UBA jaarverslag 2010

1,537 views

Published on

UBA jaarverslag 2010 - Unie van Belgische Adverteerders vzw

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UBA jaarverslag 2010

 1. 1. JAARVERSLAG2010 VERTEGENWOORDIGEN INFORMEREN UITWISSELEN ONTMOETEN
 2. 2. WOORD VAN DE VOORZITTEREN DE CEO2010 is voor de UBA een meer dan gevuld jaar gewor- Uitwisselen : de verschillende UBA-overlegplatfor-den. Na het “grand cru” jaar 2009, werden de bestaan- men zoals de Mediacommissies, Expertise Centers ende pijlers verder uitgediept en versterkt, maar er was tijdelijke werkgroepen bleven als ontmoetingsplaat-ook voldoende aandacht voor enkele meer structurele sen voor het uitwisselen van kennis en informatieevoluties en voor nieuwe initiatieven. zeer relevant, en functioneerden uitstekend voor het bepalen van een gemeenschappelijk beleid. De nieuweOns algemeen uitgangspunt blijft dat goede commu- economische context waarin we evolueren heeft eennicatie een stimulans is voor een gezonde economie. duidelijke impact op de communicatiewereld. Dit bleekEen belangrijk statement, zeker in de moeilijke en com- ondermeer in het kader van media pitches en mediaplexe economische periode die we vandaag meema- audits, waar de UBA en de UMA samen 2 Belgischeken. De missie van de UBA is dan ook om een trans- papers produceerden, ter aanvulling van de WFA aan-parante en stabiele omgeving te stimuleren waarin bevelingen ; want inderdaad, ook de communicatiewe-adverteerders effectief, efficiënt en duurzaam kun- reld wordt steeds meer “global”, in al zijn aspecten.nen communiceren, zodat ze het rendement van huncommunicatie-investeringen kunnen maximaliseren. Ontmoeten : de UBA bewees al met een uniek Con- gres voor haar 60ste verjaardag dat zij dé ontmoe-Om dit alles te verwezenlijken bouwden we het tingsplaats bij uitstek blijft voor de communicatie-beleid rond onze 4 strategische pijlers verder uit : community. In 2010 organiseerden en vernieuwdenVertegenwoordigen, Informeren, Uitwisselen en we opnieuw een aantal evenementen met groot suc-Ontmoeten. ces : de jaarlijkse BBQ bij de “rentrée” trok op een nieu- we locatie meer dan 540 deelnemers aan en kreeg eenVertegenwoordigen : we bundelen de aandachts- bijzonder goede waardering. De Trends Day verenigde,punten van onze leden in één krachtige stem naar in navolging van het Congres in 2009 en met opnieuwoverheden en verenigingen, en proberen zo de be- een uitstekend programma, ruim 430 professionals.sluitvorming mee te beïnvloeden. Vanuit onze intrin- Ook de CEO Breakfast kende een mooie en selectie-sieke kracht beïnvloeden we de agenda om het po- ve opkomst. De vermaarde Xmas Lunch werd op eensitieve effect van adverteren extra in het daglicht te nieuwe locatie georganiseerd en resulteerde in eenstellen ; we doen dit in samenwerking met onze part- topevenement voor de sector met 1.120 aanwezigen.ners waaronder de WFA, Raad voor de Reclame, ACC,UMA en andere vakorganisaties. Daarbij besteedden We willen hier ook graag de EFFIE Awards vermel-we in 2010 extra aandacht aan de top 15 mediabe- den. Samen met ACC en Stichting Marketing heeftdrijven in België. de UBA gewerkt aan ambitieuze doelstellingen en een doorgedreven professionalisering. Deze nieuweInformeren : de UBA Academy blijft een groot suc- aanpak zal vanaf 2011 zichtbaar worden, waarbij deces. In het Communication Management College kern van de zaak blijft : objectief en onderbouwd be-hebben we opnieuw een zeventigtal junior marke- wijzen dat uitstekende communicatie een positieveting- en communicatieprofessionals opgeleid, en impact heeft op je business, wat bovendien perfectde vraag blijft groot, wat een blijk is van de aange- aansluit bij de missie van de UBA.boden kwaliteit! Specifieke onderwerpen werdendan weer uitgediept in de Master Classes. Diensten Ondertussen zien we dat de reclamemarkt opnieuwzoals de UBA Legal Line en de UBA Media Glance, is aangetrokken in 2010, al is deze evolutie nogdie beide steeds intensiever gebruikt worden door ongelijk verspreid over de diverse sectoren en me-onze leden, werden uitgebreid met de UBA Jobline. dia. Toch is dit voor de UBA een positief signaal omHet geheel van onze activiteiten wordt actief on- 2011 met extra vertrouwen tegemoet te zien.dersteund en gecommuniceerd via sociale media enonze UBA-website, die in de loop van het jaar een Jan Vandenwyngaerden, VOORZITTER UBAknappe upgrade kreeg. Chris Van Roey, CEO UBA
 3. 3. JAARVERSLAG 2010INHOUDSTAFEL Woord van de Voorzitter en de CEO Raad van Bestuur 2010 p.2 1 UBA Team p.4 Executive Committee p.5 VERTEGENWOORDIGEN Eén stem voor de adverteerder p. 6 INFORMEREN UBA Academy p. 8 UBA Services p.13 UBA Publicaties p.14 UBA Website, e-news en sociale media p.15 UITWISSELEN Mediacommissies p.16 Integrated Communication Board (ICB) p.19 Expertise Centers p.20 Werkgroepen p.23 ONTMOETEN Lunch Causerie p.25 Summer BBQ p.26 CEO Breakfast p.26 Trends Day p.27 Xmas Lunch p.28 Agenda 2010 p.30 Waarom lid worden van de UBA ? p.32
 4. 4. RAAD VAN BESTUUR 2010 AB Inbev Belgium Frederic Landtmeters* Bacardi-Martini Belgium Francis Debeuckelaere Base Bart Vandesompele2 Beiersdorf Helen Willems Belgacom Group Kris Vervaet BNP Paribas Fortis Annie Courbet Carrefour Belgium Prosper Cambre Coca-Cola Gaetan Van Maldeghem* Danone Thibaut Helleputte* Dexia Dirk Smet D’Ieteren Marc Donner Electrabel Benoît Crochelet Eurostar Anne-Françoise Piette Henkel Belgium Jean-Baptiste Santoul ING Belgium Philippe Wallez KBC Jan Gysels Kraft Foods Marc Vermeulen L’Oréal Jean-Mary Vivier* MARS Belgium Valérie Struye Mobistar Stéphane Beaudouin Nationale Loterij Marc Frederix Nestlé Vincent De Clippele Palm Breweries Jan Vandenwyngaerden Procter & Gamble Luc Suykens Sara Lee Coffee & Tea Peter Pintens Securex Herman Boonen Telenet Saskia Schatteman* Tiense Suiker Johan De Rycker UBA Chris Van Roey° Unilever Nils Van Dam * Mandaat dat is afgelopen volgens art. 14 van de statuten ° Zaakvoerder The House of Brands
 5. 5. JAARVERSLAG 2010 VISIE MISSIE Goede communicatie is een stimulans De UBA stimuleert een transparante voor een gezonde economie. omgeving waarin adverteerders effectief, efficiënt en duurzaam kunnen communiceren om het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren. WAARDEN STRATEGIE De UBA is professioneel, transparant, De basisstrategie van de UBA kan wor- dynamisch en afgestemd den samengevat in vier kernwoorden : op de behoeften van haar leden. vertegenwoordigen, informeren, uitwis- selen en ontmoeten.De UBA vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de verschil-lende partijen van de reclame-industrie. De UBA zal niet worden gebruikt om mededingingsbeperkend gedrag in de hand tewerken en zal niet betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met het mededingingsrecht en de eerlijkehandelspraktijken. De UBA zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van haar leden, aan discussies of activitei-ten die strijdig zijn met deze wetgeving.
 6. 6. UBA TEAM4 Chris Van Roey Karin Bruggeman Kristin Hannon Nathalie Hublet Frédéric Ackermans Chris Van Roey° CEO ° bvba The House of Brands, zaakvoerder chris@ubabelgium.be Chris staat in voor de strategie en neemt de dagelijkse leiding van de UBA waar. T + 32(0)2 260 05 71 Hij vertegenwoordigt de UBA in de sector en bij de Vlaamse, federale en Europese M + 32(0)495 55 71 50 overheidsorganen. Karin Bruggeman Office Manager karin@ubabelgium.be Karin staat in voor de budgetopvolging en facturatie, het beheren van de CRM database T + 32(0)2 260 05 76 en het office management. M + 32(0) 473 92 97 79 Kristin Hannon Member Services Manager kristin@ubabelgium.be Kristin stuurt en coördineert de UBA Academy. Zij is verantwoordelijk voor T + 32(0)2 260 05 75 de UBA Services, de UBA Housestyle en verzorgt de externe communicatie. M + 32(0)495 55 72 27 Nathalie Hublet Media Manager nathalie@ubabelgium.be Nathalie stuurt en coördineert de verschillende UBA-platformen : Mediacommissies, Expertise T + 32(0)2 260 05 73 Centers en Werkgroepen. Zij staat mee in voor de inhoudelijke organisatie van de UBA Trends M + 32(0)476 27 01 37 Day en vertegenwoordigt de UBA bij de Franstalige overheidsorganen. Frédéric Ackermans Event Manager frederic@ubabelgium.be Frédéric is verantwoordelijk voor de UBA-evenementen en partnerships. Hij coördineert T + 32(0)2 260 05 74 de activiteiten zoals de lunch-causerieën, de UBA Summer BBQ, de UBA Trends Day, M + 32(0)477 66 52 36 de Book it en de UBA Xmas Lunch.
 7. 7. JAARVERSLAG 2010EXECUTIVE COMMITTEE 5 Jan Vandenwyngaerden Chris Van Roey Nils Van Dam Annie Courbet Philippe Wallez Marc Frederix Jan Vandenwyngaerden CEO, Palm Breweries Voorzitter UBA Chris Van Roey° Philippe Wallez CEO UBA Marketing Director, ING Vice-voorzitter UBA Nils Van Dam Marc Frederix SVP Marketing Benelux, Unilever Marketing Director, Nationale Loterij Adviseur UBA Penningmeester UBA Annie Courbet Saskia Schatteman Marketing Manger, Fintro (BNP Paribas Fortis) Secretaris UBA Vice-Voorzitster UBA (was niet aanwezig voor de groepsfoto)
 8. 8. De UBA vertegenwoordigt de adverteerders en maakt hun standpunten en interesses kenbaar aan alle actoren in hun professionele, economische, sociale en politieke omgeving.6 VERTEGENWOORDIGEN Eén stem voor de adverteerder De UBA luistert naar haar leden, analyseert hun aan- dachtspunten en bundelt ze in één krachtige stem. We for- muleren en verdedigen de standpunten en noden van de adverteerders. We zijn dan ook dé gesprekspartner voor de overheid en de verschillende professionele, economische en sociale verenigingen. Daarnaast participeert de UBA actief in een aantal belang- rijke verenigingen uit de communicatiesector, zoals de RvR (Raad voor de Reclame), de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame), de WFA (World Federation of Advertisers), het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) en de CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). In deze verenigingen bespreken we onderwerpen die belangrijk zijn voor ons vak- gebied en maken we de standpunten en interesses van de adverteerders bekend. De UBA overlegt ook intensief met de ACC (Association of Communication Companies) en de UMA (United Media Agencies) over diverse onderwerpen die voor adverteerders belangrijk zijn. Uiteraard laten we ook van ons horen in de media, om zo alle spelers te overtui- gen van het belang van een transparante en stimulerende communicatieomgeving waarin adverteerders efficiënt, ef- fectief en duurzaam communiceren om het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren. Adverteerders hebben steeds meer oog voor duurzame commu- nicatie en Corporate Social Responsibility. Daarom richtte de UBA een nieuw Expertise Center ‘Responsible Communication’ op.
 9. 9. JAARVERSLAG 2010 The man who stops advertising to save money is like the man who stops the clock to save time. Thomas Jefferson 7Ook de autoregulering werkt steeds beter. Dit zorgt ervoor dat - Online Behavioural Advertising (OBA) ; Europese consul-er op een wettelijke manier gecommuniceerd wordt, dat re- tatie over het gebruik van ‘cookies’ ;clame eerlijk en respectvol is, volgens de principes van eerlijke - de wetsvoorstellen over alcoholreclame ;concurrentie. Toch staat het communicatievak nog steeds erg - de wetsvoorstellen over autoreclame ;onder druk en is het regelmatig onderwerp van publiek en poli- - de wetsvoorstellen over de regulering van de communi-tiek debat. Er komen steeds meer ingewikkelde en ineffectieve catie van banken ;reglementeringen bij die een negatief effect hebben op de doel- - het wetsvoorstel over het oprichten van een federaletreffendheid van de reclamebestedingen. Daarom moeten ad- dienst voor de controle van reclame ;verteerders duidelijke standpunten innemen en bekendmaken. - de Raad voor de Reclame, waar de UBA-vertegenwoor- diger benoemd werd tot vicevoorzitter, en waar diverseIn 2010 werd extra aandacht dossiers inzake autoregulering besproken werden ;besteed aan : - de World Federation of Advertisers, waar de UBA-vertegen-- de Belgische mediagroepen ; de UBA bezocht de top-15 woordiger benoemd werd tot lid van het Executief Comité, mediaspelers op de Belgische markt en luisterde naar hun en waar overlegd wordt met adverteerdervereniging uit an- plannen en bezorgdheden ; de UBA maakte van deze ont- dere landen en met multinationale adverteerders ; moetingen gebruik om haar vernieuwde werking duidelijk te maken en formuleerde een aantal belangrijke standpunten Voor deze dossiers overlegden we intensief met sectoror- van adverteerders ; de UBA vroeg aan de media specifiek ganisaties, politieke verantwoordelijken en officiële over- aandacht voor een transparanter mediabeleid ; heidsorganen. De UBA deed ook enkele interventies in de- de UMA ; samen met deze vereniging van media-agent- federale en regionale parlementen. UBA-medewerkers ga- schappen formuleerden we duidelijke gedragsregels voor ven regelmatig voordrachten in diverse fora over de rol en de selectie van een media-agentschap door de adverteer- de effecten van reclame. der ; deze gedragsregels werden ondertussen gepubliceerd ;- de media-audits ; in samenwerking met de UMA en enkele be- In 2011 zal de UBA de positieve rol van commerciële com- langrijke media-auditors werd de moeilijke situatie van media- municatie in economie en maatschappij blijven benadrukken. audits in België onderzocht ; dit leidde tot een document dat Daarnaast zal de UBA actie voeren tegen maatregelen die de de krijtlijnen voor een goede media-audit verduidelijkt ; efficiëntie en effectiviteit van communicatie ondermijnen.- de VRT beheersovereenkomst 2012-2016 ; hiervoor werd De UBA treedt naar voren als een representatieve en verant- overlegd met alle belanghebbenden ; de UBA verduidelijkte woordelijke woordvoerder van de adverteerders en als ver- haar aanbevelingen voor de beheersovereenkomst van de dediger van eerlijke, respectvolle en duurzame commerciële openbare omroep in een document aan de overheid. communicatie.
 10. 10. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Benjamin Franklin (American politician °1706)8 INFORMEREN We informeren u graag over wat leeft in de marketing- en communicatiewereld. We doen dit via onze opleidin- gen, een aantal diensten en allerlei informatiekanalen : - de UBA Academy - de diensten UBA Legal Line, UBA Media Glance en UBA Job Line - de UBA Publicaties - de UBA-website en e-news - we communiceren ook uitgebreid via sociale media : LinkedIn, Twitter, Flickr en YouTube. UBA Academy Een grote troef van het UBA-lidmaatschap is de UBA Aca- demy – een heuse uitblinker. Onze professionele opleidin- gen worden bijzonder gewaardeerd door de deelnemers. Ze zijn van een zeer hoge kwaliteit met uitstekende spre- kers en actuele onderwerpen. Daarenboven zijn ze exclu- sief voor UBA-leden en inbegrepen in het lidgeld. In 2011 versterkt de UBA het team met een Training Ma- nager die zich zal toeleggen op het versterken en uitbrei- den van het aanbod. De UBA Academy organiseert 2 soorten opleidingen : het Communication Management College en de Master Classes. Het Communication Management College Het Communication Management College werd opge-
 11. 11. JAARVERSLAG 2010 9start in 2008 en heeft er intussen 3 jaargangen op zitten. In 2010 namen in totaal 74 communicatieprofessionalsDeze opleiding is een brede marketing- en communica- deel. Ze waren allen enthousiast over de kwaliteit van detieopleiding, gericht op junior communicatieverantwoor- sprekers en de behandelde onderwerpen. Wat ze vooral opdelijken. Het programma wordt gespreid over 4 dagen : 1 prijs stelden, was de interactiviteit en het aanbrengen vandag per maand gedurende 4 maanden. Alle sprekers zijn actuele cases. De opleiding is erg concreet, met tal vangerenommeerde professionals in hun vakdomein. We sti- voorbeelden in de vorm van video’s en cases. We willen zomuleren eveneens de uitwisseling van ervaringen tussen interactief mogelijk omgaan met de deelnemers. In de ses-de deelnemers via workshops. Jaarlijks organiseren we 2 sie over creativiteit gaan de deelnemers zelf aan de slagopleidingscycli : 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. De en werken ze in groep een aantal concrete opdrachten uit.laatste dag van de opleiding wordt traditioneel afgeslotenmet een receptie waarop sprekers en deelnemers kunnennapraten. Deelnemers die de hele opleiding hebben bijge-woond, ontvangen een getuigschrift. After having followed the The Master Class “How to give a good briefing ?”, I decided COMMUNICATION MANAGEMENT COLLEGE to follow the “Communication Een greep uit de behandelde onderwerpen : Management College”. It was a big - Wat is een communicatiestrategie ? - Hoe komt een merk tot stand ? success, the speakers stimulate - Wat is de rol van een communicatiebureau ? the interaction, subjects are - Wat doet een media-agentschap ? - Hoe wordt de mediakeuze bepaald en hoe plan ik substantially useful and mijn mediabestedingen ? - Hoe komen creatieve concepten tot stand ? interesting, all in a flawless - Hoe verbeteren we de samenwerking met crea- tieve partners ? organization ! I recommend - Hoe meet ik de ROI van een campagne ? that training to new marketeers - Sociale media : hoe pak ik het aan ? - Tips & tricks voor de succesvolle marketing- en and advertisers ! communicatieprofessional Pierre-Alexandre de Lannoy, Marketing & web business Assistant, BNP Paribas
 12. 12. Interesting speakers, good organisation,10 great people and a lot of JOY ! Georges Pagalis, Marketing Comm., Internet & New Media, BMW Belgium De Master Classes Voor wie zijn kennis over een gespecialiseerd onderwerp gebracht worden van de laatste evoluties in een specifiek wil verbreden, zijn er de UBA Master Classes. Deze formule domein van communicatie en marketing. bestaat uit een opleidingssessie van een halve dag. Een ideale oplossing voor wie op korte tijd op de hoogte wil De Master Classes komen vaak voort uit een actuele nood, een vraag of inzicht uit één van de Mediacommissies of Ex- pertise Centers of zijn een aanvulling op de UBA Publicaties. DE SPREKERS VAN HET COMMUNICATION MANAGEMENT COLLEGE : Een aantal Master Classes beschouwen we stilaan als onze ‘klassiekers’, zoals “Hoe geef ik een goede briefing ?”, - Stéphane Buisseret, CEO Air “Hoe een agentschap remunereren ?” en “Legale aspecten - Bernard Cools, Deputy General Manager SPACE van communicatie”. - Hans Cools, Commercieel Directeur Sanoma Magazines Belgium - Nicolas De Bauw, Client Service Director Famous Andere thema’s bieden we aan in functie van de vraag van - Patrick De Pelsmacker, Hoogleraar Marketing onze leden. Het is de bedoeling met de Master Classes Universiteit Antwerpen en Gent goed in te spelen op de actualiteit. Het aantal aangeboden - Dominique Deville, Directeur Omnicom-Media- Master Classes in 2010 is al fel gestegen ten opzichte van group/OMD 2009 en in 2011 zullen we een nog uitgebreider aanbod - Veerle Devos, Client Service Director. Mortierbrigade opleidingen voorstellen. - Wout Dockx, CEO Mediabrands - Pierre Mathelart, Algemeen Directeur VV-Group - Iris Musschoot, Zelfstandig consultant en voor- Een overzicht van de Master Classes die we in 2010 or- malig rector Erasmushogeschool Brussel ganiseerden : 10 Master Class sessies met in totaal 230 - Antony Slabinck, CEO LBI deelnemers. - Stephan Smets, Managing Director Engage BBDO - Luc Suykens, Director P&G Benelux Master Class en Harley Procter Marketeer “Hoe een agentschap remunereren ?” - Fons Van Dyck, Managing Director van think. BBDO 11/03/10 – 18 deelnemers – tweetalige sessie - Dominique Vercraeye, Managing Director TNS Dimarso en TNS Media - Deze Master Class gaat dieper in op de verschillende ma- - Kristin Verellen, Zaakvoerder Peel The Onion nieren waarop adverteerders hun agentschap kunnen ver- goeden voor hun prestaties. Het uitgangspunt van deze
 13. 13. JAARVERSLAG 2010 11 opleiding is de “Remuneration Guide”, door de UBA en de Master Class “Hoe geef ik een goede ACC opgesteld, die een overzicht geeft van de voor- en na- briefing ?” (The Client Brief) delen van enkele veel gebruikte remuneratiemodellen. 08/06/10 – 49 deelnemers : 29 deelnemers UBA- Spreker : Marc Frederix, Marketing Director, Nationale en 20 deelnemers ACC – tweetalige sessie Loterij 30/11/10 – 45 deelnemers : 25 deelnemers UBA en 20 deelnemers ACC – tweetalige sessieMaster Class “Presenteren met pit” - - Een goede briefing is het halve werk. Deze Master Class28/04/10 – 40 deelnemers : 20 deelnemers Nl is intussen uitgegroeid tot een klassieker. De UBA enin voormiddag en 20 deelnemers Fr in namiddag de ACC organiseren de opleiding samen omdat we sterk05/10/10 – 40 deelnemers : 20 deelnemers Nl achter het principe staan dat een goede samenwerkingin voormiddag en 20 deelnemers Fr in namiddag tussen adverteerder en bureau de sleutel vormt tot suc-- Focus is ‘proeven’ van een aantal presentatietechnieken cesvolle campagnes.die de deelnemers onmiddellijk in praktijk kunnen omzet- - De Master Class baseert zich op de gids “The Client Brief”,ten en waarmee ze kunnen experimenteren voor hun vol- een gezamenlijke uitgave van de UBA en de ACC (2008).gende presentatie. Aantal deelnemers wordt beperkt tot In de opleiding worden de 10 stappen om tot een goede20 personen om voldoende gelegenheid te geven tot oe- briefing te komen besproken en uitgebreid toegelichtfeningen en interactie. met voorbeelden. Deelnemers leren om in onderlinge sa-- Spreker : Sylvie Verleye (NL) en Angelo Colabufalo (FR) menwerking tussen adverteerder en bureau te komen tot een efficiënte briefing die de basis vormt van een suc-Master Class “Adverteerders en Mediabu- cesvolle communicatie.reaus, hoe staan wij samen sterk ?” - Sprekers : Paul Daels (Merk en imago Manager KBC)20/05/10 – 20 deelnemers – tweetalige sessie en Stéphane Buisseret (CEO Air)- Neemt u de uitdaging aan om altijd het beste uit uw me- diabureau te halen ? Van mediabriefing tot resultaten : Master Class we analyseren stap per stap enkele cases, geven 10 tips “Legale aspecten van communicatie” om de samenwerking adverteerder-mediabureau te opti- 16/09/10 – 38 deelnemers – tweetalige sessie maliseren (evaluatie, pitch, audit, etc.). - Deel 1 Auteursrechten en reclame - Als het over auteurs-- Sprekers : Anny Schmit, Managing Director, rechten gaat, staat de relatie tussen adverteerders en Carat Belgium en Anne Vandorpe, Deputy General agentschappen centraal. Deze Master Class wil klaarheid Manager, Space. Beiden zijn ex-adverteerders die scheppen in de verschillende termen en maakt gebruik nu werkzaam zijn in een mediabureau. van concrete cases om de theorie te illustreren. Deelne-
 14. 14. 12 Deze opleiding heeft me zeer veel bijgebracht en de kans gegeven te netwerken met collega’s uit andere sectoren. Communicatiestrategieën, -processen, -concepten en het samenwerken met verschillende partners werden op een zeer boeiende This training gives manier toegelicht. a good insight on Saskia Thoelen, Dossierbeheeder externe communicatie, KBC the media world. A must for all communication Ik heb out of the box leren professionals. denken door de workshop ; Catherine Hubert, Event Manager, Capgemini die was voor mij persoonlijk het interessantst. Svea Gillé, Brand Manager, Carlsberg – Tao Drinks
 15. 15. JAARVERSLAG 2010 13 mers worden uitgenodigd om actief deel te nemen en te geïntegreerde strategie - door Patrick de Pelsmacker, discussiëren over echte cases. Universiteit Antwerpen- Deel 2 : Gebruik van het Digital Marketing Contract en - Het voordeel van het werken met marketing beïnvloed- hoe valkuilen vermijden ? Samenwerking adverteerder- bare KPI’s - door Marc Van de perre, Interface Marketing bureau staat telkens centraal : Welke handleidingen, do- - Wanneer is het beste moment om te communiceren cumenten, contracten kunnen ons helpen om duidelijke en hoe ? - door Johan Putseys, p-values.com afspraken te maken ? - Hoe de merkrelatie invloed heeft op de keuze- Sprekers : Olivia Battard en Bart Van Den Brande, van Customer Contact Moments en de KPI’s - Advocaten bij KOAN door Mattéo Piano, Greenhouse/BBCMaster Class“Hoe controle op mijn marketinginspan- UBA Servicesningen bereiken ? - Marketing KPI’s” Deze eerstelijnsdiensten beantwoorden aan reële behoef-14/10/10 – 30 deelnemers – drietalige sessie ten van onze leden-adverteerders.- Vraagt u zich ook soms af of alle marketing-, merk- en verkoopvariabelen zich in 1 holistische aanpak laten inte- 1. UBA Legal Line greren ? Hoe u, dankzij een onderlinge correlatie van deze De UBA Legal Line geeft eerstelijns legaal advies. Elke ad- variabelen, méér controle krijgt dan ooit tevoren ? Hoe u verteerder heeft wel eens een prangende vraag over een marketing beïnvloedbare KPI’s kan inzetten om het ver- legaal aspect. Dankzij onze samenwerking met de advoca- koopproces te beïnvloeden ? Wanneer het beste moment tenassociatie KOAN kunnen we snel een eerste antwoord is om een boodschap met de hoogste impact over te bren- bieden. Vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. gen ? Hoe de merkrelatie daadwerkelijk invloed heeft op de Sales Performance Indicators doorheen de gehele custo- 2. UBA Media Glance mer lifecycle ? Dan is deze Master Class geknipt voor u. De Soms is het handig om snel een inzicht te krijgen in media- basis van deze Master Class is een door Greenhouse|BBC bestedingen die relevant zijn voor uw bedrijf. UBA Media ontwikkeld instrument, de “StratoPlanner™”, die managers Glance geeft eerstelijnsinformatie over mediabestedingen helpt om in 1 matrix alle relevante merk-, marketing- en in België. Daarvoor doen wij beroep op de MDB databank. verkoopindicatoren te overzien en daardoor snelle en ac- Mediaxim biedt online toegang tot een gedetailleerde da- curate strategische keuzes te maken. tabank van reclame-investeringen in de Belgische “above-- Sprekers : the-line media”. Investeringen kunnen per sector, per ad- - De relevantie van een merk-, marketing- en verkoop- verteerder en zelfs per merk geanalyseerd worden.
 16. 16. 14 Een greep uit de opzoekingen die wij Onze UBA Publicaties zijn talrijk en overkoepelen uiteen- voor u kunnen doen : lopende onderwerpen. Zo publiceerden we in 2010 : - Hoeveel werd er het afgelopen jaar geïnvesteerd - Maatschappelijk Verantwoord Communiceren ; in mijn sector ? - Media Pitch : Richtlijnen voor een media pitch op - Wat is mijn Share of Voice in de markt ? de Belgische markt ; - Wat is de evolutie van de bestedingen in vergelijking - Media Audit : Richtlijnen voor een media audit op met de voorgaande jaren ? de Belgische markt ; - In welke media/titels adverteren mijn concurrenten ? - Praktische UBA-gids voor een betere doeltreffendheid van sponsoringacties. 3. UBA Job Line In april 2010 lanceerden we een nieuwe dienst : Eerder uitgegeven publicaties : UBA Job Line - Remuneratiegids “Hoe remunereert men een bureau ?” ; Dankzij de UBA Job Line kunnen onze leden-adverteerders - The Client Brief “Hoe geef ik een goede briefing ?” met hun openstaande marketing- en communicatiejobs online bijbehorende briefing template ; plaatsen op de UBA-website. De UBA-website wordt be- - Productie en gebruik van foto’s in de reclame – Praktische zocht door onze ca. 180 leden-adverteerders, maar ook gids voor de adverteerder ; door vakorganisaties, werkzoekenden en alle in marketing - Digital Marketing Contract ; en communicatie geïnteresseerde professionals. De jobs - Evaluatiedocument van de prestaties van het bureau en zijn niet alleen zichtbaar op onze website maar worden ook de samenwerking Adverteerder en Bureau ; gepromoot via onze e-newsletter en via de UBA-Twitter. - Typeovereenkomst UBA-Febelmar ; - Gids “The Contract” ; Meer weten over deze diensten ? Contacteer - Gedragscode voor de selectie van Public Relations & Pu- Kristin Hannon, Member Services Manager blic Affairs Adviseurs (BPRCA/UBA) ; via kristin@ubabelgium.be. - Gedragscode voor bureaucompetities. Meer uitleg over onze publicaties vindt u in het UBA Publicaties hoofdstuk ‘Uitwisselen’. Bovenstaande publicaties zijn slechts enkele van de vele Uit de samenwerking tussen adverteerders onderling en documenten en presentaties die UBA-leden kunnen raad- met vakorganisaties groeit vaak de behoefte om bepaalde plegen via onze website www.ubabelgium.be. We publice- informatie te bundelen in een gids of handleiding. ren er niet enkel onze eigen publicaties, maar ook die van
 17. 17. JAARVERSLAG 2010 15vakverenigingen zoals de WFA (World Federation of Adver-tisers) en de EACA (European Association of Communica- WAAROM INLOGGEN OP DE UBA-WEBSITE ?tion Agencies) die de steun van de UBA krijgen. Elke medewerker van een bedrijf dat lid is bij de UBA, krijgt een persoonlijke login en paswoord.UBA-website, UBA E-news De voordelen om in te loggen op de websiteen sociale media zijn talrijk : - U doet een beroep op de UBA Services voorOnze website is een belangrijk instrument waarmee we onder meer juridisch advies (UBA Legal Line),onze leden op de hoogte houden en met hen communi- media-informatie (UBA Media Glance) en postenceren. De UBA-leden weten dat alle relevante informatie van open jobs (UBA Job LIne).er te vinden is : de agenda van alle UBA-activiteiten, oplei- - U downloadt de UBA Publicaties.dingen en vergaderingen, verslagen en presentaties en tal - U kunt de verslagen van Mediacommissies,van nuttige documenten. Werkgroepen en Expertise Centers consulteren. - U hebt toegang tot de informatie die voorbe- houden is voor UBA-leden.In 2010 werd de lay-out en structuur van onze website - Als u zich wilt inschrijven voor een event ofgeüpdatet. De nieuwsberichten, agenda en jobs worden opleiding, hoeft u uw persoonsgegevens nietoverzichtelijk weergegeven op onze homepagina. Daar- meer in te vullen en hebt u automatisch rechtnaast investeerden we tijd in het opzetten van sociale op de ledenprijs.media en hebben we nu ook een UBA-Twitteraccount, een - U kan uw gegevens altijd en overal beheren :LinkedIn groep en kunt u foto’s of filmpjes van onze events adresverandering, nieuw e-mailadres of nieuwebekijken via YouTube en Flickr. Op de hoogte blijven van de functie. Ook uw paswoord veranderen is heel eenvoudig.rubrieken die u interesseren kan ook via RSS.UBA E-newsVia de e-news, die verschijnt op het ritme van de actuali- www.ubabelgium.beteit, houden we onze leden op de hoogte van de weetjes uit twitter.com/ubabelgiumde sector en berichten we over exclusieve voordelen zoals be.linkedin.comgratis plaatsen voor evenementen of opleidingen. Om de www.flickr.com/photos/ubabelgiume-news te ontvangen volstaat het dat we uw contactgege- www.youtube.com/user/uba6009vens opnemen in onze database. www.ubabelgium.be/uba/view/nl/rss
 18. 18. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning. Albert Einstein16 UITWISSELEN De UBA hecht veel belang aan het opbouwen en uitwis- selen van communicatie- en media-expertise. Regelmatig overleggen we met onze leden en formuleren we stand- punten en gedragslijnen die de mening van de adverteer- ders weergeven. Daarom hebben we een aantal overlegplatformen gecre- ëerd : de Mediacommissies, de Expertise Centers, de Inte- grated Communication Board en de tijdelijke Werkgroepen. 1. Mediacommissies In de Mediacommissies volgen adverteerders en externe mediaspecialisten, samen met de media, zelf de trends en evoluties in de media. Ze bespreken opportuniteiten en macro-economische evoluties. Voor UBA-leden zijn deze vergaderingen een ideale gelegenheid om de actualiteit binnen de mediasector op de voet te volgen en er zelfs op te anticiperen. Tijdens deze meetings kunnen UBA-leden hun mediakennis verder uitbouwen en de wijzigingen op de markt identificeren en analyseren. We bespreken ook manieren om de ROI te meten en volgen de macro-econo- mische evolutie van het bereik en de kosten. Deze commis- sies zijn sinds jaar en dag een uniek ontmoetingsplatform waar adverteerders en media open met elkaar spreken over kansen en toekomstige uitdagingen, en waar we el- kaar rechtstreeks feedback kunnen geven.
 19. 19. JAARVERSLAG 2010 171. Gedragscode Mediacommissie : - de samenstelling en representativiteit van de pool voorDe UBA en de Mediacommissies zijn fora voor contacten TV-audits ;tussen de verschillende partijen van de reclamesector. De - het respect van de vertrouwelijkheid van gegevens.UBA wil het mededingingsrecht en de eerlijke handelsprak-tijken strikt respecteren. Om die reden werd een samen- 5. Belangrijkste cijfers overvattende lijst van do’s en dont’s opgesteld die als referen- reclame-investeringen in België :tiekader wordt gebruikt tijdens de informele en formele “Meten is weten” was in 2010 het centrale thema voor devergaderingen van de UBA. Mediacommissies. U vindt een overzicht van de belang- rijkste cijfers over de reclame-investeringen, opgesteld in2. Enquête over de evolutie van samenwerking met de UMA, als bijlage in dit jaarverslag.marketing- en communicatiestrategieën :De UBA heeft, in samenwerking met het onderzoeksbu- Er zijn drie Mediacommissies : TV, PRO en Digital & Mobile.reau Profacts, het tweede luik uitgevoerd van de studie omde impact van de economische en financiële crisis op de TV Mediacommissiemediabestedingen tussen 2009 en 2010 in te schatten. De TV Mediacommissie streeft naar een innoverend, kwa- litatief en competitief televisielandschap in België. De TV3. Media Pitch : Mediacommissie buigt zich over de verschillende basis-Het document “WFA/EACA guidelines on client-agency re- voorwaarden om tot een evenwichtig medialandschap telations and best practice in the pitch process”, werd in sa- komen. In de huidige strategie ligt de nadruk op de nieuwemenwerking met UMA aangepast voor de Belgische markt. trends in televisie (IDTV, TV via internet, nieuwe formaten,Het volledige pitchproces wordt toegelicht, inclusief de digitale operatoren, enz.), de positieve samenwerking tus-contractuele overeenkomsten, het niet-concurrentiebe- sen de verschillende marktspelers, duurzame concurrentieding en de regels voor het opstellen van long- en shortlists. en financiële analyse. Centrale elementen zijn innovatie, de integratie met andere communicatiekanalen en return on4. Media Audit : investment.Het document “WFA/EACA guide to choosing and using amedia auditor” werd in samenwerking met UMA aangepast Enkele realisaties in 2010 :voor de Belgische markt. - meten is weten : focus op de belangrijkste onderzoekenEr werd specifiek aandacht besteed aan : naar de efficiëntie en return van TV-reclame ; focus op- de kennis van de media auditor van de Belgische markt en het kijk- en luisteronderzoek inclusief de nieuwe voor- de relatie met het CIM ; schriften voor time shift viewing ;
 20. 20. 18 - kwaliteit en evolutie van de programmering : effecten en cinema. Ook deze commissie streeft naar een innoverend, van grote evenementen op TV-kijkers. Hoe kunnen TV- kwalitatief en competitief reclamekader. Prestaties, werking, zenders hun kijkers bestendigen ? Het belang van lokale opbrengsten en creativiteit staan centraal in debatten. De programmering en productie, succesfactoren voor een Mediacommissie PRO concentreert zich op macro-economi- goede programmering ; sche tendensen en langetermijnevoluties. Innovatie, 360° - de marketing van tv-zenders : van programmering tot merk ; integratie en return on investment zijn centrale thema’s tij- - evolutie van algemene zenders, thema- en lifestylezenders ; dens de vergaderingen. - visie 2015 : Europese trends en vooruitzichten door de EGTA ; debat met de verschillende verantwoordelijken van Enkele realisaties in 2010 : zenders en TV-regies. - debat over de evolutie en toekomst van affichage in Bel- gië : ontmoeting met de gespecialiseerde regies ; Hoe zal TV evolueren in 2011 ? - 2010 was een scharnierjaar : debat met de belangrijkste - de lancering van gespecialiseerde nichekanalen kan leiden tot mediaregies over de recentste ontwikkelingen, de be- een verdere fragmentatie. Daarnaast blijven een aantal alge- langrijkste lessen uit de crisis en de visie op de integratie mene zenders programma’s aanbieden voor een breed publiek. van on- en offline reclamemedia ; - zenders en regies herstructureren, TV krijgt nieuwe digitale - debat over de toekomst van de radio : recentste strategi- mogelijkheden en varianten. Koop- en verkoopmechanismen sche evoluties en trends voor 2011. Focus op de recent- veranderen en dus ook de meet- en tracking tools. TV past ste CIM-cijfers voor radio ; zich aan aan andere media. Adverteerders kunnen daardoor - vergadering met Febelmag : langetermijnevoluties op de een breed publiek combineren met gerichte contacten. lezersmarkt van de magazines, CIM-studie lezersbereik, - de forse verhoging van het aantal digitale abonnees de nieuwe CIM-onderzoeksmethoden en vergelijken van stuwt de interactiviteit naar een meer volwassener fase. de resultaten (2010 vs. 2009) ; - zenders blijven investeren in een kwalitatief hoogstaan- - overzicht van de belangrijkste trends in pers en magazi- de programmering om te beantwoorden aan de behoef- nes in 2010 en de recentste evoluties in onderzoeksme- ten en verwachtingen van de markt. thoden van de CIM ; - adverteerders consolideren hun keuzes en blijven hun - kort overzicht van het aanbod print en digitale applicaties merken ondersteunen via TV-reclame. van bedrijfsbladen. Mediacommissie PRO Hoe zullen de PRO-media evolueren in 2011 ? De Mediacommissie PRO (Pers, Radio, Outdoor) buigt zich - er zal mogelijks een verdere verschuiving plaatsvinden over alle aspecten van reclame in de pers via affichage, radio van offline naar online.
 21. 21. JAARVERSLAG 2010 19- bij kranten en magazines worden online redactiestructu- Hoe zal internet evolueren in 2011 ? ren opgericht. De commerciële aanbiedingen zullen ook - digitale media groeien, maar minder sterk dan verwacht meer en meer online en offline integreren ; werd ;- nieuwe toestellen, zoals de iPad, doen nieuwe business- - de markt zal verder gestructureerd moeten worden, op modellen ontstaan ; het niveau van de regies en het marktaanbod, en ook op- radio zal meer en meer digitale mogelijkheden bieden, zo- het vlak van tracking tools om het bereik, de prestaties en wel qua inhoud als redactiestructuur ; de return on investment te meten en op te volgen ;- affichage en cinema staan open voor nieuwe perspectie- - “behavioral targetting” blijft een belangrijke tendens ; ven en integreren nieuwe communicatietools. - mobiel en sociaal groeien verder als communicatiekana- len en blijven alomtegenwoordig door de talrijke nieuwe Mediacommissie Digital & Mobile toestellen die op de markt worden gelanceerd.De Mediacommissie Digital & Mobile geeft een extra di-mensie aan wat gisteren nog de Mediacommissie Internetheette. Deze commissie buigt zich over het gebruik en de 2. Integratedintegratie van digitale en mobiele communicatie in een Communication Board (ICB)modern communicatieplan en volgt de talrijke innovatiesop de voet. Zij staat ook stil bij de evolutie van de investe- De voorzitters en ondervoorzitters van de Mediacommis-ringen, het bereik en de meetreferenties. sies en de Expertise Centers komen tweemaal per jaar bij- een om de objectieven en actieplannen van de verschillendeEnkele realisaties in 2010 : overlegplatformen van de UBA te coördineren. Het ICB is de- visie van media- en communicatiebureaus op digitale stra- plaats bij uitstek waar de realisaties, vragen en strategieën tegieën en hun toegevoegde waarde voor het mediaplan ; van de overlegplatformen worden geconsolideerd.- belangrijkste digitale en mobiele trends : globaal beeld, voor- stelling mobiel aanbod, link tussen mobiel en sociaal, mobiele Enkele realisaties in 2010 : sites vs mobiele applicaties, mogelijke dekking en doelgroepen; - het ICB is het klankbord voor de ideeën van de overleg-- discussie over de impact van de digitale/mobiele evolutie platforms ; op de Belgische economie ; - uitvoering van de nieuwe werkwijze van het ICB : één- overzicht van de recentste ontwikkelingen op het vlak vergadering met het Executive Committee van de UBA van standaardisatie (formaten, regies, …) en CIM MDB, om de interactie te versterken met de Mediacommissies Metriweb en Metriprofil ; en Expertise Centers, één vergadering met de voorzitters- lancering van een werkgroep over sociale media. van de Mediacommissies en Expertise Centers ;
 22. 22. 20 - definitie van het proces voor de benoeming van de voor- belangrijk. Het Expertise Center buigt zich over moderne on- zitter van een Mediacommissie ; en offline technieken, nieuwe ontwikkelingen, juridische as- - feedback op het UBA businessplan 2011 en lancering van pecten en de brede context van een geïntegreerde mediamix. nieuwe activiteiten en overlegplatformen (HR Communi- cation/Employer Branding, Procurement Communication, Enkele realisaties in 2010 : Responsible Communication, enz). - het belang van een geïntegreerde mediamix en direct mail in die mix ; - opvolging van de DM Activity Monitor, de pige van bpost 3. Expertise Centers en Mediaxim, die een schatting geeft van de DM bruto- investeringen per sector ; De UBA Expertise Centers bespreken op regelmatige basis - presentatie van de Cuckoo Award 2009 in de categorie B to B ; een specifiek domein uit de communicatiewereld. Adver- - visie van de communicatiebureaus op de evolutie in CRM : teerders en externe experts informeren er elkaar en delen belang van CRM, opportuniteiten, nieuwe tendensen en de laatste ontwikkelingen uit hun vakgebied. Deelnemers toekomstige ontwikkelingen. leren veel van deze ontmoetingen, kunnen hun eigen er- varingen uitwisselen en kunnen aldus een genuanceerder Point-Of-Sales Communication standpunt innemen in bepaalde competentiedomeinen. De UBA startte begin 2010 een nieuw Expertise Center over POS Communication. We bepaalden deze doelstellingen: In 2010 waren volgende Expertise Centers actief : - een overlegplatform creëren waar adverteerders erva- - One-To-One Communication ; ringen, best practices, belangrijke informatie en andere - Point-Of-Sales Communication ; benchmarks kunnen delen ; - Research-Consumer Management Insights ; - een standaarddefinitie voor instore communicatie uitwerken ; - Research-Panels ; - de nieuwe trends in instore communicatie analyseren ; - Sponsoring & Event Communication ; - de belangrijkste KPI’s definiëren en de return van de POS- - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. acties in en rond het winkelpunt meten in samenwerking met de belangrijkste spelers op de markt. One-to-One Communication Het Expertise Center One-to-One Communication houdt Enkele realisaties in 2010 : zich bezig met klantgerichte communicatie, technieken voor - uitvoeren van een interne studie over instore communi- klantenbinding en relatiemarketing. De databank is daarbij catie en de plaats die dit inneemt in een marketing- en het voornaamste instrument en de datakwaliteit is uiterst communicatieplan ;
 23. 23. JAARVERSLAG 2010 21- bepaling van de voornaamste succesfactoren bij instore - debat met Febelmar over de kwaliteit, de wervings- en communicatie ; vernieuwingscriteria en de grenzen van online panels.- definitie van standaarden voor instore communicatie ;- visie van verschillende sprekers op de rol, het meten en Research–Panels het gebruik van instore communicatie in de retail. Het Expertise Center Panels richt zich zowel tot experten uit de dienstensector als specialisten uit de grootdistribu-Het Expertise Center Research volgt de nieuwste trends en tie (FMCG). Het verduidelijkt de gespecialiseerde begrippentechnieken voor marktonderzoek. Het bestaat uit twee sub- die gebruikt worden door marktspelers zoals AC Nielsen engroepen : Consumer Management Insights (CMI) en Panels. GfK. Voor de specialisten in trade marketing, research en analyse is dit Expertise Center uitgegroeid tot een cen- Research–Consumer traal communicatieplatform waar interessante en nieuweManagement Insights perspectieven geformuleerd en gedeeld worden.Het Expertise Center CMI bestudeert de laatste trends op hetgebied van consumer insights, bureaus en marktonderzoeks- Enkele realisaties in 2010 :technieken. Dit Expertise Center organiseert ook elk jaar de - bespreking van de controle en verbetering van de data-UBA Trends Day, een congres voor communicatieprofessio- kwaliteit ;nals die de nieuwste inzichten op het vlak van consumenten, - aanpassing van de definitie van de shoptypes (Hyper, Su-media en communicatietechnieken willen volgen. U leest meer per, Hard Discounters, New Proximity + Drug) en bespre-over de 6de editie van de Trends Day in het deel ‘Ontmoeten’. king van verschillende alternatieven voor het toevoegen van extra winkels ;Enkele realisaties in 2010 : - verduidelijking van de definities voor out-of-home : re-- kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de onder- centste evoluties en resultaten van de laatste tests ; zoeksbureaus ; - shopper marketing : optimalisering van retailers- en con-- bespreking van kansen en uitdagingen in marktonderzoek ; sumentenpanel ;- impact van sociale media op research : bespreking van de mo- - monitoring van de reclamefolders : evoluties en nieuwe gelijkheden en grenzen van sociale media en de do’s & don’ts ; technieken (web tool) ;- uitwisselen van ideeën over consumer touchpoints en - demonstratie van de ABS-tool – Advanced Business Solu- hun evolutie door de introductie van nieuwe media waar- tions : optimalisering van de promoties en de mediakeuze ; onder mobiel, tablet pc, podcast en sociale media ; - positie van de UBA met betrekking tot de herziening van- jaarlijks congres “UBA Trends Day : Wake up your brand : de shoptypes, inclusief de integratie van extra winkels : how innovative insights can create winning brands ?” ; market breakdown op relatieve data, drug panel, enz.
 24. 24. 22 Sponsoring & Event Communication Deze eerste aanbevelingen geven enkele juiste “reflexen” Het Sponsoring & Event Communication Expertise Center mee, toepasbaar in 4 relevante domeinen (communicatie- wil sponsoring en eventcommunicatie positioneren als één boodschap, communicatiekanaal, evenementen en promo- van de sleutelfactoren in een geïntegreerd communicatie- tiemateriaal) voor de communicatiesector. plan. Hierbij wordt consumentenbeleving gekoppeld aan de waarden van het merk. Onze objectieven zijn : - adverteerders inspireren om te kiezen voor een duurzame Enkele realisaties in 2010 : en verantwoorde communicatie op lange termijn ; Het Expertise Center Sponsoring & Event Communication - tonen dat de adverteerderswereld zich vrijwillig en pro- heeft zich in 2010 voornamelijk beziggehouden met de actief engageert in een duurzame en verantwoorde com- ontwikkeling van een meetinstrument voor sponsoracties municatie op economisch, sociaal en ecologisch vlak ; voor de fases selectie en evaluatie : - de UBA profileren als een platform voor dialoog, overleg - presentatie en debat rond de 4 sleutelfases van sponso- en uitwisseling van best practices tussen adverteerders ring en events : strategie, selectie, activatie en evaluatie. onderling en met de verschillende partijen die bij het - van ROI tot ROO (Return on Objectives) : wat, hoe en waar- communicatieproces betrokken zijn. om ? Uitwisselen van ideeën en ervaringen, do’s & don’ts. - discussie over methodologie en over kwantificering van Enkele realisaties in 2010 : objectieven om tot een betere evaluatie te komen ; - definitie van MVO en duurzame ontwikkeling in het kader - discussie over de karakteristieken van een efficiënt eva- van de communicatie ; luatiesysteem ; - uitwerken van aanbevelingen voor duurzame ontwikke- - presentatie van het evaluatierooster en test bij een aan- ling in een communicatieplan ; tal adverteerders. Het rooster werd goedgekeurd en zal - uitwisselen van ervaringen en best practices tussen leden. begin 2011 gepubliceerd worden voor alle UBA-leden. Voor 2011 voorzien we een aantal nieuwe Expertise Cen- Maatschappelijk Verantwoord ters, waaronder : Ondernemen (MVO) - HR Communication/Employer Branding De UBA is zich bewust van het belang van duurzame ont- - Responsible Communication wikkeling. Daarom heeft het Maatschappelijk Verantwoord - Procurement Communication Ondernemen (MVO) in 2010, in samenwerking met Busi- ness & Society Belgium, de eerste richtlijnen over duur- zame en verantwoorde communicatie gelanceerd.
 25. 25. JAARVERSLAG 2010 234. Werkgroepen type bureau en te gebruiken voor alle mogelijke aspecten en vakken (offline, online, productie).De Werkgroepen van de UBA bestuderen specifieke onderwer-pen en problemen uit het communicatievak. Het zijn tijdelijke Contracten bureaus – adverteerdersoverlegorganen waarbinnen actuele communicatieonderwer- In 2010 nam de UBA zich voor om samen met de ACC hetpen aan de orde komen. Het overleg leidt tot aanbevelingen, typecontract bureaus/adverteerders “The Contract”, daterendpraktische gidsen, richtlijnen of typecontracten. Het is een ide- uit 2002, te herzien met het oog op een globalere visie, deale gelegenheid voor onze leden om van elkaars ervaringen te update van specifieke huidige punten en de integratie vanleren en nieuwe denkpistes te ontdekken. U kunt er ook mee- verschillende contracten in één enkel contract. Dit nieuwe con-werken aan een publicatie. De conclusies worden veelal via tract vormt de basis van de relatie tussen bureaus en adver-een Master Class aan de andere UBA-leden gecommuniceerd. teerders en beschrijft de essentiële elementen waarover beide partijen moeten onderhandelen om die relatie te beginnen. Sociale MediaDe UBA bestudeert de sociale media en hun strategisch ge- Advertising & Childrenbruik. We willen een licht werpen op de inzet en de grenzen van Healthy Lifestylesdeze nieuwe reclametechnieken – voor sommigen een “hype”, De werkgroep Advertising & Children/ Healthy Lifestylesvoor anderen een integraal deel van hun communicatiestrate- geeft twee keer per jaar een update van de evolutie opgie – met de hulp van de ervaringen van leden en partners. nationaal, Europees en wereldwijd vlak in verband met re-Op de agenda staan : definities, classificatie, integratie in een clame voor kinderen en jongeren.communicatieplan, gebruik in België vs het buitenland, aanboden bestaande modellen, optimalisering van mediaplannen en Enkele realisaties in 2010 :de grenzen van het verzamelen en gebruiken van gegevens. - informatie over de toonaangevende ontwikkelingen per land; - presentatie van vrijwillige initiatieven (EU Pledge) die zijn Evaluatie van bureaus ontwikkeld om een gezonde levensstijl te stimuleren enWe werken een algemeen systeem uit om communicatie- een verantwoordelijke communicatie te ontwikkelen vooren mediabureaus te evalueren. Dit systeem moet objectief kinderen en jongeren ;zijn, gebaseerd op KPI– en SLA-criteria, zowel werken voor - presentatie van de aanbevelingen voor voedingsmarke-communicatie- als voor mediabureaus en zich aanpassen ting van het WHO ;aan de aard van het te evalueren werk. - informatie over de resultaten van de opvolging van voe-Het doel van de verschillende discussies is de ontwikke- dingsreclame door de JEP (Jury voor Ethische Praktijkenling van een eerste evaluatierooster, aanpasbaar aan elk inzake Reclame).
 26. 26. It is more fun to talk with someone who doesn’t use long, difficult words but rather short, easy words like “What about lunch ?” Winnie the Pooh24 ONTMOETEN Met een steeds grotere interesse en steeds meer aan- wezige leden zijn de UBA-evenementen uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaatsen waar de Belgische communi- catie-community contacten legt en ideeën uitwisselt. Het gaat hard. Al onze evenementen zijn nu 1 tot 2 weken op voorhand volledig uitverkocht. En de vraag wordt steeds groter. We voelen de druk, maar we wil- len onze evenementen ook exclusief houden. Daarom focussen we sterk op vernieuwende locaties en for- mules. Die worden trouwens uitstekend gesmaakt, zo blijkt uit de resultaten van onze peilingen. De absolute topper in 2010 was onze jaarlijkse Xmas Lunch. Een nieuwe locatie, een nieuw deelnemersre- cord. Meer dan 1.100 communicatiespecialisten ver- pulverden met gemak het record van 2009. Ook de andere UBA-evenementen konden op heel wat belangstelling rekenen :
 27. 27. JAARVERSLAG 2010 2524 februari, lunchcauserie met 23 juni, lunchcauserie met BernardIngrid Lieten “Reclamecommunicatie” Marchant en Gert Ysebaert “iPad”Afspraak in het exclusieve kader van De Warande in Brus- Ledereen heeft de mond vol van de iPad. Maar welke impactsel. Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse heeft deze nieuwe mediadrager op adverteerders ? Is het ge-Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsin- woon een gadget of een heel nieuw denkkader ? We nodigdenvesteringen, Media en Armoedebestrijding, kwam er haar Bernard Marchant (Gedelegeerd Bestuurder van de Groupevisie op reclamecommunicatie anno 2010 uit de doeken Rossel & Cie) en Gert Ysebaert (Uitgever Vlaamse Media bij dedoen. En ze kon op heel wat belangstelling rekenen, want groep Corelio) uit om in de Auberge de Boendael in Elsene hunde 150 beschikbare zitjes waren 2 weken op voorhand al visie op de toekomst en de convergentie van de verschillendeallemaal gereserveerd. mediadragers – papier, online en mobiel – uit de doeken te doen.De minister benadrukte de positieve rol van reclame in onze Maarten Verhezen (Senior Media Business Developmentmaatschappij en stipte meteen een aantal aandachtspun- Manager bij Apple Computer Benelux) warmde de 70 aan-ten voor de sector aan. Ze legde ook het nieuw Vlaams wezige luisteraars op met een bijzonder interessante uit-mediadecreet glashelder uit en vertelde over de omzetting leg over de introductie van de iPad in België.van de Europese richtlijn ‘Audiovisual Media Services’, ende nieuwe mogelijkheden die daardoor voor de sector ge- Bernard Marchant stond aan de wieg van verschillendecreëerd worden. strategische projecten die zijn bedrijf hebben klaarge- stoomd voor de talrijke uitdagingen die de mediasector, enDe bedoeling was om tijdens twee ontmoetingen de verant- de pers in het bijzonder, staan te wachten. Hij is gepassio-woordelijke ministers in het noorden en het zuiden van ons neerd door de convergentie van media en slaagde erin omland vragen te stellen over de evolutie van het audiovisuele die nieuwe mediadragers succesvol te integreren in Rossel.landschap en de mogelijkheden voor de reclamesector. Jam- Ondertussen werden de iPhone en iPad-applicatie voor Lemer genoeg moest Fadila Laanan, Minister van Cultuur, Au- Soir geïntroduceerd.diovisuele media, Gezondheid en Gelijke kansen van de Fran-se Gemeenschap haar lunch in Cercle de Lorraine op 1 juni Gert Ysebaert houdt zich vooral bezig met de verdere ont-annuleren als gevolg van de federale verkiezingen op 13 juni. wikkeling van de commerciële-en marketingstrategie bij Corelio voor de Vlaamse lezersmarkt. In dat kader was hij ook betrokken bij de ontwikkeling van de iPhone- en iPad- applicaties voor De Standaard.
 28. 28. 26 2 september, UBA Summer BBQ 23 september, De CEO Breakfast Zalig nazomerweer, een ontspannen sfeer, een verras- De CEO Breakfast is al een paar jaar een groot succes. De sende locatie en natuurlijk heerlijk eten. Al deze ingrediën- UBA brengt er de top van de mediawereld samen met de ten maakten van onze Summer BBQ 2010 een geweldig CEO’s van onze leden. Een select gezelschap en een heel succes. In 2009 was er heel uitzonderlijk geen barbecue, exclusief evenement dus. Deze keer kozen we voor een omwille van het topcongres dat de UBA organiseerde om walking breakfast, om de contacten tussen alle deelne- haar 60ste verjaardag in stijl te vieren. Iedereen keek dus mers optimaal te stimuleren. Meer dan 60 leden schreven extra hard uit naar de Summer BBQ editie 2010. Het eve- zich in voor dit exclusief ontbijt in Le Pain Quotidien op de nement was dan ook ruim 2 weken op voorhand helemaal Zavel in Brussel. Veel tevreden gezichten en interessante uitverkocht ! uitwisselingen. We kregen dus opnieuw heel wat positieve feedback. Maar liefst 544 communicatieprofessionals ontmoetten elkaar in de prachtige Ferme de Bilande in Waver om de zomer op gepaste wijze af te sluiten. De commentaren achteraf waren unaniem lovend. Zowat alle deelnemers vonden deze nieuwe locatie ronduit schitterend. Ook de catering viel uitermate in de smaak. Kortom : opnieuw een enorme vooruitgang ten opzichte van vorige edities. Iedereen is het er intussen over eens : geen betere gele- genheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen dan de UBA Summer BBQ. Noteer dus al 30 augustus 2011 met stip in uw agenda. Dan maken we er samen weer een top- editie van !
 29. 29. JAARVERSLAG 2010 277 oktober, UBA Trends Day Richard Pinder (Publicis Worldwide) vertelde ons enthou-De Trends Day was aan zijn 6de jaargang toe. De succes- siast hoe we aanstekelijke conversaties kunnen creërenformule is nog steeds dezelfde : een ontmoetingsdag voor rond merken, en hoe die te begrijpen en gebruiken. Zijnadverteerders en de hele communicatiesector, in het teken boodschap : de businessmodellen van de communicatie-van de nieuwste tendensen op vlak van consumenten, in- sector moeten zich aanpassen, maar hun belangrijkstenovaties, communicatie en research. Een uiterst professio- functie – communiceren – behouden !neel evenement, maar ook gewoon gezellig en fun ! Cyrille de Lasteyrie en Sarah Hemar, stichters van produc-In het Belgacom Surf House in Evere kwamen 436 com- tiehuis Les Raconteurs, vertellen verhalen als de beste. Demunicatiespecialisten (onder wie maar liefst de helft le- ideale gesprekspartners om het te hebben over storytel-den-adverteerders !) luisteren naar een handvol bekende ling, een innoverende audiovisuele tool die content, humorsprekers, die hun nationale en internationale ervaring en en fictie bundelt en daarbij handig gebruikmaakt van al-inzichten met plezier deelden. Het werd opnieuw een in- lerlei technieken van sociale media.spirerende, positieve, interactieve dag boordevol informatiedie direct toepasbaar is in de business van elke deelnemer. Braden Kelley, stichter van Business Strategy Innovation, sloot de Trends Day in stijl af met een overzicht van de mo-Reinier Evers, stichter van trendwatching.com en een van gelijkheden en beperkingen van sociale en mobiele media.de invloedrijkste figuren op het vlak van consumer insights,gaf het startschot van de Trends Day met een avant-pre-mière van de belangrijkste consumententrends voor 2011.Veronique Verellen, Sue Phillips (Synovate) en Amy Pratt(Philips) dompelden ons onder in de wereld van de consu-mer trends en emoties. Zij toonden op een originele ma-nier hoe we die kunnen vertalen naar een doeltreffendeen vernieuwende marketingstrategie.
 30. 30. 28 9 november, 16 december, Xmas Lunch lunchcauserie met Carl Decaluwé “Nog toekomst voor de VRT ?” De UBA Xmas Lunch is intussen uitgegroeid tot het tope- venement van de communicatiesector in ons land. En dat De interesse was groot voor de lunch met Vlaams parle- was voor deze 23ste editie niet anders. We gooiden een mentslid Carl Decaluwé. Aanleiding was de publicatie van jarenlange traditie overboord en kozen voor een gloed- zijn boek ‘Live or let die’. De 30 beschikbare zitjes waren nieuwe en verrassende locatie. Met succes. Maar liefst ruim 10 dagen op voorhand allemaal gereserveerd ! Hij had 1.120 deelnemers waren op de afspraak in de magische dan ook wat te vertellen over de toekomst van de VRT. En Wide Gallery, vlakbij het Brusselse Zuidstation. Daarmee Decaluwé weet waarover hij spreekt. Hij zetelt al 15 jaar werd het bezoekersrecord van 2009 (900 deelnemers) in de commissie Media van het Vlaamse parlement en is lid met gemak verpulverd ! Het evenement was 3 weken op van de Vlaamse Mediaraad en medestichter van de regio- voorhand al totaal uitverkocht. nale zender WTV. Een uiterst boeiende middag ! Net voor de networking cocktail maakten we de Advertiser Personality of the Year bekend. Twee winnaars deze keer : Nicolas Lambert (Alken-Maes) en Peter Claes (VRT). Tijdens een feestelijke lunch, inclusief een heerlijk des- sertbuffet, wisselden de aanwezige adverteerders en belangrijke spelers uit de mediawereld volop wensen én AGENDA 2011 ideeën uit. 7 juni 2011 EFFIE Ceremony Om het plaatje helemaal perfect te maken, was zelfs de 30 augustus 2011 UBA Summer BBQ 22 september 2011 CEO Breakfast sneeuw van de partij toen alle gasten na afloop naar buiten 6 oktober 2011 UBA Trends Day liepen. Met in hun handen een stevig gevulde Xmas bag vol 15 december 2011 UBA Xmas Lunch cadeautjes van onze sponsor-adverteerders. Een waardige afsluiter van een absoluut recordjaar voor de UBA !
 31. 31. JAARVERSLAG 2010UBA OVERLEGORGANEN 29Mediacommissies TV Point-of-Sales Communication Voorzitter : Luc Van Wichelen, Kraft Benelux Voorzitster : Nathalie Hublet, UBA Ondervoorzitster : Kristine Verhelst, Belgacom Research – Consumer Management Insights PRO (Press Radio Outdoor) Voorzitter : Philippe Orban, Belgacom Voorzitter : Paul Daels, KBC Ondervoorzitters : Corine Fermyn, KBC, Ondervoorzitter : Xavier Laporta, Marc Immer, bpost Renault Belgïe-Luxemburg Research – Panels Digital & Mobile Voorzitter : Bart Pelgrims, Coca-Cola Voorzitter : Stephane Vermeiren, Rabobank.be Responsible Communication Ondervoorzitters : Kristof Van Holder, Voorzitster : Nathalie Hublet, UBA BNP Paribas Fortis, Social Media Herman Boonen, Securex Voorzitster : Nathalie Hublet, UBA Sponsoring & Event CommunicationWerkgroepen Voorzitter : David Sempels, AB Inbev Belgium Advertising&Children/Healthy Lifestyles Ondervoorzitter : Maxime Housiaux, Voorzitster : Nathalie Hublet, UBA BNP Paribas Fortis Evaluation agencies Voorzitster : Nathalie Hublet, UBA Tijdens de Algemene Vergadering van het CIMIntegrated Communication Board (Centrum voor Informatie over de Media - CenteVoorzitter : Benoît Crochelet, Electrabel d’Information sur les Médias) op 27 april 2010Ondervoorzitter : Yves De Voeght, Coca-Cola werden volgende adverteerders verkozen als effectieve bestuurders van het CIM :Expertise Centres FABIENNE CLOSE, L’Oréal Communication Production YVES DE VOEGHT, Coca-Cola Ondervoorzitster : Manoëlle Ballaux, Belgacom SIGRID VAN DEN HOUTE, Telenet One-to-One Communication VALÉRIE VANGEEL, Procter & Gamble Voorzitster : Michon Van Doorn, Unilever. KRISTINE VERHELST, Belgacom Ondervoorzitter : Jérôme Drugeon, Electrabel
 32. 32. EEN TERUGBLIK OP ONZE ACTIVITEITEN VAN 2010 JANUARI MAART APRIL JUNI 14 | 01 09 | 03 20 | 04 02 | 0630 Communication Expertise Center POS Communication Mediacommissie TV Management College Communication Management College 02 | 06 day 4 (cycle 2009) 11 | 03 day 3 Mediacommissie 19 | 01 Master Class 24 | 04 PARC Executive Committee Remuneration Master Class 04 | 06 21 | 01 12 | 03 “Presenteren met pit” Werkgroep Book-it Breakfast Expertise Center Social Media met Sylvie Verleye Events & sponsoring 08 | 06 26 | 01 16 | 03 Master Class Expertise Center Research/CMI Executive Committee MEI “The Briefing” 16 | 03 10 | 06 28 | 01 Expertise Center Expertise Center Expertise Center Research/CM 04 | 05 Events & sponsoring One-to-one 17 | 03 Mediacommissie 15 | 06 29 | 01 Mediacommissie TV Digital & Mobile EFFIE Ceremony Expertise Center 17 | 03 07 | 05 23 | 06 Communication Mediacommissie Werkgroep Social Lunch Causerie Production PARC Media “IPad, opportuniteit 19 | 03 18 | 05 of gadget ?” met Werkgroep Executive Committee Bernard Marchant advertising&children/ en Gert Ysebaert 20 | 05 FEBRUARI healthy lifestyle Masterclass Briefing 24 | 06 Executive Committee 23 | 03 “Beter in Beeld” Communication 20 | 05 24 | 06 02 | 02 Management College Master Class Media Raad van Bestuur Mediacommissie day 2 25 | 05 Digital & Mobile 25 | 03 Communication 03 | 02 Algemene Management College Expertise Center vergadering day 4 Research panels 25 | 03 27 | 05 05 | 02 Raad van Bestuur Expertise Center Expertise Center 27 | 03 Corporate Social Corporate Social Expertise Center Responsibility Responsibility Communication 08 | 02 production Integrated Communi- cation Board 24 | 02 Lunch Causerie met Minister Ingrid Lieten 25 | 02 Communication Mana- gement College day 1
 33. 33. JAARVERSLAG 2010SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER02 | 09 05 | 10 09 | 11 02 | 12Summer BBQ Mediacommissie Lunch Causerie Communication03 | 09 Digital & Mobile “Is er nog toekomst Management CollegeWerkgroep 05 | 10 voor de VRT ?” day 4Social media Master Class met Carl Decaluwé 08 | 1214 | 09 “Presenteren met pit” 16 | 11 Mediacommissie PARCExpertise Center 06 | 10 Executive committee 09 | 12Research/CMI Expertise Center 16 | 11 Werkgroep Social15 | 09 Research panels POS Communication MediaMediacommissie TV 07 | 10 17 | 11 10 | 1215 | 09 Congres Trends Day Mediacommissie TV Raad van BestuurMediacommissie 14 | 10 18 | 11 15 | 12PARC Master Class Communication UBA Xmas Lunch16 | 09 “Return on Marketing Management CollegeMaster Class Investment” day 3“Legal aspecten 15 | 10 19 | 11 van communicatie” Werkgroep Social Media Expertise Center17 | 09 21 | 10 Corporate SocialExpertise Center Raad van Bestuur ResponsibilityResearch panels 21 | 10 23 | 1121 | 09 Communication Expertise CenterCommunication Management College Research/CMIManagement College day 2 26 | 11day 1 21 | 10 Werkgroep Agency23 | 09 Integrated contractCEO Breakfast Communication Board 30 | 1123 | 09 22 | 10 MediacommissieExecutive Committee Expertise Center Digital & Mobile30 | 09 Events & sponsoringExpertise Center 27 | 10Corporate Social Mediacommissie PARCResponsibility 27 | 1030 | 09 Executive committeeExpertise Center 28 | 10POS Communication Master Class “The Briefing” 29 | 10 Werkgroep Agency contract
 34. 34. 32 WAAROM LID WORDEN VAN DE UBA ? 10 voordelen op een rijtje : Doeltreffend communiceren is uw recht en dat Deze diensten zijn inbegrepen in uw jaarlijkse lidmaat- verdedigt de UBA met kracht ! Wij zijn er voor u ! schapsbijdrage. Alle medewerkers van uw bedrijf kunnen U kunt deelnemen aan onze Mediacommissies : hiervan genieten. uitstekende overlegplatformen tussen adverteerders en de media. Voor een beperkte bijdrage kunt u bovendien U kunt uw kennis doorgeven en inspiratie opdoen deelnemen aan onze evenementen, dé gelegenheid in onze werkgroepen en expertise centers. om collega’s uit de communicatiesector te ontmoeten. U krijgt toegang tot professionele tools, De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt berekend documenten en standaardcontracten. in functie van uw media-investeringen. Wij baseren U kunt uw medewerkers professioneel laten ons hiervoor op de cijfers van Mediaxim. bijscholen in de UBA Academy, een gewaardeerd opleidingsinstituut. En er is nog meer ! U kunt een beroep doen op de UBA Legal We geven u alvast enkele extra redenen mee: Line met zijn eerstelijns juridisch advies. - U krijgt antwoord op uw praktische vragen U krijgt een snel en duidelijk overzicht van inzake communicatie de media-investeringen in uw sector - U geniet van kortingen bij activiteiten met UBA Media Glance. van bevriende verenigingen U kunt uw vacatures voor uw marketing- en - U blijft op de hoogte van de nieuwste evoluties communicatieafdeling posten op de UBA Job Line. en trends in de sector U heeft toegang tot de UBA-website en de UBA - De UBA betaalt uw bijdrage voor de Raad e-news met een schat aan informatie over de voor Reclame en de JEP. communicatiewereld. U krijgt toegang tot een uitgebreid netwerk Interesse? Contacteer Chris Van Roey, van communicatiespecialisten. chris@ubabelgium.be U merkt het : redenen te over om u UBA-lid te worden, net zoals die 180 andere bedrijven die het overgrote deel van de Belgische communicatie-investeringen vertegenwoordigen. Van harte welkom !
 35. 35. RAPPORT ANNUEL 2011 33 De UBA is een uiterst professionele organisatie die alert blijft op alleOverheidsbedrijven ontwikkelingen omzoeken aansluiting ons heen en hier eenbij de wereld van duidelijke visie op heeft.adverteerders. Via Franky Van Hamme, Marketing & Innovations Director, Alprode UBA blijven weop de hoogte vanwat gangbaar is in decommunicatiewereld. Marc Frederix, Marketing Director, Nationale Loterij
 36. 36. !"#$%&(&&)( &)*+&*!+&+ 345"67-849:01&+;<;) !"#$%& ,-./012&+ %(34
 37. 37. *"#$+,)&<*&!*!+&+ 345"67-849:01&+<;% !-$)=#,-./01!# !;)
 38. 38. LUNCH CAUSERIES UBA TRENDS DAYTRAININGSWORK MEETING
 39. 39. CEO BREAKFAST UBA SUMMER BBQUBA XMAS LUNCH

×