14,94 10,6% 5,2% 0,8% -5,0% 4,0% 5,5% 3,3% 20,0% 13,2% 18,5% -0,9% 29,3% 40,1% 12,9% 6,4% 18,2% House and office maintenance 2,51 distribution food 14,94 13,22 5,2% 4,5% -5,0% -4,3% 5,5% 10,2% 20,0% -7,6% 18,5% 3,8% 29,3% 27,3% 12,9% 73,6% 18,2% 11,2% House and office equipment 4,13 food 13,22 4,5% -4,3% 10,2% -7,6% 3,8% 27,3% 73,6% 11,2% services 11,58 8,0% 4,5% 8,5% -7,8% 15,4% 8,6% 18,3% -0,1% Culture - Leisure - Tourism - Sports 25,23 services transport 11,58 9,41 8,0% 8,2% 4,5% 20,3% 8,5% 15,2% -7,8% 15,0% 15,4% 15,8% 8,6% 13,1% 18,3% 24,1% -0,1% 18,1% Telecom 5,79 transport Beauty - hygiene 9,41 7,85 8,2% 9,7% 20,3% 26,2% 15,2% 6,7% 15,0% 43,6% 15,8% 0,4% 13,1% -33,4% 24,1% 78,3% 18,1% 35,6% Beauty - hygiene telecom 7,85 5,79 9,7% 2,9% 26,2% 17,0% 6,7% 10,1% 43,6% -19,9% 0,4% 12,5% -33,4% -7,1% 78,3% 42,8% 35,6% -6,2% Beauty - Hygiene 7,85 telecom office equipment house and 5,79 4,13 2,9% 18,0% 17,0% 16,6% 10,1% 5,1% -19,9% -11,4% 12,5% 11,0% -7,1% 45,6% 42,8% 29,8% -6,2% 62,1% house and office equipment house and office maintenance 4,13 2,51 18,0% 1,0% 16,6% -20,9% 5,1% 0,2% -11,4% 61,8% 11,0% 0,5% 45,6% 1513,7% 29,8% 94,5% 62,1% 12,9% house and office maintenance health - well-being 2,51 2,03 1,0% 13,7% -20,9% -12,3% 0,2% 0,0% 61,8% -95,0% 0,5% 4,5% 1513,7% -11,9% 94,5% 73,9% 12,9% 18,5% health --well-being Clothes accessories 2,03 1,77 13,7% 41,5% -12,3% 11,4% 0,0% 17,8% -95,0% 13,0% 4,5% 0,7% -11,9% -58,7% 73,9% 12,3% 18,5% 33,8% Transport 9,41 Clothes - accessories energy 1,77 1,15 41,5% 6,8% 11,4% -8,9% 17,8% 4,5% 13,0% -31,0% 0,7% 26,3% -58,7% 66,0% 12,3% 30,5% 33,8% -1,1% energy pets 1,15 0,30 6,8% 4,8% -8,9% -28,9% 4,5% 5,4% -31,0% 130637,9% 26,3% 0,0% 66,0% -99,2% 30,5% 83,1% -1,1% 20,7% Distribution 14,94 pets Corporate 0,30 0,10 4,8% 4,1% -28,9% 376,3% 5,4% 0,5% 130637,9% - 0,0% 0,3% -99,2% 284,3% 83,1% 58647,3% 84,3% 20,7% Corporate others 0,10 0,01 4,1% 0,0% 376,3% - 0,5% 0,0% - - 0,3% 1,2% 284,3% - 84,3% 58647,3% 87,5% 42,2% Services 11,58 otherstotal grand 0,01 100 0,0% 8,6% - 5,3% 0,0% 7,3% - 2,2% 1,2% 11,5% - 11,5% 87,5% 40,8% 42,2% 13,4%Bron : CIM MDB Food 13,22 grand total 100 8,6% 5,3% 7,3% 2,2% 11,5% 11,5% 40,8% 13,4% Bron : CIM MDB8 | UBA ADVERTISER GUIDELINES JAARVERSLAG 2010 | 9

×