Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Per què el cel és tan lluny

Activitat

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Per què el cel és tan lluny

  1. 1. Per què el cel és tan lluny? 6. Quin missatge transmet el conte als possibles oients? 7. Explica algun fet de la teva vida que es pugui relacionar amb el conte. E. Reflexions finals 5. Explica ara per què el cel és tan lluny? D. Ara llegiré en veu alta el conte. Escolta’l amb atenció. 4. Sabries ara donar una resposta a la pregunta del títol? C. Ara dictaré el primer paràgraf del conte:… 2. Què s’observa a la imatge? 3. Quina relació pot tenir la il·lustració amb el títol? B. Observa atentament la imatge que acompanya el conte. 1. Intenta donar una resposta a la pregunta del títol. A. Títol: Per què el cel és tan lluny?
  2. 3. Procés de lectura literària <ul><li>Anticipació </li></ul><ul><li>Descodificació </li></ul><ul><li>Formulació d’hipòtesis/expectatives </li></ul><ul><li>Explicitacions-Inferències (Observació detalls) </li></ul><ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Interpretació </li></ul>

×