Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Desenvolupament i aplicació de les competències bàsiques a l’aula Joan Marc Ramos Sessió 4: La programació de seqüències...
 
Sobre metodologia <ul><li>Quins mètodes i/o estratègies d'ensenyament hem de seguir per aconseguir els objectius finals? T...
Escriure esquemàticament la llista d’activitats que s’han fet a l’aula en l’últim “tema”, “unitat didàctica”... des de l...
Característiques d’una SD <ul><li>Unitat </li></ul><ul><li>Activitat significativa </li></ul><ul><li>Relació i direcció <...
Estructura UD “tradicional” <ul><li>TRANSMISSIÓ </li></ul><ul><li>DE CONTINGUTS </li></ul><ul><li>TEMA </li></ul><ul><li>...
Concepció cognitiva de l’aprenentatge SITUACIÓ INICIAL ESTABLE SITUACIÓ FINAL ESTABLE CONFLICTE COGNITIU OBSTACLE ADQU...
Principe pédagogique
Situació problema <ul><li>- ¿Quin ús es fa de la llengua Catalana i Castellana a Premià de Mar? </li></ul><ul><li>Observa...
Seqüència didàctica http://blocs.xtec.cat/catalacferrer  descontextualizació contextualizació recontextualizació 2. Plan...
Valoració seqüència didàctica <ul><li>S’ha assolit resoldre la situació inicial? </li></ul><ul><ul><li>Descripció usos </l...
CONTEXTUALITZACIÓ <ul><li>Situar els objectius d’aprenentatge en un context, en la mesura que sigui possible, proper a l’a...
DESCONTEXTUALITZACIÓ <ul><li>L’alumnat ha de fornir-se de tots els continguts necessaris per al desenvolupament de la seva...
FASE DE RECONTEXTUALITZACIÓ <ul><li>Sistematizar el que s’ha après tot relacionant els continguts entre si. </li></ul><ul...
Elements de la programació  d’una UD <ul><li>Introducció (del context, l’alumnat, la matèria, etc.). </li></ul><ul><li>Ob...
Activitat de departament <ul><li>1) Elaboració d'una MOSTRA de programació d'unitat didàctica que tingui en compte l'enfoc...
 
2. Le principe de la séquence didactique Une définition <ul><li>La séquence didactique peut être définie comme un ensembl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessió 4 Publicació

780 views

Published on

criteris per a la confecció d'unitats o seqüències didàctiques, amb un exemple enllaçat.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessió 4 Publicació

 1. 1. Desenvolupament i aplicació de les competències bàsiques a l’aula Joan Marc Ramos Sessió 4: La programació de seqüències didàctiques (II)
 2. 3. Sobre metodologia <ul><li>Quins mètodes i/o estratègies d'ensenyament hem de seguir per aconseguir els objectius finals? TEC </li></ul><ul><li>Quina metodologia i quina tipologia d'activitats permet treballar per competències? LL. Est. </li></ul>
 3. 4. Escriure esquemàticament la llista d’activitats que s’han fet a l’aula en l’últim “tema”, “unitat didàctica”... des de la primera classe fins al dia que s’ha començat la unitat següent.
 4. 5. Característiques d’una SD <ul><li>Unitat </li></ul><ul><li>Activitat significativa </li></ul><ul><li>Relació i direcció </li></ul><ul><li>Extensió [EXP] </li></ul><ul><li>Contextualització </li></ul>
 5. 6. Estructura UD “tradicional” <ul><li>TRANSMISSIÓ </li></ul><ul><li>DE CONTINGUTS </li></ul><ul><li>TEMA </li></ul><ul><li>Classe magistral </li></ul><ul><li>Lectura comentada </li></ul><ul><li>de manual </li></ul><ul><li>Fotocòpies </li></ul><ul><li>Power Point </li></ul><ul><li>ACTIVITATS </li></ul><ul><li>EXERCITACIÓ </li></ul><ul><li>Resums i esquemes </li></ul><ul><li>Pràctiques </li></ul><ul><li>Exercicis </li></ul><ul><li>Correcció col·lectiva </li></ul><ul><li>exercicis a classe </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>Examen “objectiu” </li></ul><ul><li>Dossier </li></ul><ul><li>Pràctiques </li></ul>N v. RECUPERACIÓ CONTINGUTS Exploració Coneix. previs Transmissió Objectius UD Revisió avaluació AVALUACIÓ FORMATIVA
 6. 7. Concepció cognitiva de l’aprenentatge SITUACIÓ INICIAL ESTABLE SITUACIÓ FINAL ESTABLE CONFLICTE COGNITIU OBSTACLE ADQUISICIÓ NOVES COMPETÈNCIES
 7. 8. Principe pédagogique
 8. 9. Situació problema <ul><li>- ¿Quin ús es fa de la llengua Catalana i Castellana a Premià de Mar? </li></ul><ul><li>Observar els usos lingüístics reals de la nostra població </li></ul><ul><li>- El repte del plurilingüisme </li></ul><ul><li>- Actituds positives envers les llengües- prejudicis </li></ul><ul><li>- La influència del context d’aplicació </li></ul><ul><li>    1. diversitat d’alumnat </li></ul><ul><li>    2. dotació en noves tecnologies </li></ul><ul><li>    3. predomini metodologíes tradicionals </li></ul>
 9. 10. Seqüència didàctica http://blocs.xtec.cat/catalacferrer descontextualizació contextualizació recontextualizació 2. Plantejament projecte 3. Aportació de conceptes 4. Recollida informació 5. Presentació dades 6. Interpretació dades 7. Difusió dades <ul><li>Arbre geneològico-lingüístic </li></ul>
 10. 11. Valoració seqüència didàctica <ul><li>S’ha assolit resoldre la situació inicial? </li></ul><ul><ul><li>Descripció usos </li></ul></ul><ul><ul><li>Apropiació metodologia SL </li></ul></ul><ul><ul><li>Conscienciació </li></ul></ul><ul><li>S’han desenvolupat les competències? </li></ul><ul><ul><li>Comunicativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractament informació i digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixement món físic </li></ul></ul><ul><ul><li>Social i ciutadana </li></ul></ul>
 11. 12. CONTEXTUALITZACIÓ <ul><li>Situar els objectius d’aprenentatge en un context, en la mesura que sigui possible, proper a l’alumnat. </li></ul><ul><li>Avaluar com es resoldria amb el que se sap (esborranys, proves fallides...) </li></ul><ul><li>CONFLICTE COGNITIU </li></ul><ul><li>Dissenyar el camí inicial més o menys pautat (tenint en compte capacitat d’iniciativa i temps) </li></ul><ul><li>El professorat mostra i qüestiona </li></ul>EXPLORACIÓ FASE INICIAL
 12. 13. DESCONTEXTUALITZACIÓ <ul><li>L’alumnat ha de fornir-se de tots els continguts necessaris per al desenvolupament de la seva competència. </li></ul><ul><li>Possibilitats de treball múltiples, entre elles l’ensenyament sistemàtic </li></ul><ul><li>El professorar ensenya, acompanya i reorganitza. </li></ul>INTRODUCCIÓ DEL CONCEPTE O PROCEDIMENT ESTRUCTURA-CIÓ DESENVOLUPA-MENT
 13. 14. FASE DE RECONTEXTUALITZACIÓ <ul><li>Sistematizar el que s’ha après tot relacionant els continguts entre si. </li></ul><ul><li>Resolució del repte inicial o aplicació de les noves competències en contextos similars. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha de realitzar l’activitat METACOGNITIVA sobre tot el que ha fet, què ha après i el com ho ha fet. </li></ul><ul><li>Avaluació amb possibilitat de revisió guiada. </li></ul><ul><li>El professorat revisa críticament, promou l’autoavaluació i la coavaluació. </li></ul>APLICACIÓ SÍNTESI
 14. 15. Elements de la programació d’una UD <ul><li>Introducció (del context, l’alumnat, la matèria, etc.). </li></ul><ul><li>Objectius didàctics </li></ul><ul><li>Competències bàsiques relacionades. </li></ul><ul><li>Continguts d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Seqüència d’activitats. </li></ul><ul><li>Orientacions per al desenvolupament (metodologia, avaluació, ús de les TIC, NNEE...) </li></ul>
 15. 16. Activitat de departament <ul><li>1) Elaboració d'una MOSTRA de programació d'unitat didàctica que tingui en compte l'enfocament per competències. </li></ul>Aprofitant qualsevol de les UD que es treballen habitualment a qualsevol nivell de l’ESO, analitzar-la i modificar-la, si escau, per adaptar-la a l’enfocament per competències, de manera que pugui esdevenir MOSTRA del treball per competències a cada àrea. Podeu aprofitar la graella de programació que s’ofereix o fer-ne servir qualsevol altra. No cal dissenyar materials nous, només els heu de citar si ja existeixen.
 16. 18. 2. Le principe de la séquence didactique Une définition <ul><li>La séquence didactique peut être définie comme un ensemble organisé d'activités d'enseignement et d'apprentissage, centré sur une tâche précise de production orale ou écrite et amenant les élèves à s'approprier un &quot;objet&quot; déterminé [1] . </li></ul><ul><li>[1] Voir Dolz, J., Noverraz, M., et Schneuwly, B. (dir.). (2001). S’exprimer en français. Séquences didactiques pour l’oral et l’écrit. Bruxelles-Genève, Corome, De Boeck.  </li></ul>

×